JESUSLIVET - LAD MIT FOLK GÅ

Lad mit folk gå


År 1950erne.


www.Bibelen.dk


Det her, sætter fokus på. Tradition eller genoprettelses vækkelse – hvilken? Afslører den sekteriske traditions synd i dag. Beviser at vækkelse aldrig vil komme til kirkesamfund, der er bundet af de ældstes tradition.Svarer på spørgsmålet. Hvorfor modarbejder prædikanter mirakelvækkelse?

Vil give grunden til at. Prædikanten holder fast ved deres menneske-gjorte organisationer, og aldrig vil blive frie.Hvad siger Gud om ægte pinse – manifestationer (altså ikke om pinsevækkelsen som kirke)?


Jeg undskylder ikke Bibelen. Jeg undskylder ikke for den måde, hvorpå folk priser Gud i disse møder. Jeg undskylder ikke for den stærke støj fra hundreder af mennesker, der i lovprisning klapper i hænderne. Folk råber, synger og danser i Ånden i disse møder. Jeg vil ikke undskylde den måde, Guds børn, som overværer disse møder, taler i tunger og profeterer på. Jeg har ingen undskyldning for, hvad Gud har erklæret, vi skulle modtage og nyde i dag.

A.A. Allen.Den kolde, døde og tørre moderne prædikant, bundet af religiøse traditioner, vil aldrig kende eller opleve denne NYE GENOPRETTELSES VÆKKELSE. Han er tilfreds med former, ceremonier og døde ritualer. Hvis en sådan vækkelse skulle bryde ud i hans menighed, ville han undskylde for den og prøve at tage let på det, fordi han intet ved om en sådan. Han har aldrig haft vækkelse og ønsker det ikke. Hvad folk føler i disse vækkelsesmøder er en portion af Guds Ånds udgydelse.VIRKELIG MIRAKEL GENOPRETTELSES VÆKKELSE KAN ALDRIG FINDE STED I NOGET LAND, FØR TRADITIONEN ER BRUDT NED! Farisæerne i Markus 7,5 kom løbende til Herren og spurgte: "Hvorfor vandrer dine disciple ikke efter de gamles (eng. overs. de ældstes) overlevering? øjensynligt kunne farisæerne, sadukæerne og de religiøse ledere ikke lide den måde, hvorpå disciplene fulgte Herren Jesus. De var vrede, fordi disciplene havde brudt med DE ÆLDSTES TRADITION og nægtede at følge deres menneske-gjorte traditioner, og i virkeligheden kunne disse religiøse hyklere ikke lide, at Jesus ikke fulgte deres tids tradition. Kristus fulgte ikke deres samfunds eller deres kirkes tradition. så de kom til ham med et spørgsmål: Hvorfor vandrer dine disciple ikke længere efter de ældstes overlevering?Husker du, hvad Jesus sagde? Hans svar er stadig meget passende til dette land. Dette er, hvad der kræves, for at vækkelse skal bryde igennem her, fordi for mange kirkefolk er bundet af ren og skær tradition, om hvilken Jesus sagde, at den gør Guds bud til intet. Det her er, hvad Jesus Kristus sagde: Hvor smukt, at I ophæver Guds bud for at holde jeres egen overlevering. Hvorfor følger dine disciple ikke de ældstes overlevering? Jesus sagde: I er kloge nok til at tilsidesætte Guds bud, for at jeres egen tradition skal ses. Da disse lovlydige kom til Jesus, havde han et svar. Mange mennesker, som kommer til disse møder, undrer sig over, hvorfor vi ikke lyder nogle af de ældstes traditioner fra disse kolde, døde kirker, som blev etablerede i det 15. 16. 17. 18. og endda det 19. århundrede.


Jeg vil gerne oplyse om, at Gud gør NOGET NYT, som han ikke gjorde tidligere. Vi lever i det 20. århundrede. Gud sagde: Se, jeg gør noget nyt! Gud gør noget nyt i dag, som han aldrig før har gjort. Nogle af de ældste præster, og prædikanter, forkynder ikke andet end menneske lavede, nedarvede traditioner. Nogle af de mennesker, som kommer på vore møder, kender intet til Guds. ord, hvad Gud har lovet, eller hvad Gud gør i dag. Alt, hvad de kender, er mennesketradition. Vækkelse vil aldrig komme til noget land, før folk glemmer og bryder med og nægter at følge disse traditioner. Når du bryder med dem, kan og vil Gud gøre noget helt nyt for dig. En tradition, er en tro eller en praksis, der ikke stammer direkte fra Bibelen, men er opstået og videreført i et kristent samfund (Websters uforkortede overs.). Ligesom med farisæerne og sadukæerne på Jesu tid, sådan har de moderne religiøse kirkesamfund heller ikke noget skriftsted til at begrunde eksistensen af deres tradition, alligevel praktiserer man dem og betragter dem for vigtigere end Guds ord. I dag Kaldes det blot for. Koncepter og nye fælles retningslinjer. Alle SKAL vandre i samme traditions spor, ingen må gå andre veje end den ledelsen eller de ældste nøje ud vælger, deres menneskelige regler/love ofte vejer tungere end hvad Guds Ord siger. Mange mennesker kommer til disse møder og siger forbavsede. Er det ikke mærkeligt. Hvorfor opfører disse mennesker sig sådan? De gør ikke, som man gør i min kirke. Det kunne være, fordi folk i din kirke følger de ældstes tradition, som er overleveret fra det 18. århundrede. Disse tilsidesætter og forkaster Guds ords virkning og befaling. De har mere travlt med at holde på medlemmerne, for en hver pris, end at følge skriftens anvisninger. De er ofte villige til at gå på kompromis, med Ordet og ofte sænke deres moralske dørtærskel lidt mere hver dag, i takt med at lovløsheden tager til i verden.Man kan stå på talerstolen og citere skriftsteder time efter time, og nogle vil sige: Jeg ved godt, at det står i Bibelen; Men, sådan gør man altså ikke i Metodistkirken, hos lutheranerne, i Den Anglikanske kirke, i pinseforsamlingerne eller i Guds menighed. Det kan godt være, at man ikke gør sådan i din kirke, men SÅDAN STÅR DER I GUDS ORD! Det er, hvad Gud har Sagt, han vil gøre i denne dag og denne time. En kvinde havde blødninger (Lukas8:43). Hun havde gået til alle lægerne. Bibelen konstaterer, at hun ikke havde fået det bedre, snarere værre (Mark. 5,26). Hun havde brugt alle sine penge på læger, alligevel, blev hun ikke hjulpet. I stedet for blev det værre. Så længe hun blev i sine traditions lænker, og gjorde som folk plejede i den situation, blev det værre og værre, hun blev mere og mere fattig. Til sidst besluttede hun at springe op over muren af traditioner, og komme ud af de ældstes tradition. Hun ville gøre noget, som ikke var tilladt i hendes kirke. Hun ville skubbe, kæmpe og mase sig vej igennem, indtil hun rørte ved fligen af Jesu kappe. Hun erklærede delvis krig mods lovens tradition, om bare jeg kan røre ved fligen af hans kappe, vil jeg blive rask. Men, efter de ældstes traditioner ville de have sagt: Å, det er hysteri, det er hysteri. Det er nærmest usømmeligt at gå i mod flertallet af de skriftkloge. Hun var jo kun en sølle kvinde i deres øjne, og skulle en sådan kvinde da ikke tie i offentlig forsamling? Hun burde jo i grunden nærmest stenes ifølge deres overlevering af tradition. Tænk hun troede så meget på Jesus at hun handlede på trods af de andres regler. Hun brød traditionen. Nogle af de aviser, hvis journalister ser, hvad der sker i vore møder, kalder det massehysteri. De kalder det massefølelser. Hvis mennesker bliver frelst, helbredt og udfriet, hvis konkrete mirakler sker i stor målestok, og folk bliver raske, så er det sandelig GUDS MIRAKELVIRKENDE KRAFT!


Denne kvinde var desperat, begyndte at skubbe, mase og bane sig vej igennem til Jesus. Undskyld mig. Tilgiv mig! Jeg er ked af det! Men jeg må igennem til ham. Nogle siger. Det er massehysteri. Du må hellere holde dig borte fra disse Allen møder, og de møder der ligner dem. Folk bliver hysteriske og skubber og skubber, skubber sig frem til Gud.I henhold til de ældstes tradition skal alt foregå ordentligt og stille. Lad det ske værdigt og smukt. Bliv ikke alt for begejstret. Vis ingen følelser. Du skal jo ikke tillade dine følelser styre dig, du må jo lige holde lidt igen på dit køds følelser, andre kunne jo blive helt forargede og holde sig borte fra vores kirke og vi kunne jo gå hen og blive udstillede i byen og i medierne, som værende gale og massehysteriske. Hvis du gør det, vil traditionen i kirken og traditionen hos disse traditionsbundne, døde religiøse ledere stemple dig som yderliggående. De vil kalde det sensationstrang, hvis du vover at gøre, hvad Jesus gjorde. Han smurte mudder og spyt på en mands ansigt, og sagde til ham, at han skulle gå hen og vaske dyndet af sine øjne og komme seende ti1bage. Hvis Jesus trådte ind i en af disse kirker i dag og åbnede en kiste og bød den døde at rejse sig, ville folk kalde det sensationstrang. MEN JESUS GIK IKKE IND I KIRKEN, DA HAN VAR PÅ JORDEN. Han ventede, til højtideligheden var omme, og processionen var midt på hovedgaden i Nain. Så råbte han: 'HØJT" Jesus Kristus brød fuldstændigt og helt med traditionen. Han gjorde intet af det, de ældste gjorde. De ældste var bestemt ikke kendt for at opvække de døde.Jeg, A.A. Alen! Forsøger ikke på at være som de traditionsbundne, lov forkyndende ældste, som pisker folket ind i endeløs død tradition. Jeg vil have min tjeneste efter samme mønster som Den Store Tjener. Han er altid i vore møder, Hans navn er Jesus. Han åbnede kisten offentligt og kommanderede, at der: døde' skulle rejse sig. Traditionen. ville sige: Hvis du SKAL bede for de syge, bør det ske i stilhed og afsondret i et bønnerum. For at undgå forlegenhed bør det aldrig ske for at vække sensation og opmærksomhed. Jeg undres over, hvem der vil blive forlegen ved at blive helbredt. Kan det mon være for at spare prædikanten for at blive forlegen, når folk ikke bliver helbredt? Ikke alle har fået gaven fra Gud til at helbrede, det på trods af så mange forsøger at tilegne sig noget som ikke er deres, blot for at fremstille sig selv som værende noget de ikke er. For at vinde menneskelig anerkendelse og en enkelt proselyt, som Paulus siger om de der vil have menneskelig opmærksomhed og anerkendelse. Apostlen Peter var yderliggående. Han gik et skridt videre. Peter var virkelig en sensationsmager. Han gik forbi de syge og lidende på Jerusalems gader uden at røre nogen eller salve dem med olie. Han lagde ikke engang hænderne på dem. Peter var, om han levede i dag, en forargelse for mange af de skriftkloge, som ville mene, det var helt ubibelsk på den måde han gjorde det på. Snak om at være sensationsmager, og bryde med de ældstes tradition. Det var, hvad Peter gjorde. Han gik ganske enkelt forbi, og hans skygge helbredte de syge og forårsagede mirakler.Tal om sensationer. Jesus Kristus gik igennem døre, som var lukkede. Ja, Elias for til Himmels i en ildvogn. Fillip blev løftet bort fra hofmanden af ånden. Jesus, Han gik på vandet, og vandet blev fast under hans fødder og bar ham. Jesus Kristus gjorde, hvad ingen af de ældste nogensinde havde gjort. Disciplene begyndte at råbe og prise Herren med H Ø J røst på grund af alle de ting, de havde set. De brød virkeligt med de ældstes tradition. De skar grene af træerne og lagde dem på vejen, foran det æsel, Jesus Kristus red på, så det ikke behøvede at gå på jorden. De tog endda deres kapper af og banede en vej for æslet at gå på. De ældstes tradition i dag ville kalde det følelser, opblæsthed, og fanatisme. De ville regne det som yderliggående eller sige: Det er sensations-mageri. Folk er blevet totalt hysteriske, massehysteri. Hvorfor skærer de palmegrene af træerne?En lille kvinde skubbede og masede og sagde: Jeg vil hen til ham. Hvis blot jeg kunne røre ved fligen hans kappe, vil jeg blive helt rask. Du vil aldrig finde, at folk gør det i de moderne kirker. De kommer blot og sætter sig stille og værdigt i deres søndags tøj og har former, ceremonier og ritualer. Forsamlingen lytter til en religiøs lektie, et foredrag, der appellerer til menneskets intelligens, men aldrig berører, sjælen eller vækker Ånden. Der vil aldrig blive vækkelse i kolde, døde formalistiske kirker, som tilsidesætter virkningerne i Guds befalinger, fordi de blindt følger menneske traditioner. Jeg hentyder ikke kun til disse metodister, baptister, presbyterianske, lutheranere; katolikker eller landets kirke; PINSEFOLK ER OGSÅ BUNDET I TRADITIONER! Få syge bliver helbredt i disse grupper, selvom de bliver bragt til forbøn. Få mirakler sker, fordi de, der står bag talerstolene, er bundet af mennesketraditioner. Jesus sagde. Alt det sætter Guds ord og Guds befalinger ud af kraft. (Amplified overs.). Vi kan være så bundne af traditioner fra, mennesker, skikke, som er nedarvede, i samfundet, indtil Guds ord ikke betyder noget som helst.Kong David modtog sådan en stor velsignelse, at han glemte alt om de gamles traditioner. Guds kraft mødte ham, og han dansede for Herren, af alle kræfter. Mikael, hans kone, kunne ikke lide det, fordi det ikke var efter de ældstes tradition. Med ironi foragtede hun ham. Hun foragtede ham i sit hjerte. Hun så Gud manifestere sig i et menneske. Det var ikke kødets gerninger. Det var ikke følelser. Det var ikke fanatisme. Det var ikke hysteri. Det var Guds kraft over et menneske. Det var gammeldags, hjertevarm tro. Hun kunne ikke lide det, der står skrevet, at hun ringeagtede ham i sit hjerte. (2. Sam. 6,16). Hvorfor? Fordi det ikke var i henhold til traditionen. Han fjernede sig fra traditionen, og tillod Gud at gøre noget for ham. Gud kan ikke gøre noget for dig, før du bryder med menneskegjorte nedarvede traditioner. så længe du forbliver bundet af mennesketraditioner, kan du ikke nyde Guds velsignelse, ej heller vil du have vækkelse med helbredelse og mirakler.Det er forbløffende, at så mange prædikanter, og efterfølgere i verden er så bundet af tradition. Det på trods af de siger. De kun holder sig til apostlenes lære, og bygger på grundvolden Jesus Kristus, med Ham som hovedet for deres kirke. De siger de er pinse folk men det har ikke ret meget at gøre med pinseildens folk, som det står om i Bibelen. Hvis folk råber og priser Herren, danser i Ånden, vil selv PINSETRADITION mange steder i dag, stemple det som hysteri og følelsesbetonet fanatisme. Hvis vi forkynder en gammeldags prædiken om fortabelsens ild og imod synd og giver en i indbydelse, hvor folk kommer løbende i skarer for at blive frelst, drevet af en angerfuld ånd, vil traditionen, sige: Det er masse psykologi. Nogen vil sige. Det er ved e onde ånders kraft det sker, også de onde ånder holder jo vækkelse her i de sidste tider, som på Jesu tid. Det vil jeg ikke kalde det. Jeg vil kalde det overbevisende kraft ved Den Hellige Ånd. DET ER VÆKKELSE!Hvis du løfter hænderne, klapper i hænderne, fryder dig i Herren, laver en frydefuld støj, priser ham med instrumenter og orgler og bruger den slags musik, vi gør, vil traditionen den dag i dag, selvom de alle siger vi lever i en anden ny tid, kalde det "Rocken Roll" eller sige, at det er Jazz". Kolde døde traditioner siger, at alt skal være formfuldt og højtideligt. Hvorfor siger disse ledere det? Traditionen er aldrig blevet født på ny. Traditionen bliver aldrig frelst og får en hjerteforandring, så den begynder at lyde og iagttage Guds bud, så den glemmer hele formen og begynder at nyde Guds velsignelse. Traditionen vil altid være imod Guds Ånds virke. Dette er grunden til, at vækkelse aldrig vil komme til verden før den menneske-gjorte tradition, som tilintetgør Guds bud og sætter dem ud af kraft, bliver overvundet.Den. blinde. Bartimæus sad ved vejkanten, da han hørte en skare komme forbi. Da larmen begyndte, forstod han, det kunne være Jesus. Han havde ventet hele sit liv på en sådan anledning til at få sine øjne åbnede. Hvis han havde fulgte de ældstes tradition, ville han have sat sig stille ved vejkanten og sagt: Nu ved Herren Jesus, hvad jeg behøver. Han ved, at jeg er blind. Han forstår, at jeg ønsker at blive helbredt. Det her må gøres stille og roligt, og ordentligt: Det må gøres på en smuk måde, fordi, hvis Jeg bliver grebet af følelser, vil man sige, det er fra djævelen. Men nej! I stedet råbte Bartimæus det ud. Hvis han nu havde fulgt de ældstes tradition, ville han have siddet roligt, højtideligt og foldet sine hænder og sagt: Godt, hvis det er Gud Herrens vilje at helbrede mig, ved han, jeg er her. Han kender mig og han vil måske lige standse, vi må jo gøre det i stille forventning. Ikke sådan! Bartimæus råbte! Han brød al tradition. Bibelen siger: Han begyndte at råbe og sige: Jesus, du Davids Søn, forbarm dig over Mig. Mark. 10.47.Jesus brød også med de ældstes tradition, da han kom til Lazarusgrav. Bibelen siger: Han råbte med høj røst: Lazarus, kom herud! . Johs. 11,43.


Farisæerne og sadukæerne og religiøse ledere kunne ikke lide det, da de kom ind i Jerusalem, og de hørte dem råbe med HØJ røst. De kaldte Mesteren til side. Mester, irettesæt disciple. Hvorfor. ønskede de, han skulle sætte sine disciple på plads? Var det, fordi de lavede sådan en støj og kastede palmegrene på. vejen? Nej, det var fordi de havde brudt med de ældstes tradition, de var jo ulydig, i de skriftkloges øjne mod de ældste, og nød Guds velsignelse og så de mirakler, han udførte. Jesus irettesatte de ældste: Jeg siger jer, at hvis disse tier (hvis disse mennesker ikke laver støj) skal stenene råbe (Luk. 19,40). Priset være Gud, nogle mennesker var desperate nok til at bryde med de ældstes tradition og modtage noget fra Gud.Holdt Jesus traditionernes former? Nej Han brød dem alle, lige som vi bør gøre det.Bartimæus brød med det og råbte: JESUS, med høj røst. Bartimæus øjne blev først åbnede, efter han kom ud af de ældstes former og traditioner. I Lukas Evangeliet var en ung mand havnet i svinestien. Han havde brugt alt på et udsvævende liv og endte i svinestien og åd svineføde, sammen med grisene. Til sidst kom han til sig selv, kravlede ud af svinestien, og begyndte at gå hjem. Faderen mødte ham på halvvejen, gav ham en klædning, sko på. fødderne, en ring på fingeren, og kyssede ham. Fordi, min søn her var død. men er nu kommet levende hjem igen, han var fortabt, men er fundet. (Lukas 15,24). Den unge mand sagde angerfuldt: Jeg er ikke længere værdig at kaldes din søn', lad mig bare gå som en af dine daglejere (Lukas 15,19). Faderen tog hams søn, med ind i huset, som symboliserer Guds hus. Faderen brød med menneskelig tradition og gav sønnen alt igen på ny, som sønnen havde ødslet bort, og det var uden først at diskutere, om sønnen nu også mente det han sagde, det var uden at stille spørgsmål om han nu kunne stole på at sønnen ikke gjorde det engang til. Faderen så ikke engang til Moselov, om hvordan han burde gøre ifølge loven. Han brød med det hele. Den ældste søn, som stadig var. bundet af de ældstes traditioner, kom op til huset og hørte musik og dans. vidste ikke, at en vækkelse var i gang. Han var forudindtaget, at han ikke kunne bedømme, hvad der foregik. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge om, hvad der i grunden foregik, og hvad alt det betød. Jeg tror, tjeneren må have spurgt. Ved du ikke det? Selvfølgelig vidste han Da godt, ifølge traditionens lov, hvad det betød, men hvorfor lige nu, og i hvilken anledning, det fattede han ikke. Han var stadigvæk bundet af de ældstes overleveringer i form af traditionerne.På samme måde som mange er i dag, var han også. De mener, at alt skal gøres på en stille, måde, det skal jo gå sømmeligt for sig, så vi ikke vækker forargelse rundt omkring os, vi er jo kristne, som ikke kan tillade os hvad som helst. Og vi skal jo da endelig passe på at vi ikke jager folk ud af vore kirker ved, at de tror vi overskruede. Den ældre broder troede, at mennesker aldrig måtte og skulle blive følelsesbetonede i menighedens hus. De mennesker, som kritiserer disse møder, skriver mange breve til mig og fortæller om deres. foragt og gys over det, de ser i disse møder. Hvorfor bekymrer de sig mon så meget over at se andre nyde Guds velsignelse. En dame, som ellers kom i pinse/apostolisk forsamling, fortalte mig, at hun skammede sig så skamfuld over at se andre pinsefolk på den måde, som de gjorde. Folk kritiserer ikke andre for at blive følelsesbetonede ved en fodboldkamp eller en cricketkamp, Når det er noget udenfor kirken, kalder de det for morskab eller begejstring. Jeg synes, at flere skulle blive begejstrede for menigheden. Hvis det sårer disse kritiske mennesker så meget, hvorfor bliver de så ved at komme tilbage til møderne? Hvorfor bliver de ikke borte? Hvorfor bliver de så vrede? Når folk ser ting, de ikke bryder sig om) og som ikke har noget med kirken at gøre, går de sædvanligvis deres vej og glemmer det. Hvorfor bliver de så vrede på os? Kan det være djævelen i dem, som bliver vred?Hvordan kan vækkelse nogensinde komme. til et folk, når de stempler ægte tilbedelse som "fanatisme"? Hvordan kan Gud virke i en atmosfære, hvor Åndens manifestationer og Guds kraft er kaldt "hysteri"? Kan vækkelse komme til et sted, hvor syges helbredelse er udført "ved Satans kraft"? Kan Gud komme til en menighed, som stempler dans i Ånden som "kødelig"? Kan Gud bringe vækkelse til et menigheds-samfund, som kalder den gammeldags prædikant en ulykkes-tuder? Kan Gud bringe vækkelse, når hans tjenere er kaldt opsigtsvækkende? og glædesfyldt mirakel musik er kaldt "Rock 'n Roll"? Hvad mener du? Traditioner er ansvarlige for disse forhånelser af den virkelige bevægelse af Guds kraft. Apostlen Paulus havde aldrig besvær med de traditionsbundne ældste, før han afslog at følge dem i deres traditioner. Efter at han var omvendt og brød af fra tradition, fandt han sig selv i fængsel, slået, hånet, forfulgt, hadet, betragtet som skarn og udskud i verden. Vær venlig at lægge mærke til, at hans MIRAKELTJENESTE FØRST begyndte, da han var villig til at forsage ALT for Kristus. Det var da, og først da, han kunne helbrede de syge ved tørklæder fra sit legeme os sikkert lommetørklæder fra sin lomme. Paulus opvakte endda døde.Hvor mange prædikanter er som Filip, har Gud i dag? De fleste af diakonerne nu til dags ville ikke turde forlade deres menighed længe nok til at gå til Samaria og sætte byen i bevægelse ved en Mirakel - Tjeneste. I dag ville kirketradition (ref. til din kirkes konstitution, og vedtægter med diverse koncepter) sætte stakkels Filip og alle de andre menighedstjenere i en stilling, som kontrollerer pastor, og menigheden. Ud fra skriften, er det ikke disse tjeneres pligt at se efter, at pastoren hænger ved alle læresætningerne, vedtægterne og ubibelsk ledelse af den moderne kirke. Hvis disse tjenere ikke fandtes i nogle kirker, ville vækkelse måske bryde ud! Folk ville måske bryde med tradition og begynde at sælge deres ejendomme og gods og lægge pengene for apostlenes fødder, som de gjorde på bibelens dage. Hvis det skete, kunne diakonerne måske ikke tælle ofrene og giverne og kontrollere udgifterne. Ikke mange diakoner bliver i dag skåret tænder af af de ældste som Stefanus blev fordi han afslog at gå efter deres tradition. Vækkelse i Stefanus' sjæl satte ham i brand for Gud, så at de religiøse ældste, som lyttede, "blev forbitrede i deres hjerter og skar tænder, og stormede alle som en ind på ham, og de slæbte ham uden for byen og stenede ham (Apostlenes Gerninger 7:54-58). Frygt for forfølgelse er hovedårsagen til, at de fleste prædikanter og kirkefolk hænger så fast ved form, ritual, ceremoni og religiøs tradition. Tjenere er bange for de ældste, biskopper, gængse tilsynsførende og distrikts, og almindelige tilsynshavende. Nogle er bange for ikke at have en tjeneste uden for deres samfunds rammer. Ud fra Guds syn, har mange ingen tjeneste inden for samfundene!Kristus var faktisk hadet for hans standpunkt imod samfundsmæssige rammer. Alle hans disciple i den første menighed led en voldsom død for at tage deres standpunkt og følge Jesus. Kristi efterfølgere i dag kan ikke forvente at undgå forfølgelse og modstand fra de samme religiøse ledere. Nogle mennesker henviser til deres døde, kolde, formalistiske ritual som menighed. De må tænke sådan, siden de aldrig har kendt noget andet. Når de kæmper for deres religiøse tradition, må de tænke oprigtigt, at de gør ret i at kæmpe. Jesus Kristus kalder dem blinde ledere for blinde. Man kan være blind, ufrelst og endda dæmonbesat og mene, at man gør Gud en tjeneste ved' at forfølge en person, skønt man i virkeligheden gør et arbejde for djævelen. Paulus, den store apostel, var engang den mest bitre modstander af de kristne. Han holdt kapperne for dem, som stenede Stefanus. Han kæmpede oprigtigt for sin religion ikke for EVANGELIET eller GUD. Hans forfølgelse af de kristne ophørte, da han mødte· Gud på Damaskus-vejen og fandt, at Kristus var virkelig. Han ændrede totalt hele sit liv, og så kom hans mirakel-tjeneste. Mange mennesker ligner i dag Paulus, uvidende bekæmper det samme evangelium, som den første menigheds hellige døde for.Hvis nogle prædikanter i dag turde, ville de stene eller ødelægge alle tjenere eller hellige, som - ved at prædike imod form- truer sikkerhed i traditisonale sædvaner. Efter at Paulus var befriet fra deres skikke. prædikede han: DEM SKAL DU HOLDE DIG FRA. (2. Tim.3:5). Den herskende" mening iblandt pinse - troende er, at fordi de er pinsefolk i lære - har de ret. Det er ikke sådan. Pinsefolk. og prædikanter, som måske er gledet væk fra en virkelig oplevelse over en periode af år, må blive bundet af sædvane og kan følgelig ikke kende forskellen mellem det kødelige og det· åndelige. Det er sandt, at nogle pinsemenigheders medlemmer, særlig den yngre generation, er vokset op i menigheden og har aldrig haft en virkelig personlig oplevelse med Gud. Som regel er deres religion et forstandens "samtykke" til etetisk system mere end en hjertets forvandling. Det er dem, som er de mest bitre modstandere af de ægte pinser udfoldelser og tilbedelse i vore gudstjenester. Mange, skønt de var plantet i pinsebevægelsen, ved intet om gammeldags inderlig religion. De har aldrig hørt SEJRSRÅB, aldrig kendt Herrens glæde, aldrig set syge helbredte, heller ikke set mirakler udført og djævle kastet ud. Disse mennesker ville, af stakkels fru Janes, en af de ældre hellige, som endnu husker, ilden faldt, og kritisere hende for at blive så "følelsesbetonet" i menigheden. Alt, hvad denne gruppe ved om at Guds kraft falder, er det, som spottende er hvisket til dem om "hellig-ruller" møder.Hvis der er spørgsmål angående Åndens ytringer, vil de ikke gå til Bibelen for at finde ud af det selv. I stedet for vil de spørge deres "døde" pastor. De vil tro kirke lære, før de vil tro Gud: De vil ikke have vækkelse, fordi den er modsat deres menneske lavede forordninger og skikke. Hvis de svigter fællesskabet, tilmed gruppen i deres kirke, vil de blive beskyldt for at være illoyale mod deres kirke. For at følges med deres kirke, må de gøre alt, som resten af menigheden skal gøre, fordi, alle skal gå i samme retning som de øverste, ofte døde gør, endog bekæmpe de sande Kristi tilbedere. Skønt disse kirkemedlemmer ingen kraft har selv til at helbrede de syge, kaste dæmoner ud, eller til at formidle befrielse for de trængsler anklager de oprigtigt enhver, som har den kraft. Deres bedste og eneste forsvar er at bagtale med ord. Det er meget lettere at sige, at ingen andre har nogen kraft, og at det hele er fra djævelen, end selv at begynde at gøre Kristi gerninger, i Jesu Kristi Ånd, drevet af Ham selv. Hvor mange af disse moderne kristne kan sige med. Jesus: Hvis Jeg ikke gør min Faders gerninger, skal I ikke tro mig: Men hvis jeg gør dem, så tro gerningerne, selv om I, ikke, vil, tro mig, da skal I indse og forstå, at Faderen er i mig, og jeg i Faderen. (Johs. Ev. 1a:37,38). En person må have en Mirakel Tjeneste, før han kan sige: HVIS JEG IKKE GØR MIN FADERS GERNINGER, SKAL I IKKE TRO MIG.Det er ikke nogen tjeneste du kan oplære dig selv i eller blive oplært i af andre mennesker, den fås ved indtrængende bøn af Gud Fader som Han vil, og ikke som mange selv vil. Det er op til den enkelte om den vil have Guds gaver, de fås ved tro på Sønnen, og ikke ved tro på lederen eller kirkelige traditioner. Jesus sagde: Sandelig, sandelig siger jeg Jer: Den, som tror, på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger, fordi, jeg går til Faderen. (Johs. Ev.14: 12).Hvorfor fordømmer modernisten så altid Guds gerninger, i stedet for at gøre dem? Svaret er, at han ikke selv kan gøre gerningerne! Enten på grund af vantro eller læremæssig religiøs tradition vil han ikke tillade sig selv at acceptere noget, som ikke er skrevet i hans selvlavede læremæssige linjer. Hvorfor kommer den værste kritik altid fra egne døde, livløse grupper? Fordi denne NY GENOPRETTELSES VÆKKELSE er liv: Den er en trussel mod selve deres eksistens. De må kæmpe for at beholde, hvad de har. Ord, bagvaskende ord, er deres eneste våben at kæmpe med! De bekymrer sig ikke om at bakke deres udtalelse op med skriften, da der ingen skriftsted er til støtte for deres krav.Det er let for kritikken at sige, at det og det er ikke vækkelse. Jeg siger: Hvis dette ikke er vækkelse, nogle af disse kritikere frembringe vækkelse, vil vi gå ind i den. Kan de vise noget bedre? De virkeligt ikke noget andet end det, de har. De har kun religion, det er, hvad de har, religion. Argumentet fra de (såkaldte) pinseforsamlinger er, at de er meget pinsebetonede og taler meget i tunger. Men, med hvilke tunger taler de? Hvilken ånd taler igennem dem og bruger deres tunger? De peger på deres menigheds lære, vedtægter og koncepter og bestemmelser, se, vi har Kristus, sådan her skal det være, vi taler i tunger. Sådan er det i manges forsamlinger. De mener sig rige på alt og er alligevel så fattige fordi. De er bundet af traditioner og menneske lavede regler og koncepter. Hvor i skriften findes alle de ting, som de har bundet Guds folk med?Der er mange, som taler i tunger i dag, som - føler jeg - ikke længere har pinsedagens oplevelse. Der ER MERE i det at modtage den Helligånd, end at tale i tunger. De ukendte tunger er kun ET af tegnene. KRAFT er et andet. Uden KRAFT Gudgiven kraft, er du måske oprigtigt forkert underrettet om din oplevelse af Helligåndens dåb! I henhold til den antagne pinselære må du have en virkelig berøring fra Gud, men efter din tradition, må du ikke have den. Det er umuligt for dig at have Guds virkelige velbehag, når du er bundet af tradition. FOR AT FORSVARE KULDEN og ligegyldigheden i disse kirker, vil de angribe alt og alle, som er den sande bevægelse fra Gud. At angribe dens personlighed som Gud bruger, er det første trin. De sagde om Jesus, at. han ikke var fra Gud, men fra Djævelen. Det er ved hjælp af Beelzebul, de onde ånders fyrste, han - uddriver onde ånder. (Luk: 11. 15).Nogle mennesker er blevet forført. Gud tillader det. Hvorfor tillod Gud løgnedæmoner at ødelægge Akab? Fordi, han gjorde oprør, og forkastede sandheden. Det er meget betegnende, at mange i dag, ligesom Akab er blevet påvirket og sommetider kontrolleret af løgnedæmoner her.(Lige en parentes bemærkning. Det er ikke pinsevækkelsen som bevægelse, at A. A. Alen er ude efter. Det er de religiøse kirker som mener at de er som de første pinsemenigheder, uden de er det).Dæmoner. er lige så virkelige i dag som de var på Jesu tid, da bibelen blev skrevet, men der bruges blot andre udtryk end den gang. I dag har vi fx Ledere som kan manipulere som de selv vil med en hel forsamling, under på skud at vi jo alle skal gå i samme retning. I da vil de have samarbejde på kryds og tværs af religioner og kirker, de taler ikke om enheden i Kristus, med Jesus Kristus for hovedet for menigheden/kirken. Vi læser lige i Bibelen. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og - sagde; Jeg vil nedgøre ham: Herren spurgte ham: Hvordan? Han svarede: Jeg vil gå hen og blive en løgnens ånd i alle hans profeters mund! Da sagde Herren: Ja, du kan nedgøre ham, gå hen og gør. det! (1. Kongebog 22: 21-22). Denne dæmon stod og talte. Det var en løgneånd.Formålet med hans angreb var ikke at få Akab til at lyve. Hans hensigt var at FORFØRE Akab med sine løgne. Hans endelige formål var at ødelægge Akabs' sjæl, og legeme. Enhver. dæmons eneste formål er at FORFØRE eller at drive et menneske til vanvid, i løgnens ånds forvirring, så han ender i fortabelsen, eller at få den person til at gøre den ting, som vil forårsage, at han går fortabt sammen med alle de han forførte. Profeterne talte, som om de var bevægede af en ånd, men det var ikke Guds Ånd der bevægede dem. Vær opmærksom på, hvad Ånd de folk du lytter på er af. Også de onde ånder fra Satan selv er meget aktive. De både græder og griner og efterligner alle følelserne. Derfor er det yderst vigtigt alle kristne kan bedømme om ånderne er fra Gud eller fra Satan. Alle falske lærer og bagtalelser af en Guds tjener, et alt sammen, eller delvist inspireret af løgnagtige, sataniske kræfter, som er planlagt ikke for at lede mennesker ind i sandhedens lys, MEN FOR AT GØRE DEM BLINDE FOR SANDHEDEN og lede dem længere ind i mørket og eventuel ødelæggelse, som i Akabs tilfælde.Er du knyttet til en gruppe, som systematisk underviser i noget af DJÆVELENS LÆRE? Hvis du finder ud af, at du er det, gør NU nøjagtigt, hvad. apostlen Paulus befalede, vejledt der til af Guds Ånd. Dem skal du holde dig fra (2. Tim. 3: 5). Med andre ord OPHÆV DIT MEDLEMSSKAB. Find selv en menighed, som PRAKTISERER hele det fulde evangelium. Bryd af fra disse forførende ånder og djævelske lærer!Det er farligt at vende ryggen til Guds sandhed. Når du gør det, har du åbnet en dør for en løgnagtig dæmon, som Gud så vil tillade at komme til dig. Og med al uretfærdighedens forførelse overfor dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. (2. Thessalonikerbrev 10-12). Læg mærke til, at i kong Akabs tilfælde. l. Kong.22:8, havde han den forret at acceptere sandheden. Dog, han forkastede sandheden, idet han sagde, at han hadede profeten, som havde sagt den. Om denne profet, en Guds mand ved navn Mika, sagde han, men jeg hader ham, fordi han aldrig spår mig godt, kun ondt. Dette er et billede på mange i dag, som er faldet som bytte for løgnagtige dæmoner, fordi de ikke vil tåle den sunde lære. Ligesom folk i svundne dage har de sagt: "Skuer os ikke det rette: Tal smiger til os, skuer os blændværk (Esajas 30: l0). Mennesker i dag spørger stadig efter ting, de ØNSKER AT HØRE i stedet for det, de BEHØVER at høre. Ved at forkaste sandheden havde Akab kastet Mika i fængslet og vendte sig angående ledelse til dem, han vidste talte behagelig smiger. Det var først efter at Akab havde forkastet sandheden, at Gud tillod løgnens ånd, gennem løgneprofeterne, at overtale Akab til at tage den kurs, som førte til hans død.Akabs profeter, inspireret af løgnens dæmon, profeterede: Drag op mod Ramot i Gilead, så skal lykken følge dig, og Herren vil give det i kongens hånd. 1. Kongebog. 22,12. Mikas sidste ord til kongen var. Kommer du uskadt tilbage, så har Herren ikke talt ved mig. (l. Kongebog 22: 28)


Her er en af de store bibelsandheder angående dæmoner:DET ER FARLIGT AT FORKASTE GUDS SANDHED. Det øjeblik, du gør det, er vejen åben til adgang for LØGNENS ÅND, som kan komme som en lysets engel, en Guds budbringer. Denne dæmon vil få dig til at tro en løgn - og løgne fordømmer menneskers sjæle: Løgneånder har to måder at påvirke mennesker på. De kan tale igennem en anden person, som er eftergivende for deres indflydelse, som i tilfældet med Akabs falske profeter, eller de kan tale direkte til den person, de ønsker at påvirke. Dette kan være en slags tale med en stemme, som er (eller synes at være) hørlig for den person, de ønsker at påvirke. Ofte er der ingen fornemmelse af en hørlig stemme, men snarere gennem vedvarende pres, eller omstændigheder, som bærer præg af tegn. Løgnedæmoner var helt aktive på Bibelens tid. Der er mange beviser på, at de er endnu mere virksomme i dag! Det er deres arbejde at få folk til at tro en løgn. Vi er underrettet om disse af Paulus: "Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledte dertil af hykleri hos løgnelærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed. De forbyder ægteskab og afhold fra spiser. (1. Timoteus 4:1-3). Forføre, betyder at lede vild: på vildspor fra Guds vej til Satans vej. Satan kunne ikke ty til en bedre metode end at overdrage for førende og løgnagtige dæmoner at bagtale den virkelige bevægelse og åbenbarelse af Guds Ånd. Uden tvivl har mange i dag fornægte t sandheden og tror en løgn. Nogle er tilsyneladende oprigtige i at tage standpunkt ved at prædikede løgn, de tror på. Oprigtighed er ikke nok til at bevise, at det er sandt. En person kan være oprigtig i den tro, at han putter bagepulver i pandekagedej, når det i virkeligheden er Arsenik. Dette skete i et køkken. En kvinde tog en bagepulverdåse fra den øverste hylde i hendes skab. Der var Arsenik i bagepulverdåsen. Hun var oprigtig i troen på, at det var bagepulver. Hun fodrede hele familien med kagerne, blot fandt hun dem alle døde. Hun blev arresteret for mord. Oprigtighed er ikke nok. Man må også have ret. Dette er faren ved at lukke hjertet for sandheden. Det åbner døren for. STÆRKT SELVBEDRAG. Gud tillader disse vrangforestillinger i dag lige så sikkert. som på Bibelens tid. Dette er en forbandelse fra Gud, noget, som han tillader at ske for dem, som er ulydige)! Gud vil tillade prædikanter, endog pinseprædikanter at TRO EN LØGN OG BLIVE FORDØMT.Hvis en person gentager en løgn tit nok, vil han endda selv til sidst tro, at løgnen er sandhed. Det er sådan, fordi. Gud sender over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. (2.Tess. 2: 11-12), (vedblivende gå deres egen vej eller at tro, hvad de tror, uden hensyn til Guds ords vidnesbyrd). De, som er forførte af disse løgne, er lige så åndeligt døde som Mikaels moderliv var det fysisk. De er lige så syge åndeligt, som Miriam var det fysisk. Begge disse kvinder, husker du, var forbandet af Gud for deres kritik. Paulus forkyndte: I må heller ikke knurre, som nogle af dem knurrede og blev dræbt af ødelæggeren. (1. Kor.10: l0). Gjorde Gud dette? Ja. I Henhold til Bibelen HAR GUD ENDDA GLÆDE AF AT ØDELÆGGE FOLK og tilintetgøre dem. Ligesom Gud Herren før havde sin glæde af at gøre vel imod jer og gøre jer mangfoldige, på samme måde skal Gud Herren da have sin glæde i at tilintetgøre jer og lægge jer øde, og I skal drives bort fra det land; du nu skal ind og tage i besiddelse. (5. Mos.28:63).Jeg ved, hvad Gud gør i dag, fordi jeg kender, hvad han har gjort førhen. Det er muligt at fortælle, hvad Gud vil gøre i fremtiden, fordi jeg ved, hvad han gør nu. Hvordan vil Gud glæde sig over dig? Skarer vil i dag, på grund af frygt, stolthed, form eller tradition, give agt på løgneånder og ikke blot tro en løgn, men sprede den usandhed, de tror på. De vil endda lade den lyde som sandheden. I retten, med vidner, ville de skælve i deres skam for at sprede bagtalelse af Gud og hans profeter. Løgnens mønster er al tid det samme. Når du hører den, skulle den være en advarsel om at lukke dine ører. Har du hørt? Naturligvis bryder jeg mig ikke om at skulle være den. eneste, som fortæller dig om disse ting men, du vil høre om det før eller senere. Jeg følte det også som min pligt at oplyse dig Du ved, jeg gør det bedste for Herrens værks skyld. Her ser og hører du allerede en vis selvretfærdighed lyse ud af personen. Du skal jo vide at netop den person gør det bedste og ikke dig. Under påskud af Guds værk fortsætter mange at gøre djævelens gerning. de forfølger Jesus på denne måde. Vi ved, at dette menneske er en synder. (Johs. Ev.9.24) De ved alt om hvad du evt. har gjort i dit forrige liv inden du kom til tro, og mistænker dig for stadig at være i det du blev løst fra. De ved du i deres øjne stadig er en synder, som ikke kan bruges. DET ER LØGNENS ANKLAGER.(Rom.8.) De beskyldte også Jesus for en hel masse løgne. Jesus var jo dranker. (Mattæus 11:19) Jesus var jo utroværdig og uligevægtig, nærmest sindssyg. Ude af sig selv. (Joh.10.20.). Ikke alle troede på de falske lærer og rygterne om Jesus."Sådan blev der splid i folkeskaren om ham. (Johs. Ev. 7.43.).Men de skriftkloge farisæer og ældste blev ved med at bagtale Jesus, som de i dag bagtaler og forfølger profeterne. Det menneske er ikke fra Gud. (Johs. Ev.9:16). Han fører folk vild. (Johs. Ev.· 7:12). De hadede Sandheden fordi, de selv blev afsløret som løgnens børn. Hvad bilder du dig ind, du er kun en tømrers søn og så vil du være lærer hos os? Hvem gør du dig selv til? (Johs. Ev. 8: 53). Selvlærte menneske, plejer, sige du er Guds søn og tilgiver syndere, selvom det kun er Gud der kan det. Hvordan har han fået den skriftkundskab, da han ikke er lærd? (Johs. Ev.7: 15). Hvordan kan et helt almindeligt menneske da lære, en som ikke har været på en anerkendt bibelskole, eller har studeret teologi i måske 6-7 år inden de skriftkloge mener sig udlært. Kun ved hjælp af Beelzebul, de onde ånders fyrste. (Mattæus 12:24). Sagde de om Jesus vor Frelser. Det siger de også i dag, om Ånds fyldte mennesker. Forsvaret hos mange, som tror og spreder djævelens løgn er, at deres kilde, er mennesker, de kalder pinsefolk, eller åndsfolk. Som om de er ufejlbarlige eller at det er umuligt for dem at blive forført eller frafaldne. Paulus advarsel i. Bibelen var til,( ingen, andre end) pinsemenigheden, de ånds fyldte folk. Det er pinsemenigheden, (ikke pinsevækkelsen men pinsemenighederne), han refererer til, som ville fornægte Guds kraft og tage gudfrygtigheds skin. Pinsemenigheden er den eneste, som ville give agt på forførende ånder.Der var helt sikket, på den tid ikke nogen katolsk, protestantisk, baptist, statskirke eller nogen anden forsamling, der var kun en slags menighed, Det var pinsemenighed eller kirke. Der var altså kun en menighed, pinsemenigheden. Advarslen var, til denne menighed. Det ville være godt for pinsemenigheden, at give agt på denne advarsel. "tunger" et tegn på dåben i den Helligånd, er ikke nok til at stille et forsvar op for ufejlbarlighed. Peter sagde: I skal modtage kraft, efter at den Helligånd er kommet over jer. (Apost. Gern.1:8) (engelskoversættelse). I menigheden, i Korinth var der nogle tjenere, som var opblæste, og misundelige på Paulus' tjeneste. Paulus gav dem en udfordring, som er passende til vores tilfælder af opblæst traditions bundet religiøsitet Disse opblæste prædikanter havde en hel masse ord, med hvilke de forsøgte at påvirke kirkens medlemmer med. De havde tilsyneladende samlet et antal tilhængere, fordi Paulus advarede hele menigheden i 1. Kor. 4:18-20. Da vil jeg spørge, ikke efter de opblæstes ord, men efter deres kraft. Fordi, Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Paulus udfordring var denne. Når jeg kommer til jer, vil vi se, hvem der har KRAFTEN. Allerede i det andet kapitel sagde Paulus, at han ikke kom med fremragende veltalenhed (v. l), men i KRAFT (v.5). Dette evangelium er ikke i debat, det er i KRAFT og Åndens demonstration.Nogle forkyndere kom til mig en aften efter et møde og ønskede en offentlig debat, om manifestationerne i vore møder var rigtige eller ikke. Jeg vil ikke acceptere en offentlig debat. Gud kaldte mig ikke til at argumentere. I vore møder helbreder vi de syge, kaster djævle ud og bringer befrielse til de nedtrykte. Vi bringer lys til dem, som sidder i mørke. Vi får de døve til at høre Bogens ord. Ligesom Paulus siger jeg. Hvem har fået KRAFTEN? Bringer disse døde, livløse møder de samme tegn og mirakler? Bibelen siger, at DISSE TEGN skal følge dem, der tror. Hvis de ikke, har de samme tegn, tror de ikke. Har de dem i deres møder? HVEM HAR FÅET KRAFTEN?


Elias tog sig ikke tid til at argumentere med de 400 Baals profeter. Han ønskede bare at vide, hvem der havde kraften. Elias havde kraften, da Herren Guds ild faldt og fortærede offeret. Moses argumenterede ikke med Farao om, hvis Gud! der var størst. Han kastede bare staven på gulvet, han berørte bare floden med den. Moses delte bare vandet i Det Røde Hav. Farao fandt for sent ud af, hvem der havde kraften. Israels børn undrede sig over, hvem der virkelig havde kraften, Aron eller overhovederne for stammerne. Moses havde ikke en debat mellem Aron og overhovederne. Moses sagde bare. Vis os, hvem der har kraften. Arons stav spirede. Aron havde KRAFTEN! Samson argumenterede ikke med filisterne ved at fortælle dem, at de ingen ret havde til at undertrykke hans folk. Han tog bare kæbebenet fra et æsel og viste dem, hvem der havde kraften. Jeg laver ingen debat emne med forsvar for denne tjeneste mod tørre prædikanter, som er bundet i tradition. Jeg siger kun. Hvem har fået kraften?HVEM' HAR KRAFTEN?

To mænd, i Apostlenes Gerninger 19 besluttede at se, om de havde, Guds kraft i deres liv. De havde den ikke. Djævelen ødelagde dem næsten, da de prøvede at kaste ham ud. Måske er de, som ikke har den beviselige KRAFT, bange for at røbe, om de har kraften eller ej. Min udfordring er denne: Hvem har fået Guds KRAFT i deres liv? Satan har ingen grund til at angribe religiøse grupper, som blot har ord, usandheder, beskyldninger og kritik af andre, med hvilket de forsvarer deres døde, magtesløse tro og samfundsnavn. Satans hensigt er at angribe, den menighed, den gruppe eller den forkynder, som har KRAFTEN eller tegn, undere og mirakler i sin tjeneste. Alt hvad en Guds mand har at gøre for at forsvare sin tjeneste, er at citere et skriftsted: Ingen kan gøre de tegn, som du gør, uden Gud er med ham. (Johs. Ev. 3: 2). Det afgør debatten, ikke sandt? Aldrig har nogen modstander mod denne tjeneste citeret Johs. Ev. 3.2, for at, bevise deres standpunkt. Siden de ikke kan, forsvarer de dem selv ved at bagtale andre. Kritik vil aldrig blive en mirakeltjeneste for dig. Hvis kritik bringer noget, er det spedalskhed, ligesom det gjorde med Miriam, Moses' søster, efter at hun havde kritiseret ham. Vær forsigtig, så du ikke kritiserer nogen. Spedalskhed, som er et billede på synd, kan måske plette din bryllupsklædning, Himlen bliver måske aldrig dit hjem. Det er sikkert, at du aldrig kan se Gud med kritik i dit hjerte. Det, som, forstyrrede den fortabte søns ældre broder, var at han hørte musik og dans i sin faders hus. Jeg undres over, om, han gik op til din Faders hus (din menighed), om han ville blive forstyrret? Skulle han også stille spørgsmål der, eller ville han vide helt nøjagtig hvad der foregik, siden alt ville være så højtideligt I koldt og formelt traditions møder? Hvad! svarer tjeneren: Har du ikke hørt det? Din broder er kommet hjem. Han, som var død I er levende. Han som var fortabt, er fundet. Din fader har slagtet fedekalven, og vi er glade (Lukas 15: 27). Hvor? I Faders hus, i menigheden. Der var vækkelse i menigheden. De havde musik; den slags musik, du danser til. Den må have haft nogen rytme. Den må have haft en glædestone. Folk danser ikke til begravelses-musik, som du hører i de fleste synagoger og kirker i dag. Denne musik blev spillet, på et sted, hvor en søn var blevet frelst. Det var på et vækkelsesmøde. Halleluja! Den ældre broder, bundet af tradition, sagde. Det er for vildt! Han ville ikke gå ind i Faderens hus. Faderen ville imidlertid ikke lade sønnen gå bort, derfor kom hans fader ud og nødte ham. (Lukas 15:28). Sønnen sagde Det passer sig ikke med en sådan larm, folk tror vi er skøre. Jeg vil ikke gå ind. (omskrevet). Hvorfor ville sønnen ikke gå ind? Han fastholdt at vedblive med sin tradition og han forblev i trældom.Hvorfor er Satan, eller folk kontrolleret af ham, så vældig kritiske mod dem, som nyder Guds velsignelser og fryder sig i Herrens menighed? Satan bekæmper ikke folk, som har det godt hvor som helst, undtagen i menigheden! Hvorfor kritiserer Satan ikke den kolde, døde, åndsforladte, livløse, religiøse form overalt i verden i de såkaldte kirker? Dette er grunden: Hvis han kritiserer den døde form, ville han HAVE SKRIFTEN til at bakke sig op. Bibelen erklærer, at de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft; Dem skal du holde dig fra. (2. Tim. 3:5). Når Satan kritiserer vort råb og vor glæde og dans i menigheden, hvorfor bruger han kun menneskelavet filosofi og tradition for at fordømme i stedet for skriften? Svaret er indlysende. Han har intet skriftsted, ved hvilket han kan fordømme vor tilbedelse. Satan kan bare bruge det sproglige, kødelige, kritiske overflod, fra et hjerte, der er fyldt med jalousi, had og vrede. Et skriftsted, som traditionalisterne altid bruger til deres forsvar er. Kongebog 19:11-12. De siger, at Gud var ikke i vinden eller i jordskælvet eller i ilden Han var i den stille, sagte susen. Han var i den stille, sagte susen i det ENE TILFÆLDE. Kan disse folk begrænse Gud til kun at bevæge sig i en stille, sagte susen? Gud er lyns og tordens Gud såvel som den stille, sagte susens.

Vil disse skeptikere sigel at Gud ikke er i de vove at sige, at Gud ikke var i vinden, elle stærke østenvind, som delte havet og vinden? Vil den vind der gjorde det til tørt land, da Moses førte Israels børn ud fra Faraos undertrykkelse, sige at Gud ikke er i stærke vinde? Vil disse skeptikere være så frimodige at sige, at ikke var i jordskælvet i det 16. kapitel i 4. Moset da Gud åbnede jorden for at opsluge alle disse, som var med i Koras oprør? Disse moderne skeptikere vil sandsynligvis benægte den kendsgerning, at Gud personligt kom ned på Sinaj Bjerg og bragte jorden til skælve. Men hele Sinaj Bjerg hylledes i røg, fordi, Herren steg ned derpå i ild, og røgen stod i vejret' røg fra en smelteovn; og hele bjerget skælvede så: (2. Mos.19:18). - (eng. overs.) Jeg ville sige, at var i det jordskælv. Jeg ville gå så langt som at sige, at Gud var ansvarlig for den rystelse, som fik Jerikos mure til at falde.


Ville disse skeptikere sige, at Gud ikke var i ilden som kom ned på Sinaj Bjerg? Bibelen udtaler. Gud Herren steg ned derpå i ild. (2. Mos.19:l8). I 4. Mosebog. 16,35 var Gud endog i en ILD, som fortærede 250 mennesker fra jordens overflade! Ville skeptikeren sige, Gud ikke var i ilden, der faldt fra himlen på Eli, offer? (l. Kongebog 18:38). Gud faldt på det offer ned for at bevise, at HAN VAR GUD! Gud er en ILDENS Gud, fordi, for at fortære offeret, som var overhældt r vand, måtte Gud stige ned fra himlen i ild. Nogle moderne skeptikere ville endda sige, at Gud ikke var ilden, som regnede fra himlen over SODOMA OG GOMORRA. (1. Mos.19: 24): Da regnede Gud Herrens ild, over Sodoma og Gomorra svovl og ild fra Gud Herren ud fra himmelen. (eng. overs.). Jeg vil sige, at Gud var i ild. Bare fordi Gud ikke var i en vind, et jordskælv eller i en ild ENGANG, betyder det ikke, at Gud aldrig kan være i ild, vind eller jordskælv. Der var endda et jordskælv da Jesus Kristus, Guds Søn, døde på korset for vore synder. Var Gud ikke i dette uvejr eller var det kun en tilfældig naturkatastrofe, som nogen også påstår?


Gud er et LYNETS OG TORDENS GUD så vel· som den stille sagte susens Gud. Du siger: Godt, Gud var ikke i ilden, i Det nye Testamente. Tunger af ild faldt på pinsefestens dag! Skeptikeren vil sige. Hvad med al den støj, denne råben? Gennem hele Bibelen har Gud formanet folk til højlydt at prise Ham og derved forstyrre alle de viskende såkaldte freds ånder, som ikke vil jubel og frydesråb. Pris Herren, Klap i hænderne. råb for Gud, (eng.) Salme 47: l. 11. Pris Gud i hans helligdom. Salme 150:1. Vær altid glade. Kan nogen være glad i stilhed og med alvorlige miner på? 1. Tess.5:16.De skal prise hans navn under jubel. Salme 149: 3. Lave en frydefuld støj for Herren. (eng. ) Salme 66. 1. Læg mærke til der skal være en fryde fuld larm for Gud Herren og ikke en skammelig larm, som moderne musik uden ånd ofte er. Bibelen opmuntrer os til at PRISE ham, og underviser os om, hvordan vi skal prise ham, og hvor vi skal prise ham. Vi er opmuntrede til at lave en FRYDEFULD STØJ (eng.), når vi priser Herren! Vi er formanede til at KLAPPE I VORE HÆNDER. Vi er endda fortalt: Løft eders hænder i helligdommen. (eng.) Salme 134:2. Gud fortalte os om DANS! Vi kan LØBE, ELLER, GRÆDE, RYSTE, SKÆLVE, HAVE DIRRENDE LÆBER, FALDE TIL JORDEN, TALE I TUNGER og gøre det alt sammen i lovprisning til Herren. Mange er i dag i færd med at miste Gud, fordi, de ikke er villige til at tilbede Gud, i Ånd og Sandhed, og gå ind i Faderens hus. De er alt for bundet ef tradition.Jesus kom til sine egne, og hans, egne tog ikke imod ham.

Den største prædiken, han nogensinde havde, var til de religiøse ledere, som skulle have modtaget ham og kendt ham. Til dem sagde Jesus Kristus: I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer.(Johs. Eva.8:32). Ikke en af disse religiøse ledere var nogensinde frigjort, så vidt som jeg kan se. De gik alle til hellede! Hvorfor? De valgte deres tradition i stedet for Guds befalinger. Det var den samme gruppe. der kom til Kristus og sagde: Hvorfor vandrer dine disciple ikke efter de gamles overlevering. (Markus 7:5). Jesus sagde: Sådan har I sat Guds lov ud af kraft for jeres overleverings skyld. (Matt. 15:6). Tradition siger: Godt, det er i Bibelen, MEN! Men hvad? Vi vil ikke have noget med det at gøre. Vi er jo i en anden tidsperiode og sådan gør vi altså ikke nu til dags. Vi accepterer det ikke. Vi kalder det noget andet, end Guds befalinger. Hvis Jesus Kristus i dag skulle komme lige ind i disse kirker, og den rige yngling kom løbende for at finde vejen til frelse og spørge: Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? (Markus 10:17), ville svaret, som Jesus gav ham, få de fleste traditionsbundne til at fornægte Jesu Kristi tjeneste og sige, at han tiggede. Dette er en af de største hindringer for vækkelse i dette land. Tradition binder 'prædikanten, ind ti l han ikke kan tjene. Tradition forblinder øjne og lukker ører for sandheden. Lad dem kun v'!!re! de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften. (Matt. 15:14).Tradition siger. Du tør ikke sige noget om penge eller at give i forbindelse med offeret. Hvorfor? Folk vil sige, du tigger. Lad djævelen sige, du tigger. De ville have sagt det samme om Jesus. De kender ikke Guds befalinger eller Guds ord. Jesus tiggede ikke i det 6. kapitel i Lukas, da han sagde: Giv, så skal der gives jer. Et godt. presset, rystet, topfyldt mål. (v.38). Tiggede Jesus Kristus? Nej, han tjente, helbredte de syge. Jesus Gav alt for intet, han havde ikke nødigt at bed nogen om noget, Han havde jo alt i forvejen. Da den rige yngling kom til ham, spørgende efter frelsens vej, forkyndte Jesus. gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv.(Matt. 19:21). Folk, bundet af tradition, ville råbe, pas dog på du skal ikke tale så hårdt, du driver folk bort. Hvorfor prædiker du ikke frelse? Frelses man pga. man ejer noget? Kan nogen mon købe sig en plads i Himmelen og derved opnå frelse? Hemmeligheden til denne mands frelse lå ikke i penge. Jesus Kristus prædikede ikke om penge. Hvorfor? Den unge mands penge stod imellem ham og himlen. Jesus sagde: Du kender budene. (Markus 10: 19). Ynglingen svarede: Det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg endnu? (Matt.19:20). Jesus havde indre fasthed og rygrad nok til at holde en prædiken om penge. Han prædikede om PENGE, om VELSTAND. Kristus brød sig ikke om, hvad de ældste, de skriftkloge, og de religiøse mennesker sagde. Efter at Jesus havde holdt denne prædiken, for lod manden enigheden. Han gik bedrøvet bort på grund af vor Herre Jesu Kristi budskab om at give. Kristus prædikede o at give, og folk gik fortabt, fordi de var uvillige til at give. Det var ikke at tigge, men tradition i dag ville sige, det er tiggeri om penge. Den største prædiken i hele Bibelen var den, Jesus havde om penge. Dog, Kristus var IKKE en tigger!


Hvorfor skulle Jesus tigge, når alt sølvet og alt guldet og kvæget på de tusinde høje, jorden og dens fylde tilhører ham? Han måtte ikke tigge om penge, det var en tjeneste; Han måtte prædike, hvad Gud sagde, han skulle. Gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv, (Matt. 19: 21), Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig! (Matt. 16: 24). Manden gik bedrøvet bort ved Mesterens tale. Den unge mand forlod ham ikke sorgfuld, fordi han havde penge, men fordi han ikke var villig til at holde sig til det budskab, Kristus prædikede for ham. Nogle mennesker vil hellere gå fortabt, i stedet for, at give noget til Gud. Nogle er i dag så bundne af tradition, at de ikke vil tillade deres prædikant at tage et offer op eller endog prædike om tiende og ofre. Gud må have barmhjertighed med den prædikant, som er i sådan trældom, at han ikke kan adlyde Gud og tale om at give, som Jesus gjorde det. Ananias og Sofia døde pga. deres penge, mener nogen. Ud fra det drager de ifølge deres egen tradition, den konklusion at kristne, som er rige ikke kommer i Himmelen, men det er løgn. Guds rige er for alle uanset om de er rige eller fattige. Tradition ophæver og uvirkeliggør Guds anordninger. Det er derfor, du finder så mange kolde, døde, tørre, for begge. Tradition vil sige: O, Gud skulle ikke have dræbt Ananias og Safira. Alt, hvad de gjorde, var at lyve om offeret. Gud har ikke tilpasset sig tradition. Gud gør tingene på sin måde, og hvis du ønsker at gå ind i denne NYE T1NG, Gud, gør i dag, så MÅ du uvirkeliggøre, udrydde al menneske tradition for at komme ind i den.Var Gud vred, fordi han ikke fik alle Ananias' og Safiras I penge? Nej, Gud behøvede ikke deres penge. De besluttede at give dem. Gud dræbte dem, fordi. DET ER SYND IKKE AT ADLYDE Guds stemme, når han taler.

Prædiken om at give kan blive en tjeneste fra Gud. Den rige yngling kunne have givet, sin vej ind i himmelen. Ananias og Safira gav deres vej til fortabelsen, ved en forkert holdning i deres given. Hvis de havde fået undervisning om AT GIVE med den rette hensigt, var de måske blevet frelste. Var Elias ude efter enkens sidste brød, da han bad hende sådan, lav først et lille brød deraf til mig. (1. Kongebog 17:13). Var han en charlatan, da han sagde: Derefter, kan du lave noget til dig selv og din søn! (v.13) Var han en falsk profet, da han fortsatte: Fordi, sådan her siger Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke blive tom, og olien i dunken skal ikke slippe op, før den dag, Herren sender regn over jorden! (v.14). Han, var ingen af delene. Han var heller ikke en tigger. Elias var en mand med en tjeneste. Han var sendt af Gud for at udfri enken fra fattigdommens dæmon og give velstandens velsignelse til hende. Ville han have været fri til at prædike et sådant budskab fra den almindelige prædikestol i dag? Nej! Allerførst ville menighedstjenerne ikke lade ham gøre det. Ledelsen ville sige. Vi har vore retningslinjer her i menigheden, følger du ikke dem er du ikke velkommen til at tale. Vi her i ledelsen har besluttet at her i menigheden prædikes det på den her måde og ikke på andre måder. For det andet ville han være bange for, på grund af tradition, at forsamlingen ville sige, at han bare var ude efter penge. Han frygtede måske endda for, at forsamlingen ville rejse sig og gå ud af hans møde. Samtidig med at ledelsen ville frygte for at menighedens medlemmer ville forlade, en ellers så vel ordnet forsamling. Alt det i betragtning ville han så holde sig til tradition, ikke alene med hensyn til tiende og ofre, men også på ethvert stadium af lære og tilbedelses-form?


Han i ville blive indskrænket KUN TIL DET, SOM VAR GODKENDT AF DE ÆLDSTE ELLER HOVEDET FOR SAMFUNDET. Hvor umuligt ville det ikke være for Gud under disse omstændigheder at gøre en ny ting for ham. Han ville aldrig få vækkelse. Gud ville aldrig gøre en ny ting i hans liv, Hans Ånds udfoldelse uden hindringer i os, hans (ikke vort eget) liv og tjeneste ville have været en bog af er, mand, som var udelukket fra de,OPRETTELSESVÆKKELSE.

Hvis vækkelse nogen sinde skal komme iblandt jer, skal prædiken om penge og økonomi afskaffes, og alle de forskellige former for tiende kontrakter ud af Guds hus. Tænk på. Det er Guds hus. Ham tilhører sølvet og guldet. Det er Ham der sørger for at folket giver og det med glæde uden tvang. Pengesnak bliver betragtet som for tiggeri, ofte mener folk de har en speciel tjeneste, at få pengene fra folket. Gud har givet mig en tjeneste, siger de. Men Jesus Kristus talte aldrig om penge opkrævning som en tjeneste. Det er Gud der giveren gennem Jesus Kristus, du er modtageren og Han søger for sit hus. Det er Gud der giver dig den rigdom han vil du skal have. Når Johannes sagde, under Åndens inspiration. Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må gøre fremgang (eng.') og være rask lige som din pshyge har det godt.( Johs.. 3. brev 1: 2) tiggede han ikke om folks penge, og tog ikke penge for gøre vel mod folket. Han fortalte dem, at det var Guds vilje med dem, at de skulle have det godt finansielt så vel som fysisk. Han læste dem så at sige kun teksten, så var det, som i dag, op til folk at tro hans Ord.


I Salmernesbog kap. 50. vers 14, siger David: Lovsang skal du ofre til Gud og holde. David var ikke ude efter penge. Han havde penge: værelser fulde af dem. Han var en af de, rigeste mænd på sin tid. David var ikke ude efter penge, da, han, sagde: hold dine løfter. (v.14). Det var en tjeneste. David tiggede ikke. Det var noget der kom lige fra Hammelen. Mennesker behøvede det for at blive udfriet, fra deres trængsler. Gud Herre i det højeste, du holder selv dine løfter. kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig og du skal ære mig. (Salme 50: 14,15). De ældstes tradition, som ophævede Guds bud og Guds ord, ville sige: Hør, David tigger om penge. Han er bare ude efter penge. Mange tjenere lader denne samme tradition binde dem, indtil de ikke vil prædike om tiende og ofre. Er det da noget at sige til, at de må sælge forsikring eller biler eller blive tømrer for at underholde sig selv i evangeliet? I Salme 76, vers 12, kom Guds kraft over David, og han sagde: Aflæg løfter og indfri dem for Herren jeres Gud, alle omkring ham skal bringe den frygtindgydende gaver. Nutidens traditionsbundne forsamling ville hvæse: ”Hør på David” han tager løfter igen. Jeg tror ikke på at tage løfter. Hvorfor ikke? Det er Guds ord, og det er en befaling fra Gud. Lov! Aflæg et løfte og indfriet! Job sagde. Kaster du guldet på jorden osv. (hvis du ønsker fremgang).og indfri dine løfter. (Job 22: 24,25,27). I Henhold til David har befrielse fra dine kvaler en direkte forbindelse med at betale noget til Gud. Hvordan kan en person sige: Jeg tror ikke på at aflægge løfter, når Gud sagde: Lov - og indfri Herren din Gud (Salme 76,12).Tradition i dag fortæller folk, at det ikke er prædikanters opgave at sige "Lov og indfri!" David sagde det, og han tiggede ikke om penge. Han fortalte alle, at det var en tjeneste, hvis de ønskede Guds velsignelse, måtte de bringe gaver til ham. Du må aflægge løfte og indfri dem. Tradition vil binde prædikanter sådan, at de ikke kan gøre Guds vilje, men må rette sig efter de ældstes vilje. De kan ikke handle i overensstemmelse med Peter og Paulus, David og Job. I det 18. kapitel af 5. Mosebog holdt Moses en af de største prædikener, der nogensinde er talt Han ville imidlertid ikke være fri til at holde den i nogle af disse kirker i dag. Tradition ville forbyde det. Tradition har bundet folket således, at de alle ville rejse sig og gå ud af hans møde. Som en pastor fra Finland fortalte mig: Nu må du huske en ting, du må ikke driste dig til at sige noget om penge eller ofre. Du vover ikke at sige noget om at give eller penge i forbindelse med offeret. Han fortsatte. En evangelist kom for at holde møder og sagde noget om ofre. Broder, mange rejste sig og gik og forlod kirken. Mener du, at, jeg ikke kan komme til Finland og forkynde evangeliet, men må undlade en del af det og tilpasse det så det kildrer i folks ører? Jeg sagde: Under disse omstændigheder, - hvis Jesus nu kommer til et møde, og en mand som den rige yngling i, Lukas18 ville komme frem til forbøn og spørge: Hvad skal jeg gøre for, at arve evigt liv? ville Jesus sige, jeg er ked af det men jeg må ikke fortælle dig det for de ældste har deres koncepter at gå ud fra, så jeg kan ikke sige hvad du skal gøre for at arve evigt liv, fordi jeg er så bundet af tradition, at jeg ikke kan prædike om at, give, og det er deres penge, som står imellem dig og himmelen. Men, ak, jeg kan jo ikke vise dig vejen til himmelen. Godt, forkynd det, sagde pastoren, men ikke i forbindelse med at tage et offer op, men lidt senere, lad, nogen a at synge, så optage offeret. Han forklarede; at da en anden evangelist var der i en kampagne, trykkede en bestemt pinse-avis i Finland løgne om ofrene. Pinseavisen, stående i tradition, skrev at han og denne evangelist fra Amerika var ude efter at få alle de penge, de kunne, og så ville de dele lige over. Pastoren forsikrede mig om, at det var den største løgn, der nogensinde var trykket. Selv om det kom fra en pinse-avis, var det dog usandhed. Dette beviser, at endda pinsefolk, prædikanter, lægfolk, såkaldte hellige og religiøse tidsskrifter er så bundne, af tradition, at hvis en evangelist gør noget lidt anderledes end deres tradition og koncept siger, vil de stemple ham som værende ude efter penge, og vil beskylde ham for at dele dem med pastoren. Den tilstand råder ikke kun i Finland, men findes over hele verden, også i Danmark.Gud hjælpe såkaldte pinsefolk, som er så bundet af den tradition, De værste skeptikere, er de såkaldte pinsefolk, eller de der siger og giver udtryk for at de er de helt rigtige kristne og fyldt med ånden, ja da må man spørge hvilken ånd de er af? De som har Gudsfrygts skind, men fornægter dens kraft. Det er netop dem, du skal du folde dig fra. 2. Tim. 3:5. Før Vækkelse kan komme, må menigheden. DU. bryde med disse mennesker – traditioner. Ophæv ikke Guds retfærdigheds bud med uretfærdighedens Gudsfrygts skind. Jesus kom til sine egne og de tog ikke imod Ham og Evangeliet til deres frelse. Han forkyndte anderledes end deres tradition sagde. De myrdede 'Kristus! De kaldte Ham for Satan selv og mente Jesus var besat af dæmoner og i lede tog med Betzabul, de onde ånders fyrste. De kaldte ham alt, indbefattet en dranker. De kaldte ham alle disse ting, FORDI han havde brudt af fra og svigtet i at rette sig efter de ældstes tradition. Af den grund blev Kristus korsfæstet. Af den grund fik hans apostle og disciple' en voldsom død ved de religiøse lederes hænder. Gud ske tak, de ville ikke rette sig efter de ældstes tradition.Moses havde en tjeneste! Han begyndte også at forkynde fremgangens velsignelse. Han ville ikke vove at prædike det i nogle af disse kirker i dag. Traditioner ville stemple ham som bedrager. Moses forkyndte "KRAFT TIL AT VINDE RIGDOM. (5. Mos. 8: 18). Jeg prædiker det samme budskab.


Der er en kraft til at udkaste djævle. Der er en kraft til at helbrede syge. Der er en kraft til at lægge hænder på folk og skænke enhver himmelsk velsignelse. Vi lægger vore hænder på mennesker, og tusinder modtager den Helligånd i et enkelt møde. Dog, hvis jeg aldrig var gået imod traditionerne i mit samfund, som jeg var en del af i 25 år, ville vi ikke have haft formalistiske menighedsfolk. Jeg vil erkende, - at - de er religiøse, men de kender ikke Åndens bevægelse. eller realiteten af Guds salvelse. Mange af dem har aldrig følt Guds kraft. Hvis de har, har de været bange for at lade den gøre noget for dem, bange for at nogen ville stemple dem som overåndelige, følelsesmenneske, som en fanatiker, i kødet, af djævelen, som opsigtsvækkende, eller hysterisk. Massehysteri siger folk ofte om når Guds Ånd virker på utraditionelle måder, de er jo nærmest som vilde dyr.Moses tilbragte 40 dage med Gud på Sinaj Bjerg. Da han kom ned fra bjerget, skinnede hans ansigt så meget af Guds herlighed, at folket ikke engang kunne se på ham. Moses begyndte ikke at fortælle dem om, hvilket vidunderligt møde han havde oplevet med Gud. Gud havde talt til Moses, sagt til ham om at gå tilbage til folket og sige til dem om at bringe Gud et offer. Det første Moses gjorde, var at tage et offer. Han var heller ikke frafalden. Han havde fastet og bedt, talt, med Gud. Tradition ville ikke lade ham tage et offer i dag. Tradition ville sige, at han var blevet frafalden på bjerget og bare var ude efter penge. Dog, efter Guds ord, havde han talt med Gud. Han var så fuldstændig under Guds Ånds salvelse, at hans ansigt skinnede klart og måtte dækkes. I al denne herlighed, i midten af denne store bevægelse fra Gud, var det 'første, Moses gjorde, at tage et offer. Stadig under, inspiration, gav Moses Os det 8. kapitel: (fra v.10) "Men når du så spiser dig mæt, skal du love Herren din Gud for det herlige land, som Han gav dig. Når du da spiser dig mæt og bygger gode huse og, bor i dem, og dit hornkvæg, og småkvæg øges, og dit, sølv og guld øges, og alt, hvad du ejer øges, lad så ikke dit, hjerte blive hovmodigt, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud, og sig ikke ved dig selv, det er i min egen kraft, (betyder min egen magt kløgt, duelighed, klogskab ,kundskab eller talent) og min egen hånds styrke (egen fysisk kraft), der har skaffet mig en rigdom, (løn eller denne indkomst). Tiggede Moses) ELLER tror du, han havde en tjeneste? Men kom Herren din Gud i hu; thi ham er det; der giver dig kraft til at vinde dig rigdom.. (5. Mos.8:8). Moses forkyndte, at der var en kraft fra himlen, som satte Guds folk i stand til at have fremgang og blive velhavende, så de kunne have penge at give til Guds ære. Det koster penge at forkynde evangeliet. Kristus kan ikke komme igen, før han er blevet forkyndt. Hvis evangeliet kunne blive prædiket gratis, ville Kristus være kommet for lang tid siden. Det vil koste millioner af dollars og kroner, at forkynde dette evangelium, som vi prædiker det, rundt om i hele verden.Tradition ville aldrig tillade Moses at forkynde dette budskab i dag. Dog er der en kraft, der kommer fra Gud, som gør folk i stand til at blive velhavende. Gud vil sætte dig i stand til det. Tradition ville sige. Moses er bare ude på at forføre folket. Det er svindel. Han er bare ude på at få dem til at tænke, at de ikke kan have rigdom eller fremgang, med mindre Gud giver dem særlig, kraft. I modsætning til, hvad traditionen vil sige, havde Moses en tjeneste, og han var under Guds Ånds inspiration. Når vi prædiker om kraft, til at få velstand, taler vi ikke for penge, vi forkynder det til din hjælp og fordel. Andre prædikanter ville gerne forkynde det også, men de kan noget og bare var ude efter penge, og, efter Guds ord, havde han talt med Gud. Han var, så total under Guds Ånds salvelse, at hans ansigt skinnede klart og måtte, dækkes. I al denne herlighed, i midten af denne store bevægelse fra Gud, var det første Moses gjorde, at tage et offer. Stadig under inspiration, gav Moses os det. Men når du så spiser dig mæt, skal du love Herren din Gud for det herlige land, han gav dig. Når du da spiser dig mæt og bygger gode huse, og, bor i dem, og dit hornkvæg og småkvæg, og dit, sølv og guld øges, og alt, hvad du ejer øges, lad ikke dit hjerte blive hovmodigt, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud, og sig ikke' ved dig selv, i det er min egen kraft, (betyder min egen magt, kløgt, duelighed, klogskab, kundskab viden og talent) og min egen hånds styrke (egen fysisk kraft), der har skaffet mig Den rigdom, (løn eller denne indkomst). Tiggede Moses, ELLER tror du, han havde, en tjeneste? "Men kom Herren din Gud i hu; thi ham er det, der giver dig kraft, til at vinde dig rigdom Moses forkyndte, at der var en kraft fra himlen, som satte Guds folk i stand til at have fremgang og blive velhavende, så de kunne have penge at give til Guds ære. Det koster penge at forkynde evangeliet. Kristus kan ikke komme igen, før han er blevet forkyndt. Hvis evangeliet kunne blive prædiket gratis, ville Jesus Kristus være kommet for lang tid siden. Det 'vil koste millioner af dollars at forkynde dette evangelium, som vi prædiker det, rundt i hele verden. Tradition ville aldrig tillade Moses at forkynde dette budskab i dag. Dog er der en kraft, der kommer fra Gud, som gør folk i stand til at blive velhavende. Gud vil sætte dig i stand til det. Tradition, ville sige: Moses er bare ude på at forføre folket. Det er svindel. Haner bare ude på at få dem' til at tænke, at de ikke kan have rigdom eller fremgang, med mindre Gud giver dem særlig kraft. I modsætning til, hvad tradition vil sige, havde Moses en tjeneste, og han var under Guds Ånds inspiration. Når vi prædiker, kraft til at få velstand, taler vi ikke for penge, vi forkynder dette til din hjælp og fordel. Andre prædikanter ville gerne forkynde dette også, men de kan ikke.Prædikanter er alt for bundne af de ældstes tradition til at forkynde dette budskab. Hvis de gjorde, ville de ældste fratage dem deres ordinations-papirer eller deres legitimation og støde dem ud af samfundet. Hvis vækkelse nogensinde kommer til dit land, vil det være, fordi traditionerne bliver til intet og uden virkning - I STEDET FOR at Guds bud bliver ophævet og ude af kraft. Vi må bryde af fra, blive befriet fra de ældstes religiøse tradition. Efter skriften vi l nogle aldrig at blive befriet, fordi de har ophævet og ødelagt Guds ord i al t for mange år. De er bogstavelig talt at døde for Guds ord." formørkede som de er i deres tankegang og fremmede for livet i Gud på grund af den uvidenhed, der er i dem som følge af deres hjertes forhærdelse " (Efes.4:18). Nogle af disse vil aldrig komme ud af deres mørke. De vil aldrig vågne op.Hvis du skulle have en operation på et hospital, ville du først få et bedøvelsesmiddel for at ophæve smerten: så ville du ikke føle pinen. Smerten er der, du kan bare ikke mærke den. Du er blevet gjort død. Når du kommer til fuld bevidsthed, så vil du begynde at føle smerten. Når den ophævende virkning af bedøvelsen driver bort, så begynder det at smerte. så er det, de vil give en anden pille eller stik i din arm. Hvorfor? For at holde sit legeme dødt, eller ufølsom for smerte. Sommetider, når en kirurg opererer i dig i de nederste dele, vil du få bare et stik i rygraden. Det er kaldt en rygmarvs-bedøvelse. Undertiden har denne en permanent bedøvende virkning på legemet. Mange, som er bragt ind i vore møder, har haft en rygmarvs-bedøvelse og er lammet fra taljen og ned og kan intet mærke. Nåle kan blive stukket i deres ben, og de vil ikke føle' pine. De blev "bedøvet". De vil aldrig mærke noget uden ved et mirakel fra Gud. Mange mennesker i dag har ikke fået en rygrads-bedøvelse, men de har fået en indsprøjtning, ikke fra Gud, i deres hjerter. De vil aldrig fornemme Guds befaling, Guds Ånd eller Guds kraft, fordi de har været døde og bedøvede for længe ved at følge mennesketraditioner. Der er lidt håb for folk, som er så kolde og døde. De har ingen følelse - de vil aldrig få det. Efter et langt tidsrum gør traditionen dig komplet livløs. Der var intet håb for farisæerne og sadukæerne. De følte intet. Da disciplene kom ind i Jerusalem, jublede over alle de mirakler, de havde set, sagde farisæerne og sadukæerne: Mester! sæt dog dine disciple i rette (Lukas 19: 39). Jesus svarede, idet' han sagde, at han ikke ville sætte dem i rette: Jeg siger jer: Om disse tier, skal stenene råbe (Lukas 19:40). Den ældre broder var så bedøvet, at han aldrig kom til Live. Han spurgte: Hvad er der på færde? "DET ER VÆKKELSE!" Jeg kan ikke lide al den musik og dans. Alligevel fortsatte de med at danse og spille. De efterlod ham bare udenfor.


Ven, du må hellere passe på med din kritik af Guds krafts bevægelse. Folket vil blive ladt udenfor. Din tradition, som uvirkeliggør Guds bud, vil holde dig fra at blive velsignet og få fremgang. Tradition vil holde dig fra Åndens udfoldelser. Den vil holde dig fra den Helligånds dåb og Åndens gaver. Den vil holde dig fra at give til Gud. Nogle er så bundne, at de ikke kan løfte deres hænder. At løfte hænder er en af Åndens mindste udslag.Bibelen erklærer: Opløft hellige hænder. (1. Tim.2:8). Der er skrevet: Alle folkeslag, klap i hænderne, bryd ud i jublende lovsang for Gud! (Salme 47:1). Alt, hvad der ånder, pris Herren! (Salme 150:6). "Alt har din stund og hver en ting. (Præd. Bog 3:1). Der er en tid til dans. David sagde: ".. de skal prise hans navn under dans.. I Salme 140:3). Dans? "Godt, det er noget helt andet". Nej, der er ingen forskel! For den samme mand, som frelser opfordrede os til at klappe i hænderne, juble og prise ham på orgelet, sagde også: "Pris ham under dans.Traditionen vil sige: "Jeg ved, det står i Bibelen. Men, vi gør altså sådan her i forsamlingen, vi har valgt det sådan og som vi gør er som det ifølge vore forskrifter og retningslinjer står skrevet, vedtaget i vore vedtægter, læg lige mærke til det drejer sig om vore vedtægter som vi har vedtaget, mon Gud har ved taget alt det? Disse mennesker er virkelig bundet af tradition, af de ældste. Pas på, at du ikke står bundet alt for længe. Du kunne miste bortrykkelsen! Hvis du er bundet af en ting, kan det lige så godt være, langt værre end, den værste synd, som er omtalt i Bibelen. Hvis du er bundet af en ting, er du ikke, bedre stillet end folk, der er bundet af noget andet: Nogle er bundet af spiritus! Nogle er bundet af narkotika, nogle af bitterhed, hidsighed, bagtalelse, eller en eller anden dæmon, Andre er bundet af tradition.Traditionen vil bringe dig. ind fra marken til faderens hus for at sige: "Hvad er alt dette? Jeg forstår ikke, hvad der er på færde. Traditionen vil få dig til at sidde ligesom Mikael og sige: "Humm! Hvor ærbart Israels konge opførte sig i dag for alle sine trælkvinders øjne,!" Tradition vil fortælle Jesus om at sætte sine disciple i rette. Dog, når du bryder med traditionen, vil de sige. Det er farligt, det du gør, du skal blive i vort fællesskab, du må ikke gå enegang. Du afskærer dig fra et kristent fællesskab, om du bryder med traditionerne. Og du er i fare for at gå fortabt. Men vi vil ikke forhindre dig, gå du kun ud af traditionen. Og om du ikke er med i deres kirke vil de sig. Hvorfor slutter du dig ikke til os?Nogle siger: Godt, hvis Gud nogensinde får mig til at danse, vil jeg gøre det. Hvis du TILLADER Gud gøre det: Han vil. De fleste tilbedere er stive og ubøjelige for Gud, de nægter at gøre noget de andre ikke gør. Har du nogensinde gået for at se på forretningsvinduer? Når du ser i et af de store glas, vil du se en mand og eller en kvinde siddende. I virkeligheden er det hverken en mand eller en kvinde, Vist ser de ud som en mand eller kvinde. Mange kirkefolk SER rigtige UD, men de er så døde og livløse, at de ikke kan, være ægte. De er lige så livløse, ubøjelige, døde og åndsforladte som mannequinen i forretningsvinduet, lavet af gips, som opløses når det bliver vådt. Gud har aldrig fået en af disse mannequiner til at danse. Jeg har aldrig hørt om, at en af dem har klappet i hænderne eller jublet, sunget eller prist. Herren. De har aldrig nogen tilbedelse af, Gud, fordi GUD IKKE FÅR DEM TIL DET. Han vil heller ikke få dig til at prise ham, om du ikke selv gør det, ved at du vil det.Folk, kirkefolk, som aldrig, tilbeder Gud i Åndens udslag, er blevet bedøvet på indersiden. De er indvendige døde. Der er intet i dem, som er skikket til overgivelse til Gud. Mange kirkefolk vil forblive DØDE, med mindre Gud gør et mirakel. Det vil så være den samme type mirakel, som Jesus Kristus gjorde, da han gik hen til Lazarus' grav og sagde: "Lazarus, kom herud!" (Johs. Ev. 11.43). Mange kristne hører ikke når Mesteren råber at de skal komme ud af deres hvid kalkede grave og sætte sig bevægelse, de står som stive gips figurer og er ikke til at rokke. De nægter at flytte sig. Kolde som livløse statuetter står de år ud og år ind uden at bevæge sig. Lazarus var livløs, kold, død og upåvirket af enhver ting (ligesom mange i dag). Da Jesus talte, begyndte Lazarus at komme til live. Han kom ud af trældom og fangenskab. Jesus sagde: løs ham, og lad ham gå. (Johs. Ev.11: 44).Hvis du er i en kold, livløs menighed, hvis du stadigt lytter til de ældstes tradition, hvis du ikke har Åndens ytringer, eller udfoldelser, i din tilbedelse,BEHØVER DU ET GENOPRETTELSES MIRAKEL I DIT LIV.

I tro vil jeg bede, hvad jeg kalder en UDFRIELSES-BØN for dig, som læser det jer her skriver om. Jeg har bedt Genne bøn for tusinder i hele verden. Mange ville være i helvede i dette øjeblik, hvis jeg ikke havde bedt denne bøn for dem. Denne bøn. vil ikke frelse dig, for kun JESU BLOD kan rense fra synd. Jeg gør ikke krav på at have magt til at frelse (har aldrig gjort og vil aldrig gøre), men en ting gør jeg krav på - og det er MAGT OVER DJÆVELEN. Når du læser denne bøn, læs den da med HØJ stemme og tro, at Gud vil løse dig og lade dig blive fri. NU, FAR, JEG BEDER I JESU NAVN, AT DU LØSER ETHVERT ÅG AF DENNE PERSON. JEG KOMMANDERER DIG, SATAN, VED DEN MAGT, SOM VIRKER I MIG, AT LADE DEN PERSON GÅ FRI. JEG KOMMANDERER. AT HERRENS GLÆDE KOMMER TILBAGE. JEG KOMMANDERER, AT GLÆDENS OLIE SKAL GIVES TIL DENNE S0RGENDE ÅND. JEG KOMMANDERER, AT LOVPRISNINGS KLÆDEBON GIVES TIL DENNETUNGSINDIGHEDS ÅND. JEG BEFALER DETTE I JESU NAVN. AMEN.Vær opmærksom på. Det her er ikke et angreb mod selve pinsemisionen, (frikirken) men et opgør med de der har navn af at have pinse Ånden, uden de lever i den, og forhindrer pinse Ånden i at udfolde sit frit og fuldt ud, ved at ville kontrollere alt og alle og sætte folk i lænker under traditioner/love og menneskeskabte koncepter.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362765

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37889504432678sekunder