JESUSLIVET - KRISTUS JESUS ER OPSTÅET.

Kristus er opstået


Kristus er opstået - Ja, han er sandelig opstået.År 2005


Du finder din Bibel på www.Bibelen.dk
Om Kingos påskesalme: Som den gyldne sol frembryder (DDS 227)Vi har fejret påske. Vi har igennem den stille uge haft tid til eftertanke og meditation over lidelseshistorien. Påskemorgen blev den afsluttet med at glæde, tak og lovprisning brød igennem, for her kulminerede påskens budskab med sejrsråbet : "Kristus er opstanden, ja, han er sandelig opstanden" . På den måde har vi sat en tyk streg under det, der er påskedags budskab. Jesus lever.Døden er overvundet. Kingo udtrykker det på følgende måde i vers 2 i Som den der: "Tak, fordi at du opstod og fik døden under fod!" Det er en malende måde at udtrykke sagen på. Jesus har trådt på døden. Ja, endnu stærkere. Han har fået den under foden. Det, man har under foden, har man magt over. Opstandelsen er vores bevis på, at Jesus har magt over døden. Ikke bare sådan at forstå, at han har overtaget. Nej, kampen er forbi. Døden er overvundet.Liv og død, lys og mørke

Selvom salmen som den gyldne sol frembryde ikke er en direkte del af Kingos passionssalmer, er det naturligt at se den som afslutningen på disse. Vi har gennem passions digtningen fulgt Jesus fra Getsemane til Golgata. En tung vej fyldt af smerte, lidelse og forladthed. Nu er lidelsen forbi, og det er lyset og livet, der tager over. Alligevel vender Kingo hele salmen igennem tilbage til Jesu lidelse og død. Det er i kontrasten mellem liv og død, lys og mørke opstandelses- budskabet henter sin kraft.Det er på dødens baggrund, livet vokser frem. Dermed får denne opstandelses salme en sjælden dybde. I vers l slås opstandelsestemaet an via en velkendt sammenligning. Det er som n år solen bryder gennem en kulsort sky. Kingo bruger stærke ord. Skyen er ikke bare sort - den er kulsort. Vi kan tænke på situationen lige efter et gevaldigt tordenvejr. Solen har været gemt bag tordenskyerne. En stor del af dagslyset har været væk. Men nu er det overstået. Solen bryder igennem, og vi bliver igen glade over lyset. Solens stråler kan virke endnu stærkere på baggrund af en mørk tordensky, end hvis solen havde skinnet fra en skyfri himmel. Sådan er det også med Jesu opstandelse. Den hænger uløseligt sammen med hans lidelse og død og stedfortrædende gerning.Jesu død og opstandelses

Kingos passions salmer er alle bygget op om først en historien berettes og dernæst en personlig del, hvor digteren og dermed læseren personligt overfører beretningens indhold til eget kristenliv. Det samme gælder for denne opstandelses salme. Faktisk er den personlige tilegnelse temaet i 5 af salmens 9 vers. Det viser lidt om, hvilken betydning Jesu død og opstandelse har for det enkelte menneske. Der er hjælp, trøst og dyb sjælesorg i disse vers, og det kan anbefales at bruge dem til en personlig andagtsstund, hvor indholdet i hvert enkelt vers bliver genstand for eftertanke i forhold til eget kristenliv. Først taler Kingo generelt om, hvordan sjælen kan finde trøst i at mindes, at Jesus først lå i graven og derefter opstod. Dernæst udfolder han, hvori trøsten konkret bestårHjælp og trøst i at mindes

Der er trøst og hjælp i at mindes Jesu død og opstandelse, når jeg, som der står i vers 4, ser, hvordan jeg er bundet af synden, eller hvis jeg skulle får dårlige materielle vilkår, hvis jeg rammes af sygdom, eller hvis jeg mister min anseelse og andre hader mig, hvis jeg er ensom og forladt af mennesker, og hvis jeg skal dø.Når synden plager mig, findes trøsten i, at fordi Jesus døde, er min synd betalt. Og når det gælder de andre forhold, kan jeg finde trøst i, at Jesus ikke bare tilgiver synd, men også bærer sygdom, nød og død. I Esajas kap. 53, vers 4 står der: "Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar." Jeg skal altså ikke finde trøsten og hjælpen i mit eget hjerte, men i noget som ligger uden for mig selv - i det Jesus er og har gjort for mig. Det holder, selvom min forstand og krop svigter.Sammen med Jesus blev Satans pile begravet

Det var ikke bare Jesus, der blev begravet. Kingo nævner i vers 6, at sammen med Jesus blev Satans pile begravet. Her bruger digteren endnu et stærkt billede. Jeg forestiller mig en bueskytte, der sender sine pile af sted. Hensigten er at skade eller dræbe byttet. Men hver gang pilen bliver sendt af sted, sker der det, at den nok rammer sit mål, men i stedet for at trænge ind, knækker pilen, fordi byttet er omsluttet af en hård skal, en rustning, som pilen ikke kan trænge igennem. Konsekvensen af Jesu død og opstandelse er, at Jesus dækker for mig - er rustning for mig - så Satans pile ikke kan skade mig.Som Kristus opstod, skal jeg opstå

Jesus opstod fra de d øde, og en dag skal jeg opstå sammen med ham. Det kan godt være, jeg når at dø inden da, og mit legeme bliver spist af orme og omsat til jord, som vers 7 så malende beskriver det. Den proces kan jeg som menneske godt frygte, men over frygten står håbet. Som Kristus opstod, skal jeg opstå, Kingo har en fasthed og frejdighed i håbet, som jeg har godt af at blive mindet om. Dette liv med alle dets kvaler er ikke det eneste. Der findes et liv i evigheden sammen med Gud.Angsten for at miste troen

Kingo udtrykker angst for at miste troen på Jesus og livet med ham. Derfor beder han i vers 8 om Helligåndens vejledning, så han kan blive bevaret i troen. Igen er ordvalget malende og direkte. Hvis han mister Jesus, falder han i dødens svælg eller afgrund igen. Et grufuldt billede som får mig til at tænke vers 3 taler om, at det er undergangens grav, Gud har trukket ham op af. Vi har fået troen på Jesus givet og får lov at leve et liv i tro på ham. Lad os bede for os selv og hinanden om at måtte blive bevaret i denne tro.Tak til Gud

Gennem 5 vers har vi set, hvordan Kingo udfolder, hvad Jesu død og opstandelse betyder i den enkeltes liv. Nu munder det hele ud i en stor tak. Takken retter sig ikke kun mod temaet i salmen, den breder sig ud til også at omfatte hele Guds ord. Jeg må jeg takke ham for, at jeg har Himlen i vente. Der er brus over denne taksigelse, som er en påskemorgen, lovprisningen værdig til Gud for hans store gave til mig, og jeg får lov til at tilegne mig en hel påskeprædikenen i sig selv. Her taler min død om en opstandelsesmorgen. et evigt evangelium, til min frelse i kraft af Jesu død og opstandelse. Her får hele kirken/menigheden mulighed for at modtage deres eget opstandelsesbudskab.

Amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362211

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37521004676819sekunder