JESUSLIVET - SALIG ER VISHED.

SALIG ER VISHED.


År 2008


www.Bibelen.dk


Vi synger Salig er vished Jesus er min, Han er min hyrde kalder sig Sin. Spørgsmålet til dig er. Er du stadig sikker og overbevist om at Jesus har købt dig til at være Hans for evigt Hans? Satan godt hjulpet af vore egne tvivlende tanker kan godt få os lokket ud af denne vished, så vi bliver utrygge og nervøse for om vi nu da også er frelste stadig.


Kan Satan så tvivl og angst så er han godt tilfreds. Fordi så har han hindret os i at være glade i Guds evige håbs frelse. Han hindrer os også i at fortælle om frelseren til andre. Derfor er det meget vigtig kære læser. Vi altid må holde frelsens hjelm på vore hoveder. (Rustningen omtales i Efs.6) Vi må aldrig begynde at tage frelsens hjelm af og lukke op for tvivlerens vantros pile. Vi må være kamp beredte de eneste kanonkugler vi har er Guds Ord, hvor med vi slår fjenden lige i ansigtet igen.


Vi kan jo passende se efter i vort eget liv. Er vi alle lige så begejstrede, som første gang vi mødte Herren Jesus? Kan vi jublende synge salig er min vished jeg er frelst? Jesus er min. Er det teoretisk set Jesus er din eller er Han din personlige ven og frelser i din hver dag?


Vi begynder med.

Mark.5.19-20. Gå hjem til dine venner og fortæl hvad Jesus har gjort. Vers.20. Manden adlød straks Jesu befaling. Han gik hjem til sine egne og forkyndte Jesu velgerninger. Mange har glemt at fortælle andre om deres Frelse. At Jesus har frelst dem, og den frelse er evig. Den holder selv efter 1- 100år. Det jeg mener er. Måske skulle du fortælle at Frelsen er evig og gælder for alle. Du ved du bekender til din frelse med din mund. Ja men, siger du. Jeg er ikke så brændende mere, jeg har jo mine tvivl. Går jeg ud og siger jeg er frelst vil jeg så ikke bare lyve. Jeg tvivler jo stadig.


Det er ikke pga. du tvivler du ikke fortæller andre om Jesus. Det er fordi Satan som er en løgner og bedrager har lukket din mund. Han har bildt dig ind at du vist nok ikke er rigtig frelst og du kan vel ikke være sikker. Dertil vil jeg spørge dig. Mener du helhjertet at Gud er en løgner? Nej Gud lyver ikke hvad Han har givet til os ved Sin Søn står fast, urokkeligt fast.


Gud ønsker du skal have overflod af Jesus. Jesus ønsker det samme. Han ønsker du skal have liv og det er et Jesu liv i stride strømme. Vi synger. Liv. Jesus Han levr og Han giver os liv. Er du i tvivl må du på ny gå til Jesus. På helt samme måde som da du første gang bøjede dine knæ og modtog Ham som din evige personlige frelser. Bed og du skal få.


1.kor. 15.57.

Men Gud være tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus. Se lige her. Jesus er på vores side. Sejrens Herre er på vores side. Jesus er din Frelsende Ven og ikke din uven. Lad Ham overtage din bekymring og uro. Jesus har sejret i stedet for dig. Prisen er betalt for din frelse.


Mark.15.19.

Manden der havde forstået Jesu Ord. Han bekendte med sin mund sin Frelse. På helt samme måde skal du i tro til Gud bekende Jesus som din Frelser med din mund, og tro på Hans Ord med dit hjerte. Bekend Jesu navn og du vil erfare at tvivleren ikke kan holde dig ud længere. Vend dig bort fra tvivlen og stol i stedet helhjertet på at sejrens frelse er din i kraft af Jesu blod.


2.Kor.5.17-18.

Derfor. Om nogen er i Kristus er han en ny skabning, det gamle er fobi. Se alt er blevet nyt. Og alt er givet dig fra Gud, som har forsonet dig med sig selv, ved Jesus. Så Han ikke tilregner dig dine overtrædelser. Og Han har overgivet forsoningens Ord til os.


Joh.1.1-4.

Her står det at i begyndelsen var Ordet hos Gud. Ordet var og er lys, som mørket ikke fik, og ikke kan få bugt med. Jesus er dit lys. Mørket omkring dig kan omklamrer dig men det kan ikke få bugt med Jesus som er dit lys.


Filip.4.8.

Gud vil det bedste for os. Hans kald til lys og fred står ved magt og kan ikke omstødes. De ting som er smukke vil Gud vi skal glæde os over, de ting som er rene vil Gud vi skal fryde os over. Er Jesus ikke ren? Har Han ikke renset dig i sit blod og købt dig til at være lige så ren som Han selv er? Det har Han gjort. Han har købt dig til fuld frelse af Guds nåde, ved at du tror på det fuldbragte værk. Du må tro på korset som for mange, også navne kristne er idioti. Jesus er din forligs mand, din mellemmand mellem Gud og dig. Det er for øvrigt også den forligelsens tjeneste vi er sat til at udføre, når vi evangeliserer. Det er din opgave at forlige andre med Jesus Kristus, ved at du fortæller dem om din Personlige Frelser.


Joh.16.

Læs det og tro det. Din synd er at du ikke vil tro på at Frelsen varer evigt. Pas på du ikke tillader tvivlen at få magten i dit liv. V8-9.


Heb.12.911-15.

Kristus er kommet som din ypperste præst. Han skal ikke komme og betale igen for dit synd. Han er kommet. Det er altså sket. Du er frifundet. I kraft af offer fra dyr? Nej i kraft af Guds egen Søns offer, er du fri købt. Dvs. Det er ikke hvad du føler og hvordan du har det alt kommer an på. Du er frelst af Guds nådes barmhjertighed, ved at du tror på Jesu blod og det fuldbragte værk på korset.


Vi synger. For af nåde blev du frelst, det skyldes ej dit eget værk. Guds er gaven. Han alene gør dig stærk. Du frelses ikke ved at du føler dig stærk i troen. Du er frelst ved at du tror og har taget imod Guds gave til dig.


Heb.5.8-9.

Jesus er din ophavs mand til liv og frelse. Han er den mand der står bag dig og venter på dig. Intet kan rive dig som Guds barn ud af Hans hånd.

Jeg kan ikke overbevise dig. Jeg kan kun tale troens Ord til dit hjerte. Og samtidig gøre dig opmærksom på. Det er ofte dine tanker der lyver over for dig, når du tvivler. Derfor er det, som før nævnt, din livsvigtige medicin at du kender Guds Sande Ord. Det er ikke et spørgsmål at lære hvor de forskellige vers nu lige står. Alfa og omega er, at du tror på det skrevne Ord og lader det vokse i dit sind. Når jeg skriver alfa og omega er det fordi. Du begynder dit jordiske liv i Ordet og du sover ind på Ordets løfter til dig. Derfor kend din Bibel og brug Ordets sværd mod fjenden.


Ezekias.36.26.

Jeg Herren giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg Herren i jeres indre. Stenhjertet tager Jeg Herren ud af jeres krop, og giver jer et kød hjerte. Du har fået et nyt kød hjerte, da du blev født på ny blev du en hel ny skabning i Jesus Kristus.


2.Kor.5.17.

Om nogen er i Kristus er det menneske en hel ny skabning. Du er fri for din gamle natur og dine gamle tanker som nægter at du er frelst. Du er købt og prisen for dit evige liv er betalt.

Når jeg giver dig mange vers fra Bibelen er det fordi. Du skal erfare at Guds Ord er gavnligt, det opbygger dit indre. Ja det er som et tveægget sværd det adskiller dit køds natur fra din Åndelige natur. Det er livets brød givet til os fra Guds udsendinge, fra Herren selv.


1.Pet.1.23.

Genfødte som du er. Ikke af forgængelig sæd. Men af uforgængelig sæd. Ved Guds levende og blivende Ord. Se lige her. Der står levende og blivende Ord. Dvs. Guds Ord i dig er evig lige som din frelse er.


Heb.10.10-14 og vers.17-18.

Ved denne vilje er vi helliget, ved at Jesu Kristi krop blev båret frem engang for alle. Ved hvis vilje er vi helliget til Jesus? Ved din vilje? Nej. Ved Gud den almægtiges egen viljes beslutning er vi inroleret i Kristus, Guds Søn.

Vi synger også. Vi er sat med Kristus i det Himmelske, højt hævet over hver en magt og myndighed. Det er ikke bare en sang. Det er din virkelighed.

Ved du for øvrigt at helliget betyder til side sat, eller taget ud af. Kristus betyder Guds salvede. Prøv at tænke lidt over det. Du er i Kristus fordi Gud har til side sat dig der til. Du er taget ud af verden og indsat af Gud i Kristus.

Dvs. Du er salvet af Gud for Jesus Guds Søn er det. Nok er du stadig i verden, men du er ikke af verden. Du er løst og frelst fra alt på jorden endda dig selv er du frelst fra. Du er købt, prisen er betalt. Der skal ikke ofres mere for din frelse. Det er fuldbragt. Et offer er nok for din sjæls frelse og det står både Gud og Jesus inde for. Er du måske selv din garanti for din frelse? Nej. Jesus er din garant og Han står fuldt ud inde for din frelse i al evighed.


Du er et lysets barn.

1.Joh.1.7.Hvis du vandrer i lyset sådan som Jesus selv er lys så er du lys, fordi du er i lyset. Og i Jesu lys er der intet mørke, og tvivl. Da har vi fællesskab med hverandre og Jesu blod renser fra al synd.

Nu kan jeg godt høre du siger/tænker ja men kan jeg nu være helt sikker. Jeg synes jo at meget i mit liv ikke er gjort som det burde gøres. Har du det lidt sådan. Så gå tilbage til Rom8. Og tag imod det. Du er ikke under fordømmelse eller guds vrede. Du er frikøbt. Frelst af nåde.


1.Kor.15.10.

I kraft af Guds nåde er jeg det jeg er, og Hans nåde mod mig har ikke været forgæves. Skulle Guds trofasthed mod dig være forgæves?Rom.6.10-11.

Den død Jesus døde, døde Han engang for alle. I skal regne jer selv for fra synden og levende for Gud Herren Jesus Kristus.


Få dine øjne væk fra dit døde liv og se opad i stedet for ned ad. Du skal jo ikke nedad men opad ikke?


Kol.3.1.

Når I er opstået sammen med Kristus så søg det der er oven til, hvor Jesus sidder ved Guds højre hånd. Du er frelst fra dit døde liv og opstået sammen med Jesus til et opstandelses liv. Derfor må du løfte dine øjne og se op på Jesus. Du må se på korset, og stadig til regne det som værende dit. Fordi det er dit.


1.Joh.5.11-13.

Dette er vidnesbyrdet. Han har givet os evigt liv og dette liv er i Hans Søn. Hvem bevidner vort evige liv? Det gør Gud selv personligt. Han bekræfter at vi er Frelste ved at vi tror på Hans Søn. Du som har Sønnen, har livet. Og det er dit evige livs frelse. Gud har beseglet din frelse og det kan ikke omstødes.


Joh.10.26-27.

Jesus er din hyrde.(salm.23). Mine lam hører Min stemme og de følger efter Mig , siger Jesus. Ikke bare går efter Ham men Han kender dem. Jesu kender dig fuldt ud. Og Han er din hyrde som med glæde bærer hele din byrde.


Jobs bog.34.21-22.

Ingen af dine veje er skjult for Herren. Hans øjne se alt. Hans ører høre alt. Du er gennem elsket af Jesus. Og Hans hjerte banker ømt for dig. Han følger dig nøje fordi du er Hans ejendom. Han frelste dig og købte dig til sig selv.


Heb.12.1-2.

Jesus er din ophavs mand. Du har jo ikke født dig selv vel? Gud fødte dig på ny, da du kom til tro og vendte om til Sønnen Jesus Kristus. Ser du. Jesu står stadig inde for din frelse og er din ophavs mand.


Efs.1.13-14.

Til Ham, Jesus, har vi sat al vor lid til. Vi blev forseglet så fjenden ikke kan skade os med Guds segl. Vi fik en pant på vor frelse og evigt liv. Nemlig HelligÅnden. HelligÅnden er den pant vi har ind til vi bliver løst fra vor krop og stiger ind i vort nye opstandelses legeme.


Efs.4.30.

Gør ikke Guds Ånd ked af det. Den Ånd du er beseglet med. Ved at fornægte Guds frelse gør du Guds Ånd ked af det. Ved at tvivle på korsets offer gør du Guds Ånd ked af det. Du siger, om bliver ved med at tvivle. Det var ikke nok for min frelse at Din Søn Gud måtte dø for min synds skyld. Du, uden du selv ved det, anklager faktisk Gud for at Hans nådes bevis ikke er dig nok. At Hans Søns kærligheds offer ikke er nok for dig. På trods af det siger Gud gang på gang til dig. Min nåde er dig nok. Det er fuldbragt.


Du som er frelst og nu er overbevist om det på ny. Har noget at glæde dig til. Vi skal til fest i Himmelen. Vi skal sidde til bords med Jesus. Vi skal til bryllup.

Åb. 19.7-9. Lad os være glade og fryde os. Og Give Ham æren fordi vi er købte som brude til at være Hans brud. Rene og uplettede, som vi er i Kristus, venter festen os.


Esajas.54.5.

Din ægte mand er Herren. Det er uanset om du er mand eller kvinde. Så er du en hel ny skabning i Kristus Jesus. Og er købt af Ham selv, som er din ægte mand. Vi som troende er Jesu brud.


Vi slutter med.2.Mos.34.14. Du skal ikke tilbede andre guder end Herren din Gud. Herren din Gud som er din ægte mand skal du ære og tilbede i Ånd og Sandhed. Du er købt, frelst der til.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366748

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,43162393569946sekunder