JESUSLIVET - KEND ÅNDERNE

Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


 

Kan du se Jesus her i lokalet? Kan du se HelligÅnden? Kan du se ånderne? Nej det kan du ikke. Men du kan føle og fornemme alle tre de ses ikke, men de fornemmes klart af dem der er født på ny.

 

Joh.3.3. Jesus siger klart til Nikodemus. At det er nødvendigt at være født på ny, ellers har man slet ikke lod og del i Guds rige. Ingen kan se Guds rige før du er født på ny. Det er nødvendigt at du er født på ny før du kan fornemme Jesus og ånderne enten ved møder, der hjemme ja uanset hvor du er.

 

Mat.12.28. Verden er ikke født på ny og kan ikke fornemme ånderne og Jesus. Det samme kan heller ikke genfødte navne kristne. Vi ved Jesus gjorde vel udrev ånder og helbredte. Når vi kender ånderne er Guds rige kommet til os. Vi er da et i Ånden, et med Kristus.

 

Guds rige er ikke bare en samling mennesker der kalder sig en menighed. Guds rige er synligt åbenbaret i Jesu kraft, med tegn og undere. Både i form af helbredelse og befrielse fra onde ånder.

 

Jesus havde fornemmelse for hvem der var besat, fordi HelligÅnden boede i Ham, og Han kunne drive dem ud fordi Han var fyldt af HelligÅnden.  Så er Guds rige kommet om det er sådan. Beviset for Guds rige midt iblandt os er. Syge helbredes, onde ånder drives ud, og folk bliver fødte på ny.

 

Efs.6.12. Den kamp vi skal kæmpe er imod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er den kamp Jesus fører os ind i, når vi er blevet fødte på ny. Vi har da fået Ånds syn og kraft i HelligÅnden fra Jesus Kristus. Vi har da Ånds fornemmelse.

 

Mat.10.7-8. Vi skal prædike, helbrede syge og drive onde ånder ud. Det gælder for alle der er født på ny og er kommet til tro. Når de ting sker så er himmeriget kommet os nær og Gud er midt iblandt os, synlig ikke som en teori.

 

Luk.10.17. Også de onde ånder er os lydige. Det er en helt naturlig ting for den der er født på ny og Vandrer med Jesus.

 

Luk.9.49-50. Jesus har for længst vundet over den onde og bundet ham. Vi skal ikke vinde over ham. Blot i kraft af Jesu navn drive ham ud. Og indtage det land som er Herrens.

Før Jesus blev korsfæstet kendte ånderne udmærket hvem Jesus var og er. De havde respekt for Jesu navn og gik lydig når Jesu navn blev brugt.

 

Luk.8.26-33. Den besatte mand i gravene.  Der ser vi at ånderne frygtede Hans autoritet og magt. De frygtede at Han ville pine dem. Sådan bæver ånderne for Jesu navn.

 

Luk.8.1-2. Det står skrevet for at vi skal tro på det. Det er beskrevet fordi, det er ikke noget at være flov over at have en sygdoms ånd som man sættes fri fra i Jesu navn. Vi må godt fortæller vort vidnesbyrd til alle fordi det skaber tro for at det samme kan ske for den som selv er syg. Med munden bekender vi jo til fuld frelse og forløsning.  Det er ikke noget at være flov over at være påvirket af onde ånder og blive frigjort fra disse plageånder. Det er større skam ikke at ville erkende det og blive løst i Jesu navn.

 

Er der nogen der lige som ønsker vi skal tie stille her, så er det djævelen. Djævelen får de religiøse op af stolene og får dem til at bede, de der har erfaret frigørelse om at være lidt mere rolig med deres forløsning. De er jo bange for de selv kunne blive afsløret.

 

Det er sådan. Vi skal bekæmpe de onde ånder. For at vi kan det er det nødvendigt. Vi kender ånderne. Alt for mange kristne kender så at sige meget lidt eller intet til denne verden, og derfor farer de med halv vind, mener de uddriver et eller andet men de aner ikke selv hvad de er oppe imod. Derfor skal vi bevæge os lidt i denne verden nu for at få kendskab til den.

 

Vi må kende disse onde ånders natur, og deres arbejdes metoder for ellers er vi på vildspor. Vi må gå ind og spionere bag fjendens rækker.

 

Mat.12.43-45. Hver eneste af de onde ånder er selvstændige personligheder med hver deres egen vilje. Den kan vende til bage med 7 andre værre end den første. Den sagde til sig selv. Den vil noget og gør det. Hente bringe.  (Egen konklusion. Aktiv er den. En ond ånd er aldrig passiv når Jesu navn nævnes.)

 

Jak.2.19. De har følelser. De tror og skælver. Og mange ting er de bange for, som vi mennesker ofte er.  (Egen konklusion. Frygts ånd.)

 

Mat.8.28-29. De er ikke dumme de har kundskab og megen viden. De er meget farlige, og ofte højtråbende. (Egen konklusion. Mange mennesker ved også meget om alt uden at eje livet.)

 

Mark5.9. De har selverkendelse. Har et navn. De er selvbevidste. De kan tælle. (Egen konklusion. Er intelligente væsner.)

 

Mark.1.21-26. De har evnen til at tale. (Egen konklusion. Mange mennesker snakker så at sige et øre af folk uden at sige noget som helst. Mange ævler rund og er helt forvirrede. Forvirringsånden er i dem.) Jesu har myndighed ikke som de skriftkloge. Ånderne ved Jesus er Guds Hellige. De taler igennem mennesker som er besatte. De bruger menneskernes tale organer.

 

Mark.5.6-7. De påkalder Gud til forsvar. Han kom løbende og skreg ved besværgelse ved Guds navn at Jesus ikke måtte pine ham (ånden). (Egen konklusion. Hvor mange råber ikke op om vi skal holde kæft når vi forkynder Guds Evangelium? De siger jo ofte vi har det godt nok, hvorfor skal vi mindes om døden, det kan vi tidlig nok komme til, kunne der ikke tænkes der står åndsmagter bag  sådanne udtalelser? Vi sår altså overfor personligheder, når vi står over for åndsmagter som har lige så mange følelser som vi mennesker har og er intelligente har visdom og forstand på hele Bibelen. Vi kan ikke se dem men de eksisterer.

 

Hvordan arbejder de?

De slutter sig til kødets fristelser. Det er her de har deres indgang i mennesker.

 

Jak.3.14-16. Huser I bitterhed så lyv ikke. Det kommer fra de onde ånder. De onde ånder slutter sig til det som er en del af deres natur, så som misundelse. ( Egen kommentar. Der står jo også vi ikke må begære vor næstes hus i de ti bud) På samme måde som djævelen har hovmodet i sig har de onde ånder misundelsen og bitterheden i sig. Sådan er det i den verden de arbejder. De er misundelige på hinanden, de har splidens ånd i sig og kan aldrig holde helt fred.

 

De ønsker at overføre alt det de er i sig selv på menneskeheden..

 

1.Tim.4.1-2. De er bedrageriske. Det er Helligånden der her fortæller os at i de sidste tider skal nogen falde fra troen fordi de lytter til bedrageriet. Mennesker bliver brændemærkede i deres samvittighed af de onde ånder, og gør alt hvad de kan for om muligt at føre endda de udvalgte vild. (Egen kommentar. De ønsker ikke Sandheden og de der forkynder Sandheden bliver smidt ud fra deres områder).

 

Luk13.16. De, slave binder mennesker. Bundet af satan og demoer. Hun var en Abrahams datter, altså en troens kvinde og alligevel havde denne sygdoms ånd fået magt i hendes liv og gjort hende krumbøjet. Det var ikke bare almindelig slidtage men åndsbesættelse.

 

Mat.4.24. De plager mennesker. Åb.2.14-15. De forbinder sig med mennesker som redskaber. Åb.2.23-25. Hun vil ikke omvende sig. Onde ånder gør folk forhærdede så de ikke vil. De ånder som var i disse to mennesker er stadig levende og arbejder stadig i folk i menighederne. Og mange finder sig stil tiende i det. De ved ikke at det er ånder på spil.

 

To er her er besat af åndsmagter. Det er folk som er i menighederne i dag. Med falsk lære som føder falske profeter. Det bærer frugt det arbejde ånderne gør. Disse tilhængere skal dø. Disse åndsmagter fører til utugt og afgudsdyrkelse. Manipulerer og vil have magten over et andet menneske. Når vi møder et sådant menneske skal vi være vogne fordi så er det ånder på spil, vildførelsens ånd vil da forsøge at før selv de udvalgte vild.  Dette føre til vildfarelse, oprør og falsk lære. Der er ingen ydmyghed hos ånderne. De mennesker som er drevet af ånderne kender kun til at ville have ret, de kender kun til at skabe splid i stolthed. De tvinger deres lære igennem selvom mennesker står over for dem og ikke begriber hvad de siger. De manipulerer så meget med folk at de tror løgn i stedet for Sandhed om ikke andet så gør de det for at få husfred og få lov til at blive i fællesskabet.

 

Antikrist er en sådan personificering af Djævelen, som Johannes siger der er allerede mange antikrister stået frem i dag.

 

1.joh.2.18-20. Nu er det de sidste tider.  De er udgået fra os. Kristne mennesker som er faldet. Men da vi har Ånds indsigt kan vi nemt sige dem vil vi ikke have noget med at gøre de er ikke af samme Ånd.

 

Apg.20.29.30. Glubske ulve. Af jeres egen midte. Antikrister kommer lige ud af menigheden. Mennesker som vil have magt, mennesker som vil have andre til at se op til sig. Mennesker som vil have andre til at følge efter sig, som mener de har sandheden, og kun hos dem er Kristus. Men det er, antikristsuser der fremstår som glubske ulve midt iblandt os. Mennesker som dominerer så meget at du godt kan gå hvis du ikke har samme mening som de har.

 

1. Tim.18-20. Nogen har kastet den gode samvittighed over bord. Tør vi sætte vore egne navne på. Kender vi ånderne. Når vi møder dem hos mennesker sætter vi navn på. Og vi advarer med navn vore søskende om pas på han er ikke drevet af den HelligeÅnd. Kan vi med fuld god samvittighed gøre det?

 

1. Joh.3.10.12 Forskel på djævelens børn og Guds børn. Myrder du din bror? Er du misundelig på den retfærdige broder? Vi kan slå ihjel åndeligt så vi begynder at lyve ham alt ondt på.  Modarbejder du Herrens tjener ved at du selv ønsker at det var dig der havde hans plads?

 

2. Tes2.7. Lovløshedens ånd.  (egen kommentar. En hemmelighed skjult for de der selv er en del af denne lovløsheds ånd. Synlig for de genfødte)

 

Joh1.3-4. Synd er lovbrud. Ved bevidst at begå synd er lovløshedens ånd i gang. Nemlig den ånds magt der vil have selv de udvalgte (fødte på ny) til at blive ført vild.

 

1.tim.1.8-10. Loven er god. Om man er sig bevidst om hvem loven er beregnet til.  Lovløshed er at leve i disse ting som tales om her. Gør man ikke det er man fri fra loven og den dømmer ikke en.  Genstridig ånd du skal ikke komme her og sige mig noget.

 

Vredens ånd, bitterhedens ånd, oprørskhedens ånd hovmod ånden. Når vi møder folk der er noget af det står det ånder bag.

 

Os der er fødte på ny kan disse ånder ikke komme ind på livet af fordi de har ingen kontaktpunkt i vore liv, HelligÅnden bor der i stedet og vi er fuldt ud beskyttede.

 

Kol.2.14-15.  Jesus udslettede det lovbestemte skylds brev og stillede de onde ånder åbenlys til skue. Det er synligt for os som tror. Fordi Ordet afslører dem.

 

Den der ser i Guds Ord kan ikke bedrages. Derfor er det vigtig at vi ved hvad vi har med at gøre ved flittigt at studere Guds Ord og lade os fylde af det. (egen kommentar. Om vi ikke kan læse kan vi høre talerne på cd’er og dvd’er vi har ikke nogen undskyldning for at blive ført vild og ikke have kendskab til ånderne) På den måde afsløres de for vort indre menneske når vi møder dem.

 

Vi skal ikke plages af anklagende ånder, vi er sat fri og vi skal heller ikke lade os selv bruge til at anklage andre. Ånderne har ikke nogen ret til at bo i vore huse og bruge os. Vi er sat frie fra dem alle samme i kraft af Jesu blod.

 

Jak.4.7-8. Underordne os Gud. Stå Djævelen imod, holde os nær til Gud. Rense hjerterne i Jesu Kristi blod. Du kan tage autoritet over dem i Jesu navn både når de påvirker dig og du ser dem i andre alt sammen i åndens verden.

 

Mat.1621-23. De ældste, ypperste præster. Kan være besatte og vil kun ondskab. Peter den mand Jesus ville bygge sin kirke på var dæmonisk påvirket derfor brugte satan den mand der stod Jesus nærmest.

 

Hvem giver os inspirationen, når vi taler? Prøv dig selv inden du rådgiver andre. Hvem giver dig tankerne? Hvem bruger dig? Er du i overensstemmelse med den Helligånd?

 

Mark.3.14-15. Jesus har indsat. Hvem har indsat dig, om du er leder eller har en anden fremstående post? Vi er på samme måde indsat.

 

Luk.4.37. Er højt råbende. Efs.5.1-5. Ligner vi Jesus? Hvad med letfærdig snak? Bibelen er ren og klar det er det liv vi er løst fra. Ånderne slutter sig til og vi bare griner med på alle vitser. Mark.6.12-13. Helbredt, udfriet. Joh.8.32 I skal forstå Sandheden som frigør jer. Dette er frihed fra løgnens lære du her har fået undervisning om? Joh.8.36.  Virkelig fri. Kol.1.13. Han friede os ud af mørket. Gal.5.1. Stå du fast.


Kan du se Jesus her? Nej men du kan fornemme Ham kan du se HelligÅnden. Nej men du kan fornemme Ham. Kan du se de onde ånder? Nej men du kan fornemme dem.

 

Pas på onde ånder er også religiøse. Som også helbreder lige som heksedoktorerne.

 

Lad dig ikke bedrage.

Amen.

 


 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358347

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,48247385025024sekunder