JESUSLIVET - SATAN ER OVERVUNDET..

Satan er overvundet

År 1977


www.Bibelen.dk


Satan = anklager. Mange går faktisk Satans ærende ved at anklage andre.


"Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må Menneskesønnen ophøjes.« Johs. 3:14. Han, altså Gud, afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da Han førte dem i sejrstog ved Kristus. Kol. 2:15. Nu går der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og jeg - når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.« Johs. 12:31-32. Fra nu af er frelsen og kraften og Riget vor Guds, og magten Hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore brød res anklagers som anklagede dem for vor Gud dag og nat. Og de har sejret over ham på grund af Lammets blod og på grund af deres vidnesbyrds ord; og de havde ikke deres liv for kært til at gå i døden.« Johs. Åb. 12:10-1 1.


Der kan ikke blive vedvarende sejr i Guds børns liv, før de ser og gør brug af den kendsgerning, at Satan blev overvundet på Golgata.


Guds menighed befinder sig i sin sidste kamp, og det betyder et sidste og afgørende slag mod Satan. At gå ud i denne kamp fra nogen anden synsvinkel end Golgata, er at gå lige i løvens gab. Derfor er der behov for en klar forståelse af, i hvor stor udstrækning et Guds barn kan benytte sig af sejren på Golgata over for det sataniske angreb, vi i dag er udsat for.


Overalt ser vi den sataniske magt; som en stigende flodbølge truer den med at rive alt med sig. Vi ser den i nationernes uro og usikkerhed. Verdensbegivenhederne er ude af kontrol, og mennesker bliver mere og mere forvirrede og spekulerer på, hvad det skal ende med. I den åndelige verden sår vi den samme truende strøm rejse sig med en styrke, som bringer selve grundlaget for vor tro i fare. Men samtidig bereder Gud en hær af overvindere, som kan blive Helligåndens redskaber til at standse den flodbølge af satanisk magt, som strømmer ind over verden i disse sidste dage. Når fjenden kommer som en flod, skal Herrens Abel oprette banner imod ham Es. 59:19 (gl. overs.). Nar flodbølgen truer med at tilintetgøre, vil Gud gribe ind. Hvordan standser Gud strømmen? Med hvilke midler vil Han gøre det? I 2. Tess. 2:7-8 læser vi: Fordi, lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som holder igen, først fjernes. Og da skal den lovløse åbenbares, ham skal Herren kasus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige tilbagekomst. Hvem er den, som holder igen, som har den onde magt under kontrol? Det kan ikke være nogen anden end Helligånden. Men hvad er det for et banner, som Helligånden vil rejse imod fjenden? Det er Golgata!


Vi må forstå, gøre brug af og frimodigt forkynde den kendsgerning, at Satan har lidt nederlag på Golgata. Der rader blandt mange kristne alt for stor usikkerhed vedrørende denne yderst vigtige kendsgerning. Hvis korsets banner skal rejses som midlet til sejr over Satan, må vi få en klar forståelse af denne sag. Lad os undersøge Guds ord og finde ud af, hvad det siger os om sejren over Satan på Golgata. Af Hebr. 2:14 fremgår det, at korset har tilintetgjort Satans magt over mennesket. For at Han ved sin død skulle gøre ham magtesløs (sætte ham ud af funktion), der har dødens vælde, nemlig Djævelen.« Magtesløs, sat ud af funktion, gjort til intet. Det er betydningen af ordet i grundteksten. Kan noget siges stærkere?


Hvorfor er Satan da så aktiv? Fordi de hellige endnu ikke har tilegnet sig denne kendsgerning og lært at gøre brug af den. Jesus Kristus har gjort det muligt for enhver at stå på Klippen, i Jesus Kristus og Hans livs Ånd. Og dette må forkyndes og praktiseres i en levende tro. Lige siden sejren på Golgata har Satan været en tron-raner. Han har ingen som helst ret til noget. Forstår vi fuldt ud, hvad det vil sige? Hvis han ingen ret har, så er alt, hvad han fastholder som sit, noget tilranet, noget, han på ulovlig vis har tilegnet sig. Og fordi han er en, der tilranet sig, kan han modstås, lige meget hvor han gør sig gældende med sin tilranende magt. Han har ingen ret til noget menneske, til nogen sammenslutning eller til noget som helst andet. Og det er vor pligt at bekæmpe ham. Undlader vi at gøre det, er vi med til at fratage Kristus det, som Han døde for på korset. Og forkynder vi ikke budskabet om djævelens nederlag, berøver vi mennesker den mulighed at blive frigjort fra hans lænker, hvad mange uden tvivl længes efter. Vor sløvhed og mangel på nidkærhed for at vinde sjæle skyldes for en stor del, at vi ikke rigtig har fattet denne sandhed om Satans nederlag. Det er også grunden til, at mange ellers åndelige kristne forholder sig passive over for den ondskab, der findes i verden. Hvis sejren på Golgata betyder, at Satan er kastet fra tronen, hvorfor gør vi så ikke denne kendsgerning gældende over for det onde? Hvis Satans magt blev brudt på korset, hvorfor tillader vi ham så at gøre fremgang bade hvad angår den moderne tidsands falske lære, spiritisme og meget andet?


Satan frygter korset mere end noget andet. Og det gør de mennesker også som nægter at tro på korset til deres egen sjæls frelse, derfor møder korsets liv altid en enorm modstand fra de der fortabes. Han ved, ét at så snart de troende bliver helt klar over, hvad hans fuldstændige nederlag på korset betyder, vil det være forbi med hans magt, og hans magtbegær gennem mennesker som styres af ham. Derfor har han gjort alt, hvad han kunne, for at skjule den virkelige betydning af korset. Han har efterligner det, latterliggjort det og brugt ethvert middel, som han har inden for rækkevidde, for at hindre kirkens folk i at tilegne sig korsets sande, åndelige betydning. len Hvis han ikke kan holde sandheden skjult for de troende, vil han sørge for, at den bliver en teoretisk. Fordi, viden i stedet for en praktisk erfaring ved Helligåndens Åge kraft. Satan frygter ikke læren om korset, men han frygter dets virkelighed.


Hvis du vil være fri for Satans forviklinger, må du lade dig begrave med Kristus. Satan er en besejrer fjende, tor- men der er kun et sted, hvor denne kendsgerning kan blive er- en vedvarende realitet i den troendes liv, og dette sted er, Jesu Kristi død. Begravet med Ham der kan djævelen ikke følge dig; han mister dig for evigt. Korset afskærer dig fra alt det materiale, han behøver for at kunne friste, skade dig og dine.


Overgiv dig til korset og du vil blive fri for både dig selv og Satans ondskab.

Amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358717

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,41712808609009sekunder