JESUSLIVET - SYNDEBUKKEN..

Syndebukken


www.Bibelen.dkOg Aron skal tage de to gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet, og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel*. (3.Mosebog 16:8-10)

En af de mest fængslende og instruktive ceremonier på Forsoningsdagen var præsentationen af det dobbelte syndoffer. Dette syndoffer bestod (ulig noget andet, undtagen de to fugle i rensning af spedalske) i at ofre den ene ged og sende den anden bort, ud af syne for evigt. Det var et synd-offer, som bevidst viste to sider af sandheden, nemlig, hvordan Gud kan stilles tilfreds i synderens sag, og dernæst, hvordan synderens dårlige samvittighed kan fjernes.


I. Den første ged viste, hvordan Gud kan stilles tilfreds i en synders sag. Aron lagde sin hånd på det forsonende offer, for derigennem at vise at synden hos dem, på hvis vegne han handlede, blev lagt på den, og slagtede så gedebukken. Efter det var gjort, bar han dens blod i en skål ind i Det Allerhelligste, hvor han stående lige foran Sonedækket påstænkede det igen og igen, indtil syv gange. Så gentog han sin påstænkning af Sonedækket igen og igen indtil syv gange. Og dér blev det udgydte blod, offerets udgydte liv, sat i stedet for Israel, lagt ned foran Jehova på den mest højtidelige måde, og blev efterladt der på selve Sonedækket, såvel som foran det, under herlighedens klare sky. Således blev det vist til Herren, og lå hele året rundt foran Hans øjne, herligheden hvilede over det, eller med andre ord, Herlighedens Gud godkendte det, og sagde med den sky der hvilede over det: "Jeg er tilfreds; Jeg finder velbehag i at lade stedfortræderen dø i stedet for synderen, på hvilken dødsdommen hviler."


Af dette lærer synderen, at Gud godkender en stedfortræder. Specielt viser det os, hvordan Gud, i al sin sandhed, og hellighed og retfærdighed, er i stand til at frelse den værste ved at tage et offer i hans sted. Dette forkynder Gud tilfredsstillet ved Sin elskede Søns død, hvis blod det var, der fuldbyrdede alle forbillederne. Og derfor har vi her sandheden, nemlig, sikkerheden for at Gud finder velbehag i at Kristus "blev gjort til synd for os," for at vi kunne blive "Guds retfærdighed i Ham." (2 Kor.5:21)


II. Den anden ged (som vi sædvanligvis kalder syndebukken, eller som i vers 8-10 sendes ud til Azazel) var beregnet til at lære os, hvordan synderens brødebetyngede samvittighed kan tilfredsstilles. Hvis en hellig og retfærdig Gud ser nok i den elskede søn "gjort til synd for os", til at gøre Ham fuldstændig tilfreds, er det klart, at en synders samvittighed, lige meget hvor dybt vakt, lige meget hvor følsom og blid, kan tilfredsstilles af de samme grunde. Hvis bare synderen ser det i synd-offeret, som Gud ser i det, kunne synderen ikke undgå at være tilfreds, overtalt til at tro, at Gud havde fundet alt, der retfærdiggjorte hans karakter, og godtgjorde at han var retfærdig, idet han retfærdiggjorde de ugudelige, som gjorde Hans offer til sit forsvar.


Syndebukkens mål var derfor, at gøre det faktum kendt for Israel, at Gud således var tilfreds.


Alt der var forbundet med syndebukken bar på dette aspekt af sandheden. Den var (så at sige) en genopførelse foran hele folket, af hvad der var blevet udspillet foran Jehova i den første geds tilfælde. Følgelig, mens noget af blodet fra den første ged, skulle "stryges på alterets horn" (vers 18), så alle mennesker kunne se det, når de stod i forgårdene, blev Aron beordret til at tage den anden ged og handle på en særlig måde med den. Og således var det: Aron lagde begge sine hænder på dens hoved, idet han tilstod alle Israels børns misgerninger og overtrædelser, alle deres synder (vers 21). Synderne, der allerede var bragt forsoning for ved den første gedebuks blod, bliver påny lagt frem til beskuelse, og hele Israel hører, hvad det var Aron udsonede, og hvad det var Herren accepterede udsoning for, i Det Allerhelligste. Det var, oh Israel, enhver af dine synder, enhver form for synd, - synd under alle dens skærpende omstændigheder, synd af højrød og purpurrød farve. Ja, lyt, og du vil høre, at det ikke var din fortjeneste eller værdi Aron bragte frem, men din skyld og ondskab, din synd, dine overtrædelser, dine misgerninger, "som fornærmer uendelig majestæt, foragter uendelig autoritet, krænker uendelig almægtighed, rakker ned på uendelig nåde, provokerer uendelig retfærdighed, modsiger uendelig hellighed, hader uendelig kærlighed." Aron står foran folket. Begge hænder hviler på gedebukkens hoved for at udtrykke den grundige og sikre overførsel af skyld. Når det er gjort, bliver gedebukken med dens ladning af påført synd, ledt bort mens hele folket ser på, - ledt ud af lejren, bort til ødemarken. "En mand, der er rede" en kvalificeret person, valgt med dette udtrykkelige formål, leder den bort, og som den går forbi, hviler hvert øje på den med højtidelig interesse. De iagttager hans vandren fremad, efter han har forladt teltene længst væk, de fortsætter med at følge ham, til han og syndebukken kun er pletter på en fjern horisont, eller skjules af en klippeknold der kommer imellem. Fortalte denne syndebuk ikke (det er en "afskedsged", "en ged, der er gået bort"), hvad der blev gjort ved Israels synder? Sagde den ikke, at synden var blevet taget helt ud af syne, så den aldrig kunne ses igen? Syndebukken med dens forfærdelige ladning af synd tilstået over den, er erstatningen for Israel. Vredens lyn skulle nedkaldes over dens skyldige hoved, idet Israel blev efterladt urørt. Lad os følge den ud i det forrevne ubeboede land. Den bliver nu efterladt alene.


Dens ensomme skrig kaster genlyd mellem vilde klipper; en hylen af rovdyr forskrækker den; nattens mørke sænker sig over den, og efterlader den rystende med en sær frygt. Måske retter den sine skridt mod Det Døde Hav; men overalt er der goldhed og trist trøstesløshed. Og så nærmer en storm sig, en torden drøner, og lynet fra den mørke sky kan måske slå den livløs til jorden.


Lige meget hvad, måtte syndebukken aldrig mere vende tilbage; offeret tynget af synder, måtte aldrig mere komme til syne; for Israel skal vide, at jeres synd er bragt ud af syne for evigt.


Og efterhånden som mennesket fandt hvile i dette faktum, ville dets samvittighed ophøre med at frygte. Hvis det heri så Gud så tilfreds, at Han havde fjernet vor synd fra os" så langt som østen er fra vesten," så ville dets fred være fuldstændig. Og kan vi ikke sige, at her er der endnu et billede på Kristus? Der er med den melankolske syndebuk, ledt bort dens til trøstesløse ensomhed, skrevet noget om ham, der var en Sorgens Mand. Der står noget her om ham, som "selv blev en forbandelse for os", som blev ledt bort til ukendte pinsler, efterladt til at lide alene, forladt af alle, uden at modtage sympati fra jord eller himmel. "Ven og frænde har du taget fra mig, mine bekendte er borte i mørket," er hans råb. Han ser til sin højre side, og der er ingen; han mangler et hvilested: intet menneske bekymrer sig om hans sjæl. Og således blev han kastet ud i det mystiske mørke af vrede, mens han bar på hele Israels hele synd.


"Syndebukkens forsvinden er alle mine synders forsvinden!" kunne have været det glædesfyldte udbrud fra en sjæl, som Ånden havde gjort i stand til at acceptere Stedfortræderen. Gud er tilfreds med ham, og således falder min sjæl til ro, Jesus viser intet andet end sit eget blod til Faderen for at bede for sjæle (der er aldrig noget som helst af værdi i synderen); og Sin Hellige Ånd og intet andet til en skyldig samvittighed, for at bringe den fuldstændig til hvile.


"Det er interessant at læse en side i dagbogen fra slutningen af januar 1866, cirka på den tid han sandsynligvis skrev artiklen:


'Vor nadver. For et øjeblik følte jeg mig som præst ikke værdig til at viderebringe meddelelsen, eller i stand til at forkynde kærligheden fra Ham, der døde; men jeg ved, at Herren kan bruge mig som manden, der ledte syndebukken ud i ørkenen foran hele folket. Han kan gøre mig til "en mand, der er rede" til at gøre den tjeneste, hvis Han ønsker.' " (Jane Newbles kommentar)


*Azazel er i følge den danske Bibel en ørkendæmon.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358798

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,75791716575623sekunder