JESUSLIVET - KORSETS STOLTHED.

Korsets stolthed


Du finder bibelen på www.Bibelen.dk


I Galaterbrevet 6:14 siger Paulus: ”Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden”.

Kristi kors var for Paulus ham hans storslåede besættelse. Det var hans livs stolthed; den definerende genstand for hans glæde, ære, hyldest og lovprisning det faktum, at Kristus døde på et kors; blev forbandet med din og min forbandelse; straffet med din og min straf, blev genstand for sin fars harme over din og min synd, vores oprør og vores had imod Gud.

Han drak det vredesbærer, som var tiltænkt os, således at hans retfærdighed kunne blive os til del fuldstændigt ufortjent; på grund af hans nåde alene.

Den uudsigelige dybde af Guds visdom i korset; en duft af liv til liv; en Guds kraft for dem som tror, var for Paulus det centrale omdrejningspunkt for hans personlige liv og tjeneste blandt mennesker. En enkelt ide; et enkelt mål; en enkelt passion: Jesu Kristi kors.

For Paulus betød korset også, at verden blev korsfæstet for ham og at han er blevet korsfæstet for verden. Gennem sin totale omvendelse til Kristus, korsfæstede han alt synd, selvtilstrækkelighed, selvretfærdighed, selvophøjelse, selvisk stolthed, og alle andre humanistiske og narcissistiske tilbøjeligheder. Korset betød for Paulus død til synden og død til selvet:

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig” (Gal. 2:20).

Alt, som han ellers kunne have haft af fortjeneste, regnede han for skarn på grund af det langt større at kende Kristus Jesus og vinde ham (Fil. 3:8). Alt andet i hans liv blev korsfæstet, for at vinde Kristus og have sin stolthed alene i Ham.

Hvad betyder korset for dig? Bliver du fyldt med ærefrygt og stolthed når du tænker på, hvad Kristus gjorde for dig, for at købe dig fri fra syndes forbandelse? Eller er ordet om korset blevet trivielt for dig? Er det noget du føler, du har hørt nok om?

Kære ven, der findes ikke noget mere underfuldt end Korset; det, at mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os (Rom. 5:8).

Det der gør mennesker følelsesløse overfor korset, er meget ofte en manglende forståelse for deres eget personlige, moralske ansvar for at Jesus måtte dø på korset. Han døde ikke for at gøre livet bedre for mennesker. Han døde for at betale menneskers straf. Når man ikke forstår, at man fortjener dødsstraffen for sin synd, vil man aldrig sætte pris på korset.

Din værdsættelse af Kristi kors må komme ud af en dyb, inderlig erkendelse af din egen skyldighed, Guds retfærdighed i at straffe skyld og så Guds fantastiske nåde i at have rettet straffen imod sin egen søn, som stedfortræder for dig. Du fortjener straffen, Han betaler prisen. Når den sandhed synker ned i ens sjæl, så kan man umuligt forblive følelsesløs overfor korset.

Missionæren og evangelisten Paul Washer, udtrykker det sådan her: ”Den største motivation i den kristnes liv er Jesu Krist kors; det, han gjorde for dig på det træ. Vi som kristne står mellem to dage: den dag Kristus hang foran alle mennesker og den dag alle mennesker vil stå foran ham. Disse to dage bør styre dig. De bør være hele din storslåede besættelse.”

Det var det for Paulus. Det bør det være for os.

Den mest effektive måde, man kan aflive sin stolthed i Kristi kors er, at centrere sin opmærksomhed i livet på sig selv frem for på Gud. Vi har alle som mennesker en tendens til at søge de ting som tilfredsstiller vores personlige mål og vores egne menneskelige længsler efter anerkendelse og selvværd. Men med en overdrevet selvcentrering, søger man efter alt det som kan bekræfte ens egen godhed og gøre livet dejligt og bekvemmeligt for en.

Men sand ægte kristen liv er ikke bekvemmelig. Jesus sagde: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Matt. 16:24). Med selvfornægtelse, fjerner du dit fokus på dig selv og dine egne behov og retter det i stedet mod Gud, som til gengæld så møder dem. Med selvfornægtelse motiveres du af Guds ære og ikke din egen personlige anerkendelse. Gennem en fornægtelse af dig selv, giver du Kristus mulighed for at leve igennem dig. Du dør fra verden og verden dør for dig, som Paulus forklarer os i Gal. 6: 14.

Selvfornægtelse er en af grundstenene i discipelskab. At følge Jesus er ikke en bekvemmelig vej. Det koster noget. Og den der søger sit eget, vil ende med at miste alt, ifølge Guds ord: ”den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det” (Mark. 8:35).

Den gamle profet A.W. Tozer sagde engang: ”Nogen mennesker tror, at Kristi kors ikke bør være ubekvemt for mennesker. Men det er den mest ubekvemmelige ting i verden, Jesu Kristi kors. Det tog en mand, ved navn Jesus, på den bedste tid i hans sunde menneskelig liv, og tog ham ud, op på en bakke og slog ham ihjel der. Ser du, det var ikke særligt bekvemmeligt for ham. Ethvert kors er ubekvemt.”

Når du finder din stolthed i Kristi Kors, så finder du, gennem din død ind til selvet, livet i Kristus. Der hvor du er helt død og kun Jesus Kristus lever helt i dit sted.

Amen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358788

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,52986598014832sekunder