JESUSLIVET - RETTEN ER GUD I OS..

 Retten er gud i os


År  2007


www.Bibelen.dk


Det er fuldbragt. Tror på det, ved at du beder Jesu Ånd i dig at tro i dit hjerte. Du kan nemlig på ingen måder studere dig til troen på det fuldbragte værk. Bed om hvad som helst, efter Guds vilje, og du skal få det, såfremt du da tror på det Ordet siger.


Det er IKKE Guds vilje og mening nogen af Hans børn, Jesu søskende, skal gå og tvivle på om det nu virkelig også er gældende for netop mig/dig. Jesus vil gerne overbevise et tvivlende hjerte om dom og retfærdighed. Men. Det kommer ikke bare dumpende ned fra Himmelen af sig selv. Både du og jeg må arbejde på vores sjæls frelse. Ikke fordi. Vi nu skal til at forbedre os for at fortjene os til Jesu Frelse. Den har vi, som alle andre, fået for over 2000.år siden. Men. Vi skal arbejde på frelsen forstået på den måde at vi tager vore egne urene fordærvede tanker til fange og begynder at tænke som Gud tænker om os. Guds tanker er fred, glæde og velsignelser, ikke anklager, ufred, angst og nedture. Vi er på vej op ad og ikke ned ad.


Vore egne tanker anklager eller forsvarer os jo hele tiden, godt hjulpet på vej af Luzifars onde tanker. Satan som betyder anklager, tyv, slange. Er og bliver vor fjende. Han er rasende på os fordi. Vi vil følge Jesus og alle kneb bliver brugt imod os. Kan han ikke bruge vore egne tanker andre mennesker så forsøger han hele tiden at fordreje Bibelens Ord, Sandheden så vi ind i mellem tvivler på om det nu da også kan være sandt at Jesus virkelig har betalt for alle vore synder. Det er den strid vi er i, den kamp vi må og skal kæmpe, mod magter og myndigheder for at komme ind. Her må vi gå til Ordet Bibelen og lade det blive til et med os. Vi har ikke noget at skyde med om vi ikke gider at, sætte os ind i Ordet. Vi kan ikke finde vej om vi ikke hele tiden ser på vejkortet til Himmelen og retter os efter Vejen, Sandheden og Livet.


Derfor er det livsnødvendigt. KUN AT HØRE TROENS ORD. Troen kommer af det der høres og det der høres af Jesu Kristi egne Ord. Høre vi på halve sandheder, så som. Det var jo engang sådan, det burde måske være sådan, og det kunne måske gøres sådan osv. I den dur. Bliver vi IKKE fuldvoksne i troen på Jesus og ender med at være bange for Gud og tro at vi ikke når til Himmelen. Valget er vort eget. Vil vi være tro i Sandheden må vi lade Sandhedens Ord gro i os og selv blive Ordet i vore liv.


Nu ved vi alle at vi engang dør og vore hjerner forgår. Hvordan så? Hvad tror du vi har at lægge frem for Gud? Intet absolut intet. Tænk på alt hvad du er i legemet i kødet rådner op og bliver til støv. Hvor har vi da troen henne? Hvad mon så bærer og holder?


Jesus og kun Jesus alene. Fårenes hyrde er den eneste der holder. Vi har sådan set intet at have troen i. Kun i Jesus har vi alt. Det er Hans barmhjertighed og benådning der holder for evigt. DET ER IKKE OS DER ER VORES EGEN FRELSER. Vi er alle døde i vore synders overtrædelser. Vi er uden for Guds rækkevidde. Gud kan ikke nå noget som er dødt. Han er de levendes Gud ikke de dødes Gud. Ingen kan selv oparbejde sig til Frelsen ved religiøse, humanitære såkaldte gode gerninger. Der er kun frelse i Jesu navn alene. Og det er gennem korset og i kraft af Jesu blod vi har fået Frelsen i Kristus i Hans liv. Før vi accepterer vores egen død og uduelighed, får vi aldrig nogen sinde vished for vores evige frelse i Kristus. Du må regne dig for død sammen med Jesus Kristus. Det nytter dig ikke at du siger og mener det er noget som helst i dig der kan bruges af Gud. Hvem var og er det Gud har Sit velbehag i? I Sønnen. Denne er Min Søn, den elskede I Ham har jeg velbehag siger Gud. Dvs. Er du ikke fuldt ud overgivet til Sønnens død og liv har du ikke Guds velbehag og du er lige vidt, som inden du begyndte på dit kristne liv.


Du kan såmænd blive ved med at forsøge at fatte og forstå, studere til du dør. Du vil aldrig nogen sinde kunne opnå Jesu troens liv om ikke du selv først dør helt bort fra dig selv. Det er dig selv der må op på Jesu kors og der finder du Guds nåde og fuld forløsning for din sjæl.


Teologi? Teoretisk set tænker mange. Det kan da ikke lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Men. Mange, måske dig. Synes alligevel at prisen, dit liv, er for høj en pris at betale?


Gud køber ikke den løgn. At det vel er der nåde i sidste ende for alle. Kun den der er i Sønnen har Guds evige liv. Alle andre er overgivet til syndens løn som er døden.


Men. For alle der er i Sønnen har vi Guds evig varende løfter. Nemlig, Guds egne indblæste Ord, givet til Bibelens skribenter direkte fra Gud selv. Det er de Ord som bliver levende for os, som lys skinner de i vore hjerter. Alt sammen fra Gud til os ved Jesu egen Ånd HelligÅnden som Gud har givet os som et pant på Guds det evige liv i Kristus Jesus. Den som har Sønnen har lod og del i Ordets løfter, og kan frit tilegne sig dem som værende sine. Men, uden Jesu levende tro har ingen mulighed for at tiltuske sig noget af Guds Ord. Stykkevis erkender vi. Stykkevis får vi, alt sammen af Guds nåde ved tro og handling i tillids fuldt blind overgivelse.

Det er nåde over nåde at vi må og kan tro.


Se her i Romerbrevet. 3.24. Vi retfærdiggøres helt frit af Hans nåde, ved forløsningen som er i Jesus Kristus. Hvor er så din egen retfærdighed blevet af? Står der ikke i Kristus? Rom.3.30. Fordi. Det er en Gud, der skal retfærdiggøre de omskårede af tro, og de uomskårede ved tro. Din tro? Nej. Jesu egen tro som du fik da du blev født på ny. Det er den tro Satan har så travlt med at franarre os. Han drejer Sandheden en lille smule hele tiden så mange allerede er faret vild og selv kæmper en på forhånd tabt kamp om at tro. Satans mål er at få folk til at kæmpe i egen tro og få dem til at forbedre sig selv og bilde dem ind de selv skal oparbejde sig til Guds tro. Selv gøre sig fortjent til at frelses, så de med rette, selv om det er uret, kan sige netop jeg er værdig til en plads i Himmelen. De stræber forgæves og vil ikke komme ind.


Du har sikkert enten selv erfaret eller hørt om. Når en døende tager imod Jesus som sin Frelser. Har det menneske nogen mulighed for at leve sit liv om og forbedre sig? Nej. Det menneske stoler på Guds nåde og Jesu Ord om det fuldbragte værk og er frels af nåde ved tro. På helt samme måde er vi også retfærdiggjorte af Guds nåde ved at vi bliver ved med at være tro i Jesus.


Ja men. Det kan da ikke passe. At det slet ikke er noget Gud kan bruge hos mig. Er det virkelig intet jeg kan give Ham for at få retfærdigheden i eje. Sådan tænker mange, måske dig? Det er Sandt. Hverken du eller jeg har noget som hest at give i pant for vores frelse. Vi er døde og bundrådne. Alligevel. Det må da være noget vi skal gøre for at blive Guds retfærdige. Vi skal jo da arbejde på vores sjæls frelse. Stræbe efter hellighed uden den skal ingen da se Guds herlighed. Er det sådan du tænker og lever? Da må jeg sige. Gå så tilbage til start. Du er på afveje, om du ikke engang har så meget tillid til Gud din skaber, til din Far og Jesus din broder. At du ikke engang tror på Sønnens eget offer på Golgatas kors. DET ER FULDBRAGT.


Var det da dig selv der kom fra Himmelen og måtte betale med dit liv på et kors for dine og hele verdens synd og ulydighed mod Sandheden? Er du da din egen Gud, som drejer ordet hen så det passer til dig og dit kødelige sinds tanker. Hvorfor vil du dø, og ikke vende om til korset og tage det kors. Jesu Kristi kors op og følge Ham? Hvorfor er du så stolt og hovmodig at du nægter at tro på Jesus?


Du kan IKKE håbe og tro på noget som ikke er. Om du ikke er i retfærdighedens liv, er du på vej til fortabelsen. Hårde ord, kan nogen holde ud at høre på dem, siger/tænker du. Ja det er hårde Ord. Men jeg vil hellere have at du får Sandheden fortalt nu, og måske bliver vred på den der siger dig Sandheden, end at se dig gå til Helvedets ildsø. Et gammelt ord siger. Sandheden er altid ilde hørt. Er det noget du synes du er stødt over i det du her læser, måske ramt, så er det fordi du skal vende om til din Gud og din første kærlighed.


Jeg vil ikke engang forsøge på at overbevise dig om noget som helt. Min opgave er kun at pege hen til Jesus og intet andet. Jeg vil heller ikke dømme dig men kun sige. VÆR PÅ VAGT.


Vi har mange forskellige udgaver af Jesus i dag, falske Kristusser i hobetal, alle siger de at netop de er de ægte kristne og de er fødte på ny af Gud. Alle mener de sig retfærdiggjorte og frelste. Tro dem ikke. Kristus er kun et sted. Nemlig ved troen i dig. Mærker du stadig Jesu tro i dig?


Rom.5.1. Da vi nu er retfærdiggjorte ved troen, har vi fred med Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Har du freden i dit liv? Har du Guds fred som overgår al din forstand? Os til fred kom al straf over Jesus Guds Søn, vi har fået lægedom for alle vore synders overtrædelser ved Hans fuldbragte offer.


DET ER FULDBRAGT.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358672

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,50414896011353sekunder