JESUSLIVET - RESTEN.Resten.


www.Bibelen.dkLuk.6.43-46.


Se. En rest er tilbage. Et ejendoms folk. Et folk som tilhører Gud. Kaldede ud af mørket, sat i Kristus af Gud selv. Da vi blev frelste, blev vi fødte på ny. Vi blev som en rest taget ud af verdenslivet og indsat, eller overført til Guds rige og Hans retfærdigheds liv. Vi er Helliget Gud Herren. At være Helliget er ikke at vi nu mener, vi er noget så fromme og ihe så pæne i vores etik og moralske opførsel. Endnu har vi alle meget at lære. Så længe vi er på jorden. Vil vi aldrig blive perfekte i os selv, men vi er det i Jesus Kristus. I ham har vi fuld forløsning alle vore synder er os forladt/tilgivet. Halleluja! Vi er frie som Hans rest i Jesus Kristus, fuldt ud dækket under Jesus Kristi blod.


Vi er ikke vores eget folk. Dvs. Vi har ikke noget at skulle have sagt og vi bestemmer ikke længere selv hvordan vi nu har tændt os at leve. Som Gud ambassadører på jorden, som Guds ejendomsrest, har vi helt frivilligt underlagt os et helt andet Kongerige. Et rige som ikke er af denne her verden. Et rige som hører Himmelen til, givet til os af Gud vor Far.. Vi er Guds ikke vore egne helt nye skabninger i Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus(Guds salvede) Konge der holder Sit rige samlet i Sig selv, ved at vi frivilligt bliver i troen på Ham.


Vi er Guds udvalgte Kongelige brude og Jesus Kristus er vore brudgom. Det blev vi, da Jesus vores frelser og Konge købte os fri fra syndens og dødens liv og lov, dengang da vi stadig var syndere. Læg lige mærke til. Det var den gang vi var syndere Jesus købte os tilbage til Gud. Som Guds ejendomsrest tilbagekøbte Jesus os fra Satans herredømme. Er det ikke vidunderligt at tænke på? Vi er Guds folk.


Vi er købt. Jesus Kristus har betalt for vores adgangsbillet til Himmelen. Prisen for vores frelse fra den gamle verden vi før levede i og var underlagt er fuldt ud betalt. Intet hverken magter eller myndighed kan omstøde denne kendsgerning, som er virkeligheden. Halleluja. Vi tilhører et andet rige og en anden Konge end den så mange tilhører. Ja. Vi må godt rose os på dette område.


Vi må godt springe højt af glæde og stolte fortælle andre at Jesus Kristus har sat med Ham i det Himmelske. Jesus er så glad når vi viser at vi er glade for Hans Kongelige benådning af os. Pris du Herren, du som er født på ny og er med i Hans ejendoms rest af Guds folk.


Prøv lige at dele ordet ejendoms folk op. Så ser du klart at du ikke er din egen dom længer men tilhører Gud Herren i Jesus Kristus. Egen dom(s) folk. Se lige Egen, dom, og folk. Gud har afsagt Sin egen dom over os som Sit folk. Vi er frifundet. Vi er løst købte.


Netop fordi. Vi nu kan leve som Guds retfærdige i Kristus medens vi stadig er her på jorden. Vi har fået livet, fundet vejen sandheden og livet. Livet i vor Gud Jesus Kristus. Ikke at vi selv fandt Jesus. Men Han fandt os via. Andre som viste os vejen til bage til Ham. Pris nu Herren. Vi er Hans ejendomsfolk. En rest udvalgt dertil af Gud. Sat med Kristus i det Himmelske.


Den rest samler Gud i Kristus, som nogen der er blevet til overs. Vi er nemlig blevet til overs i denne verden. Vi er udenfor verden. Nok er vi stadig i verden med vi er ikke længer af den, derfor lever vi heller ikke hverken af den eller som den. VI har fået et nyt og andet liv udenfor verden. Gud er nu vor forsørger i alle ting. Fra Himmelen modtager vi. Hvad vi også viderebringer.


Det er Ham, Jesus der selv som Kongen, der samler Sin (læg mærke til Sin) ejendomsrest. Han samler dem ikke i en organnation eller menneskeskabt forening(rige). Det er i Ham selv Jesus samler os der tror på Ham. Det er til Sit rige Jesus Samler resten. Det er til Guds rige og Jesu retfærdighedsrige. Guds ejendomsfolk bliver samlet. Vel at mærke om de da vil lade sig samle til det rige og ikke til verdens riget, som mange desværre er blevet lokket til at tilhøre.


Vi som tror, er en del af Israels tolv stammer(nationer). Vi er som de tolv kurve, vi bliver samlet sammen af Jesus selv til Hans hus. Ved at vi er som en gren på Guds vintræ. (Joh.14) I er grenen, min far er vingårdsmanden. Han som er stammen får vi alt liv og kraft fra. Ikke fra noget menneske men fra Gud selv via. HelligÅnden transporteres alle gode gave til os, som kommer ovenfra og ned til os. Ordet er blevet kød, har taget bolig i os som er Guds ejendoms folk. Derfor er vi Helliget Gud Herre. Helliget vil sig at vi er tilsidesatte, taget ud af. Vi er adskilte fra verdens konge rige, det tilhører på ingen måder os. Vi er nogle stærtegnede folk. Vi er ikke som andre der ikke er på træet. Vi skal ikke vente efter at blive det. Vi er det nu medens vi er her på jorden. Det vil jeg gerne sige meget kraftig til dig. Du skal ikke engang blive en rest, et adskilt folk. Du er adskilt fra denne verden vi er i allerede nu.


Du er allerede nu, Helliget Gud Herren og tilhører en andens regering end den du før var i og hvis love og regler du før blindt fulgte. Du bliver altså ikke Helliggjort engang i Himmelen. Du er som Guds rest på jorden Helliggjort og retfærdiggjort af Guds nåde ved at du tror og bliver ved med at være tro I Herren Jesu kongerige, som er det riges love og leveregler du er underlagt.


Det er bla. Også derfor Jesus siger vi er som lys der ikke kan skjules. Jesus har nemlig gjort os til en rest for at verden kan se at vi har lyset, om vi da vandrer i lyset lige som Jesus selv er lyset, ellers er vi jo stadig i mørket udenfor Guds riges ejendomsfolk.


Vi er og bliver en rest. Et levn fra gamle dage. Vi er et lev en levning(rest) der er blevet tilbage for at herliggøre Jesu Kristi navn på jorden.


På trods af vort køds(kroppens) skrøbeligheder, har Gud levnet os som Hans egen rest. Når så Guds time kommer samler Han, ved at sende engle ud til arbejdet, de tilovers blivende stykker brød og fisk. Vi har livets brød til folket. De folk som vender om og tror på evangeliet pga. vi prædikede vil blive samlet ind som fisk vi fiskede og af verdenshavet. De er fiskene i kurvene. De bliver indsamlet fra alle nationer/verdenshjørner lige som vi gør det.

Når jeg har delt det her med at være en rest, mener jeg ikke, som nogen sekter gør, at vi er de eneste udvalgte, og vi som kommer i en bestemt kirke/samfund er den eneste rets af Guds udvalgte. Jeg mener alle der tror på Jesus er Guds rest. Prøv lige at se hvor få i forhold til befolkningstallet der er troende kristne. Derfor er vi en lille rest.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362760

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34874796867371sekunder