JESUSLIVET - LIVET MED OG I HELLIGÅNDEN..

Livet med og i Helligånden


År 2010.


www.Bibelen.dk


Mange kender ikke rigtig til selve livet med Jesus i HelligÅnden, medens de er på jorden. Jeg tror det skyldes man har glemt hvad vi i grunden er. For at få lidt mere forståelse på området vil jeg her gennemgå nogle grund sandheder set ud fra Bibelens perspektiv.1mosebog 1.26-27. Står der. v26 . Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.Vi blev som det første skabte af Gud. Adam, som betyder menneske var den første skabning Gud skabte i sit billede. Der efter skabte gud Eva som betyder kvinde. I 1 Mos.2.7 står der v7 . Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Her ser vi at vi har fået en ånd blæst ind i kroppen af Gud. Gud blæste livsånde ind i os. Det er en ånd alle, uanset om de tror på Jesus eller ikke har fået ellers ville de ikke være levende og trække vejret. Læg mærke til der står ikke at Gud blæste liv i mennesket, men der står Gud blæste en livs ånd ind i os. Her ser du klart at vi altså har fået en ånd blæst ind i os.Dvs. Vi har en ånd i os, ånden er en del af os. Det er livsånden der gør at vi er i live. Og det er alle mennesker der har den ånd. Både frelste, troende og ufrelste, ikke troende har livsånden i sig.

Hvad med det at man fødes på ny, og får en ny ånd?Vi må igen læse om dette emne i Guds ord Bibelen som siger her i Joh. Ev 3 vers.1.21. Om Jesus og Nikodemus1. Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. v2. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« v3. Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« v4. Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« v5. Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. v6. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. v7. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. v8. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«v9. Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« v10 Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? v11. Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd.v12. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? v13. Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.v14 . Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, v15. for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. v16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v17. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. v18. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. v19. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. v20. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. v21. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«Her kan du ved selvsyn se hvad det vil sige at få en ny ånd, blive født på ny. Du får en ny livsånd ved din omvendelse og tro på Jesus.Om du læser i Mosebøgerne ser du at den gang Adam og Eva bevidst besluttede sig for at gøre oprør mod Gud (synde) ved at spise af frugten de ikke måtte, blev deres livs ånd uren og de blev syndere, lige som du og jeg, og Gud måtte straffe synden med døden. Dvs. Den ånd mennesket fik først af Gud havde mennesket gjort uren ved deres ulydighed, og den arv er gået igen lige fra den gang og ind til nu.

Alle mennesker har syndet og mistet Guds herlighed, og alle er skyldig at dømmes for derefter at gå fortabt i evig adskillelse fra Gud. Jeg er en synder (lovovertræder der gør hvad man selv vil imod Guds vilje) og du er det. Hele verden står straf skyldig pga. Adam og Evas syndefald.


Derfor må alle der ønsker at komme til Himmelen gøre som Nikodemus, blive født på ny og få en anden livs ånd ind i sig, nemlig HelligÅnden. Det er hvad det at blive født på ny går ud på. Man får en hel ny ånd indblæst nemlig Guds HelligeÅnd. Og derefter bliver man døbt, begraver sit gamle med Jesus Kristus. (Se dåbsundervisningen, som forklarer dette godt.


Hvad så med det der med en dåb i HelligÅnden? Har alle kristne da ikke fået HelligÅnden? I så fald er det noget alle kristne kan få del i?


Som du har læst om i ovenstående, får vi alle lod og del i Jesu Ånd, når vi fødes på ny af Gud. Derfor har alle genfødte Kristne HelligÅnden i sig. Prøv at se hvad Jesus viser i Joh 20.19-23. v19 . Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« v20 . Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. v21 . Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.«v22 . Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! v23 . Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Så du det? Det er Jesus der ånder på os og blæser sin ånd ind i os. Som du ser. Er alt som vi får del i og selv bliver en del af, også det med HelligÅnden, noget Jesus gør for alle Hans disciple(elever). Han er stadig den der går, via sin Ånd, rundt midt iblandt os og giver os gaverne og livet. Den HelligeÅnds gave er altså også din, om du vil modtage den i tro på at du har fået den. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Jer 17,7-8.


For at du kan få lod og del i Guds nåde gaver, som en dåb med HelligÅnden er, er det livsnødvendigt at du helt fuldstændigt har taget din tilflugt hos Herren Jesus. Det gavner dig ikke om du har en hel masse forudfattede tanker om måden hvor på du, efter din egen teori og tanker skal få del i dåben i HelligÅnden. Gud gør det det på sin måde og giver dig nøjagtig de gaver Han ønsker du skal have og aldrig hvad du som sådan selv kunne ønske dig. Gud er giveren du er modtageren.


Du har kun et at gøre nu. Det er at bede i tro, om at Gud vil give dig Sine gaver og Han vil give dig dem, som Han ser du har behov for.

Bed i tro på at du allerede har fået det, og du vil få det.

Amen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359235

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,39234900474548sekunder