JESUSLIVET - KOM IND I JESU TRO..

Kom ind i Jesu tro


Du finder bibelen, troens ord, på www.Bibelen.dk
Alt for mange kristne er svækkede i deres tro, man ser ikke nogen frugt af deres livs gerninger. Når man snakker lidt med dem, siger de. Vi håber da vi er frelste. Vi tror da nok. Jesus kommer igen. Vi tror da også nok at vi er undervejs ind i en vækkelse. Joe vi er da troende, vi beder da, forsøger på at have en stille stund hver dag. Men usikkerheden lyser ud af dem. Det er som om den enfoldige barnlige tro og tillid er borte. Nok ved folk meget om Gud og Jesus. Få kender til at leve sammen med Ham i Ordet. Det er lige som ude i verden. Lev så godt som muligt, og håb på det bedste.Jeg er ikke ude med riven og anklager nogen som helst. Det skulle jeg være den aller sidste til. Om der er nogen der har ligget under for vantro og tvivl så er det mig. Om det er nogen som er ufuldkommen i det ydre, kødet, så er det mig. Om det er en der har været Guds Ord utro, er det mig. Om der er nogen der har været bundet af hykleriet, er det mig. I dag. Er jeg af Guds nåde det jeg er. En hel ny skabning, født på ny og alt det gamle er forbi.Jeg vil kun pege hen til Jesus og Hans vej.

Men, det er dig selv der må gå den, hverken jeg eller andre kan gå den vej for dig. Og det er en Guds nådes troens vej. Tornet, hård ubarmhjertig for kødet, men velsignet for ånden. Den er ensom, den er uden mange venner. Du vil blive vraget af mange af dem du kender. Mange navne kristne vil smide skidt på dig, og beskylde dig for al verdens uretfærdige ting. Du vil komme til at græde mange, mange tårer, især over de du troede var med på vejen, som alligevel vælger en nemmere vej og falder fra. Du vil erfare, meget af det du mente du troede var sandt, alligevel slet ikke stemmer i overensstemmelse med Ordet. Jeg siger dig på forhånd. Du vil på et eller andet tidspunkt finde dig selv nøgen og afklædt helt ind til dine knogler. Du vil blive endevendt og sønderknust. Men i din magtesløshed vil Gud Herren udøve Sin kraft og liv. Nu ved lidt om prisen hvad det kommer til at koste om du, i tro vil følge Jesus på din korsvej i Ordet, i Lyset, i Sandheden.Inden jeg fortsætter vil jeg på det kraftigste advare dig. Du skal nu gøre op om du vil Herren Jesu kors - vej eller din egen vej? Det er hverken mit eller andres tro og liv du kommer til Himmelen på. Kun på Jesu eget liv, ved at være i det.Fire ting.

1. Troens bøn, som frelser den syge.

2. Troens vidne hvor troens Jesus vidner igennem dig.

3. Troens færden hvor du lever i Jesu tro.

  1. Troens tale hvor du taler Jesu tro.Vær stærke i Herren Jesus. Efs. 6.10-11. Det er ikke din egen tro og sammensætninger af guds Ord der gør dig stærk. Det er Jesu troens ord i dig der virker, og gør dig svag men Gud stærk i dig.Gud Herren skaber nyt.

En hel ny himmel og en ny jord. Intet fra den gamle jord huskes i Himmelen. Alt er nyt. Intet af vore sygdomme, svagheder huskes der. Alt er nyt.


For at du kan få lod og del i es liv må du nødvendigvis være født på ny. Du må fødes af Guds Ånd. Joh. 3.1-10. Her læser du om Nikodemus. Det er Jesu egne Ord. Rammer de dig, så mærk lige efter om du i det hele taget er født på ny eller du bare troede du var det. Du kan gå hen og blive bedraget af dit kød og dine egne teorier. Og være en religiøs hykler, der ikke kun hykler over for Gud og mennesker med også hykler over for dig selv. Du kan mene du er rig og alligevel være så fattig. Uden Ånd og Jesu troens liv.For os som er fødte på gælder det. Gud har givet os, kraft, kærligheds og besindighedens Ånd. 2. Tim7-8. Det er nemlig Jesu egen Ånd der her er tale om. Du må ransage dig selv ind for Guds ansigt og blive helt klar over hvilken ånd du er af. Ellers har du på ingen måder lod og del i Jesu rige og liv.Jak. 1.6-8. Her bliver du opfordret til at bede uden at tvivlJak.5.13-18. Bed altid. Bekend med din mund at du tror på det du beder om. Og tak Gud Far fordi Han har givet dig alt i Jesus Kristus. Vær altid taknemlig uden knurren også selv om du mener du skal have noget andet end det du lige fik. Sig ikke du ikke kan finde ud af det. Det er Jesus der ved sin Ånd åbenbarer dig Sine Sandheder. Træd du kun ud i tro og tillid til Gud Herren Han skal nok klare det hele for dig. Fordi. Vi har noget og vi er noget. I Jesus Kristus ved at vi tror. Kol.1.14-15. I Ham. I Jesus Guds Søn, Den af Gud salvede. Har vi forløsning, syndernes forladelse. Han Jesus Kristus er den usynlige Guds billede. Jesus er første født før alt blev til før al skabningen var og er Han.Der står. I Jesus.

Om vi er i troen på Jesus har vi syndernes forladelse. Fordi. Jesu gav Sig selv hen for alle, er alle vore synder udslettede og tilgivet. Han har kastet alle vore synder bag Sin ryg og Han ser dem aldrig mere. Jeg er glad for denne her gamle oversættelse. Forladte. Vi er ikke kun tilgivet, vore synder har også forladt os. I kraft af Jesu blod er vi rensede og retfærdiggjorte fra al vor synd. Vi er retfærdiggjorte ufortjent af nåde, over for Gud. Da Faderen og Sønnen er et, gælder det naturligvis også over for Jesus selv. Noget af det bedste er. Vore synder har forladt os. Halleluja. Pris du Herren for det. (Rom. 8). Vi skal ikke vente på at blive frigjorte fra synden. Vi er frigjorte i kraft af Jesu offer. Vi synger. Pga. Jesu blod har vi nu frimodighed til at gå lige ind, ind i det aller helligste. Ind for Guds trone. Jesus har overvundet synden og dødens lov. Han kommer ikke og forløser os engang til fra vores synder. Syndens og dødens lov har forladt os. De eksisterer ikke længere hverken i os eller for os. Vi har nemlig fået evigt liv. Og det evige liv dør aldrig, det er og bliver evigt. Jesus er vores nye pagts mellem mand. Hans blod er vores pagts blod. Der er indgået en pagt mellem dig og Gud. Nemlig pagten i Jesu blod, med Jesus som din egen mellem mand, også min. Tak og pris til Herren for det.Jesus fik mange øge navne.

Inden jeg går videre kan du meget passende lige standse op et øjeblik og spørge dig selv om. Hvilket navn har du givet Jesus? Troløs? Retfærdig. Eller måske uretfærdig? Utro? De kaldte Jesus for. En synder. Joh.9.24. En fråser, en dranker. Mat.11.19 En sindssyg. Joh.10.20. En falsk lære. Joh. 7.12. Jesus blev beskyldt, uden grund, for at være besat af Satan (Luzifar) selv. Mat.10.24. Han kom til sine egne landsmænd, Guds første fødte folk, og de tog ikke engang imod Ham. Det på trods af de havde hørt om Hans komme fra de gamle profeter og Esajas. På helt samme måde beskyldes og hånes enhver sand Jesu tjener og efterfølger i dag.Men nu.

Men nu er der uden lov åbenbaret (synlig gjort) en retfærdighed fra Gud, ved tro på Jesus Kristus. Det gælder for alle der tror. Fordi. Det er ikke nogen forskel. Alle har vi syndet og mangler Guds Herlighed. Rom.3.21-23. Det står i Rom.6.6. Vi ved jo, er fuldt ud overbeviste ved tro om det, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med Jesus. Her er det ikke et spørgsmål om du føler, fatter eller forstår det med din forstand. Spørgsmålet er. Tror du det? Vi der er frelste. Tror at Jesus Kristus døde for os medens vi stadig var syndere. Vi føler ikke vi er frelste. Vi er det fordi Guds Ord siger det. På samme måde er det at være død sammen Jesus på korset. Vi føler det ikke med tror det fordi Guds Ord siger vi er det. Og det er HelligÅnden, som vi har fået i pant på vort evige liv der har overbevist os om alle ting som vi tror på. Det er ikke indstuderet viden og teologi vi er fyldte af. Vi ved jo alle at vores forstand også en dag vil dø, og hvad skal vi så med en videnskabelig tro, som alligevel ikke har frelst os? Sådan skal I også regne jer selv for døde fra synden, og levende for Gud i Jesus Kristus. Rom.6.11. Der står klart. Vi skal regne os selv for døde. Vi kan jo ikke erfare vores død, da er vi jo døde. Men vi kan tilegne os døden over vort gamle liv i synd, ved troen på Ordet om korset. Det ord som ellers en idioti for mange.Hvorfor døde?

Fordi de der lever, ikke længere lever for sig selv, men for Jesus som døde og opstod for dem.2Kor.5.15. 2. Kor.5.17. Derfor om du er i Kristus så er du en hel ny skabning og alt dit det gamle er forbi. Du er en hel ny og ikke kun en halv ny skabning. Gud gør intet halvt. Du er alt i Jesus Kristus. Se alt er blevet nyt for dig.Det er ikke hvad jeg har sagt eller andre har sagt. Det er Guds Ord der siger det. Guds Ord fortæller os hvad vi er og ikke er. Vi er placeret med Kristus i det Himmelske, højt hævet over hver en magt og myndighed. Vi er lysets børn lige som Jesus i os selv er lyset. Gud gav os lyset Hans Søn. Vi sagde ja tak til Guds udrakte hånd til fuldstændig frelse og befrielse fra alle vore synder og det gamle livs syndige tendenser. Derfor tror og håber vi også på ham som selv er lyset, som skinner i det mørke der omgiver os.Vi ved, er overbeviste om at mørket ikke får magt hverken over os eller Jesus Guds lys.Tænk på.

Når du tænder for kontakten så tror du jo også at der kommer lys. Og lyset kommer og mørket viger for lyset. PÅ helt samme måde er det med Gud. Når Gud tænder lyset så viger al mørket og vi ser Hans herlighed klart i lyset af Ordet. OG vi skinner helt af os selv fordi lyset frelsens lys skinner igennem os. Han i os og vi i Ham.Os til fred kom al staf over Jesus. Vi har fået lægedom for alle syndens sår. Esajas.53.Har du lyset og er du stadig i troens vidunderlige lyse liv?

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358264

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,97034907341003sekunder