JESUSLIVET - LIDELSER FOR JESU SKYLD:

Lidelse for Kristi skyld.


www.Bibelen.dkHusk overskriften. For Kristi skyld, ikke for din egen skyld.Fordi, af nåde blev det jer givet for Kristi skyld, ikke kun at tro på Ham, men også at lide for Hans skyldt Filip.1:29. Kærlighedens kvalitet kendes på, hvad den vil gøre, give lide.Lidelse er helt naturlig, fordi Guds vilje sker med dem.

Derfor skal de der må lide, efter Guds vilje også overgive deres sjæle til den trofaste Skaber, alt imens de gør det godes 1. Pet. 4:19. Det er bedre, hvis det skulle være Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde.1 .Pet.3:17.Hvis vi bøjer os for lidelsen, tugtes og lutres vi, derfor er det godt for os at lide for vore onde gerninger, og Gud siger, at det er endnu bedre at lide, når vi gør et gode.Gud sender lidelse til de hellige.

Ind i mellem, nøjes Gud ikke med at tillade, at vi lider, men sender selv lidelse. I fængsel bragte du os, lagde tynge på os. Sl. 66:11.Eller Han sender vanskeligheder.

Du, som lod os se mange forskellige slags trængsler og nød, du kalder os atter til live Sl. 71:20.Eller Han sender sorg.

Har Han givet sorg/kvide, ynkes Han, stor er Hans nåde Klages. 3:32.Eller Han sender tårer.

Herre Herskarers Gud, hvor læge vredes du trods din tjeners bøn? Du har jo givet os tårebrød at spise, tårer at drikke i bredfyldt mål Sl. 80:5-6.
Somme tider afslår Gud at befri fra lidelse.

Netop for at jeg ikke skal hovmode mig af de overmåde høje åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en Satans engel til at slå mig i ansigtet, for at jeg ikke skal hovmode mig. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den må forsvinde fra mig, men Han har svaret mig: Min nåde er dig nok, fordi, i din magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Jesu Kristi kraft kan tage bolig i migga 2. Kor. 12:7-9.Gud sender også død.

anerkend nu, at jeg, jeg er Gad q uden anden gud ved min side. ^Ieg døder, jeg gør levende, då jeg sårer, og jeg Legere s. Mos. 32:39.Lidelsens privilegium.

For de hellige er lidelse et privilegium, noget betroet. Vi får lov til at være e´ i Jesus død, i Hans lidelser, men, også i Hans levende opstandelses liv. Fordi, af nåde blev det jer givet for Kristi skyl, ikke kun at tro på Ham, men også at lide for Hans skyld. Filip.1:29. Det er et privilegium, fordi der er en forbindelse mellem lidelse og herlighed. Når vi nu er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med Ham, så vi også kan herliggøres med Ham. Rom. 8:17. Det er et privilegium, fordi der er sammenhæng mellem lidelse og herredømme. Holder vi ud, skal vi også være konger med Ham. 2. Tim. 2:12. Vi bliver iklædt en anden klædning, også gennem lidelser end den gamle klædning, os selv, vi før havde på. Tænk på en slange må også skifte hamp, sådan må vi også skifte klæder og tage Guds klæder på (Efes 6). Ved at tillade Ham iføre os den klædedragt Gud vil vi skal være i.Det er et privilegium, fordi lidelsens løn langt overstiger selve lidelsen.

Jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os. Rom. 8:18. Fordi, vor trængsel, der er stakket og let, virker uden mål og måde en evigt liv af herlighed for os. 2. Kor. 4:17.
Nogle lever som martyrer andre dør som martyrer.

Hvem er et lands helte? Er det dem, som i en tid, hvor det er i en kritisk situation, undgår alle vanskeligheder, som har fremgang og vinder rigdom, som er I velbehag og nydelse, mens andre står på kampladsen? Nej, det er dem, som har udmærket sig på kampladsen, som har kæmpet og blødt, som er blevet taget fange og har været udsat for hjernevask, som har sat ærlighed til fædrelandet foran kærlighed til livet, som på trods af fjenden forblev loyale. Gud ser, hvem der er Hans helte, hvem der elsker Ham over alle ting. Gud ser på hvem der lever Evangeliet værdigt, og forsvarer Evangeliet også når livet kampe står påEn har sagt:

Kærlighedens kvalitet kendes på, hvad vi vil gøre, give og lider. Den viser sig i offer. Kærlighed er forbundet med lidelse. Hvis du er syg og søger helbredelse, er du muligvis ikke værdig til at blive helbredt, før du har bøjet dig for lidelsens disciplin. Gør du oprør mod lidelsen og knurrer mod dem, fordi Han tillader sygdom? Får lidelsen eller dine problemer dig til at sætte spørgsmålstegn ved Guds visdom og kærlighed? Ved alle dine spørgsmål om hvorfor lig det og det, hvorfor mig rette du faktisk en uberettiget vrede mod Gud, du går hele tiden i rette med Gud din skaber og Far.Du kommer ikke videre, før du har sluppet alle dine kødlige reaktioner, og har tilladt Guds vilje ved Han Ånd ske i alle ting. Du er ikke i troens stilling så længe du sætter spørgsmålstegn ved Guds vej i dit liv ved at ville finde ud af hvorfor alt det skal ske for dig. Er du ikke i den troens stilling, hvori kan modtage den velsignelse, du søger af Herren kan du ikke være glad i og under alle forhold. Før kommer dertil, kan Gud ikke helbrede eller velsigne uden samtidig at forhindre sin plan for din helliggørelse.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362085

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,30486392974854sekunder