JESUSLIVET - TRÆD UD AF DIG SELV VED TRO..

Træd ud af dig selv, og tro.År 2010


www.Bibelen.dkPaulus taler om at leve udenfor legemet. Altså ikke i vort gamle køds døde gerninger. Men udefor, og inde i et andet legeme.Det kommer ikke sådan bare af sig selv. Det med Himmelen og Jesus, er en livsvandring, som vi skal vandre. Vi skal vandre/leve i Lyset ellers ender vi i mørket. Om vi ikke lever i samme Ånd som Jesus, i HelligÅnden. Vil vi ende som kødelig-sindede kristne, der sådan set, lever på samme måde som vi gjorde før vi kom til tro på Jesus. Da ender vi med kødets døde gerninger, bliver nok frelste men det bliver som gennem ild, uden løn for de døde gerninger vi levede i, og byggede vort liv på.


Når der siges, som gennem ild, har det noget at gøre med vort sinds tanker. Det vi gør udspringer fra vore hjerter. Er vore sind ikke blevet fornyet af Jesus ved Hans Ånd, har vi mange ting gemt inde i os som dukker op i vore tanker. Her kommer alle de hvorfor vi dog ikke hørte efter Jesus i tide, hvorfor vi dog ikke gjorde det ene og det andet mens vi kunne. Og tvivlen ødelægger al vor glæde og fred. Selvfølgelig kan Jesus tage alt det bort, det skal der ikke være nogen tvivl om. Men, om vor samvittighed anklager os, når vi evt. ligger på vort sidste får vi en svær død hvor vi evt ligger og vrider os i smerte over alle spildte chancer i det liv vi levede. Det er enormt vigtigt vi hele tiden er opmærksom på, om det vi går og laver gavner Guds rige. Om det liv vi lever er som Gud har vist os det skal være. Netop for at vi ikke skal gå og være bange for om vi nu har gjort det vi skulle og på den måde blive frelst som gennem ild.


Derfor må vi ud af kødet og over i et andet liv. Ikke kun for Guds skyld, vi skal ikke leve op til Gud, men sammen med Ham ved Jesus I HelligÅnden. Så kan vi både leve og dø med god samvittighed.


1. Træd ud af dig selv (gamle Adams livet).

Efes 4.22. Gå ud af dig selv altså leve borte fra dig sig.2. Lev omvendt end før.

Kol. 3.9. Hold op med at lyve og leve i løgn. Det er i sær det at folk lyver over for sig selv, som giver et dødt problemfyldt liv for mange.3. Vi skal igennem en udrenselses kur.

Hebræ. 9.14. Jesus ønsker at rense os fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det her er altså Guds vilje med dig og mig. Men, vil vi gå denne vej, og tillade Jesus ved sin Ånd at rense os? Her lander vi igen på korset, som døde, medkorsfæstede med Jesus.


Uden tro.

Uden tro er det komplet umuligt at have Guds velbehag. Om vi ikke tror på Guds Sande Ord i Bibelen og tillader HelligÅnden kaste lys over det, så vi levende gøres, vil vi slet intet kunne gøre af det liv Gud ønsker vi skal leve. Her skal vi over i HelligÅndens liv før vi kan vandre i lyset og gøre det liv til virkelighedens liv, som Jesus prædiker om vi skal vandre i. Vi kan nemlig intet gøre i os selv. Her er der mange der mener noget andet, men der står i Romerbrevet 3 fra vers 9. Sort på hvidt hvordan vi er. Her gælder det også igen , tro og atter tro. Det er ikke nok med at vi tror på Jesus, at Han har sonet/betalyt for alle vor synder. Vi må se os selv i øjnene ogomevnde os fra vor egen ødelæggelsesvej. Læs selv hvad Guds Ord mener om os selv. Kan du så selv gøre det, at du træder ud af dig selv? Sandheden skal frigøre os. Sandheden er også det at vi ser os selv øjnene og tror på det Ordet siger om vort kød/gamle Adams livet, og holder op med disse ting.


Gud stiller altså krav til det nye liv i Jesus Kristus, til os som Hans børn. Vi kan ikke skikke os lige med den nuværende verden længere og tro, vi kan skalte og forvalte vore egne liv som det passer os(vort kød) bedst.


Gud vil vi skal Helliges Ham.

Nu lander vi igen ved vor Helliggørelse, det kan du selv læse og høre om under dette emne. Men, det er en proces vi er sat ind i at vi ligedannes med Jesus Kristus på vor livsvandring. Det sker først når vi er trådt ud og bort fra os selv og vort gamle fordærvede liv i gamle Adams døde syndefulde naturs liv.Jesus skal vokse, altså Hans liv, og vi må blive mindre. Vi må blive så små at vi virkelige er døde fra synden og vor gamle natur (Adamslivet)Jeg forstår ikke det liv.

Mange siger. Ja, det ser jo så rigtig og nemt ud. Papiret er jo meget tollerent men vi fatter det altså ikke. Bibelen modsiger jo sig selv hele tiden. Gør den nu også det? Er du sikker på det ikke er os selv der modsiger Guds Ord? Ved at vi nægter at handle i tro på Ordet der tales og skrives til os? Siger vi ikke nogle gange. Og hvad så, det vedkommende siger er da nok muligt er sandt nok, men jeg (gamle Adam) vil nu leve mit liv og det er det ikke andre der skal blande sig i. Om jeg skulle leve anderledes skal Gud nok selv fortælle mig det. Jeg er jo da skabt som jeg (gamle Adam) nu en gang er. Ja, men kære læser. Hvordan skulle nogen komme tro om ikke der var nogen der prædikede? Hvordan kom du da til på Jesus, var der slet ikke nogen der fortalte dig om Guds rige og Hans retfærdighed i Jesus?


Vi har alle hørt om spejlet mange gange. Hvem ligner vi så lige, når vi ni ser efter i Ordets spejl. Os selv, som vi plejer eller Jesus som vi ser Hans spejlbillede?


Vi synger. Hele vejen gå, koste hvad det vil og hvad andre mene må. Er vi i det heltaget kommet i gang med at gå. Eller står vi kun som tilskuer og skuer ind i landet og ser på den vej Gud har vist, og tænker. Jeg kan ikke? Når vi siger jeg ikke kan så nægter vi at tro på at. Jesus er den samme som Han var for over 2000år siden. Vi har fået HelligÅnden som pant på vort evige liv. Og det er HelligÅnden som driver os på vejen og giver os selv samme kraft som Jesus fortalte de første disciple, Han ville give enhver der har Hans Ånds i sig.


At vandre handler om at træde ud af sin egen båd, lige som Peter gjorde. Ja, de andre turde ikke de blev siddende og var tilskuer. Om du vil følge Jesus så er det nu du skal træde ud af din båd, dig selv , og fra nu af leve uden for dig selv, dit køds lidenskaber og begæringer og fra nu at leve dit liv i troen på Guds Søn. Guds Søn Jesus som har gjort alle ting mulige for dig, om du dog bare ville tage skridtet og gå ud af dit eget liv og leve Hans liv i stedet i Hans Ånd og Sandhed.


Jeg vil gerne men kan ikke finde ud af det.

Mange vil så gerne leve det liv udenfor sig selv men kan ikke fordi. De stadig regner med at de på trods af alt har et eller andet der kan bruges af Gud i deres liv og tjeneste. Men har siger Gud klart nej. Læs selv i Romerbrevet hvad Paulus underviser om. Han siger vi er døde med Kristus. En død siger ikke noget, gør ikke noget føler ikke noget, lever slet ikke. Du må altså dø før du kan leve i Ånden. Bogstaver slår ihjel men Ånden gør levende. Et liv med bogstavernes forståelse gør dig kun bundet ufri og modløs. Du må simpelthen overføres til et andet, Åndeligt liv i stedet for det liv du nu lever.


Måske har du det lige som en flue i et spindelvæv?

Du sider fast. Da forsøger selv at komme ud af det klistrede spindelvæv, men des mere du forsøger des værre får du det. Du er ved at dø, åndeligt talt, du synes ikke har noget liv, den glæde du før havde er forsvundet, de venner du troede du havde er borte, du sider ensom forladt og ser ikke rigtig nogen løsning på din situation. Du har forsøgt at leve som en kristen vel bør leve, du har da også sagt lidt om Gud og Jesus. Men du er kommet ind i et spindelvæv af tanker og spørgsmål, hvorfor, hvorfor råber du i dit indre men du får ikke rigtig noget svar. Du er gal på dig selv, du hader synd, du hader kødet og dets lidenskaber. Du har hørt, læst om alt det Bibelen siger men du synes stadig ikke dit liv er forandret. Hør her. Jesus står og banker på din hjertes dør, han vil gerne ind i dit sind og forvandle dig der indefra så du bliver fyldt med Hans Ånd. Han vil gerne som en der kommer udefra tage dig ud af det spindelvæv som hele tiden fanger dig og gøre dig fri så du kan flyve frit rundt uden at sidde fast i en hel masse tankebygninger.


Ved du hvor Jesus ved sin Ånd ønsker du skal hen?

Ja til Himmelen, men Han ønsker først og fremmest at sende dig hen til Hans kors og op på det så du dør fra dig selv. Skulle du blive ved med at leve i dig selv i dit kød med alt det du mener, føler og dit liv som det er nu vil du ende samme sted igen og igen og til sidst vil du simpelthen som en død flue blive indviklet i en puppe af løgn, og til sidst har Satan fået dig ædt op, så du ikke længere orker at leve. Sådan ønsker Gud ikke du skal leve og have det. Han ønsker alle sine børn frihed fra syndens, dødens og dit eget livs lov og krav. Derfor får du et tilbud i dag lige nu. Træd ud af dig selv og over i Guds Ånds liv.


1. Træd ud af dig selv (gamle Adams livet).

Efes 4.22.


2.Lev omvendt end før.

Kol. 3.9.


3. Vi skal igennem en udrenselses kur.

Hebr.9.14.


Sådan er vi alle i os selv. Tror du Gud kan bruge det til noget?

Romerbrevet 3 fra vers 9.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358354

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40533208847046sekunder