JESUSLIVET - SE HAN BEDER.

    Se han beder


    www.Bibelen.dkDa Saulus havde haft det frelsende møde med Jesus på vejen til Damaskus, får en discipel, Ananias, befaling til at gå til ham: Stå op, gå hen i den gade, som kaldes Den Lige, og spørg i Judas’ hus efter en ved navn Saulus fra Tursus; fordi se, han beder.


Mange og lange bønner havde Saulus, der hørte til farisæernes strengeste parti, bedt, men ingen af dem havde nået Himmelen, og nu får han dette skudsmål af Herren: Se, han beder. Det største, der kan hænde et menneske, er, at hans bønner går videre og når op til Guds trone, så man i Himmelen bliver opmærksom på ham og siger: Se, han beder. Fordi et Guds barns vigtigste tjeneste er bønnens tjeneste. Ingen andre tjenester når op i højde med den. Fordi det er den, der knytter forbindelsen mellem jorden og Himmelen og sætter kræfter i bevægelse, uden hvilke al anden tjeneste falder død og magtesløs til jorden. Lad bønnen have en underordnet plads i dit liv, og alt, hvad du ved din tjeneste bygger op, vil blive brændt op som træ, hø og strå. Lad bønnen fa den første plads, og din tjeneste vil bære evigheds frugter.


Det vidste Apostlene. Deres gerninger var Ordets tjeneste, men de vidste også, at om ikke bønnen fik den første plads, var alt forgæves. Derfor læser vi: Men selv vil vi troligt blive ved med bønnen og Ordets tjeneste. Ap. G. 6:4. Læg mærke til ordenen, først bønnen og så Ordets tjeneste. De havde lært det af Mesteren. Det var blevet meget sent om aftenen, men alligevel: Ganske tidligt, mens det endnu var mørkt, stod Jesus op, og gik ud, og gik bort til et andet sted, og der bad Han. (Mark. 1:32-35).


Paulus anviste bønnen den samme plads: Allerførst formaner jeg da til at frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for alle mennesker. 1. Tim. 2:1. I forbindelse med afslutningstiden, hvori vi lever, kommer det til os med særligt eftertryk: Alle tings ende er nær; vær derfor besindige og ædru/vågen, så I kan bede. 1. Pet. 4:7. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Læs lignelsen helt igennem (Luk.18:1-8), og læg mærke til dens plads efter kap. 17, der taler om Jesu genkomst. Våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bedste for Menneskesønnen. luk. 21:36.

Aldrig har bøn været mere nødvendig end nu, da afgrundens kræfter raser som ingen sinde, og det eneste, vi har at stille op imod disse magter, er troens bøn. Det er på tide at vågner op og gør brug af dette mægtige våben, som alle fjender må kapitulere overfor.


Bønnens hovedemne?

Skal vi finde dette, må vi lægge alle egne meninger til side og gå derhen, hvor vi finder svar på alle spørgsmål, nemlig til den hellige skrift. Et af de helligste kapitler i den hellige bog er det 17. kapitel i Johannes Evangeliet. Der er Jesus aftenen før sin død i bøn til sin Himmelske Far. Hvem kan være i tvivl om, at Jesus i en sådan stund også gjorde det, der ligger Ham stærkest på hjerte, og derfor også ligge os stærkest på hjerte, såfremt vi har Hans Ånd i os.


Lad os se på Jesus Ord i Hans hoved bøns ord. Vi skal gøre det i bøn med sagtmodighed. Lad os drage vore egne sko, vor egne tankers mening af os, fordi vi står på hellig grund. Tre gange bedes der, hver gang med en forstærket indtrængende bøn om at, de alle må være et. Det er en bøn om at være et i Ånden, være et i Jesus, og ikke, som mange tror at være et i en kirke med samme retningslinjer, altså ikke en slags menneskelig organiseret enhed, men et i Jesu Kristi Ånd, som Han selv bad.


Jesus beder den menighed frem, som er efter Hans fars vilje og ønske, et i Hans legeme. Det legeme, som det har været i Faderens hjerte fra evighed af nemlig at give Jesus svar på Hans inderlige bøn om enhed i Guds Ånd. Med til dette hører Guds udsendte apostle, til at forlige verden med Gud, i og med at Jesu Ånd i den enkelte udfører forligelsens tjeneste, i Guds Ånd, I Guds Sandhed. Det var også det Johannes blev sendt ud med inden Jesus begyndte sit virke, netop for at bane vejen for Ham, så folk kunne blive et med Gud i Jesus.


Jesus står nu overfor at skulle give sig selv hen for at alle som tror, kan blive et i Ham, og der med, forlige sig med Gud, som en opfyldelse af Jesu egen bøn. Jesu bønnesvar fra Gud Fader var og er altså et fuldkomment, helhjertet Gud velbehageligt offer. Det må bringes et legeme, hvis fuldkommenhed er en betingelse for evig gyldighed af korsets død, for hele verden. (Johs. 17:21). Og der med gives Hans død på korset videre til enhver som tror på Ham.


Nu er det altså sket. Jesus er gået til Gud Fader, og Han fortsætter der med at bede for os. Han går i forbøn for alle nat og dag bedes der i Guds bede Tempel. (Rom.8.34. og Heb.7.25.) Kan nogen stadig være i tvivl om hvad bøn er? Bøn er simpelthen de kristnes livsnerve eller åndedræt. Om bønnen holder op stopper livet simpelthen. I sær er hovedindholdet stadig, den dag i dag, opfyldelsen af Jesu inderlige bøn medens vi er på jorden. Nemlig at alle mennesker dog måtte blive et i Jesus Kristus, et med gud i Hans Ånd.

Skal menigheden/kirken være i eller udenfor denne bøn?


Mon Jesus beder på en måde, ved Faderens højre hånd og en helt anden måde i menigheden, som er Hans eget legeme?


Et klart bevis på at du personligt lever i legemets (Jesu legemes) liv er at du er fælles med hovedet Jesus, som er hovedet for Hans kirke/menighed på jorden. Desværre er der mange menighederne/forsamlinger som ikke har set dette og derfor ikke får vækst og fremgang., der bliver ikke dagligt lagt nogen til pga. Der er nogen i menighederne som ikke har Jesus som hovedet for deres eget liv, men har andre hoveder eller ledere sat højere end Jesus som er hovedet for legemet. Det er en af grundene for at vi har så mange forskellige retninger indenfor kristenheden, og endnu ikke har opnået den Sande enhed på legemet i Jesus Kristi Ånds lære, med Jesus Kristus som hovedet for et hvert medlem af Hans menighed.


En sandhed som er skjult for mange Guds børn er.

Er at, Gud har gjort sig afhængig af lemmerne, indpodet dem på vintræet, og gjort sig afhæng af sine børns bønner, bedt i Hans Ånd efter Hans vilje. Går det op for os alle i hele sin rækkevidde, vil det revolutionere, eller omvende en hel del af menigheden. I sær vil det forandre vort bønsliv. Vi kan binde Guds hænder, forhindre Hans Ånd i at bevæge sig frit i blandt os, og forsinke udførelsen af Guds viljes hensigter. Ved at, vi ikke vil bede som Gud ønsker det. Vi læser helt klart i Ordet om det. Sammenlign lige. Esajas. 62. 1 og 6-7. For Zions skyld, vil Jeg (Herren) ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke hvile. Jeg stopper ikke før de har fået deres ret. (læs det selv).

Ser du.


Sagen er vel orden?

Nej, ikke helt som vi tror. Jeg, Herren sætter vagter på dine mure. Ingen skal tie stille, hverken nat eller dag skal de tie. I, som minder Gud Herren, og Israel, Jerusalem og andre, und ikke jer selv ro i jeres udholdenheds bønner. Lad ikke Gud i ro, før Han bygger Jerusalem op igen, og får den gjort til sin pris. Det samme gælder for mennesker du beder for. Lad ikke Gud få ro før Han har opfyldt sine løfter. Vær påtrængende, udeholdene i bønnerne for alle, i sær for de har hjemme samme tro som Jesus. Dette sker under bøn og taksigelse. Hvad er det, der ligger Herren Jesus så stærkt på hjerte, at Han heller ikke selv, for den sags skyld kan tie og ikke være stille? For Zions skyld vil Jeg ikke tie stille, for Jerusalems skyld vil jeg ikke hvile. Dette Taler ikke kun om Israel, men peger frem mod Zion og Jerusalem, i nytestamentlige forstand, nemlig Jesu Kristi egen brudemenighed. Altså gælder dette enhver som er indpodet på vintræet, det sande vintræ, på Jesus legeme, med Ham som hovedet for Hans menighed på jorde, som er Hans sande brud og hvor Han er menighedens brudgom, som de ser frem til med længsel efter at mødes og foreviget være sammen med, ved Hans hentning af Hans eget lemme som er Hans brud.


Det peger hen til, eller går helt frem til nutiden i dag. Derfor ved kommer Jesu bøn også os som er her i tiden. At de alle må være et. Et folk i Jesus indpodet på Vintræet sammen med Guds førstefødte folk, Israel. Vær klar over. Du som er indpodet på Jesu Kristi legeme er en del af Israel, som når frem til fuldendelse, hvor dens retfærdighed, i kraft af Jesus, går frem som en strålekrans, så alle ser Guds retfærdigheds rige og Jesu bøn gå i opfyldelse, og dens frels som lys, som et blus med ild der fænger.


Endnu er det kun begyndelsen på afslutningen .

Guds rige kan ikke komme helt, i sin verdensomfattende betydning, og Krist vældig Golgatssejr kan heler ikke blive fuldstændig åbenbaret endnu. Netop fordi. Jesu bøn ikke helt er blevet opfyldt af de Hellige i Ham endnu, og fordi. Gud venter på de sidste vil tage i mod frelsen. Derfor sukker Gud, lige som hele skabningen gør, i inderlig forventning med længsel efter at Jesu bøn må blive opfyldt.


Hvorfor trækker det ud og trækker ud?

Hvorfor tøves det og tøves det? mens verden skriger og vrider sig i smerte og lidelsernes uretfærdigheder? Har Gud opgivet sin evige plan, er verden alligevel umuligt at redde? Er de magter vi skal kæmpe i mod (Efes.6) alligevel blevet Gud for stærke? Har Gud virkelig opgivet sine hen siger som værende uigennemførlige, overfor de magter, der forsøger at stå Ham i mod? Glemt alt om sådanne tanker, væk med dem!


Han, Jesus Kristus Majestæten og Verdens Konge, som troner i Himlen al verdens hersker og Herre. Han spotter dem. Salme 2:4: Vægterne på murene, som ingen sinde dag eller nat tier stille og ikke lader Gud i ro, har svigtet.


Skal dette blive ved?

Hvorfor kan det trække ud og trække ud, med at komme på knæ, når Guds børn er samlet? Det er modstanderen, der vil gere alt for at sløve bønnens mægtige våben, som han frygter mere end noget andet. Dog er sagen ikke tvang og pisk, og råb. Der er en, der hedder frivillighed og bønnens Ånd. Han kan forvandle hele dit bønsliv, du bliver en af dem, der er med til at bede Jesu Kristi Legeme frem, og således fremskynde Herren Jesu tilbagekomst. Kan du tænke dig nogen herlig tjeneste? Lad dig fylde af Ånden, og det bliver dit livs største velsignelse, at være en at dem, hvis bønner når længere end til loftet, men når Gud vor Fars hjerte, lige ind for Hans trone.


Se, han beder. Det er livsnerven i hele vort liv med Jesus, at vi altid er beden i Ånden lige som Jesus selv var og er det. Som kristen er vi alle indpodet på Jesus Kristi legeme, og hvad er en krop værd, uden en vejrtrækning? Så er den jo død. Sådan er den kristnes liv også død uden bøn i Ånden. Man kan godt sige det er de kristnes åndedræt, at bede.Et helt klart bevis på at du skal være bedende, er netop dette at du er en del af Jesus på og i Hans legeme. Du er fælles med hovedet for hele kirken Jesus, om du da er et i Ånden med Ham? En sandhed, som er skjult for mange, er, at Gud har gjort sig afhængig af sine børns bønner. Men vi får ikke fordi vi enten beder dårligt eller slet ikke beder, som Jesus bad. Går det op for os i hele sin rækkevidde, ville vi hurtig opleve at det revolutionere vort bønneliv, ikke bønnelivet men hele vort liv.


Vi kan også binde Guds tjenere ved ikke at være med til at bære dem frem i bøn for Gud, bed for alle især de der forkynder Guds Ord og de der står over jer. Ved ulydighed mod bønnekaldet forhindres folk i at finde frelse for deres sjæl. Ved ligegyldige bønner, bedt på rutinen, fordrives Guds Ånd. Gud ønsker ikke bønner bedt af pligt, men hjerte bønner i udholdenhed. Vær klar over, din udholdenhed i bøn er med til at sætte folk fri og lette de tjeneres arbejde som står midt på missionsmarken, hvad enten det er ude eller hjemme. Du er medansvarlig for alle i sær de har hjemme i samme tro med Kristus som hovedet.


Jesus ønsker som den gang at de alle må blive et. At blive dette er kun en vej og det er i bøn, så alle kommer ind i samme Ånd og derved bliver et folk i Ånden. Netop for at verden kan tro at Gud er til og vil frelse dem.


Om du vil gå ind i denne bønnens tjeneste vil Djævelen stå dig imod. Men du har fået de våben der skal til for at slå ham tilbage. (Læs efs.6) De er dine i kraft af Jesus.


Hvorfor skal det være så svært at bede på sine knæ?

Hvorfor kan det trække ud og trække ud i lang, lang tid, med at komme på knæ, når Guds børn er samlet? Hvorfor vil Guds børn hellere høre på lange teoretiske udlægninger end at bøje og føje sig efter Guds Ord? Hvorfor har knæologien fået anden pladsen i forhold til teorien? Det er modstanderen, der vil gøre alt for at sløve bønnernes mægtige våben, som han (Satan) frygter mere end al anden tjeneste.


Lad os ikke glemme at strid bønne kampe. Og huske på At Jesus selv beder for os alle.


Se Han beder.

Amen


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362771

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,54344797134399sekunder