JESUSLIVET - JESUS OG ANTIKRIST.
Jesus og Antikrist   Www.bibelen.dkHvem er Antikrist?

Han er den kommende verdenshersker der optræder i endetiden, d.v.s. tiden umiddelbart før Jesu genkomst og bortrykkelsen af de troende.

Han vil være en satanisk efterligning af Guds Søn, Jesus Kristus


I endetiden skal der komme en stor trængsel, Mat 24:21


Under trængsels perioden på syv år vil Antikrist være verdenshersker, indtil Jesus Kristus ved Hans tilsynekomst skal dræbe Antikrist med et åndepust og kaste ham i ildsøen, Åb 19:20


Hans verdens imperium vil opstå i tiden med den store trængsel, Åb.13:1-10


(Åb13:1) Og jeg stod på Sandet ved Havet. Og jeg så et Dyr stige op af Havet, som havde ti Horn og syv Hoveder, og på sine Horn ti Kroner, og på sine Hoveder Bespottelsens Navne.


(Åb 13:2) Og Dyret, som jeg så, var ligt en Panter, og dets Fødder som en Bjørns, og dets Mund som en Løves Mund; og Dragen gav det sin Kraft og sin Trone og stor Magt.


(Åb 13:3) Og jeg så et af dets Hoveder ligesom såret til Døden, og dets dødelige Sår blev lægt, og al Jorden fulgte undrende efter Dyret.


(Åb 13:4) Og de tilbad Dragen, fordi den havde givet Dyret Magten; og de tilbad Dyret og sagde: Hvem er Dyret lig? hvem mægter at kæmpe imod det?


(Åb 13:5) Og der blev givet det en Mund til at tale store Ord og Bespottelser, og der blev givet det Magt til at virke i to og fyrretyve Måneder.


(Åb 13:6) Og det åbnede sin Mund til Bespottelser imod Gud, til at bespotte hans Navn og hans Telt, dem, som bo i Himmelen.


(Åb 13:7) Og der blev givet det at føre Krig imod de hellige og at overvinde dem; og der blev givet det Magt over hver Stamme og Folk og Tungemål og Folkeslag.


(Åb 13:8) Og alle, som bo på Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.


(Åb 13:9)Dersom nogen har Øre, han høre!


(Åb 13:10) Om nogen fører andre i Fængsel, han kommer selv i Fængsel; dersom nogen dræber med Sværd, han skal dræbes med Sværd. Her gælder det de helliges Udholdenhed og Tro.


Et andet “Dyr” kaldet “den falske profet” skal opstå

Den falske profet vil være en slags ”propaganda minister” for Antikrist og få folk til at tilbede ham, Åb 13:11-18


(Åb 13:11) Og jeg så et andet Dyr stige op af Jorden, og det havde to Horn ligesom et Lam og talte som en Drage.


(Åb 13:12) Og det udøver hele det første Dyrs Magt for dets Åsyn og får Jorden og dem, som bo derpå, til at tilbede det første dyr, hvis dødelige Sår blev lægt.


(Åb 13:13) Og det gør store Tegn, så at det endog får Ild til. at falde ned fra Himmelen på Jorden for Menneskenes Åsyn.


(Åb 13:14) Og det forfører dem, som bo på Jorden, for de Tegns Skyld, som det blev givet det at gøre for Dyrets Åsyn, og siger til dem, som bo på Jorden, at de skulle gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til Live.


(Åb 13:15) Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Ånd, så at Dyrets Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke vilde tilbede Dyrets Billede, skulde ihjelslås.


(Åb 13:16) Og det får alle, både små og støre, både rige og fattige, både frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke på deres højre Hånd eller på deres Pande,


(Åb 13:17) for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets Navn eller dets Navns Tal.


(Åb 13:18) Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666.


Antikrist bliver kulminationen af Satans oprør mod Gud, en falsk Kristus.


Antikrist er det onde som person inkarneret, ligesom Kristus Guds Søn blev menneske. Jesus Kristus var Gud inkarneret og blev den frelsende Gud, der personlig kom til denne jord som et menneske. Således vil Satan også i hans forsøg på at efterligne og overvinde Gud fremtræde som et menneske.


Åb 12:12 Derfor, fryder eder, I Himle, og I, som bo i dem! Ve Jorden og Havet! thi djævelen er nedstegen til jer og har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har liden Tid.


Nogle lærere (bibelfortolkere) mener at vi her ser “den sataniske treenighed” bestående af Satan Lucifer, Antikrist og den falske profet. Satan forsøger altid, i sit hovmod og oprør, at efterligne Gud. Lucifer har en falsk efterligning af alt guddommeligt. Ham selv som en falsk gud, han fremstiller en falsk Kristus igennem Antikrist, han fremstår med en falsk ”Treenighed,” han viser sig i en falsk ”Herlighed” idet Satan undertiden optræder som en lysets engel, falske profeter, falske lærere, falske engle, en falsk Jesu moder, Moder Maria (Maria åbenbarelser er manifestationer af mørkets magter), han har etableret falske kirker, falske hyrder, falske manifestationer af den Hellige Ånd (clairvoyance, spiritisme, spådom etc.) falske mirakler, falske helbredelser, som ikke sker ved Guds kraft men ved Satans bedrag, han fører falsk lære, som er dæmoners lærdomme, Åb 13:4 og 11


(Åb 13:4) Og de tilbad Dragen, fordi den havde givet Dyret Magten; og de tilbad Dyret og sagde: Hvem er Dyret lig? hvem mægter at kæmpe imod det?


(Åb 13:11) Og jeg så et andet Dyr stige op af Jorden, og det havde to Horn ligesom et Lam og talte som en Drage.


(Åb 13:12) Og det udøver hele det første Dyrs Magt for dets Åsyn og får Jorden og dem, som bo derpå, til at tilbede det første dyr, hvis dødelige Sår blev lægt.


(Åb 13:13) Og det gør store Tegn, så at det endog får Ild til. at falde ned fra Himmelen på Jorden for Menneskenes Åsyn.


(Åb 13:14) Og det forfører dem, som bo på Jorden, for de Tegns Skyld, som det blev givet det at gøre for Dyrets Åsyn, og siger til dem, som bo på Jorden, at de skulle gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til Live.


Antikrist vil indføre et nyt “penge system” Åb.13:15-18

(Åb 13:15) Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Ånd, så at Dyrets Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke vilde tilbede Dyrets Billede, skulde ihjelslås.


(Åb 13:16) Og det får alle, både små og støre, både rige og fattige, både frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke på deres højre Hånd eller på deres Pande,


(Åb 13:17) for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets Navn eller dets Navns Tal.


(Åb 13:18) Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666.


Der vil ikke findes penge, ingen kreditkort til den tid, men et tre gange seks digitalt nummer som vil registrere enhver person i et computer system. Nummeret vil ikke være på et plastik kort, men på den højre hånd eller i panden. Antikrists argument vil være at da er økonomisk kriminalitet herefter umuliggjort og ingen kan købe eller sælge uden dette nummer eller mærke.


Antikrist vil udnytte “den falske kirke” der er bygget på “falsk lære” og hvis gudstjenester foretages af “falske præster,” Åb 17:1-10


(Åb 17:1) Og en af de syv Engle, som havde de syv Skåle, kom og talte med mig og sagde: Kom! jeg vil vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder over mange Vande,


(Åb 17:2) med hvem Jordens Konger have bolet, og de, som bo på Jorden, er blevne drukne af hendes Utugts Vin.


(Åb 17:3) Og han førte mig i Ånden ud i en Ørken; og jeg så en Kvinde siddende på et skarlagenfarvet Dyr, som var fuldt af Bespottelsens Navne; det havde syv Hoveder og ti Horn.


(Åb 17:4) Og Kvinden var klædt i Purpur og Skarlagen og strålede af Guld og Ædelsten og Perler; hun havde et Guldbæger i sin Hånd, fuldt af Vederstyggeligheder og hendes Utugts Urenheder.


(Åb 17:5) Og på hendes Pande var skrevet et Navn, en Hemmelighed: Babylon den store, Moderen til Jordens Skøger og

Vederstyggeligheder.

(Åb 17:6) Og jeg så Kvinden, drukken af de helliges Blod og af Jesu Vidners Blod; og jeg undrede mig i stor Forundring, da jeg så hende.


(Åb 17:7) Og Engelen sagde til mig: Hvorfor undrede du dig? Jeg vil sige dig Hemmeligheden med Kvinden og med Dyret, som bærer hende, og som har de syv Hoveder og de ti Horn.


(Åb 17:8) Dyret, som du så, har været og er ikke, og det skal stige op af Afgrunden og gå bort til Fortabelse; og de, som bo på Jorden, skulle undre sig, de, hvis Navne ikke er skrevne i Livets Bog fra Verdens Grundlæggelse, når de se, at Dyret var og er ikke og skal komme.


(Åb 17:9) Her gælder det den Forstand, som har Visdom. De syv Hoveder er syv Bjerge, på hvilke Kvinden sidder,


(Åb 17:10)og de er syv Konger. De fem er faldne, den ene er der, den anden er endnu ikke kommen, og når han kommer, skal han blive en liden Tid.


Den religiøse faldne kirke kaldes ”den store skøge,” og ”Babylon den store”


Den ”falske kirke,” som bliver ladt tilbage efter bortrykkelsen af de Hellige, vil være dybt involveret i afgudsdyrkelse og vil også kræve tilbedelse af Antikrist.


Babylon er et andet navn for Rom (Vatikanet). Apostlen Peter kalder Rom for Babylon i sin afslutnings hilsen:


(1Pe 5:13) Den medudvalgte) i Babylon og min Søn, Markus, hilser eder.


Rom er bygget på syv høje, Åb 17:9

Vatikanet, det pavelige slot, er bygget på én høj, Vatikanus højen (navnet er afledt af vatis = spåmand og canere = at synge. vaticanus betyder egentlig et sted hvor en spåmand udsiger spådomme.


”Skøgekirken” vil blande det sande Guds Ord med dets egne falske doktriner og forfølge de Hellige, ”og jeg så kvinden, drukken af de Helliges blod og af Jesu vidners blod,” Åb 17:6


“Inkvisitionen” har dræbt, brændt og tortureret mere end 50 mill I tidens løb, sande troende, født på ny af den Hellige Ånd; dræbt kun fordi de ikke ville underkaste sig Paven og Vatikanets Antikristelige system. Rom har aldrig nogensinde indrømmet eller givet nogen som helst undskyldning for forfølgelsen af Jesu Kristi sande Kirke. Romerkirken har været de virkelige bagmænd, der har stået bag alle jøde forfølgelser.


Under den store trængsel vil denne forfølgelse genopstå, kun for denne gang at blive meget , meget værre, Åb 13.7


(Åb 13:7) Og der blev givet det at føre Krig imod de hellige og at overvinde dem; og der blev givet det Magt over hver Stamme og Folk og Tungemål og Folkeslag.


(Åb 17:3) Og han førte mig i Ånden ud i en Ørken; og jeg så en Kvinde siddende på et skarlagenfarvet Dyr, som var fuldt af Bespottelsens Navne; det havde syv Hoveder og ti Horn.


(Åb 17:4) Og Kvinden var klædt i Purpur og Skarlagen og strålede af Guld og Ædelsten og Perler; hun havde et Guldbæger i sin Hånd, fuldt af Vederstyggeligheder og hendes Utugts Urenheder.


(Åb 17:5) Og på hendes Pande var skrevet et Navn, en Hemmelighed: Babylon den store, Moderen til Jordens Skøger og

Vederstyggeligheder.


Kvinden som sidder på det skarlagen røde dyr, peger hen imod den kendsgerning at indenfor Maria dyrkelsen over hele verden, er der millioner og atter millioner af afgudsdyrkere, der tilbeder deres gudinde ”Himlens Dronning,” ”Moder Maria,” ”Jomfru Maria” etc. Der findes intet grundlag for Maria tilbedelsen i bibelen; Den der beder til Maria og tilbeder med et "Hild dig Maria" vil uundgåeligt ende med at blive kastet i ildsøen, sammen med djævelen, Antikrist og dyret - ikke skærsilden men den evige ild der brænder i evighedernes evigheder. Åb.21:8


(Åb 21:8) Men de fejge og utro og vederstyggelige og Morderne og de utugtige og Troldkarlene og Afgudsdyrkerne og alle Løgnerne, deres Lod skal være i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død.


Antikrist og Israel

Antikrist vil oprette en pagt med Israel, Dan. 9:27 2.Thess 2:3-4

(Dan 9:27) Og pagten skal ophæves for de mange i een Uge, og i Ugens sidste Halvdel skal Slagtoffer og Afgrødeoffer ophøre, og

Ødelæggelsens Vederstyggelighed skal sættes på det hellige Sted, indtil den fastsatte Undergang udøser sig over Ødelæggeren.


(2Thess 2:3) Lad ingen bedrage eder i nogen Måde; thi først må jo Frafaldet komme og Syndens Menneske åbenbares, Fortabelsens Søn,

(2Thess 2:4) han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt. hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.


Når Antikrist træder synlig frem vil han være en person som vil tilbyde at lede verden ud af kaos skabe orden og fred og at eliminere økonomisk kriminalitet, fattigdom og sult. Endog Israel vil oprette en pagt med ham, men snart vil han vise sin onde karakter. Han vil selv sætte sig i templet og kræve at blive tilbedt. Da vil Israel forkaste ham, men det vil blive begyndelsen til den værste forfølgelse nogensinde for Israels rest. Jesus Kristus forudsagde dette: Mat 24:15-21.


Antikrists ånd er allerede på Jorden.

1Jo 4:3 Og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.


Apostlen Johannes er den eneste der bruger betegnelsen ”Antikrist”

Johannes skelner mellem:

1.den personlige Antikrist, som skal komme

2.og Antikrists ånd

3.og Antikrists forløbere

4.og de mange antikrister, som allerede er i verden. 1.Joh.2:18,22; 4:3


Åbenbaringens bog fremstiller både:

a)Antikristens person

b)og det antikristelige verdensrige


Antikrists ”regerings tid” er under ”Den Store Trængsel”

Længden af trængselstiden er nævnt 7 steder i Bibelen. Åb. 11:2-3; 12:6; 13:5; Dan.7:25; 9:27;

Nævnt som, én tid, to tider og en halv tid = 3½ år

Nævnt som, 42 måneder ( 42 md divideret m 12 = 3½ år) Åb.13:5

Nævnt som 1260 dage ( et jødisk år er 360 dage, 1260 divideret med 360 = 3½ år)


Antikrist gør krav på tilbedelse

Paulus siger: ”han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud.


(2Tess 2:4)han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt. hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.


Antikrist og hans magt tilintetgøres af Messias Yeshua

Ifølge Daniel: Når Menneskesønnen kommer på himlens skyer Dan.7

Paulus siger: Antikrist tilintetgjort ved Kristi komme (genkomst)

2Tess 2:8 og da skal den lovløse åbenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Ånde og tilintetgøre ved sin tilsynekomst


Åbenbarelse.

I Johannes Åbenbaring i kap.19:20 læser vi at dyret og den falske profet bliver grebet og kastet i ildsøen når Kristus kommer fra himlen ved slutningen af trængselstiden.


Romerkirkens Pavelige leder kalder sig Jesu Kristi stedfortræder på jord: Vicarius fili dei omsat i tal =666 Adolf Hitler, som selv var af jødisk afstamning på mødrene side samt en overbevist katolik, var en art generalprøve på Antikrist, Han brugte propaganda – medierne – symboler – bannere og flag – musik – børne-ungdomsorganisationer – angiveri – osv. ”Der Führer” begyndte sin politiske karriere med at søge Luciferisk besættelse da han var medlem af en hemmelig loge; og han blev det. Men hans folk opfandt også autobahn systemet samt folkevognen, en bil til alle, 1 radio til hvert hjem, altså goder til folket. Arbejde til alle.


Den virkelige Antikrist vil også have stor fremgang i begyndelsen på grund af falske løfter om fred og fremgang, afskaffe økonomisk kriminalitet, ja han vil fremtræde som verdens falske frelser.


Antikrist træder frem umiddelbart før eller omtrent samtidig med Kristi genkomst, dvs når Kristus kommer igen første gang for at hente Lammets Brud og Menigheden løftes op for at mødes med Herren i luften. Herefter kommer endetids trængslen den store trængsel til jorden.


2Tess 2:1 Men vi bede eder, Brødre! angående vor Herres Jesu Kristi komme og vor Samling til ham, 2Tess 2:2 at I ikke i en Hast må lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Hånden. 2Tess 2:3 Lad ingen bedrage eder i nogen Måde; thi først må jo Frafaldet komme og Syndens Menneske åbenbares, Fortabelsens Søn,


Dyrets mærke. Antikrist har et bestemt tal 666 knyttet til sig, et tal som vil gå igen i hele Antikrists vidtforgrenede system, i computer området, i bank verdenen, i handels og omsætningsverdenen etc. Åb 13:18 Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666. Tallet 666 er tallet for Antikrists navn. Tallet skal være et middel til at identificere ham. Kun den som har visdom kan. Ikke skarpe hjerner, matematiske genier eller kundskab kan udregne Antikrists tal 666. For at tallet kan udlægges kræves der guddommelig VISDOM og åndelig bedømmelse. Kun de, der har den iboende Hellige Ånd, vil have åndelig åbenbaring til at se og forstå hvornår Antikrist træder frem på verdens arenaen. Resten af verdens borgerne vil af egen fri vilje modtage dyrets mærke på sig.


(Åb 13:15) Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Ånd, så at Dyrets Billede endog kunne tale og gøre, at alle de, der ikke ville tilbede Dyrets Billede, skulle ihjelslås.


(Åb 13:16) Og det får alle, både små og støre, både rige og fattige, både frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke på deres højre Hånd eller på deres Pande,


(Åb 13:17) for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets Navn eller dets Navns Tal.


(Åb 13:18) Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er 666.


Det er et kuriosum at i det Hebræiske alfabet er talværdien af W = 6; hvorfor www = 666, som i computerverdenen står for World Wide Web.


De der tager dyrets mærke på sig vil være evig fortabt

(Åb 19:20) Og Dyret blev grebet og med det den falske Profet, som havde gjort Tegnene for dets Åsyn, hvormed han havde forført dem, som toge Dyrets Mærke, og dem, som tilbad dets Billede; de blev begge kastede levende i Ildsøen, som brænder med Svovl.


(Åb 14:9) Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager Mærke på sin Pande eller på sin Hånd,


(Åb 14:10) så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er i skænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn.


(Åb 14:11) Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes Evigheder; og de have ikke Hvile Dag og Nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke.


Tag aldrig, aldrig nogensinde ”Dyrets mærke” på hånd eller pande. Når først mærket er inkorporeret er det umuligt at fortryde.

Hellere lide martyrdøden end kastes i ildsøen sammen med Antikrist, Dyret og Djævelen.


Hør ordene af Paulus:

(Rom 8:35) Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?


(Rom 8:36) som der er skrevet: "For din Skyld dræbes vi den hele Dag, vi bleve regnede som Slagtefår."


(Rom 8:37) Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som elskede os.


(Rom 8:38) Jeg er overbevist om, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter

(Rom 8:39) eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.


Der er tre sammenhængende profetier om Antikrist i Bibelen:

Daniel kap.7 og 2.Tess. kap 2. samt Åbenbaringen kap.13.Falske profeter vil forsøge at føre de troende vild

Mat 7.15-16;Mat 24:11,24. 1.Kor 11:19. 1.Tim 4:1-2. 2.Pet 2:1-22. 2.Pet 3:1-13.Antikrists komme og endetidens frafald er forberedt af Satan på mange måder: (2Tess 2:9) han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere (2Tess 2:10) og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, så de kunde blive frelste.Forberedt:

Ved forvirring og blindhed. Luk 17:23; 2.Kor 4:4; Efes 2:2

Ved mange tegn og undere, Åb 13:13-14

Ved at forføre Guds folk, Joh 8:41-44; Ap g 20:30

Ved at udføre Guds forkastelses dom, Rom 1:24,28; 2.Tes 2:11-12; Åb 20:7Antikrist og hans forløbere er allerede anmeldt i GT

Dyret som strider mod Gud, Daniel 7:7-12

Ødelæggeren som kommer på vederstyggelighedens vinger, Daniel 9:27


Antikrist og hans forløbere anmeldes i NT under mange navne og kilder.

Dyret som stiger op af afgrunden, Åb 11:7; Åb 13:1-8

Dragen og konger som giver sin magt til dyret, Åb 13:2-4;  Åb 17:12,13,17; Åb 19:19-20

Den lovløse, 2.Tes 2:3

Ødelæggelsens vederstyggelighed, Mat 24:15

Antikrist selv, som både nævnes i ental og flertal, Mat 24:5,15,23; 1.Joh 2:18; 2.Joh 7.Forskellige navne på Antikrist:

Esajas 14:4 Konge af Babylon.

Esajas 14:12 Lucifer. (King James Version af 1611)

Daniel 7:8, 8:9 lille horn.

Daniel 8:23 en fræk og rænkefuld konge.

Daniel 11:36 Kongen der gør hvad han vil.

2.Tess. 2:3-8 lovløshedens menneske og fortabelsens søn.

1.Joh. 2:18 Antikrist.

Åb. 13:1,4,12 dyret, det første dyr, fra havet.

1.Joh.2:22 Løgneren.

2.Joh. forføreren og antikristen.

Åb. 11:7. Dyret fra afgrunden.Antikrist er Satans efterligning af Jesus Kristus. Og samtidig en modsætning til Jesus Kristus. Se følgende forskelle mellem Jesus og Antikrist:


Joh.6:38 Jesus kom ovenfra.

Åb. 11:7 Antikrist vil stige op fra afgrunden.

Joh.5:43 Kristus kom i Hans Faders navn.


Joh.5:43 Antikrist vil komme i sit eget navn.


Fil.2:8 Kristus ydmygede sig selv.

2.Tess.2:4 Antikrist vil ophøje sig selv.


Esajas 53:3- 4 Kristus vil blive foragtet og Luk 23:18

Åb 13:3-4 Antikrist vil blive beundret


Fil 2:9 Kristus blev ophøjet og steg op til Herligheden

Esajas 14:14 Antikrist vil blive kastet i ildsøen og Åb 19:20


Joh 6:38 Kristus kom for at gøre Hans Faders vilje

Daniel 11:36 Antikrist vil komme for at gøre sin egen vilje


Luk 19:10 Kristus kom for at frelse


Daniel 8:24 Antikrist kommer for at ødelægge


Joh 8:1-15 Kristus er den gode hyrde


Zakarias 11:16-17 Antikrist er den slette og onde hyrde


Joh 15:1 Kristus er den “sande vin”


Åb 14:18 Antikrist er vinen af jorden


Joh 14:6 Kristus er sandheden


1.Joh 2:22 Antikrist er løgnen (og 2.Tes 2:11)


Mark 1:24 Kristus er “Den Hellige”


2.tes 2:8 Antikrist er den lovløse


Esajas 53:3 Kristus er et “sorgens menneske”


2.tes 2:3 Antikrist er et syndens menneske


Luk.1:35.Kristus er Guds Søn


2.Tess.2:3 Antikrist er fortabelsens søn


1.Tim.3:16 Kristus er “Gudsfrygtens hemmelighed” åbenbaret I kød


2.Tess.2:7. Antikrist er lovløshedens hemmelighed, åbenbaret I kød


Anti:

Anti, kan både betyde: IMOD Kristus

Og også: I STEDET FOR Kristus eller STEDFORTRÆDER.


Antikrists nationalitet.

Daniel 11:37 sine fædres guder ænser han ikke. (bliver Antikrist af jødisk afstamning?) Muligvis vil han som Hitler søge at skjule sin jødiske afstamning. Hitler havde en jødisk moder.


Antikrists mulige jødiske afstamning kan måske forklare jødernes tillid til ham som pagts fælle. Israel vil på et tidspunkt oprette en pagt med Antikrist, en pagt som senere brydes af ham, når hans sande karakter åbenbares.


Nogle skriftforskere forventer Antikrist født i Dan stamme.

(1.Mos 49:16) Dan dømmer sit Folk så godt som nogen Israels Stamme.


(1.Mos 49:17) Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hælen, så Rytteren styrter bagover!


Kendetegnet på Antikrist.

2.Joh. v.7 Han nægter at Jesus er Kristus, 1.Joh.2:22-24, 1.Joh.4:2-3


Antikrists metoder.

Antikrist bruger overnaturlige forførelses midler.

2.Tess.2:9 Han bruger Satans kraft, med al løgnens magt med tegn og undere.


Åb.13:13-15 Store tegn og ild fra himlen og dyrets billede kan dræbe.

Han bruger militær og politisk magt, bruger sværdet.


Han bruger handels og forretnings metoder, elektronisk pengesystem, m. mærke så ingen kan købe eller sælge uden mærket.

Han vil beherske verdensøkonomien.


Han er også en religiøs figur, som til sidst sætter sig i templet og kræver tilbedelse.


Han skal sætte sig for at ændre TIDER og LOV

(Dan 7:25) og tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre Tider og Lov, og de skal gives i hans Hånd en Tid og to Tider og en halv Tid.


En mægtig skare, så stor at ingen kan tælle dem, skal frelses under den store trængsel!


(Åb 7:9) Derefter så jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemål, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;


(Åb 7:10) og de råbte med høj Røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på Tronen, og Lammet!


(Åb 7:11) Og alle Englene stod rundt om Tronen og om de Ældste og om de fire Væsener og faldt ned for Tronen på deres Ansigt og tilbade Gud og sagde:


(Åb 7:12) Amen! Velsignelsen og Prisen og Visdommen og Taksigelsen og Æren og Kraften og Styrken tilhører vor Gud i Evighedernes Evigheder! Amen.


(Åb 7:13) Og en af de Ældste tog til Orde og sagde til mig: Disse, som er iførte de lange, hvide Klæder, hvem er de? og hvorfra er de komne?


(Åb 7:14) Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved det. Og han sagde til mig: Det er dem, som komme ud af den store Trængsel, og de have tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i Lammets Blod.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358707

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,66977000236511sekunder