JESUSLIVET - KAST BEKYMRINGERNE BORT

Kast dine bekymringer bort.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkI.1 Pet.5.7 skriver Apostlen Peter at vi skal kaste al vor bekymring på Jesus for han har omsorg for os.


Hvis du skal kaste noget, bliver du nødt til at give slip på det.


På samme måde kan du blive fri for dine bekymringer, som ødelægger dig og gør du bærer på tunge byrder som tynger dig ned.


Du kan ikke gøre det om du ikke har tro, tillid til Jesus.


Du er måske i bund og grund er et menneske der tvivler. Du har måske oplevet rigtig mange svigt af dine medmennesker, måske endda inden for kirken blev du svigtet. De mennesker du engang elskede højt er enten borte, eller de gad dig bare ikke længere.


Hør her. Jesus gider dig stadigvæk. Han vil gerne hjælpe dig fri af dine bekymringer om du dog bare i tro på Gud ville kaste dem alle bort over på Jesus.


Dit mismod, mørke, kommer af, du bekymrer dig om alt og alle. Du skal give slip, for at blive fri.


Du vil i grunden gerne give helt slip på det hele og bare lade Gud om alt. Men, du kan ikke selv. Fordi dine bekymringer ligesom klæber til dig vil de ikke rigtig slippe sit tag i dig.


Måske har du et menneske nært på dig, som du bekymrer dig for. Du er bange for at miste det, du er bange for at det går fortabt. Du synes du er nået det punkt hvor du ikke har mere at give det menneske. Du kan ikke forvandle et eneste menneske ved at du bekymrer dig om. Hvordan du nu kan hjælpe det, og om du nu gør Guds vilje med det du i det heltaget gør for din næste.


Du kan ikke lave om på dig selv ved at bekymre dig om hvad du nu skal gøre, eller alt det du ikke burde gøre.


Du har kun en eneste vej. Retur til korset. Retur til det punkt på din vandring med Gud i Ånden hvor du tvivlede og begyndte at finde en udvej ud af dine problemer selv.


Ingen mennesker kan se hvordan dit liv i fremtiden bliver. Ingen kan se hvad du kommer ud for. Gud kender dine dage og har helt styr på alle ting. Det eneste Gud din Far siger. Tro på Min Søn under alle forhold.


Det er jo håbløs det hele siger du. Du ser ikke noget håb. Du har stirret dig helt blind på alle dine bekymringer som har ødelagt din enfoldige tillid til Gud i Jesus.


Gå nu retur til begyndelsen. Brug du den kommende tid til at høre og læse Guds Ord i tro i tillid til Gud så vil du se Guds mirakel udfolde sig i din magtesløshed.


Hvad gør du nu?

Du kan blive stærkere i troen om du begynder at læse i Bibelen og modtager i tro Hvad Gud gennem Jesus ved HelligÅndens lys åbenbarer og

overbeviser dig om. Du kan evt. begynde at læse i Lukas evangeliet,

Derefter læser du videre i Apostlenes Gerninger og Romerbrevet.


Her er nogle henvisninger som du kan grunde/meditere over.


Tro er.

Hebræerne 11,1. Du overbevises ikke ved din viden om tro. Troen er Guds gave til dig som fås genne Jesus Kristus ved Han hel lige Ånd som Gud har givet til alle genfødte kristne, som et evigt pant på vort evige liv.


Frelsen af nåde Efes. 2.1-10

Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus, af nåde er I frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.


Livet under Guds faderlige opdragelse Hebr.12.

Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.


Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod, og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner:


Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du

irettesættes af ham; for Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af.


For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner.


Engang havde vi vore jordiske fædre som opdragere og havde respekt for dem; må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet? For vore fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed.

Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den.


Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.


Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin førstefødselsret. For I ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget, og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det.


Advarsel mod forhærdelse

Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen: »Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes;« og synet var så frygteligt, at Moses sagde: »Jeg er forfærdet og skælver.« Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels.


Se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler; for når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene.


Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder: »Endnu én gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve.« Udtrykket »endnu én gang« viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå.


Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild.Læs selv videre, eller sammen med andre og tag ved lære af det de hensovede i Kristus, apostle undervisr dig om.


Åndelig Gudstjeneste. Nådegaverne i menighederne. Livet efter Guds vilje. Romerne 12.Det hele står nøjagtig beskrevet i Bibelen, om hvordan livet med Gud som hans sønner og døtre skal leves, ikke under lovens bogstaver men i og med Kristus i Hans frihed fra syndens og dødens liv og lov.


Du har, såfremt du tog imod din frelse, og blev født på ny, fået et helt nyt liv at leve.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362815

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,0094881057739sekunder