JESUSLIVET - KÆMPERNE I DIT LIV.

Kæmperne i dit liv


År. 1963


Du finder bibelen på www.Bibelen.dk 

 

Skuepladsen var Elahs dal. Der var samlet tusinder af mænd i to hære, der var modstandere, Filistrene på den ene side, Israelitterne på den anden. I 40 dage havde der ikke været nogen træfning, for Kong Saul og mændene i Israels hær var bange. Filistrene havde i deres rækker en kæmpe ved navn Goliat, og denne kæmpe var kommet frem morgen og aften og havde udfordret troperne med sin tordenrøst og sagt: „Giv mig en mand, der vil slås ir mig. Send jeres helte ud for at kæmpe imod mig, og den, der overvinder mig, har vundet slaget."

 

Goliat var ikke nogen almindelig høj mand. Han var over 9 fod høj, klædt i en svær rustning, og bar et sværd, hvis skaft var tungere end et ton . Han var uden tvivl en af de største mænd der er fortalt om i historien. I hvert tilfælde i han høj nok til at sprede rædsel mellem Israelitternes styrker.

 

Du og jeg står også i dag ansigt til ansigt med nogle af kæmperne i denne verden (Efes.6 du er i kamp). Som et frit Land står vi Ansigt til Ansigt med den såkaldte nye tidstanke, vi er i en tid hvor mennesker forsøger af al magt at skabe deres egen såkaldte nye verden, men det er en verden styret af andre magter, end den verden vi tilhører. Der forskes og søges efter evig lykke og forgæves forsøges der på at skaffe et eller andet håb for dødsmærkede syge. Verden ligner mere og mere Sodoma og Gomora, og vi synes ikke at have nogen Løsning på dette Problem, på den vældige Ideologi, breder sig ud over Verden, hvor kun den stærke overlever, og hvor den svage, på trods af menneskernes forsøg bliver overladt til sin egen skæbne. Vi står i dag Ansigt til Ansigt med en sådan verden, og vi kan nemt tabe modet når vi ser på vor egen magtesløshed over for de ting. Hvis ikke vi i vor Generation får løst Problemet, efterlader vi det til vore Børn og overlader dem den frygteligste Verden, nogen Grupper af unge nogen Sinde har været stillet overfor. Så er der den Kæmpe, der hedder Racehadet, i det hele taget hadet mod andre som er anderledes end os selv. Om vi ikke før har behøvet Guds Kærlighed i vore Hjerter, så gør vi det i Dag. Om vi ikke før har haft Brug for, at Gud skulle forandre os i vore sind, så vi har Jesus Kristi sindelag, og give os Kærlighed til vore Medmennesker, så har vi det i Dag.

 

 

En anden Kæmpe er den dårlige Moral. Stattstikken viser, at der er en Mængde Skilsmisser og kriminelle Handlinger, og der er Ting i vor nation der kan ødelægge os. Også Menigheden står Ansigt til Ansigt med Kæmp er. Der er Ligegyldighedens og Vantroens Kæmp, der er Mangel på troens Bøn, Hykleri og Mangel på Mod. Menigheden står Ansigt til Ansigt med det skræmmende Problem, at Kristne ikke lever som Kristne, Jesu Kristi Ånds Sandheder.

 

Og individuelt står unge Mennesker Ansigt til med fjendtlige Kæmper i deres egne Liv. Det kan være et følelsesbetonet Problem. Du er måske, egoistisk eller doven? Og så er der Kæmpen Synd. Hvad vil du gøre ved den? Vil du lade den ødelæg dit Liv, eller vil du overgive dig til Gud 0g lade Ham om alle de ting? Eller kontrollere det og lade det blive en dynamisk tro. Hvis du ikke vinder i dette Slag, taber du muligvis i hele Livets Kamp. men du kan ikke vinde uden K studs. Intet ungt Menneske kan sejre i egen Kraft. må have Guds Hjælp.

 

En anden Kæmpe er Valg af dit Kald. Hvad du gøre med dit Liv? Der er Kaldet til Missionsmark i Dag, et Kald, der kan føre varmblodige unge Mænd og Kvinder ud over hele Verden i Dag for at bringe Evangeliet til Nationerne.

 

En anden Kæmpe er ægteskabet. Du ved måske ikke, om du vil leve dit I sammen med denne eller den Person. Og der er fristelernes Kæmpe. Indbydelsen til at lyve, eller andre forkerte Ting. Hvad vil du gøre, når du sete Ansigt til Ansigt med disse Kæmper? Vil du slå de eller vil de slå dig?

 

Du ved ikke, hvordan du skal klare dem. Du måske blevet slået så ofte, at du ligner en hund der var blevet trådt på sin Hale så mange gange, at den hver Gang, den så nogen komme, slår sin Hale ud og ventede! Du har været Djævelens offer så længe, du bare siger: „Jeg går med på de hvad enten det så drejer sig om at snyde til Eksamen, stjæle en parkeret Bil, være ulydig mod dine Forældre, eller ikke at ville gå i Kirke. Satan vinder hver Gang, fordi du ikke har den Kraft i dig, der vil få dig til at stå op og kæmpe.

 

Jesus sagde. Du må fødes på ny." Er du blevet på ny? Jesus sagde, du måtte blive som et Barn. Da måtte omvende dig. Med mindre du er blevet omvendt har du et gammelt Hjerte, der er underlagt syndens Herredømme. Du er blevet en Slave. Du er blevet en negativ Styrke i Samfundet,og når du da møder Kæmperne i Livet, taber du.

 

Da David så og hørte Goliat råbe op, og komme truende fremfusende, vidste han i sit hjerte, at han ville komme til at stå ansigt til ansigt med sit livs kæmpe. Han mærkede, at Guds Ånd kaldte ham. Han vidste at han måtte vise Gud den ære at nedlægge denne kæmpe, og vinde for Guds ære. Og David var nær Gud fordi. Han i en tidlig alder havde lært at kæmpe, med rovdyrene ude på markerne. Og han havde taget den beslutning at han altid ville tjene Gud.

 

I den sidste Del af Teenager Perioden bliver mange af de store Beslutninger taget. David var blevet en stærk ung Mand, stærk til Legeme og Sjæl, (psyke) stærk i Karakter og stærk i Ånden (levede Gud nær ved at være tro mod Gud). Han havde grundet på Guds Lov, og det er muligt, at han har skrevet nogle af sine Salmer allerede i Ungdomsårene. Vi undrer os over den Dybde, der er i dem, men han var blot et ungt Menneske som du og jeg. David havde taget sin Beslutning. Han øvede sig i at tro i sine ensomme Konflikter. Engang besejrede han en Bjørn, en anden Gang en Løve. Han begyndte at blive klar over. at Gud besvarer bønner, og at Gud ville hjælpe ham i alle Livets Problemer. David havde en stor fast tro, den bestod i det daglige Livs Prøvelser, som krævede Selvdisciplin. Du og jeg skal også ære Gud med hele vort legeme, både i Ånden og i det fysiske. Vi skal også underlægge vore sind Guds vilje og lade Ham bygge os op med fast karakter. Vi skal også tilbede Gud ved at kæmpe i Hans navn og nedlægge kæmperne på vor livs vej. Og vil skal have samme faste tillid i tro til Gud. Vi er Guds Hellig templer i vore legemer hvor Hans Ånd bor. Men, du og jeg kan ikke kontrollere vore Legemer eller vort Sind, og ved du hvorfor? Fordi Bibelen siger, at vi af Naturen er under Syndens Lov. (Det kan du få bekræftet ved at læse Paulus brev til Romerne fra kap 1 til og med kap 7.)

 

Der er en mystisk Kraft, der arbejder i denne Verden, og den hedder Synd. Bibelen lærer, at vi er fødte med Tendensen til at gøre det onde.

 

Du behøver ikke at lære et Barn at blive uartigt. Vi overfører vor egen Tendens til det onde til vore Børn, vi er alle indviklet i Synd, og den hersker over os. Men når du giver dit Liv til Jesus Kris tus, kommer Synden ned fra dit Livs Trone. Nu er det ikke længere den, der har Herredømmet. Du har bedt Kristus om at komme ind og sætte sig på dit Livs Trone, og nu er det Hånt, der råder og regerer. Dette betyder ikke, at vi er ude af Stand til at begå nogen Fejltagelse, heller ikke, at vi ikke undertiden falder i Synd, men vi rejser os op igen, og Gud siger, at hvis vi bekender, tilgiver Han. Han giver os ny styrke, nyt håb, nyt liv, når vi kommer til Jesus Kristus.

 

Hvad skal vi da så gøre?

Vi må være villige til eksende, at vi er Syndere og villige til at opgive det syndens liv, vi førhen levede i og af. Læg Mærke til, at jeg siger: villige. Ingen kan noget af sig selv, men hvis vi er villige, vil Gud, ved vor tillid til Hans Søn Jesus Kristus stride for os og gøre os i stand til at sejere over al slags synd og uretfærdighed. Du kan ikke engang angre af dig selv, Gud vil hjælpe dig til det, hvis du er villig. Og når du derefter kommer Ansigt til Ansigt med det, der slår dig ned, vil Han være der og hjælpe dig til at slå kæmperne i dit liv ned. Ikke ved egen magt eller styrke siger Gud Herren men ved Min Ånd(HelligÅnden) siger Gud til dig. Jesus Kristus blev ikke kun slået ihjel på Korset, Han gav hele sit Liv, ved at lægge det helt ned frivilligt. Det må vi også gøre om vi vil følge efter Jesus Kristus i tro. I Biblen står der at alt det gamle er forbi, når du overgiver dig til Jesus. Alt bliver nyt i dit liv. Jeg siger ikke du får et nemmere liv, men du får kraften til at stå det igennem. David måtte udholde bebrejdelser, anklager, og meget hån. Selv hans brøde sagde han aldrig ville kunne klare en så stor kæmpe som Goliat. Han måtte også stå imod Kødets Ræsonnementer, fordi de sagde til ham. at han skulle tage Sauls Rustning på. Han prøvede den, men erklærede, at den kunne han ikke bevæge sig i. Nej, det var ikke på den Måde, jeg dræbte Bjørnen og Løven. Jeg gik imod dem med de bare Hænder og stolede på Guds Hjælp alene. Tag den af mig!" Og de betragtede ham for en tåbe.

 

Når du kommer til Jesus Kristus, som du er, for at overgive dit Liv til Ham, vil du komme til at stå Ansigt til Ansigt med tusind Grunde, der taler imod, at du skal g øre det. Og langt minde bør du da være så nøjagtig med dit nye liv, du er jo da under nåden, siger mange til dig. Og mange vil kalde dig for en tåbe, fordi du ikke trives i deres rustning som er alt for stor til dig, til at du frit kan bevæge dig i den. Men David gik frem med sin Hyrdestav og sin Slynge, den samme Slynge, han havde brugt ude i Græsgangene. Kæmpen så på ham og lo. Hvad er det?" spurgte han. Er jeg en Hund, siden du kommer til mig med en Kæp? Hvorfor sender disse Israelitter mig sådan en Dreng at kæmpe med, jeg er den største Soldat i Verden. Fuglene vil æde dit Kød, før Solen går ned." Men Bibelen fortæller os, at vore Stridsvåben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til at nedbryde fæstningerne. Og David sagde til Goliat: Hør mig denne Dag. Du kommer til mig med Sværd og Spyd og Skjold, men jeg kommer til dig i den levende Guds Navn, Hærskarernes Gud, Israels Gud, som du har hånet.

 

David havde været nede ved Bækken og havde taget fem små Sten op. Han lagde en Sten i sin Slynge, - og Goliat har hånet, for han var godt garderet i sin Rustning og havde sit Skjold, men David begyndte at svinge sin Slynge.

 

Du vil have Brug for nogle Sten til din Slynge, hvis du går ud for at m øde Kæmperne. Du vil behøve den Sten, der hedder Troen på Jesus Kristus. Jeg vilde ikke prøve på at leve i denne Generation uden Jesus Kristus. Jeg undrer mig ikke over, at Tusinder begår Selvmord, og at Millioner er Alkoholister. De har ingen indre Reserver, de kan kalde til Hjælp. Det er, som Carl Gustav Jung, Psykiateren, sagde, at den store Neurose i vor Tid er Tomhed,

 

Kom til Jesus Kristus og lad Ham fylde dit Liv.

En anden Sten, du vil have Brug for, er Respekt for Øvrigheden. Præsident Kennedy sagde til Afgangsklassen i West Point, at i den nye Type af Guerillakrig, der vil blive Mønsteret for Fremtiden, vil Disciplin og Respekt for Myndighederne blive af allerstørste Vigtighed. Du vil behøve Ydmyghedens, Alvorens og Troskabens Stene. Du vil behøve Forberedthedens Sten.

 

Er du beredt til at møde Gud? Er du beredt til at møde Livet? Måden, hvorpå du bliver det, er ved at være sammen med Kristus. Medens du læser og studerer Skrifterne, vil du begynde at vokse. Kæmpen Goliat snerrede, og David kastede sin Sten. Hvad om han havde fejlet? Hvad, om Gud ikke havde v æret med ham? Hvad, om han ikke havde tilbragt denne Tid derude i Ensomheden? Hvad, om han ikke havde overgivet sig til Gud, mens han var ganske ung? Men han fejlede ikke. Gud var med ham, da Prøvelsens Time kom. Stenen traf Kæmpen i hovedet, og han faldt om. David løb hen og tog hans Sværd og huggede hans Hoved af, og Filistrene begyndte at flygte. Israel vandt et af de største Slag i Historien den Dag, fordi en Dreng havde givet sit Liv over til Gud. Da Jesus Kristus gik op på Korset, huggede Han Hovedet af Synd og Dom, Helvede og Grav. Han vandt evigt Liv til dig.(læs selv i Romer 8 om dette) Det kan være. du er syg eller en krøbling, eller har mistet noget, måske har du endda mistet dit eget selvværd og ønsker kun at dø? Men Jesus har sejret over dit Problem for dig. Du kan rejse dig ønsker at blive omvendt. Jeg ønsker at modtage dig Jesus, kan bede eller sukke.

 

Overgiv dit Hjerte til Ham lige nu og lad Jesus være din hyrde (salmer 23).

 

Du kan gøre det i Dag, i morgen kan du måske ikke gøre det!

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 363217

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34361290931702sekunder