JESUSLIVET - RETFÆRDIGGØRELSE VED DIN TRO PÅ KRISTUS..

Jan Lund 2007Det er meget vigtigt, du modtager retfærdiggørelsen ved at du tror på Ordet. Ellers får du ikke Guds retfærdighed i dig. Lad være med at gå hurtig hen over det, ved at sige/mene jeg ved det jo godt. Du ved måske en hel del men er dit liv sådan som du ved det kunne og burde være? Nej, ikke på alle områder.


Det ville være godt om du kunne læse Hele Kapitlet jeg via versene referer til. Det giver en bedre forståelse at få hele sammenhænget med. Det gælder forøvrigt altid ved de vers man hører eller læser. Man bør ikke bare plukke et enkelt vers her og der ud og så mene det er hvad Gud siger. Man skal have hele Ordet med. Og da vil man ofte se noget ganske andet end man lige umiddelbart så.Må Gud velsigne dig så du også bliver helt rodfæstet i Ordet og Guds evige løfter til dig. Jeg vil sige. Det er gennem bøn og atter bøn du får lod og del i Guds livet og du får ikke noget om du ikke beder i tro.1. Tro, nåde, og retfærdiggørelse.

Det er ved tro på Jesus du bliver retfærdiggjort. Du kan ikke gøre dig selv retfærdig. Forsøger du det, vil du hurtig finde ud af, du kan ikke. Det er kun Jesus der kan og vil retfærdiggøre dig, af Guds benådning ved dine troshandlinger. Det handler om at vandre i Jesu liv og lære ved troens lydighed. I efeserbrevet 6. Læser vi om rustningen. Den må enhver kristen være klædt i. Ellers har vi ikke nogen mulighed for at kunne leve i Guds retfærdigheds liv. Læs det selv og bed indtrængende om at Gud vil iklæde dig denne rustning. Vi læser i Romerbrevet 3:24 Og retfærdiggøres frit af hans nåde ved forløsningen, som er i Kristus Jesus. Det er Guds nåde som kun findes i Jesus Kristus der gør os retfærdige i Guds øjne. vers. 30. Fordi det er en Gud, som skal retfærdiggøre de omskårne af tro, og de uomskårne ved tro. Her møder vi igen tro. Ved tro. Dvs. Du og jeg skal tro på Evangeliet så gør Gud selv retfærdigheden i os, vel at mærke ved din og min troens lydighed. Er du det?


Du skal være aktiv handlende i tro på Jesus.

Romerbrevet. 4.25 siger. Ham (Jesus), som blev oprejst for vore overtrædelser, og oprejst for vor retfærdiggørelse.

Det er helt rigtigt at Jesus er vores retfærdighed. Han har fuldbragt vot syndeoffer og givet os adgangen til Gud og vi har fået evigt liv i Ham. Det er Guds retfærdigheds gave til os alle. At, alle som tror på Jesus ikke skal gå fortabt med have evigt liv. (Joh.3.16). Men, derfor har vi alligevel et Guds retfærdigt liv at skulle leve. Vi skylder Jesus at leve i Ham. Være Hans efterfølgere. Vi er skyldige til at bære Jesu kors.


Være medkorsfæstet med Ham.

Der i ligger Guds retfærdigheds liv til os. Vi kan ikke bare sætte os magelige tilbage og sige. Så nu er vi da frelste og så leve vort liv som plejer at gøre. Du kan du læse om hvordan du er i dig selv, uden Guds retfærdigheds liv, i Romerbrevet 1-7. Der ser du klart hvem du selv er, i dit køds natur, (også kaldet gamle Adams natur). Da ser du, inden du går videre til Romer 8, at du har behov for et andet liv, nemlig, Guds retfærdigheds liv i dig. Jesus Kristus i dig, og du i Ham, du har behov for at være fuldstændig et med og i Jesus Kristus.


At blive retfærdiggjort, leve et helligt, retfærdigt liv, er (efter min overbevisning) en livslang proces hvor vi hele tiden er under Guds bearbejdning. Vi skæres til så vore vildskud bliver savet af. Vi bliver konfronteret med os selv og vor egen selvretfærdighed.


Når vi er i dette liv kan man godt tænke og ikke mindst føle ja men er jeg da i det hele taget frelst! Her er der mange der tager fejl. De mener det er fjenden der anklager dem, når de konfronteres med deres eget liv og de fejl de gør. Det er ikke sandt. Vi skal ikke give fjenden skylden, når Gud arbejder med os, og på den måde fornægte sandheden om os selv. Da skal vi takke Gud for Hans Ånds åbenbarelse og ikke straks tro vi er ved at gå fortabte. Det er Gud der via. HelligÅnden gør os som er uretfærdige retfærdige, ved tro. ( Se lige Hebr.11 om du er tvivl hvad tro er).


Men, skulle vi nu gå hen og dø lige nu hvad så?

Romer.5.1. Siger. Da vi altså er retfærdiggjorte ved tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ser du? Tror du det? Du har fred med Gud allerede nu. Jesus vores nye pagts mellemmand har gjort det for os som tror på Ham. Over for Gud står du og jeg rene rensede fra al uretfærdighed.


Men, vi har et Guds retfærdigt liv at skulle leve medens vi er på jorden. Ikke for hverken Jesus eller Guds skyld. Forstået på den måde. At vi allerede er rene, rensede fra al uretfærdighed. Men vi skal være vidner på jorden. Vi skal vise folk Guds retfærdighed. Det kan vi kun ved at være i Guds Søns liv som er retfærdighedens liv, i os, og ud gennem os.


Om vi ikke lever et retfærdigt liv, hvordan skulle vi så kunne leve med hinanden? Er nogen af os i stand til at elske som Jesus? Er du det? Derfor skal vi i tro arbejde på vores sjæls frelse dag og nat. Vi skal gå med Jesus. Vi skal gå i Hans fodspor og lære hvad Han har fortalt os om i Bibelen. Men, i vort arbejde må vi aldrig begynde at tvivle på frelsen. Vi skal huske at prise og takke Gud for frelsen i Jesus hele tiden. Og fordi. Han, Gud, har sat os med Jesus i det Himmelske. I Romerbrevet. 5.9 står der. Så meget mere skal vi, der nu er retfærdiggjorte ved hans blod, ved ham frelses fra vreden. Og Romer. 5.1. Ved ham har vi også adgang ved tro til denne nåde, som vi står i, og glæder os i håbet om Guds herlighed.


Du og jeg kan helt frit kommer til Gud via. Jesus og der finder vi al vor retfærdighed i troen på Jesus. Men. du og jeg skal gøre alt sammen i tro og urokkelig fast tillid til Gud i Jesus og Hans Ord.


Søg først Guds rige og Hans retfærdighed så får du alt andet i tilgift. Guds riges retfærdighed er Jesus Kristus i os og vi i Ham. Det er kun Jesus der er fuldkommen i retfærdigheden. Derfor. Bliv i Ham så bliver Han også i dig.

Amen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358837

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36822700500488sekunder