JESUSLIVET - TAG TID TIL GUD.Tag du nu tid til Gud.

 

År  2013.


www.Bibelen.dk


 

Maria satte sig stille og lyttede ved Herren Jesu fødder.

 

Hvornår har du sidst været helt stille foran Jesu fødder, og bare lyttet til hvad Han ved HelligÅnden siger til dig?

 

Vær stille, lyt til Hellig Ånden. Gør du det Jesus befaler dig, før du begynder på dit eget.

 

Bekend, i tro, Guds vilje.

Guds vilje er at alle mennesker skal komme til tro på Jesus og du har også et medansvar for at være et Guds vidne overfor dine medmennesker, ikke kun i Ord men også i gerninger, noget praktisk arbejde, alt sammen gjort i Gud, i Helligånden.

 

Du siger. Du ikke kan.

Det er løgn. Du kan alt det Gud sætter dig til. Men, det går galt for dig om du begynder at gøre noget du ikke er sat til af Gud. Det er ikke hvad du mener at kunne, men hvad Gud udvælger dig til at tjene Ham med som er tjeneste for Gud.

 

Ja men der står jo jeg skal.. Gå ud og være et vidne, at jeg ikke må fornægte Jesu navn ellers fornægter Han jo mig over 'for Faderen. Der står jo også min retfærdighed skal overgår de skriftkloge og faricærenes.

 

Hør her.

Du skal ikke leve i frygt. Det er ikke Gud der stiller alle disse krav om alt det du mener du skal for at behage gud. Gud siger at det er i Hans Søn Han har sit velbehag og ikke i os mennesker. Det er ikke dig der skal leve men Jesus i dit sted, du er jo også korsfæstet død sammen med Kristus. Hvilke krav kan man forlange af en død. Gud har IKKE gives os fejheds ånd, men krafts, kærligheds og besindigheds ånd. 2.Tim.1.7. Selvfølgelig kræver det lige at du vandrer eller lever i Hans Ånd og Sandhed ellers lever du i et dødt liv hvor du stort set kun gør de såkaldte døde gerninger.

 

Den retfærdige skal leve af tro, og ikke i sine egne overbevisninger og ikke i sine egne konklutioner.

 

Jeg må lige spørge dig.

Har du troen? Tror du på Jesus?

Ja, siger du. Godt, så er du frelst og en hel ny skabning i Ham og Han er i dig ved sin Ånd. Og da er det ikke dig der lever længere men Jesus Kristus lever i dit sted, om Han da kan komme til det for dig.

Om du har troen kan du i tro, også selvom du ikke ser det nu, bekende Guds vilje og takke Gud for det. Også takke Gud for at ikke skal gøre det selv men Han i dig og du i Ham.

 

Det er så vigtig at du fra nu af begynder at bekende Guds vilje i tro. Men, du kan ikke bekende i tro andet end det du er kommet til tro på. Du som er svag, sig i tro. Jeg er stærk. Svækling skal sige. Jeg er en helt. Joel.3.13. Gud Herren, er et værn for min liv, for hvem skal jeg være bange? Slm.27.1. Hverken du selv eller andet og andet kan beskytte dig. Kun Herren kan og vil. Du skal ikke gå og frygte som verden gør.

 

Det er livsvigtig du holder fast i troen, og ikke begynder at diskutere med tvivlerens tanker om du nu også kan. Alle de tanker som begynder med et mon er ikke fra Gud husk på slangen i Edens have sagde også, mon Gud har sagt. Selvfølgelig er der forskel på at spørge Gud om det er Hans vilje eller din egen og så blive usikker pga tvivl på Guds Ord.

 

Alt formår jeg i Ham, som giver mig kraft. Fil.4.13. Alt formår du i Jesus, men du formår intet i dig selv. Når du læser i Bibelen ser du mange gange Jesus spørger vil du være rask osv. Gud appellerer faktisk til din vilje at du underlægger dig Guds vilje, og gør det Jesus befaler dig at gøre, og ikke hvad

 

Vil du, så gør det i Herren Jesu kraft.

Du skal ikke gå og sige eller tænke. Ja men jeg kan jo ikke. Jeg er jo svagelig på det og det område. Og jeg føler mig nu lidt skidt tilpas, jeg er måske ved at få en sygdom og så er det jo helt umuligt for mig tjene Herren. Det er undskyldninger for ikke at ville gøre det du skal gøre. Du skal ikke være så selvcentreret at du søger efter symptomer på sygdom. Du bliver bedraget af sådanne tanker, så du får dine øjne vent mod dig selv, i stedet for Jesus. Faktisk er sådanne tanker også et mon som ikke er fra Gud. Mon du nu også er rask nok til at gøre det du ved du bør gøre osv.

 

Jesus tog vore svagheder, og bar vore sygdomme. Matt.8.17. Vi fik helbredelse ved Hans sår. Es.53.5.

 

Hvis du vil høre på Herren din Guds stemme, og gøre hvad der er ret i Hans øjne, og lytte til hans bud, og holde alle hans befalinger, så vil Jeg (Herren) ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg bragte over Egypterne, men Jeg Herren er din læge. 2Mos.15.26.

 

Du skal ikke dyrke skabningen dig selv men din skaber Gud.

I skal dyrke Herren jeres Gud, så vil Jeg velsigne dit brød og dit vand og holde sygdomme borte fra dig.2.Mos.23.25.

 

Hold nu helt op med at bekymre dig om alt det du bør gøre og ikke kan.

Vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, i det I beder og bønfalder under taksigelse, så skal Guds fred som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Jesus Kristus. Fil.4.6-7. Giv helt slip nu på dig selv og dine bekymringer om at være og gøre.

 

Det kan godt være du synes. Ja men hvordan skal jeg få midlerne til det arbejde jeg skal gøre, og hvad med mine egne regninger. Du fattige du er rig. Så skal da min Gud rig som Han er, herligt i Jesus Kristus, fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til. Fil. 4.19. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noget. Slm.23.1. Jesus siger også til dig via HelligÅnden. Du elskede. Jeg ønsker at du på alle områder må have det godt, og være rask, lige som din sjæl/sind har det godt. 3.Joh.2. Aldrig har jeg set en retfærdig mangle noget eller hans afkom tigge sit brød. Slm.37.25. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, bærer sin frugt til rette tid... Alt hvad han gør, får han lykke til. Slm.1.3.

 

Du frygter måske også for alt det onde som kan gå hen og ramme dig, derfor tør du ikke rigtig gå ud i tro i det kalds arbejde du ved Gud har givet dig. Hav tro til Jesus. Du er rig i Ham. Frygt ikke for det onde. Der sker dig intet ondt. Plagerne kommer ikke dit telt nær. Slm.91.10. Du ser det kun med dine øjne, er kun tilskuer ved de gudløses straf. Slm.91.8. Falder end tusinde ved din side, titusinde ved din højre hånd, til dig når det ikke hen. Slm.91.7. Gud byder sine engle at passe på dig, på alle dine veje. Slm.91.7.

 

Tag Guds ord i din mund og bekend din tro på Sandheden at. Gud Herren vil befri mig fra hvert eneste ondt angreb, og frelse mig ind i sit himmelske rige. 2.Tim.4.18.

 

Du skal på ingen måder frygte for alt det onde omkring dig. Gem dig i Guds vingerskygge. Gem dig i Herren Jesus i tro når du forfølges. Den retfærdiges lidelser er mange. Men Gud Herren befrier ham fra dem alle. Slm.34.20. Han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fil.1.6. De der lever i uskyld nægter Gud Herren intet godt. Slm.84.12.

 

Frygt ikke for fiasko/nederlag. Jesus har sejret på dine vegne.

Du skal heller ikke frygte for dæmoner og onde ånder. Og langt mindre for mennesker, som kun er som græs der bliver til hø og strå. Jeg/Jesus. Har giver jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Luk.10.19. Frygt ikke for mennesker der leder i fælder. Ordspr.29.25. Jesus der er i jer, er større end ham, der i verden. 1.Joh.4.4.

 

Tak Gud for Jesu sejr i dit sted. Du skal ikke frygte for hvad du skal gøre.

Guds ske tak, som altid fører os i sejrstog i Kristus. 2.Kor.2.14.

 

Du vil få prøvelser/problemer lige som alle andre. Men, Under alt dette, mere end sejre vi ved Ham, som elskede os. Rom.8.37.

 

Hvad nu om Jeg ikke ser nogen resultat, siger du måske.

Af Gud Herren stadfæstes mandens skridt, når Han har behag i hans vej. Slm.37.23. Vælt din vej på Gud Herren, stol på Ham, så griber Han ind. Slm.37.5.

 

Det er ikke dit resultat Gud er interesseret i. Han ser efter Sin Søns resultat gennem dig. For øvrigt. Mon nogen af de der har skrevet Bibelen så alle resultaterne af deres Ord? Nogen sår andre høster måske er du den der sår uden at se så mange resultater. Men Gud ser arbejdet og ved hvilke resulter der vil komme ud af arbejdet.

 

Det eneste du har at gøre er.

Søg du først om fremmest Guds rige. Vær stille og hør nøje efter hvad Herren Jesus gennem HelligÅnden siger til dig at Han vil bruge dig til. Du skal aldrig bekymre dig om hvad du skal gøre. Jesus kender Guds vilje bedre for dig end du selv gør. Faderen og Sønnen er et`. Du skal kun følge Jesus og være der hvor Han ønsker at bruge dig.

 

Du skal leve af Gud Ord.

Om du hører rigtig efter hvad Jesus byder dig at gøre er det også vigtig at får noget at spis hele tiden. Du må aldrig være sulten (åndelig set) Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert Ord der udgår af Guds mund. Matt.4.4.

 

Jeg må stille dig et spørgsmål. Hvilke ord lever du af og i?

Det du spiser bliver du. Spis Guds Ord. Drik Guds levende vand. Guds Ord er levende, virkende, og skarpere end noget tveægget sværd. Og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl, ånd og marv og ben, og er dommer over hjertes tanker og meninger. Hebr.4.12.

 

Du har det måske sådan her.

Bibelens Ord bare er ord, du hører og læser uden de virker i dig? Og det du hidtil har gjort er altid blevet noget halvt der ikke rigtig er blevet som du ellers læser det bør være.

 

Gud tvinger dig ikke. Han viser dig ud fra Bibelens Ord, hvad Han ønsker du skal gøre, og hvad Han ønsker at gøre i og for dig. Om du ikke grunder, mediterer på de Ord du læser og hører, så de fylder dine tanker vil de ikke gøre sin virkning i dit sind hvorfra dit liv udspringer.

 

Guds Ord viser dig vejen. Men, det er dig der i tro må gå vejen. Det er dig der må tillade Gud ved HelligÅnden at sønderbryde dig, så du ikke lever længere i dit kød med dig selv i centrum om alt det du mener du kan, så at Jesus Kristus fuldstændig frit kan leve sit eget liv ud igennem dig.

 

Som vi startede med, bør du gøre. Tag tid til Gud

Maria satte sig stille og lyttede ved Herren Jesu fødder.

 

Hvornår har du sidst været helt stille foran Jesu fødder, og bare lyttet til hvad Han ved HelligÅnden siger til dig?

 

Vær stille, lyt til Hellig Ånden. Gør du det Jesus befaler dig, før du begynder på dit eget.

 

Du vil aldrig nogen sinde kunne fatte noget som helst angående Gud Jesus og HelligÅnden, og langt mindre have et liv i Ånd og Sandhed om du ikke har tro. Troen kommer af det du hører, det du hører kommer i kraft af Jesu Kristi Ord. Derfor er det livsnødvendig at du først og fremmest får dig sat ned ved Mesterens føder og får hørt hvad Jesus har at sige til dig, inden du gør noget som helst.

 

I tro fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds Ord, så det synlige blev til at det, vi ikke kan se. Hebr.11.3.

 

Hvor fik du din tro fra? Læste du dig til den? Eller fik du den da du blev født på ny?

 

Ingen, heller ikke dig, kan se Guds rige og de ting du læser om i Bibelen, om du ikke er født på ny.

 

Det er troen der griber det virkelige Guds liv, og får dig til at leve det ud.

 

Til slut.

Bliv nu stille for Herren, og lyt nøje efter hvad Ånden siger til dig. Gå så i tro ud på det Gud gennem Jesus ved HelligÅnden siger til dig.

 

GUDS TRO VED HELLIGÅNDEN I DIG GIVER DIT HJERTE/SIND RO.

 

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362943

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,47298383712769sekunder