JESUSLIVET - MEN GUD HAR VIST..

Men Gud har vist


www.Bibelen.dkMen Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi da, efter at vi nu er retfærdiggjorte ved Hans blod, frelses ved Ham fra vreden. Rom. 5:8-9. Der står her. Gud har vist os Sin kærlighed. Det er ikke pga. Vor egen kærlighed, at vi er Guds børn og Han vor Far. Det er ene og alene Guds nådes kærlighed, der skyldes, at vi er det vi er.


Mange kristne betragter dem selv som værende synder, som kun fortjener straf. De bliver aldrig gode og fromme nok til at komme ind i Guds rige. Hele tiden jamrer og sukker de til Gud. Om at være mig arme synder nådig. Hele tiden fortæller de Gud om hvor dårlig de er til at efterleve Guds bud og Ord. De går rundt i angst og usikkerhed. Om de nu da også er frelst og beredte til at møde Gud.


Prøv dog at se. Gud viste os Sin kærlighed imod os, ved at Kristus døde for os medens vi endnu var syndere. Det er rigtig. Syndere kommer ikke ind i Guds rige. Alle har vi syndet og mangler Guds herlighed. Men Gud vor far. HAR sendt os Hans egen Søn. Jesus Kristus, som døde i vort sted.


Men har vi ikke troen på det gælder for os, er vi lige så vidt som inden vi blev "kristne" da må vi bede til Gud i Herren Jesu navn om at få troen og Guds hvile og fred igen. Jeg skal sige dig. Troens hvile er faktisk noget af det mest dyrebare vi kan eje, uden denne vished har vi slet ikke den fred Gud siger vi alle skal få. Men hverdagens bekymringer, evt. sorg, sygdom og alle vore hvorfor stjæler altså denne Guds fred fra os. Vi mister troen på Jesus om vi ikke holder op med at stilel spørgsmål hele tiden og lægger hverdagen over i Guds hænder.


Og nogen kristne mener de er frelste engang for alle så alt det med hele tiden at tale om korset behøver de ikke mere, de er færdige med korset. Bliver man virkelig nogen sinde færdig med Guds Sande kors? Jesus på korset og vi sammen med Ham hængende døde med Ham og opstået med Jesus igen. Måske er der nogen der mener noget andet? jeg personlog må sige. Uden korsets Evangelium var jeg ikke født på ny og stadig en troende kristen. Jeg må mange gange tænke tilbage på korset og der ved begynde at takke Gud påny, når jeg ikke ser nogen vej ser jeg på korset og da er jeg tryg. Så hvordan andre kan sige korset hvad skal vi med det forstår jeg ikke. Korset og blodet er livet. Ja døden for vort eget men livet for Gud og i Gud ved Jesu Kristi Ånds kraft. Men spørgsmålet er jo nok om alle "kristne" har taget i mod korset i deres eget liv og selv er med på korset? Lever korsets liv? Og Jesus Kristi opstandelses liv? I Ham og dem i Ham?


Men, det var altså var mens vi stadig væk var syndere. Da vi levede i synden og fandt behag i dette Guds fjendske liv. Da vi ikke ville vedkende os kærlighedens kors. At Jesus døde og opstod i vort sted.


Jeg tror. Meget af det vi ofte tænker og mener ang. vores stilling i Gud, er vore egne tanker. Tanker vi ikke endnu har lært at tage til fange under lydighed i Ordet. Det er i Ordet Gud er. I Bibelen taler Gud Sit klare sprog. Det er Ordet vi må fylde vore tanker med. Fra tankerne går Guds levende Ord ned i vore sind og gør sin virkning. Forvandler og opbygger.


Gud er ikke en der forvirrer os, så vi ikke kan finde ud af, hvad Han mener, og hvad vi selv er. Gud har stiftet fred med Sig selv, ved at Han mens vi endnu var syndere, sendte Sin Søn til soning, betaling for alle vore synder. Netop for at vi alle, som vil og gør. TROR. Er Guds børn.

Vi er ikke syndere længere. Vi er børn af Gud. Vi har fået barnekår af Gud. Vi er Himmelborgere. Vi tilhører ikke, den verden vi kom fra. Vi er lysets børn, ikke mørkets børn. Hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? Intet. Absolut intet. Vi er gået over fra syndens døde liv til et nyt liv i Jesus og sammen med Ham. Gud har gjort vor plads rede til os i Himmelen og når tiden er til det kommer Han enten ved Jesu genkomst eller døden og tager os Hjem til sig. Hvad mere skulle Gud dog gøre? Hvad forlanger vi dog mere? Har vi andet at gøre end tro?

Vi kan, om vi da tror, sige med frimodighed. Af Guds nåde er vi det vi er. Vi er gennem elskede som vi er. Vi skal ikke lade os tryne af Satans løgne. Med tanker om. Vi er jo da så syndige. Vi duer ikke til at være Guds børn. Hvordan ville forældre have det om børnene blev ved med at sige. Vi duer ikke til at være børn af jer? Sig mig lige. Valgte du dine forældre? Nej vel! På samme måde valgte Gud at være din Far. Ikke du har udvalgt Gud. Men han har i Jesus Kristus udvalgt dig. Det kan du aldrig lave om på. Uanset hvor meget du anklager dig selv og bilder dig selv ind. Du duer ikke til at være Guds barn, så er du det. Og Gud står ved Sine Ord. Han er din Far. Og du er Guds barn.

Gud er både træt af og enormt ked af det når vi ikke vil modtage Hans uforbeholden kærligheds gave. Frihed fra os selv, frihed far anklagerne, frihed fra syndens magt. Fred, glæde, tålmodighed, udholdenhed ja du kan selv læse i Bibelen om alle Åndens frugter som Gud så gerne vi give til os alle fordi, Han er vor Far vil Gud det. skal vi som guds børn blive ved med at gå rundt som om vi var på vej til helvedets fortabelse? Skal vi virkelig finde os i at blive trynet på den måde? Er det sådan Gud siger vi som Kristne skal have det?


Brug dog dine barnerettigheder. Og Lad ikke Satan ødelægge og forpeste dit liv. Med tanker om dom og fortabelse. Og løgnagtige tanker om du måske ikke er et nådens barn, men stadig er en synder. Tro på sandheden og ikke løgnen. Du er ikke et mørkets barn. Du er født, om du er født på ny, af Gud, og ikke af Satan. Gud er ikke en måske Gud, en der siger måske vil Jeg gøre det sådan for dig. Måske kan du da godt få lov til at komme ind i Himmelen engang vi får at se hvor godt du nu opfører dig. Gud udøver ikke totur mod Sine elskede børn. Gud siger ikke et og gør noget andet. gud giver ikke nogen gave og så pga. vi ikke altid opfører os lige godt så tager Han lige gaven bort igen eller putter den i et skab til senere brug. Vi er altså Guds fuldkommende børn, og når vi er børn da er vi også Jesu Kristi medarvinger. Paulus sige forøvrigt såfremt vi lider med Ham er vi også arvinger. Han siger ikke såfremt vi lider med Kristus er vi arvinger. Mange tror fejlagtig deres liv skal være fyldt med så mange lidelser som muligt fordi ellers er de jo ikke Guds børn fordi de tror Paulus siger, som en betingelse såfremt vi lider nej Pauls siger Sandheden han siger så sandt vi lider og det er en meget stor forskel på ordene.

Du er taget ud af verdens herskerens hånd og lagt i Guds Hånd. Trofast, retfærdig er Gud, som har kaldet dig. Han vil fuldt ud bevare dig.


Vi kan høre Satan råbe den ene løgn efter den anden ind i vore tanker. Det er ikke løgn. Når det står om. Satan er som en brølende løve. Dog uden magt over os. Han brøler efter os. Sender den ene gloende pil efter os efter den anden. Men. Jesus har sejret i vort sted. Nok kan vi blive såret af pilene. Ja. Men. Ved Jesu sår har vi fået lægedom. Vi har fået en sejrende konge til ven og ikke fjende. Men vi ser ofte kun på os selv vi ser ikke op til Jesus vi sænker blikket og ser ned ad i stedet for opad. Vi løfter ikke altid troens skjolde hverken overfor os selv og langt mindre over for andre. Vi glemmer så hurtig Sandhederne om Jesus og Gud vor Skaber og Far.


Tænk på Jesus er sagtmodig, ydmyg. Han kom palmesøndag ridende på et æsel. Han kommer ikke med store armbevægelser til os. Ofte er Han stemme næsten lydløs nepå fordi Han vil vi skal blive stile i vore sinds tanker vælge Jesus ofte den metode for at få os i tale. Ofte må vi virkeli tømme hovedet for egen tanker først før vi kan høre og modtage fra Gud, meget af det vi fylder hovedet med i dag, er ikke det Jesus vil vi skal fyldes med. at være fyldt med gud er at være fyldt i hjernen også med Hans levende blivende Ord. Men ak hvor ofte er vi ikke for stolte og egenkloge?


Jesus står og vil hjælpe os alle. Men. Vil vi tillade Ham at hjælpe os? Hvordan? Ved at vi tror på det fuldbragte værk. Tro på korset og sejren der. Gud har i kraft af Jesus sejret. Om vi gemmer os i blodet. Er vi medsejrende.


Nogen siger så. ja men vi skal jo alle dømmes foran Guds domstol, så om vi gør det ene eller andet er jo lige meget. Om vi begår den ene synd eller anden er jo lige meget Gud dømmer os jo alligevel. Gud dømmer ikke en kristen der er under Jesu blod, vi kristne dømmes af Jesus Kristus ved Hans retfærdige domstol hvor vi får vores løn udbetalt. De ugudelige og vantro som fornægtede korset og dets liv bliver uden nåde dømt til fortabelsen af Gud selv. (Læs eller hør om Guds domme).

Alle Guds sønner og døtre er og bliver rene ufotjent af Guds nåde ved forligelsen gennem Jesu Kristi blod.


Gud viste os Sin kærlighed, da vi var syndere. Ved at sende os Jesus. Rom.5:8-9. Tror du dette? Så er du frelst og ikke en synder længere. 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358668

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,46464991569519sekunder