JESUSLIVET - TOTAL FORVANDLING.

Total forvandling.


 År 1948


www.Bibelen.dkDer står i den danske Bibel, at han blev forvandlet, og vi skal standse lidt ind for dette, Jesus blev forvandlet, og jeg tør sige, at Kernen i det Ord at være frelst, det er netop at blive forvandlet. Man er ikke den samme, som man var, og her ser vi, hvordan Jesus blev forvandlet ved en særlig lejlighed, og det var, da han havde taget sine Disciple afsides fra det almindelige og daglige, som ellers var om dem.


Medens de var der afsides på bjerget, blev han forvandlet, og det er det, vi oplever, når vi kommer til Golgata. Du, som læser dette, har måske ikke oplevet at blive forvandlet fra det gamle liv, men det er godt, at vi kan sige, at Jesus kan forvandle dig i denne stund. Jeg vil næsten sige, at der er 3 Stadier, når vi taler om Forvandling.


Det første er den øjeblikkelige forvandling, når vi gennem hans underfulde værk erfarer, at vi er løste fra synden og ved hans Ånds Kraft bliver født på ny; det er ikke lidt, men det er meget. Tænk, hvad der ligger i en sådan forvandling. Du bliver løst fra den synd, der tyngede dig i sjælelivet; du bliver løst fra de bånd, der driver dig, nedad fra synd til synd.


Tænk, hvor forfærdelig, det er når døende unge og gamle mennesker stadigvæk kun vil gøre syndens vilje, de kan ikke andet end sige nu er livet slut, de har intet håb. Nogen vil ikke engang have en præst til at komme. Mange siger med edder og forbandelser at de er så skuffede over livet og det slutter alt for tidligt. Syndens håbløshed og forhærdelse har fuldstændigt taget styringen i sådanne menneskers liv. De er viljes løse fortabte. Du kristne tænk nøje over det. Tænk også på hvad har du gjort for at vinde en af disse sjæle for Jesus? Har du gjort alt du kunne? Bad du for sjælenes frelse? Og sig Gud tak for at du er frelst og født på ny. Du har fremtid og et levende håb.


Den, som er i Jesus Kristus, er en ny skabning, og det er det eneste, der duer, en ny skabning. Alt det, mennesker arbejder med, duer ikke. Alt, hvad de forsøger, duer ikke, de mistænker og dræber hinanden. Der er ikke fred i menneskeslægtens historie, hvor egoismen sidder mere i højsædet i dag end i går. Det er ikke noget håb for os i os selv. Med mindre du vælger at blive forvandlet, så du bliver forvandlet i din Ånd, i din Sjæl og i dine interesser. Tænk på, du som er frelst, hvordan du var, før du blev frelst. Tænk på, hvordan du vandrede. Jeg kan bare tænke på hvordan jeg selv vandrede/levede. Jeg gyser og skammer mig over mit tåbelige liv førhen.


En gang levede jeg for verden fandt dens lyst og glæde tom. Kendte dog ikke bedre veje før min Frelser viskede kom. Og jeg kom til min Frelser.


Det er ikke sikkert, at min vej (mit liv) interesserer dig, og at dine veje (dit liv) interesserer mig, men selvom vi vandrede hver vore veje, og nu mødtes, kan vi komme og have et fælles mål, vi kan komme til at vandre på samme vej med Jesus Kristus som vort fælles centrum.


Tænk, hvordan han kan sammenbinde tusinde mennesker med helt forskellige synspunkter på livet. Han kan binde dem sammen, så de bliver sammen. Det er vidunderligt med denne forvandling. Pris ske Gud Derfor vil jeg spørge: Har du opleve det?


Et øjebliks forvandling. Der kommer en anden øjeblikkelig forvandling, der står i 1. Kor. 15. Nu, i et øjeblik skal Jesus komme og forvandle din fornedrelses krop. Da er det ikke sjælen, der skal forvandles, den er jo forvandlet ved vores sinds fornyelse og vores vandring i Ånden, men kroppen bliver ny og fuldstændig forvandlet. Tænk, hvilken fremtid, vi har. Dette her er noget, der er lagt til rette for os. Vi bliver måske 0-1år eller når måske op på 90-100år. År, hvad betyder nogle år for os? Intet. Os der har Jesus vil da hellere dø nu og være hjemme hos Herren. Men så længe vi er her må vi stadig arbejde i Herrens vingård, og vokse i nådens livs tro. Al imedens vi med glæde og udholdenhed ser hen til den dag hvor Jesus skal komme igen, og de som er med Ham, skal forvandles og blive som ham.


Dette kan du også få ret til, min ven!

Det koster dig ikke andet, end at du siger ja til ham med hele dit hjerte, og du oplever både den første og den sidstnævnte forvandling. Jeg kom til at tænke på, at mellem disse to poler, som her er nævnt, ligger der for nogen måske 50-70 års liv, for andre et ganske kort liv. Uanset hvor lang tid vi får lov at være på jorden, vil der altid ske en Guds forvandling med det menneske som er født på ny.


Der sker også en forvandling, som ikke sker i et nu, men det er en fremadskridende forvandling som sker for dig. Alt efter som du også lærer vor Herre Jesus bedre og bedre at kende, efterhånden som du hører Evangeliet, læser i din Bibel og beder. Det skal vi læse om i Rom.12;2. Skik jer ikke længere lige med denne verden, men bliv forvandlede ved fornyelsen af jeres sind, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fuldkomne.


Det går fremad.

Det er et stadigt fremadskridende liv, hvor man ved samlivet med Jesus ved troen bliver fornyet i det indre menneske, for at verden ikke skal tage det bort. Min broder og søster, lever du i fornyelsen? Det bliver, afgørende, når Jesus kommer, ikke at du i ny og næ kommer i tanker om; at du skal have en f

ornyelse, men at du lever' i Ånden; man omgås med Gud i Ordet, man lever i arbejde og tjeneste, og det gør man ikke bare for tjenestens skyld, men for Jesus. Man lever i fornyelsen af sit sind, i Kilden fornøjet og glad. Man kan jo meget passende, spørge sig selv i denne stund: Lever man i fornyelsen, i forvandlingen, der går fremad?


Jesus er dig nær.

Jesus er her for at tage dig til side. Han siger måske, at du trænger til en forvandling, en fornyelse; han kan sagtens løfte dig op på det hellige bjerg, som de kalder Zions bjerg og fylde dig med sin HelligÅnd igen. Men, din last kan være Ham for tung! Du må give slip på hele din egen verden. Dine forudfattede meninger forhindrer Herren i at løfte dig op. Din mistro/vantro forhindrer Herren i at løfte dig op. Du må først give slip så vil Jesus Kristus løfte dig op på Hans bjerg.


Kom nu med.

Det er vældig herligt at se og høre. De havde ører at hore med. De hørte de himmelske stemmer til Moses og Elias. Det var nogle helt fremmede personer for disse tre mænd. De hørte de himmelske Stemmer tale om J sus, om det værk, han skulle udføre i Jerusalem. De himmelske væsener var optaget af Jesu værk. Der er en Sky af vidner omkring os, står der. De er interesseret i, hvordan du tager imod det tilbud, at netop du kommer til Jesus, og lader Ham fuldt ud frelse og befri dig fra dit eget liv og alle dine ubrugelige meninger om Guds rige.


Tænk, hvor alvorligt Jesus nu taler til dig. Jesus beder dig nu om, at du vil gribe anledningen og blive frelst. Ja men jeg er da vel en kristen siger du. Ja du er kristen, men er du en forvandlet kristen? Har du Jesu sind og lever du Jesu fuldkommende liv? Du vælger selv, enten siger du ja eller nej? Det er dit valg!


Om du vil være ærlig overfor dig selv og ikke mindst Jesus, så ved du nok det er noget i dig der ikke vil overgive sig og give slip. Min kære Ven, kom til Jesus, og du vil se, hvor herligt det er at blive frelst. Det er muligt at du også kan blive helt fuldstændig frelst fra din egen tro og få Jesu livs tro i stedet for din teoretiske mening, som alligevel ikke kan rede dig. Vær dog ikke længere en skriftklog, men kom nu til Jesus og få livet.

Når alt er i orden.


Da skal du se Jesu igen. Du skal møde Jesus i luften, i skyerne mødes vi med Jesus. Du skal høre Hans basuns stemme. Når Han råber nu er Jeg her. Kom her op. Du skal se ham og være Ham lige. Du skal se og høre Ham.

I tro skal du også se hvordan Jesus blev forvandlet. I tro skal du allerede nu kunne høre Åndens stemme og vejledes af Jesu Ånd. Igennem luften hører og ser du allerede nu, Jesu stemme igennem din nye Ånd, Jesu Ånd. Du skal se ham i Tro.


Du skal ikke længere tvivle og sige. Hvem troede da det vi hørte. Det overgår min forstand, det er ulogisk, jeg nægter at tro på dette og hint. Nej kom nu til Jesus.


Disciplene så og hørte Jesu stemme. De så Hans liv og de troede på Jesus Kristus. De så hvordan han blev forvandlet. Hans hænder blev hvide og lysende. Det bliver en herlig dag for os. Tænk på vi ved hvordan vi kommer til at se ud. Vi har det fortalt af Jesus selv. Dette er virkelighed og ikke bare en fantasi. Tro mig vi skal være Ham lig. Halleluja.


Venter du på Jesus, eller hvad venter du på? Hele verden i dag venter på en, ny verdenskrig. Alle Mennesker venter på oprustning nogle steder nedrustning andre steder, alle håber de på en eller anden kan udsætte det uundgåelige, verdens under gang. Alle frygter for den dag jorden forgår med et brag. Men vi løfter vore øjne til Herren Jesus og priser os lykkelige over at vor forløsning stunder til.


Tænk, hvor herligt at tro på Jesus.

Jeg tror, det er meget mere saliggørende. Man får mere fred ved at vente på Jesus. Tænker du på Jesus, fa ar du balance i livet og ro i sindet. Fordi. Jesus Kristus er vor fred. Tænk. Os til fred kom al straf over Jesus Guds Søn. Hvor er det herligt at vide, at når vi venter på Jesus, kommer han for at hente den, som forventer ham. Venter vi ham? Det er det eneste der har nogen betydning for os levende genfødte, at vente på Herren Jesus. Vi skal vente på Guds Søn fra Himmelen.


Der kom en lysende sky, og jeg tænker på, at der står, at han skal komme med skyerne. Tænk, hvor herligt, at vi skal flytte op med ham i et eneste øjeblik. Jeg tror, det går vældig hurtigt, ja hurtigere end et øjeblik, men det er hans måde at udtrykke sig på for dig og mig.


Dersom den Ånd, der bor i Jesus, er i dig, vil han også ved denne Ånd forvandle dit fornedrelses legeme, så du bliver lige ham. Har du Ånden fra Gud? Er du sikker på det? Hvis du ikke har det, kan du få det. Endnu er Frelsens dag. Endnu kan du få Ånden fra Gud. Tænk, hvilken Mulighed og Chance.

Grib den, således at når han kommer i sin lysende Sky, da skal du være med. Vær troende og ikke vantro. Du tror måske ikke dette her. Jeg har aldrig sagt, at du skulle forstå det, men tro det. Jeg forstår det heller ikke; men der. er mange·, der tror det, Lad vantroen fare ud af hjertet; du kommer al­drig med, om du ikke tror det.


Enok blev forvandlet ved tro. Det er en herlig ting' med tro. Tro, at du skal blive forvandlet, når Jesus kommer, regn ikke med dine følelser og hvad andre mener, tro, hvad han har sagt. Du skal blive forvandlet, dersom du lever i sindets fornyelse.


Min Ven, grib anledningen netop nu.

Om du ikke er frelst, lad Vantroen fare, lad dine betænkeligheder fare. Jesus er lige ved dit hjerte nu. Det er troens Ord. Vil du tro det, går han lige ind i din sjæl, lige der hvor du sidder:


Sig Ja. Du har sagt ja til mange andre ting, men i denne stund kan du sige ja til Kongernes Konge og Herrernes Herre. Lad det ske nu, og du bliver frelst. Amen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359289

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,35251808166504sekunder