JESUSLIVET - SEJR OVER SYND

Det her er skrevet til dig der så gerne vil sejre men ikke synes det fungerer i dit liv, som du ser i Bibelen det skal gøre. Bibelen er din brugermanual. En vejviser som fortæller dig hvordan du får det liv til at fungere i dit eget liv, du læser og hører om andre kristne har.

Vh Jan Lund Nissen.Blind for sandhederne.

Intet ville glæde Satan mere end at gøre dine øjne blinde for den sandhed, at du, som kristen kan have sejr i dit liv. Det bekymrer ham ikke, at du har kendskab om sejren, og nok ved hvordan dit liv burde være i sejr, så længe du ikke anvender den i dit liv.


I Rom 6, siger Paulus til dig. I skal regne jer selv for døde for synden, og levende for Gud i Kristus.


Du har sikkert spurgt dig selv, hvordan kan jeg få det til at virke i praksis? Hvordan bliver det virkelighed i mit liv, at regne mig selv som død for synden?


Du som er troende har ansvaret for at regne det som er sandt for sandt. Det er ikke nok du ved det er sådan, du må anvende det i dit liv, om du ønsker en forvandling.


Du må vide, at din død med Kristus er en virkelig kendsgerning. I-Rom. 6:6. Siger Paulus det helt klart ved at skrive: Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, vi ikke mere skal være syndens slaver. Du må regne med at dette historiske faktum er sandt og værd at tro på. På helt samme måde som du regner med at det er sandt, at Jesus døde på korset for alle dine synder, må du i tro, regne dig selv som værende medkorsfæstet på korset, så du ikke længere er tvunget til at leve i synd.


Uden din personlige tro på Guds Ords Sandheder som Apostlene lærer dig vil du ikke kunne leve sejren ud i dit liv.


Jesus Kristus døde ikke kun for dine synders skyld, men hele din gamle natur døde sammen med Ham på korset. Hvis Jesus ikke døde for dine synder, ville der ikke være nogen retfærdiggørelse, og hvis du ikke var død med fra syndens magt, ville der ikke være nogen sejr for dig som kristen. Tænk lige på, hvordan du som troende tog imod tilgivelse for alle dine synder. Bad du Jesus om at komme og dø for dine synder? Nej, du regnede med den kendsgerning, at Han allerede var død for dig. Du troede på det og takkede Ham for det. Hvad der er sandt om eftergivelsen af din straf for synd, er også sandt om forløsning fra syndens magt.


Da I nu har modtaget Kristus Jesus, så lev jeres liv i Ham. Kol. 2:6.


Ved tro må du regne med den kendsgerning, at du også døde sammen med Kristus fra synden og dens magt over dig er brudt så du ikke længere er tvunget til at være syndens slave.


Det er fuldbragt.

Du gør måske, som mange kristne gør, tager fejl når du tror, du selv skal slå dit gamle menneske (gamle Adam) ihjel. Du tror måske, du skal korsfæstes nu og kæmpe for at blive på korset. Hvornår døde Jesus Kristus for dine synder? For over 2000.år siden. Dengang døde du også bort fra synden. Din død fra synden er en overstået handling, fordi Jesu korsfæstelse er overstået.


Du døde med Kristus, fra synden, samtidig med, at Han døde for dine synder. Derfor skal hverken du eller andre kristne korsfæstes med Ham nu. Det er ikke en langsom dødsproces du skal leve i, så du dør hen ad vejen bort fra den ene synd efter den anden. Du skal heller ikke se frem til døden, når du en dag forlader den her jord så er du død fra synden, du er død sammen med Ham, da han døde på korset.


Du har kun en ting at gøre nu. Det er at regne dig selv for død fra synden, regne med i tro at du døde sammen med Kristus, og ikke skal korsfæste din syndige natur og dig selv engang mere.


Du er korsfæstet.

Du må se den sandhed i øjnene, at alle dine anstrengelser for at tage dig sammen, for at kontrollere dine syndige tendenser, og dit arbejde på dit gamle Adams-menneske er total forgæves, fordi du allerede er død fra synden og slaveriet. Måske spørger du. Hvorfor har har jeg så stadig problemer med synd? Det er fordi, synden ikke døde, det er dig, der er død fra synden. Du der tror på Jesus Kristus er blevet korsfastet med Kristus, du er blevet adskilt fra syndens krav og magt. Du behøver ikke at synde og leve i nederlag.


Imidlertid vil den gerne tilrane sig kontrol over dig, den vil så gerne have dig til at tro på du stadig er under dens magt. Det er stadig muligt for dig som tror at give efter for synd, men du er ikke tvunget til at adlyde den. Du er fri til selv at vælge syndens vej eller Guds vej i sejr. Syndens magt i dit liv er brudt, du er død på korset sammen med Jesus Kristus, hverken synden eller dødens magt har længere nogen krav på dig.


Mange fornægter korset, som er en tåbelig ting for de der fortabes.

Måske nægter du at tro på Sandheden om din medkorsfæstelse sammen med Jesus Kristus? Du Tror på, Jesus har betalt for dine synder så du ikke kommer for dommen for dine synder, men du nægter at tro på korsets sejr gælder dine nederlag, og at du er død med Ham. Alt sammen fordi, du endnu ikke i tro har modtaget denne befrielse fra syndens slaveri, og sluppet dine egne selvkontrols forsøg hvor du forgæves for søger at vinde over dig selv og dine synders lyster. Du har kun en eneste vej til et sejrende liv, det er i Kristus ved tro på korset også din død sammen med Kristus.


Kun korsets sejr kan tage sig af problemet, synd.

Det var nødvendigt at behandle årsagen, syndens narur/gamle Adam. Ikke kun de forskellige synder og deres konsekvenser for dig. Den eneste måde Gud kunne give dig sejr over synden, var ved at adskille dig fra din gamle natur som også bliver kaldt for gamle Adams mennesket. Gud skilte dig fra synden på korset. Gud, udrydde ikke din gamle Adams natur Han ødelagde den heller ikke, men han adskilte den. Du blev skilt ud fra den gamle syndige natur så du nu frit kan leve i den nye natur, som du fik da du kom til tro og blev født på ny. Jesu Kristi død gør det muligt for dig at være død sammen med Ham. Han har ved sin død engang for alle fuldt ud bragt dødens offer over syndens magt så du ikke længere skal være slave af syndens magt


Det er muligt for dig at få dette liv i sejr.

Ale ting er mulige for den der tror, om du dog bare ville tro på det Guds Ord siger du, og alt det du har fået i Kristus Jesus. Gud er din frelser fra alt, i alle ting, også hvad angår at du kan sejre. Du sejrer i Guds Ånds kraft, ikke ved at, du nu ved en hel del om at være død fra synden, men ved at være det. Jesus Kristus brød syndens magt over dig,. Var det dig selv der steg op på korset og brød syndens magt? Blev du korsfræset for over 2000.år siden? Nej! Hvad ingen andre kunne, heller ikke dig, gjorde Gud da Han sendte Jesus Kristus Hans Søn til soning (betaling) for alle dine fortids synder og fremtids synder. Han gjorde en ende på dine synders magt over dig. Da syndens magt således er brudt, er det nødvendigt at du regner det for sandt. Lige såvel som du jo regner din frelse for sandt, må du i tro regne det for sandt. Du er død på korset, synden, og dødens magt over dig er også korsfæstet på korset. Regn med det, tro på det er sket og du vil erfare det som et virkeligt liv.


Giver du alligevel efter for synden.

Giver du alligevel efter for synden, vil det alligevel aldrig kunne lave om på den kendsgerning, at du er død fra synden, Gud har gjort det. Jesus fuldbragte syndens offer en gang for alle. Det er fuldt ud bragt til en afslutning af syndens slaveri. Mange kristne siger. Det er normalt kristne synder. Det er løgn. Hvordan skulle du kunne synde når syndens magt er brudt og du selv er død sammen med Kristus på korset, måske har sådanne kristne aldrig modtaget deres egen korsdød overfor synden, ved troen på det fuldbragte værk som Gud ved Jesus engang for alle har gjort på korset. Jeg siger ikke du ikke kan falde i en synd, det kan vi alle, men et barn der falder bliver vel ikke lignende det rejser sig vel igen og går videre i tro. Det må du også gøre når du evt. går hen falder.


Du bliver totalt udpint, om du lever som om syndens magt aldrig er blevet brudt. Du mister livskraften, når du giver efter for syndens lokken og fristelser på trods af du ikke er tvunget til det. Djævel. Han har lige fra begyndelsen været en løgner og vil forsøge på få dig til blive bundet i løgn, at du stadig er en syndens slave. Du er frikøbt, forløst i kraft af Jesu Kristi blods offer for dig er du frikøb, du er ikke længere bundet til syndens herre og dens magt. Men syndens herre vil gennem fristerene gøre alt for at få dig til at tro på du stadig er bundet af syndens magt. Du skal ikke begynde at tro på løgn, men kun leve i tro på sandheden som sætter dig fri. På trods af dine evt. nederlag, må du rejse dig op og se hen til Jesu kors. Se hen til Golgata du trætte sjæl der har Jesus alle ting gjort vel.


Regne dig selv som død?

Hvordan skal jeg få den magt, som der tales om, ved at regne mig selv som medkorsfæstet og død fra syndens magt og hersken i mit liv? Jeg vil regne med det Guds Ord siger, men alligevel synes jeg ikke helt det virker som det siger? Så længe du stadig regner med at kunne overvinde synden i dit liv ved i egen kraft at arbejde på det, kan Gud slet ikke komme til at arbejde. Du har kæmpet og slidt med dig selv, måske efterhånden i årevis for at få sejr over de forskellige ting i dit liv, du har forsøgt på at døde dine syndige lyster, du har forsøgt på at korsfæste dit temperament, du har slidt og arbejdet, alligevel føler du dig bestemt ikke død fra synden! På den måde arbejder du faktisk i dit eget døde gamle Adams natur. Du forsøger på at få dig selv, som jo er død på korset lavet om, du forøger på at få din gamle natur til at bøj sig under Guds vilje, et på trods af, du er en hel ny skabning i Kristus Jesus. Du arbejder selv på din frelses retfærdiggørelse, du ser ikke i tro, at Gud har rakt sin hånd ud til frelse og syndernes forladelse for dig, ved at Kristus døde for alle dine synder engang for alle, og dermed brød syndens magt over dig så du ikke længere er en sydens slave men en sejrende Himmelborger i stedet for.


Det er ikke dig der skal gøre korset sejr om igen, du skal kun tage imod den sejr i tro på den er din. Gud har givet dig den sejr engang for alle, modtag den dog i tro. Det er pga. din vantro du ikke har den sejr du ønsker. Det er først når du selv tror det Guds Ord siger. At du er død fra synden, at det er sandt, at du vil erfare sandheden i den sejr på korset Jesus vandt til dig. Du må tro på. Det Gud siger, gør Han også. Og, Han vil dig. Men, uden din tro kan du umuligt have Guds velbehag og langt mindre leve i dette sejrende liv.


Dit liv kan være som et brusende hav.

Du kan stå og se på dit liv og tænke, det her kommer jeg aldrig over, jeg kan ikke komme over mit hav af nederlag. Anklagerne bruser som havet imod mig. Hør nu lige her. Da Israel stod foran Det røde Hav, måtte de tro, at de kom over. De fik at vide de skulle gå over, så havde de ikke andre muligheder, medmindre de ville dø, end at stole på Guds kraft til at skille vandet af så de kunne gå sejrende tørskoet over. De måtte i tro handle på guds talte ord. For at opleve sejr i dit kristne liv og komme sejrende over dit hav, må du overgive dig fuldstændig uden du først vil forbedre det ene og det ene hos dig dig selv. Du må handle i tro på at du kan regne Guds ord for sandt, at du er død fra synden.


Du har fået alt i Kristus.

Du fik det hele, ikke kun en del af Evangeliet (det glade budskab). Jesus siger mange gange i Guds Ord. Din tro har frelst dig. Det er ikke din nabos tro, din kirkes tro der frelser dig. Det er din egen personlige tro på Gud og Hans Ord der frelser dig, også hvad angår din sejr i Kristus og ikke i dig selv. Derfor. Kan du om du tror på det, sige nej tak til syndens lokken. Du kan i tro takke Gud for at du er død fra syndens magt og slaveri, du kan takke, i tro på at du er levende for Gud og død for synden, om du gør dette vil du erfare. Det er ikke dig der lever længere men Kristus lever i stedet for dig ved sin Ånd i dig som oprejste Ham fra de døde. Hvis det ikke virker eller sker i dit dit liv er det ikke fordi. Gud har svigtet, Han svigter aldrig, Han er klippen der evigt står fast. Det er når du ikke tager Gud på Ordet og handler på det du hører og læser det er uden virkning i dit liv.


Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os alle vore synder og renser os fra uretfærdighed. 1. Joh.1.9.


Vil du leve i frihed fra syndens magt?

Sandhederne sætter dig fri fra synden og dødens lovs tanker, og du får et for forvandlet sind ved du selv vandrer i lyset, i ordets liv ved du, sætter dig ned og lytter til Guds Ord. Derfor går man til møder, i kikken/menigheden. Du må lytte nøje efter de udsendte tjenere som forkynder Guds Ord og gøre som de fortæller dig du skal leve. Nemlig i tro på hele evangeliet.


Du må have kundskab før du kan leve.

De vigtige sandheder bliver først til dit liv når du får kundskab om dem. Dvs. Du skal først være overbevist om sandhederne før du kan leve i dem. At forsøge på at lære andre om sandhederne i Bibelene er gavner intet om du ikke selv har erfaret dem som dit eget liv og selv lever i det du siger. Du må vide, i tro hvad der virkelig er sande kendsgerninger der virker før du regne dem for dine sandheder. Det er ikke et spørgsmål om du nu studerer Bibelen og kan en hel del udenad. Du må leve Ordet ud i dit først før det er livet. Ord uden liv er døde ord som kun falder til jorden som død teori uden virkelig liv. Det gælder for alle ting også med virkelig at leve i det liv hvor du er død fra synden. Du er ikke død fra synden fordi. Du har læst og hørt om det og nu regner med, det er sådan. Du er død fra synden fordi. Det er sådan og du har valgt at tro på denne sandhed. Du som nu tror. Er fri til at leve dit retfærdige liv for og med Gud. Syndens og dødens magt er brudt en gang for alle på korset.Når du, i tro ud fra Bibelens sande ord har set, at du er død fra synden, og er oprejst fra syndens døde liv, til et helt nyt liv sammen og i Kristus, bed da Gud om fremholde disse sandheder for dig. Bed om, at din forstand må blive oplyst, så du må fatte sandhedernes virkelige betydning. Bed gud om at åbne dit hjertes øjne så du ser klart. Bed Gud om nåde til at lev dette liv ud i tro på Sandhederne. Efterhånden som du regner med at de er dine, må du bede gud om at gøre resultaterne i dig, så det er Gud ved HelligÅndens liv i dig der lever dem ud. Det er ikke dig der lever længere det er Kristus der lever i dit sted. Lever en død mon? Nej! Ikke du lever men Kristus lever ved sin Ånd i dig. Tak Gud for sejren i Jesus Kristus, stol på Hans fuldbragte værk også over syndens magt i dit liv. Som den helt nye skabning i Kristus siger Rom. 6.14 til dig. Syndens magt/herredømme skal ikke få magten over dig. Du er jo ikke under loven, men under nåden.


Når du helhjertet beder om de her ting huks da.

Du har et personligt ansvar. Stil ikke dit legeme til rådighed for synden, som et uretfærdigheds redskab, men stil dit legeme tilrådighed for Gud. Som en af dem der er blevet levende fra døde. Som retfærdighedsredskaber skal du stille dit legeme til rådighed for Gud. (Rom.6.13.)


Afvis synden når den frister.

Du ved jo, ved tro. Du er død fra syndens magt, du ved du ikke længere behøver at være lydig overfor den. Sig konsekvent med bestemthed nej til den, og overgiv du fristelsen til Gud, så vil Gud Herren tage sig af den. Han vil gøre disse sandheder til et virkeligt levende liv for dig. Da du ikke længere, men du er blevet købt fri, og prisen er betalt, så overgiv da aldrig dine lemmer til synden. Leg ikke med tankerne om synden, synden vil da lege med dig og du vil falde i synd. Stil dig selv tilrådighed for gud hele tiden, vær parat til at gøre det Han siger du skal, vær også parat til at sige nej til det gud siger du ikke skal. Alt sammen i det du tror på Gud vil gøre det Han siger i sit Ord til dig.


Tab ikke modet.

Tab ikke modet, når du opdager, at du ikke kan opnå kristen modenhed ved et kæmpe skridt. Satan slipper dig ikke så let, han vil bruge alle mulige kneb, for om muligt at få dig til at være slave igen, ved at forsøge på at få dig til at falde. Derfor skal du underordne dig Gud, stå Djævelen imod så skal han flygte fra dig. Jak. 4.7. Du skal stå imod pga. din stilling i Kristus. Ved sin død på korset gjorde Han Djævelen magtesløs. (Hebr.2.14.) og fordi du nu er i Jesus Kristus, kan du ved din tro modstå Djævelens snedige angreb og stå med Gud rustning på så du ikke falder (Efes.6). Tag Guds fuldstændige rustning på i tro og du vil erfare at Djævelen ikke kan holde stand mod dig.


Kun et skridt ad gangen.

I dit kristne liv må du huske på. Mennesker tager kun et skridt ad gangen. Du må lære at kravle før du kan stå, når du kan det kan du gå, når du kan gå kan du løbe. Og som du skridt for skridt går frem i tro vil du finde ud af at disse sandheder bliver mere og mere virkelige i dit liv. Jesus sagde: Hvis nogen vil følge i mit spor, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Mar.9:23. Husk lige. Det må gøres hver eneste dag. At tage sit kors op er at blive i tro på korset sammen med Kristus, at leve i troen på korsets kraft til sejr over al slags synd.


Gud har gjort det muligt for dig at leve Han nær i troens sejrs-liv. Dette er et hvor du erfarer Gud i din hverdag i alle ting. Et liv hvor du er død men Jesus Kristus lever i stedet for dig ved sin Hellige Ånd.


Men synder nogen har vi en talsmand, hos Herren Jesus, den retfærdige.1.Joh.2.1.


Du er hvad Guds Ord siger du er læs i tro det her.


Være Guds Ords Ords gøre. Jakobs Brev.


At leve sit liv i Kristus. Paulus Brev til Romerne.


Tilgivelse for vore synder. 1. Joh. Brev. (1.9).


Din rustning. Efes.6.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 347187

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36607193946838sekunder