JESUSLIVET - LÆREN OM FALSKE GUDER.

Læren om falske guder.


   År 1989


www.Biblen.dk


ER LÆREN OM REINKATION SAND? HAR VI MERE END ET LIV?


Mange underlige ting finder sted. Blot for at forsøge at finde sandheden. Men er det noget liv efter døden?


Under hypnose er forskellige mennesker blevet »ført tilbage« til tidligere tilværelser, som de har kunnet fortælle udførligt om, selvom det for nogle s vedkommende drejer sig om en fjern fortid. Hvad skal vi nu sige til dette? Er læren om reinkarnation sand? Har vi mere end et liv? Den eneste autentiske kilde til besvarelse af disse spørgsmål er Bibelen Guds eget ord - og ud fra dens klare lære kan vi til begge spørgsmål svare et afgjort: Nej!


Bibelen

Igennem de senere år har der i flere af vore dagblade været artikler, som har behandlet ovennævnte emne. Der har i disse artikler været fremført eksempler, som kunne tyde på, at reinkarnation siger helt klart, at »det er menneskenes lod en gang at dø og derefter dømmes.« Hebr. 9:27. Vi dør kun en gang, for vi har kun et liv. Men Bibelen lærer også, at der efter døden kommer en opstandelse. »Thi den time kommer, da al/e de, som er i gravene, skal høre Hans røst, og de skal gå frem: de, som har gjort det gode (taget imod Jesus i tro), for at opstå til liv, men de, som har øvet det onde (forblevet i deres vantro), for at opstå til dom.« Johs. 5:28-29.Vi ser heraf, at læren om reinkarnation er fuldstændig ubibelsk, men hvad er så det rette svar til de mange, som ud fra tilsyneladende autentiske beviser tror på reinkarnation? For at nærme os et svar, må vi nok se på, hvad Paulus siger i Ef. 6:12: »Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod mag terne og myndighederne, mod verdensherskerne, i dette mørke, mod ondskabens åndsmagter i himmelrummet. Vi er ikke i tvivl om, at såvel hypnose som oplevelsen af reinkarnation er inspireret og sat i funktion af disse ondskabens åndsmagter.Bibelen giver mange eksempler på mennesker, som var besat af onde ånder. Uden al tvivl begyndte de onde ånders virksomhed allerede ved syndefald et, og jo længere menneskene kom bort fra Gud, jo større magt og udbredelse fik disse onde ånder. I Første Samuelsbog 16:l4 læser vi om kong Saul, at han plagedes af en ond ånd, efter at Herrens Ånd var ve­get fra ham. Og vi ved, at kong Saul til sidst kom helt i den onde ånds magt (1. Sam. 15:22-23; 28:7-19).På Jesu tid var der mange besatte, og Jesus uddrev ånderne ved sit ord (Matt. 8:16). Han gav også sine disciple magt til at uddrive onde ånder (Mark. 16:17). Også i dag ser vi mennesker blive løst fra onde åndsmagter i Jesu navn. Vi kan derfor ikke bortforklare de onde ånders eksistens.


Denne kendsgerning leder os frem til et svar på spørgsmålet om reinkarnation. De mennesker, som mener at have levet på et eller flere tidligere tidspunkter og som under hypnose fortæller herom, har ikke levet tidligere, men en ond ånd i dem har levet på de tidspunkter og i de mennesker, som de beretter om. I virkeligheden er det ikke dem selv, der taler under hypnosen, de låner blot tunge til den onde ånd i dem. At en ånd kan tale får vi beviser for masser af gange. Både i Bibelen og her i livet. Har du aldrig hørt en messende sandsigerske/spåkone. En der læser i kort, ser i krystalkugler eller læser i kaffegrums.. Hvorfor bliver deres stemmer altid messende og stønnene? Fordi de lader ånden i dem tale, med ånden stemme. De besat af ånder, som så taler til andre igennem dem. Det får vi bekræftet i Luk. 8:26-33, hvor vi læser om den besatte i gadarenernes egn. Ånderne i ham talte til Jesus og bad Ham om ikke at byde dem fare ned i afgrunden, men i en flok svin. Noget lignende læser vi flere steder i Bibelen (Mark. l:23-26 og Mark. 9:26). De, som i dag bliver brugt til uddrivelse af onde ånder, oplever det samme.


Når et menneske, som har været besat af en ond ånd, dør, forlader den onde ånd vedkommende og begynder at søge efter et nyt opholdssted. Jesus siger, at en ond ånd vandrer hvileløs om, indtil den finder et sted at tage bolig (Matt. 12:43-45). Hvor tager en sådan ånd så bolig? Det gør den i et menneske, som af en eller anden årsag er specielt åben herfor. Vi vil nu nævne nogle af de ting, som kan gøre mennesker åbne for de onde åndsmagter, og som det derfor er farligt at beskæftige sig med.


Yoga.

Yoga, som efter hinduistisk opfattelse er en række metoder, som skal befri menneskets sjæl fra alt jordisk ved hjælp af askese, fysiske øvelser, åndedrætsteknik og meditation. Befrielsen, som man prøver at opnå, har en dobbelt betydning. Den er ikke bare rettet mod det enkelte individs eksistens hos dem, som praktiserer yoga, men omfatter frem for alt et kredsløb af gentagne fødsler, det som også kaldes sjælevandring. følge traktaten »De kristne og Yoga spørgsmålet. af M. Basilea Schlink. Transcendental Meditation.Spiritisme

Forsøg ikke for morskabs skyld at få et bord til at danse eller en ting til at løfte sig. Eller får kontakt med afdøde. Har du nogen sinde hørt en død tale? Nej. Det er onde ånder der forvirrer folk ved af tale de dødes sprog. Hold dig langt fra alt dette. Du må aldrig sådan bare for sjov lige prøve om det nu da også er sådan som de siger. Du vil blive påvirket. Og uden du selv aner det er ånden flyttet over i dig. Og du vil selv begynde at høre stemmer og se syner. Du bliver synsk. Da vil satan forklæde sig i lysets engels dragt og bilde dig ind. Du nu har ånds åbenbaring og har fået et åndelig gave. Det har du også. Men. Det er satans ånds gave du har fået.HOLD DIG LANGT BORTE FRA DETTE .


Spådomskunst og alt, hvad der har med amuletter at gøre Ouija Boards = ånden i glasset.Horoskoper.

Ånden fortæller og fortiden og fremtiden. Du vil blive besat af anklageren, som fortæller dig om hele dit liv, alle dine synder vil blive talt til dig. Og du vil blive tvunget til at begynde at meditere, dyrke yoga for at komme i balance med dig selv igen. Og på den måde lige som leve med din fortid. OG det er på trods af. Rom.8. Men det gælder kun om du stadig er i Kristus.

Fremmede religioner. Tænk på. Du må ikke have andre guder. End Herren din Gud.Rock and roll-musik.

Folk kommer i trance og ved ikke hvor de selv er og gør. Du bliver som det du hører og ser. Du ved jo. Troen kommer af det der høres. Og det der høres skal altid komme fra Jesu ord.Narkotika

Rør aldrig hash, der som regel fører til brug af stærkere stoffer. Du ved jo også. At dit legeme/krop er Guds tempel hvor Han ønsker Hellig Ånden skal bo.Unaturlig utugt

(seksuel afvigelse). Herunder hører homoseksualitet, hvor kvinder ombytter den naturlige omgang med den unaturlige, og hvor mænd ligeledes vender sig fra, den naturlige omgang med kvinder. Disse afvigelser, siger Gud, er en vederstyggelighed. 3. Mos. 18:22.


Satan tilbedelse.

Du må aldrig begynde at tænke på. Mon det nu er så farligt. Vi er ja da beskyttede under Jesu blod. Vi skal jo prøve alt, men holde os til det gode. Alt er os tilladte men ikke alt gavner. Ser du. Der er mange måder hvorpå vi kan blive lokket af satan selv til at prøve hans metoder. Han bruger også Bibelens Ord til at lokke os med i fordærv. Vær på vagt. Satan er en løgner og bedrager. Sleskere end slangen er han.Leg ikke med tanken om synd og ånds dyrkelse. Når du leger med synden fæster den rod i dine tanker og går ned i sindet og derfra vil du handle.Okkultisme

Uanset hvordan du forsøger at undskylde dig. Så har du ingen undskyldning om du leger med ånder. Du ved jo. Når man leger med ilden brænder man sig. Du vil brænde dig om du ikke holder dig fra alt dette.Der er mange andre områder, som er farlige, og derfor må vi være vågne overfor, hvad vi beskæftiger os med. De, der såvel bevidst som ubevidst beskæftiger sig med dæmoniske kræfter, vil være et let bytte for de onde ånds magter.Den bedste beskyttelse mod disse åndes magters indtrængen er i tro at tage. imod Jesus Kristus. Den, som tager imod Ham, får Helligånden som gave, og lader vi os fylde af Guds Ånd, vil der ikke være rum for de onde ånder.

Har vi mere end et liv? Nej! Men enhver, som tror på Jesus, skal have evigt liv. Johs. 3:16. - han skal leve, om han end dør. Johs. 11:25.Den, som har Sønnen, har livet; den, mm ikke har Guds Søn, har ikke livet. Johs. 5:12. Er vi i lyset, lysets børn, så har vi ingen grund til at frygte for om vi bliver bevaret fra de ond ånder. Fordi. Hvad fællesskab er der mellem lys og mørke. Du ved jo. Når du tænder for kontakten, så viger mørket for lyset. På samme måde med Jesus. Når Han er vort lys så viger Ånderne og mørkets fyrste.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358107

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40465903282166sekunder