JESUSLIVET - SYNET 1998
   

Dr. Samuel Doctorian fra USA var fra juni til september 1998 på Patmos for at søge Herrens vilje for sit liv fremover. Han var kørt træt i tjenesten, og tog til Patmos for at bede over, hvad han skulle fremover. Det følgende budskab delte Dr. Samuel Doctorian med nogle kristne, som kom til Patmos i august 1998;"Jeg var her på Patmos alene og boede i et hus for enden af en gade nær et kloster. Jeg var kommet for at søge Herren i bøn. Jeg fandt et lille kapel – St. Nicolas Kapel – hvor der aldrig kommer nogen. Jeg gik ind og udøste mit hjerte for Herren. Jeg fandt også en sten på bjergsiden, hvor jeg med jævne mellemrum gik hen og bad, grundede på Guds ord og læste min bibel. I disse dage spiste jeg meget lidt. Jeg gik flere gange ud til hulen, hvor Johannes fik sin store åbenbaring. Den 20. juni kl. 3:50 om morgenen her på øen Patmos blev mit værelse pludselig helt oplyst. Midt i rummet stod 5 engle, der havde et budskab at bringe fra Herren:"DEN FØRSTE ENGEL SAGDE: "Jeg har et budskab til hele Asien." Da han sagde dette, så jeg i et nu: Kina, Indien, Vietnam, Laos – lande jeg aldrig havde været i. Filippinerne, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesien og englen vist mig også hele Papua Ny Guinea, Iran, Java og ned til Australien og New Zealand. "Jeg er englen over Asien" sagde han, og i sin hånd holdt han en meget stor trompet, som han ville blæse ud over hele Asien. Englen sagde: "Det skal ske med Herrens trompet over hele Asien. Millioner skal komme til at høre Herrens mægtige stemme. – Der skal komme katastrofer, hungersnød – mange vil dø af sult. Stærke vinde skal komme, som der aldrig før har været på denne jord. En stor del skal rystes og ødelægges. Jordskælv vil komme over hele Asien, og store dele vil komme under vand." Jeg så dette den 20. juni, og i dag er det den 16. august. For nogle uger siden hørte jeg i nyhederne om landsbyer, der var totalt udslettet, vasket ud i havet på Papua Ny Guinea. Tusinder af liv var i stor fare. Dette hændte for bare nogle få uger siden, og englen fortalte mig, at det vil ske over hele Asien. "Jorden vil blive vasket bort af havet. Dele af Australien vil blive rystet. Australien vil blive delt, og en stor del vil komme under vand". Dette var skræmmende - jeg undrede mig, om jeg hørte rigtigt, men englen sagde: "Millioner vil dø i Kina og i Indien. Nationerne vil rejse sig mod hverandre, broder mod broder. Asiaterne vil bekæmpe hinanden. Atomvåben skal blive brugt til at dræbe millioner". To gange hørte jeg ordene: "KATASTROFE. KATASTROFE!Så sagde englen: "Finansielle kriser vil komme over Asien*. JEG vil ryste verden!" Jeg rystede over hele kroppen, mens englen talte. Da så han på mig og smilede og sagde: "Den største åndelige opvågning skal komme - bånd og lænker skal blive brudt. Barrierer vil blive fjernet, og over hele Asien – Kina – Indien vil menneskerne vende sig til Herren. I Australien skal der blive en enorm vækkelse". Jeg hørte englen over Asien sige: "Dette er den sidste indhøstning". Da, som om Herren selv talte, sagde han: «Jeg skal forberede MIN menighed for Jesu genkomst". Jeg var lykkelig over sådanne gode nyheder efter dette dommens budskab. Hele tiden, var alle fem engle i mit værelse. Jeg kunne føle deres nærvær – det var overvældende. Da så jeg, den anden engel havde en segl i sin hånd, en sådan der bruges i høstarbejdet.Kommentarer:

Flodbølgen på Papua Ny Guinea den 17. juli krævede mere end 3000 menneskers liv. De finansielle kriser i Asien var store i sommeren 1998. Dominoeffekt. De voldsomme regnskyl og oversvømmelser af Yangtze-floden i Kina blev i august vist på vore tv-skærme. Mere end 3000 mennesker druknede, og mere end 5.mill. huse blev ødelagt iflg. regeringens optællinger. (Kilde: Barry Segal Ministries).DEN ANDEN ENGEL SAGDE: "Høstens tid er kommet i Israel og landene, der ligger hele vejen til Iran". Jeg så i et nu alle disse lande. "Hele Tyrkiet og disse 1ande, der har fornægtet mig og MIT kærligheds budskab, skal hade hinanden og derfor dræbe hinanden". Jeg så Iran, Armenien, Azerbajan, hele Georgien, Iran, Syrien, Libanon, Jordan, Israel – alle Mellemøstens lande fyldt med blod. Jeg så også ild. Atomvåben blev brugt i mange af disse lande. Røgen steg op overalt. Pludselig ødelæggelse - men de ødelagde hinanden." og jeg hørte disse ord: " Israel, åh Israel, den store dom er kommet". Englen sagde: "Dette er den endelige dom. Min menighed skal blive renset, beskyttet og rede for den endelige dag. Mænd vil dø af tørst, vandet skal blive sjældent i hele Mellemøsten. Floder skal tørre ind, og mænd skal kæmpe for at få vand i disse lande". Englen viste mig, at FN skal bryde sammen pga. krisen i Mellemøsten. Der skal ikke 1ængere være noget FN. Englen med seglen skal bjærge høsten.DEN TREDJE ENGEL VISTE MIG Europa fra den ene ende til den anden - fra nord og hele vejen ned til Spanien og Portugal. I sin hånd holdt han et måleinstrument. Og jeg så ham flyve over Europa, og jeg hørte disse ord: "Jeg græmmer mig! Uretfærdighed, urenhed, ugudelighed - over hele Europa. Deres synder er steget op til himlen. Den Hellige And er dyb sorg". Jeg så Europas floder svømme over og millioner af huse under vand. Millioner af mennesker druknede. Efter at have set dette, læste jeg i aviserne nogle få uger efter, at i Tjekkoslovakiet havde der været den værste oversvømmelse nogen sinde. Jeg hørte også, at en stor flod i Kina var gået over sine bredder og tusinder af liv var i fare. Mange havde mistet deres hjem pga. oversvømmelserne. Jeg vidste ikke noget om dette, før jeg fik visionen og hørte, hvad englene fortalte mig. Pludselig hørte jeg jordskælv over hele Europa. "Lande, der ikke har haft jordskælv, skal blive rystet", sagde Herrens engel. Og med et så jeg i min Ånd Eiffeltårnet i Paris falde sammen. En stor del af Tyskland blev ødelagt. I den store by London, var der ødelæggelser overalt. Jeg så oversvømmelser i Skandinavien. Jeg så mod syd og så Spanien og Portugal gennemgå hungersnød og store ødelæggelser. Jeg blev rystet over alle disse informationer, og jeg sagde: "Herre, hvad med dine børn"? Englen svarede mig og sagde: "Jeg skal forberede dem. De skal se frem mod Herrens komme. Mange vil råbe til mig i disse dage, og jeg skal frelse dem. Jeg skal udføre mægtige mirakler for dem og vise dem min kraft". Så midt i denne store ødelæggelse vil Guds nåde være til stede i disse lande. Jeg blev glad, at Gud beskytter sine børn.DEN FJERDE ENGEL FLØJ over Afrika, og jeg kunne se fra Cape Town i syd til Cairo i nord. Jeg så alle landene der - mere end 50 af dem. Englen over Afrika havde et sværd i sin hånd - et meget skarpt sværd. Pludselig hørte jeg ham sige: "Uskyldigt blod er blevet udgydt. Splittelse mellem folket i generationer som har været langt borte fra Herren. De har dræbt hinanden i tusindtal, Jeg har set mine trofaste børn i Afrika. Jeg skal velsigne dem i overflod, og jeg skal belønne alle trofaste på Afrikas kontinent. Jeg skal kontrollere solens brændende hede i nogle områder. Store floder skal tørre ind, og millioner vil dø af sult. Andre steder vil der komme oversvømmelser, fundamenter skal rystes. Mit sværd skal dømme de uretfærdige og blodtørstige. Der skal komme så mange jordskælv, at floderne skal ændre deres retninger på kontinentet, og som en følge deraf vil landsbyer blive oversvømmet"! Jeg så store stykker falde ned fra himlen over forskellige områder af Afrika. "Der skal blive jordskælv, som der aldrig har været siden verdens skabelse. Ingen skal kunne undfly Herrens sværd"! Jeg så Nilen tørre ind. "Nilen er Ægyptens Gud. Fiskene vil dø, og stanken være over hele Ægypten. En stor del i midten af Afrika vil blive dækket af vand og millioner vil dø". Herre, sagde jeg: Dette er alt sammen dårlige nyheder. Al denne ødelæggelse. Er der ikke nogen gode nyheder? Herren svarede: "Den endelige dag er kommet. Dommens dag er her. Min kærlighed er blevet forkastet, og nu enden er kommet". Jeg rystede og skælvede over det hele. Jeg tænkte, jeg kan ikke bære dette.DEN FEMTE ENGEL FLØJ over Nord- og Syd Amerika – hele vejen fra Nordpolen til Argentina. Fra østkysten til Californien. I hans hånd så jeg en skål. Englen sagde, at han ville lade dommen, der var i skålen flyde ud over disse lande. Jeg hørte englen sige: "Der er ingen retfærdighed til mere, ingen retfærdighed, ingen hellighed. Afgudsdyrkelse, materialisme, fuldskab, bundethed i synd. Udgydelsen af uskyldigt blod - millioner af børn bliver dræbt, før de er født. Familier er brudte. En generation, der praktiserer ægteskabsbrud - hor. Sodoma og Gomorra er her. Noahs dage er her. Falske prædikanter, falske profeter, de fornægter MIN kærlighed. Mange af dem har kopieret kristen troen, men fornægter den virkelige kraft, der kommer fra MIG HERREN". Da jeg hørte a1t dette, tiggede jeg englen: Kan du ikke vente bare lidt længere? Hæld ikke skålens indhold ud. Giv os en chance for omvendelse. Englen svarede: "Mange gange har Gud sparet dem og talt, men de ville ikke høre. Hans tålmodighed er slut. Vogt jer, timen er kommet. De har elsket penge og fornøjelser mere end de har elsket MIG. Som engelen begyndte at hælde skålens indhold ud, så jeg store isbjerge smelte. Da det skete, så jeg oversvømmelser over hele Canada og Nord Amerika – alle floder flød over deres bredder. Og som følge deraf kom der ødelæggelser over alt.Jeg hørte verdensmarkedet bryde sammen. Store jordskælv, og New Yorks skyskrabere faldt sammen - millioner af mennesker døde derved. Jeg så, hvordan skibe ude på de store oceaner sank. Jeg hørte eksplosioner over hele Nord Amerika. Jeg så englen øse ud af skålen over Mexico, og to have blev til et – Atlanterhavet og Stillehavet. En stor del af det nordlige Brasilien blev dækket af vand. Amazonefloden blev ændret til en stor sø. Skovområder blev ødelagt og oversvømmet. Storbyer i Brasilien blev totalt ødelagt, jordskælv var der mange steder. Som englen hældte af skålen, skete der store ødelæggelser i Chile og Argentina, som der aldrig er set før i disse lande. Hele verden rystede. Så hørte jeg englen sige: "Dette vil ske på meget kort tid" Jeg spurgte så: Kan du ikke udskyde det lidt. Hæld ikke alt dette ud over vor klode!Pludselig så jeg, englene hævede sig på deres vinger op mod himlen, og de sagde: "Al ære og pris til Herren Gud, himlens og jordens skaber. Nu er tiden kommet, og Han vil herliggøre sin Søn. Jorden skal brændes op og ødelægges. Alt det gamle skal forgå. En ny himmel og en ny jord skal komme. Gud skal ødelægge djævlens værk for altid. Jeg skal vise MIN kraft - hvordan JEG vil beskytte MINE børn midt i al ødelæggelsen. Vær rede for denne dag, for Herren Gud er kommet".Mit værelse var fyldt med lys på grund af englenes strålende lys. Da med et, fløj de op til himlen. Som jeg så op, så jeg englene flyve i fem retninger, ud til de forskellige kontinenter. Jeg vidste, at de allerede var startet på deres opgaver. I mere end en time kunne jeg ikke røre mig. Jeg var lysvågen, skælvede over hele kroppen fra tid til anden. Jeg sagde så: "Herre, skal jeg nu rejse fra Patmos"? Han svarede mig: "Nej, JEG bragte dig hertil med hensigt". Jeg svarede: "Budskabet fra englene er jo ikke gode nyheder. Det er dom, straf, ødelæggelse, hærgen. Hvad vil mennesker sige om mig? Jeg har altid været en prædikant, der har forkyndt kærlighed, fred og gode nyheder.». Englen sagde: "Dette er vort budskab. Du er instrumentet.Hvilket privilegium, at Gud har udvalgt dig til at bringe dette budskab til nationerne", Jeg svarede så: "Ske Din vilje Herre. Din er æren".

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 338568

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,6897451877594sekunder