JESUSLIVET - TILSYNSMANDENS JOB.

Hvad er en tilsynsmands job?


www.Bibelen.dkEn tilsynsmand er en almindelig ældste. (Nogle steder kaldes disse for et lederskab).Ap. 20-17 ” Men fra Milet sendte han bud til Efesus og lod menighedens ÆLDSTE kalde til sig.”Ap. 20 27 – 30” Jeg har ikke undladt, at forkynde jer hele Guds frelses plan” Her er apostlen, en af de FEM TJENESTER Ef. 4-11 i gang med at minde de ældste/tilsynsmændene om sin tjeneste i menigheden og specielt iblandt de ældste.” Så giv da agt på jer selv og på hele den hjord, i hvilken Helligånden satte jer som TILSYNSMÆND, for at i skal vogte Guds kirke, som han købte med sit eget blod.”Her ser vi, at kirken ikke er de ældstes/tilsynsmændenes kirke, men Jesu egen kirke, som Han har købt med sit eget blod!” Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer ( iblandt de ældste) komme glubske ulve, som ikke vil spare hjorden. Og af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.”De falske ældste vil samle fårene omkring sig selv i stedet for at passe den samlede flok, som er købt med Jesu blod og som KUN tilhøre Ham og som de sørger for at samle om OVERHYRDEN JESUS!Paulus plantede menigheder ud fra Efesermenigheden, nemlig de syv menigheder i Åbenbaringsbogen. Ap. 19-10 ” Dette varede i to år, så alle, der boede i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik Herrens ord at høre.” At plante menigheder sker altid i forbindelse med andre bestående menigheder og ikke i strid og splid. Kun ulvene kritiserer og bagtaler andre menigheder og ”stjæler” deres medlemmer for at starte noget om sig selv. Undskyld mig, men min moster sagde altid: De sked i deres egen rede. Undskyld igen!Ældste er ikke ”bestyrelsesmedlemmer” eller gode venner man indsætter i menigheden, men MÆND - INDSAT AF HELLIGÅNDEN ved tjenernes mellemkomst. De kan ikke kalde sig selv! Ap.g. 14-23 ” De udvalgte derpå ældste for dem i hver enkelt menighed og overgav dem under bøn og faste til den Herre, som de var kommet til tro på.”Hvad krav stilles til de som skal være ældste?

Tit.1 5 – 9 ” Når jeg efterlod dig på Kreta, var det, for at du skulle bringe i orden, hvad der stod tilbage, og indsætte ældste i alle byer, sådan som jeg foreskrev dig: Det skal være en MAND, der ikke er noget at klage på, én kvindes mand, ( ikke flerkoneri) med troende børn, som ikke er i vanry for udsvævelser eller genstridige ( indtil skelsår, hvor de kan tage ansvar for sig selv, min kommentar, tænk på Filip DU OG DIT HUS, de skal i opvæksten følge husets kristne livsmåde.) Thi en tilsynsmand bør som en Guds husholder være en mand, der ikke er noget at klage på, ikke SELVBEHAGELIG, ikke vredagtig, ikke drikfældig eller voldsom, ikke ude efter skammelig vinding ( heller ikke i forretningslivet min kommentar) men gæstfri, glad ved alt godt, SINDIG, retfærdig ( ikke kun retfærdiggjort, min kommentar) from ( helligt liv i ord og gerning, min kommentar) afholdende ( som øver selvdisciplin i alt, min kommentar. Ikke tager det sidste stykke kage på fadet, men tænker først på andre) han skal holde fast ved det troværdige ord i overensstemmelse med læren ( ikke føre falsk lære, min kommentar) for at han kan være dygtig til både at formane med den sunde lære og at overbevise dem, som siger imod.” ( ved personlige samtaler med den enkelte i menigheden, min kommentar)!Læs 1 Tim. 3 -1 ” Dette er troværdig tale: hvis nogen attrår et tilsynsembede, da er det en skøn gerning, han har lyst til. ( Men det er ikke nok til at blive kaldet til ældste, min kommentar. Læs selv indtil vers 5. 1 Tim. 3 6-7 ” Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive opblæst ( hovmodig) og falde ind under djævelens dom. ( Djævelen, en falden engel på grund af hovmod! Den hovmodige tåler ikke modsigelse og modstand, så vælder det onde frem i ham.) – Han bør også have godt lov blandt dem, som er udenfor, for at han ikke skal komme i vanry ( dårlig rygte) og falde i Djævelens snare.”Djævelen arbejder med denne metode, at udsprede dårlige rygter imod Herrens tjenere, vi skal ikke selv være årsag til disse rygter, men kan ikke undgå hans angreb.Paulus skriver om sig selv: 2 Kor. 6 7-8 ” Ved forkyndelse af sandheden, ved Guds kraft, ved retfærdighedens våben til angreb og forsvar, ved ære og vanære, VED ONDT RYGTE OG GODT RYGTE” osv. Han undgik ikke Satans angreb. Satan har jo sine redskaber både i og udenfor menigheden. Derfor skriver Paulus: 1 Tim. 5-19 ” Tag ikke imod klage over en ældste, med mindre der føres to eller tre vidner.Et vidne er en der har set det og ikke en der beskylder, min kommentar.

Beskyldninger kan jo være hævn eller misforståelser. Det skaber falske rygter! Rom. 2-1 ” Derfor er du uden undskyldning, menneske! Hvem du end er, som opkaster dig til dommer, thi idet du dømmer de andre, fordømmer du dig selv, du dømmer nok, men handler selv på samme vis.”Rom.14-10 ” Men du, hvorfor dømmer du din broder? Eller du, hvorfor ser du ned på din broder? Alle skal vi dog engang fremstilles for Guds domstol.” --- Uden to eller tre vidner, skal der ikke dømmes over ældste eller andre tjenere og heller ikke menighedsmedlemmer.Men tilbage til spørgsmålet: Hvad er en tilsynsmands job?

1 Pet. 5. 1-4 ” De ældste blandt jer formaner jeg da som medældste ( Peter var apostel, men betragtede sig også som ” medældste”, havde ansvar sammen med de ældste for menigheden) og vidne om Kristi lidelser, jeg, der også har del i den herlighed, der skal åbenbares: Vær hyrder for Guds hjord hos jer ( ikke i alle andre menigheder, ældste er en lokal tjeneste, min kommentar) ikke af tvang, men af fri vilje, efter Guds sind (af kærlighed, min kommentar) ikke for skammelig vindings skyld, men med villigt hjerte, heller ikke som STRENGE HERRER over menighederne, men som FORBILLEDER for hjorden, og når overhyrden åbenbares, skal i få herlighedens uvisnelige sejrskrans.”Vi ser her, at ældste tjenesten er en hyrde tjeneste, som består af omsorg for menigheden både til ånd, sjæl og legeme. Jak. 5 14 ” Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig osv. Her drejer det sig om legemet! Jak. 5-16 ” Bekend derfor jeres synder osv. Her drejer det sig om sjælen og ånden.En ældste er en sjælesørger!

1 Tim. 5-17 ” De ældste, som er gode forstandere ( forstander betyder: foregangsmænd = eksempler, min kommentar, men ifølge studiebibelen betyder det LEDENDE ÆLDSTE, altså er der en rang orden iblandt ældste), fortjener dobbelt ære ( fra menigheden, den mangler ofte, da menigheden tager alt, som en selvfølge, min kommentar.), især de, der har det slidsomme arbejde med FORKYNDELSE OG LÆRERGERNING.”Det viser os, at ikke alle ældste er forkyndere, men nogle er mere praktiske, men også omsorgsfulde ved hjemmebesøg osv. vers 18 viser os også, at menighedens medlemmer har omsorg økonomisk for, at ældste ikke mangler noget. Tienden betales til menighedens kasse, men der gives gaver til de ældste, som Gud lægger det på hjerte efter deres behov. De ældste bruger jo deres ”fritid”, når andre har fri, til at tjene menigheden og de ældstes kone og børn må ikke mangle noget i forhold til menigheden i al, almindelighed på grund af det. ( Det gælder også de fem tjenester)! Menighedens lemmer kan jo tage overarbejde og tjene flere penge, hvis de mangler. Men de ældste må lade menigheden gå forud for det timelige arbejde.Vi ser her, at en ældste ikke kan være en nyomvendt, men en åndelig moden mand, der styrer sit hus godt. Det betyder ikke, at det skal være en gammel mand, men en åndelig moden mand.Ef. 4 11-12 ” Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere – for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme.”De fem tjenester er i en ”særklasse” de er/kan være rejsende i de forskellige menigheder, medens de ældste er fastboende. De ældstes opgave i forhold til de fem tjenester, er at være deres støtter og medhjælpere i deres tjeneste, at gøre de hellige fuld beredt. Timoteus var i en periode leder/hyrde i Efesus. Han blev stenet af hedningerne år 97 på trappen til Artemis tempel. Johannes havde samme hverv omkring år 97 til ca. 100 ef. kr. i Efesus. Johannes var lige kommet tilbage fra sit fangeophold på Patmos. Titus var leder/hyrde og apostel på Kreta år 65 – 66 ef. Kr. Paulus skrev sit sidste brev til Timoteus år 65 – 67 , da var han muligvis ledende hyrde/apostel i Efesus.De fem tjenester kommer altså til en menighed i kortere eller længere tid. Vi ser også i vor tid, at menigheder kalder deres ”præst”/hyrde i perioder af kortere eller længere tid og derefter en ny. Men i den apostolske tid, rejste de fem tjenester rundt og besøgte menighederne ledt af Ånden. 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359227

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,49862909317017sekunder