JESUSLIVET - REPRENSENTANTER..

Jan Lund Nissen 2008.


Rom 8. 14-18. Så mange som ledes af Guds Ånd er Guds børn. Som Guds børn er vi Hans arvinger. Men vi samtidig Jesu Kristi tjener på jorden. Dvs. Såfremt vi er i Ånden og ledt, styret af Guds Ånd er vi Guds ambassadører på jorden. Vi er Guds repræsentanter fordi. Det er ikke os der lever længere men Jesus Kristus i os. Vi kan kun være Kristi med tjenere på jorden om vi er døde fra os selv. Vi er magtesløse i os selv pga. synden. Men i kraft af Jesus Kristus formår vi også at leve til Guds velbehag ved at vi er i Ånden Og tror på det vi prædiker.


Rom.5.5. Og håbet gør ikke til skamme fordi. Jesu Kristi kærlighed er udgydt i vore hjerter. Det er ikke i vort eget håb vi går til de folk Gud i Jesus sender os til. Det er i Jesus Kristi håb i det Guds håb som ikke gør til skamme. Læg mærke til. Det står ikke at vi ikke bliver gjort til skamme af mennesker. Vi hånes, spyttes på og råbes efter lige som Jesus blev det sådan har vi det også. Men vi bliver aldrig gjort til skamme over for Gud. Det er Gud Herren der er hele vor styrke og i Ham formår vi alt som Han byder os af at gøre. Hans værk er vi skabte til Guds gode gerninger, som Gud har forudbestemt enhver kristen til.


Vi er, Gud forvalter af de forskellige talenter og nåde gaver som Gud frivilligt har givet den enkelte. Men det er op til dig og mig om vi vil bruge de gaver på os selv og vort eget liv eller vi vil og gør det, stiller os selv til rådighed for Gud. Gud har givet menneskerne deres frie vilje. Vi, tjener helt frivilligt Jesus Kristus, ikke af tvang men af kærlighed til Gud Herren fordi. Han gav os Sin Søn, og Jesus Sønnen frivilligt gik i døden og opstod for vore synders skyld. Han gav os alt. Derfor har nogen valgt at give Ham alt igen. Derfor underlægger vi os frivilligt Guds Ords lov og lader Gud være vores arbejdsgiver. Vi kan ikke andet fordi. Den kærlighed vi selv først blev elsket med bor i os ved tro. Af Guds nåde er vi det vi er. Guds tjenere på jorden.

Om vi ikke skulle tjene Gud medens vi er her kunne Han jo lige så godt sige. Når I bliver frelste, født på ny, så rejser I straks bort fra jorden og kommer i Himmelen ikke! Menneske Sønnen kom ikke for selv at blive betjent. Han kom for at frelse og redde det fortabte. På helt samme måde er vi udsendt i kraft af Jesus til at forlige mennesker med Gud ved at være vidner for Herren Jesus.

Tænk på det næste gang du vil til Gudstjeneste. Guds tjeneste er at tjene Gud helhjertet ikke kun som noget man gør og er om søndagen. Det er i 24 timer af døgnet du er Guds tjener.


  1. Kor.4.1-4. Så lad alle se på os som Guds ministrer, vi er Guds ambassadør på jorden. Men, vi kan ikke være det i os selv. Vi kan kun sige som Paulus. I Vers 4. Vi ved intet i os selv. Vi er jo døde i os selv. Vi er tåber uden Guds visdom uden Jesus Kristus. Derfor kommer vi heller ikke med dom og dunker folk i hovedet med en masse regler og love. Gud Herren er alles dommer og Han er retfærdighedens dommer. Vers.5.

Det er Gud Herren der selv vil dømme hvad der er i alles hjerter også i vore hjerter. Endda det vi ikke selv aner vi indeholder, vil Han tage frem i lyset. Der er intet skjult som ikke skal blive afsløret af Guds Ånd. Guds Ånd som er lyset, oplyser vore hjerter så vi kan se hvad som er mørke og lys, hvad som er vort eget fordærv og Gus livs renhed.


Vi som tror på Jesus frygter ikke Guds dom. Vi er gået over fra syndens og dødens liv, overført til Jesu Kristi retfærdigheds liv. Adopteret af Gud, sat med Kristus i det Himmelske. Vi som er Guds børn er ikke under loven og dermed er lovens krav hørt op med at gøre krav på os, og vi skal ikke dømmes til livet eller døden, til Helvedet eller Himmelen. Vi har for længst modtaget vores dom og har overgivet vore døde legemer/kroppe til Gud. Vi er overbeviste om. Vi hører Herren til hvad enten vi lever eller dør. Fordi. Jesus Kristus er vores garant for evigt liv og Han er vor advokat der fører vor sag for Guds domstol. Han er den der er vor mellemmand mellem vor uretfærdighed og Gud. Derfor, har vi også frimodighed til at træde ind for Guds trone som vi er og der henter vi al vor kraft, hjælp og nåde i Guds rette tid.


Mange i dag. Vil ikke tro på Jesus. Mange siger de tror. Men de vil ikke tro på at Jesus mener hvad Han siger. At ingen af Hans disciple skal stå ledigt på torvet. Alle er kaldede til at være apostle, det er ikke en særlig tjeneste. Apostel er Guds udsendte tjenere på jorden. Men, mange vil ikke. De, mener de er, i deres ret til at være ligeglade med om deres næste går til Helvedet lige for øjnene af dem. De fornægter Korset og dets dårskab. De fornægter Jesu navn, de kan til nød fortælle andre kristne at de da er glade for at være frelste, men tjen Jesus vil de ikke. De har ikke læst hvad Jesus siger i. Lukas evangeliet kap. 19 v.11-26. Vers 27 er overset af mange. Før disse fjender af Mig frem for mig og dræb dem (send dem i ildsøen, evig adskilt fra Mig siger Jesus) Bort med jer, I forbandede, I uretfærdige som udøver uret.

Ezekiels Bog siger. I Kap 3. Vers 17-21. At vi alle har medansvar for vor næste. Om vi ikke advarer et genstridigt folk. Fortæller dem at de dør om de ikke vende om, så kræves deres blod af vores hånd. Gør vi det vil vi, så at sige have vores ryg fri. Vi vil blive ansvarliggjort om vi ikke tager Apostel kaldet alvorligt.


Nu er det så nogen der siger. Uha så må vi virkelig tage os sammen og se at få tjent Jesus, så vi ikke ender i ildsøen. Det er ikke på den måde. Ingen kan ved at skynde sig at gøre en hel masse gode gerninger, undgå Guds dom over uretfærdighedens børn, som ikke har taget imod Jesus Kristus som deres frelser og Herre i alle ting. Mange glemmer, når de bliver frelste er de ikke længere selv deres egen herre. De er underlagt en andens kongedømme. Nemlig Jesu Kristi kongerige, det er Ham der er Kongen som har ret til at udkommandere Sine til hvad Han vil de skal gøre. Du kan ikke selv tage dig sammen til at tjene Jesus for at skynde dig at få gjort en hel masse, så du da også får løn.


Mange vil få spørgsmålet stillet når de kommer til Himmelen. Hvem sendte dig? Hvem sagde du skulle gøre det du gjorde på jorden. Kan du stadig se Jesus i øjnene når du synger. Jesu her er jeg send mig. Gør som du vil Gud med mig dit ler som byder sig til. Du er min mester jeg er kun dit ler. Du må godt ransage dig selv og standse på din vej og se efter om du tjener Gud i Jesu Ånd og Sandhed. Er sandheden i dig og du i sandhed? Brugte du dit pund/talent i Guds tjeneste eller i din egen?


Det er vigtigt du sørger for at Guds Ord falder i god jord. Markus evangeliet kap.24. Du kender beretningen om såmanden og jorden, ellers læs den selv. Du må selv have et rent sind før du kan tjene Gud Herren og Jesus i det hele taget vil bruge dig. Du må lade Gud vende dit sinds jord så Guds Ord først kan slå dyb rod i dit hjerte. Fra dit hjerte/sind udgår dine tanker, det du tænker siger og gør du. Hvad dit hjerte/sind er fyldt af løber din mund jo over med. Du må være fyldt med Ordet før du kan vidne for andre og gøre Guds det gode og Hans velbehagelige gerning, både i ord og gerning. Om du ikke er fyldt i dine tanker af Guds vejledende Ord vil du kun sige og gøre hvad dine egne tanker finder for det rigtige. Derfor. Er det enormt vigtigt at du tillader Gud at vende bunden vejret på dig. Lader Guds Ord ransage dig helt i bund så din jord bliver renset fra al din egen retfærdighed som er uretfærdighed i Guds øjne.


1. Kor.3.9.Fordi. Du og jeg. Vi er Guds medarbejdere på Hans mark. Vi er ikke vore egne medarbejdere. Men Guds! Vi er heller ikke på vores egen mark, men på Herrens mark. Det er ikke et værk som vi kan siger. Se hvad vi har gjort. Se hvad vi gør. Det er Herrens arbejde og det er Herren Jesu frugt der kommer ud af et hvert arbejde, gjort af Gud i Guds Ånd.

Rom. 14. Vers. 11-12. Fordi. Så sandt som Jeg Herren lever, skal hvert knæ bøje sig for Mig, og hver tunge skal bekende for Gud, hver enkelt af os skal selv aflægge regnskab for sine egne gerninger.


Stands op og undersøg. Hvem tjener du? Hvem er din herre? Dig selv, andre, eller Gud Herren?


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359116

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,84242582321167sekunder