JESUSLIVET - TROENS BEKENDELSSE.

   Troens bekendelse


   År 1949


  www.Bibelen.dk

 

Det er muligt der kan være som en hel borgerkrig i dine tanker, hvor de kører løs. Men det forandrer ikke den sandhed at du har fået fred med Gud, at have fred med gud er ikke altid fred med sig selv, sine tanker. Men her kan du i tro tage tanker til fange under lydighed af Guds Ord. Du kan i tro blive ved med at læse og høre guds ord så dine tanker til sidst tænker Guds ord.


Nå der tales om menigheden gælder det også dig som er på vintræet som en gren (Joh Ev 15).


Men, glem ikke at blive i den forsamling/menighed du er i efter Guds vilje. Selvfølgelig kan der være omstændigheder som gør at du ikke kan komme i menigheden (du kan være syg, svækket) men der for tilhører du stadig Jesu Kristi menighed.


Så havde da menigheden fred over hele Judæa og i Galilæa og. Samaria, den opbyggedes og vandrede i Herrens frygt og ved HelligÅndens formaning, voksede den. Ap, G. 9, 3l.Vi læste her: Så havde da menigheden fred Tak og lov. Det at have fred er en herlig ting. Fred er noget, der er kostbart på jorden i vor tid, noget, som mange mennesker længes efter, virkelig fred, hvile og tryghed. Det er noget, der angår os i dag, hvile og fred. Pris ske Gud! Det kan lade sig gøre for os at få fred i vore hjerter. Det er sandt, at der er nogle, der har forskellig opfattelse af Fred. En søster, der var sygeplejerske, fortalte, at hun vågede ved et dødsleje, en ung mand, der ikke var frelst, som: ikke var interesseret for frelsen i Jesus. Han havde ingen fred, der var eder og forbandelser, fordi han skulle gå bort. Han led af en svær sygdom og havde det også svært åndelig talt. Han lå og kæmpede med døden og gik over grænsen i sin ufrelste tilstand, og familien, der havde været hos ham den sidste stund, sagde: Nu fik han fred. Søsteren gyste ved disse ord, tænk, hvad han gik ind til! Det er ikke fred, om vi går ud af livet her med ufrelst sjæl.Du, som ikke har fået fred med Gud, du må komme til Jesus og få fred i dit hjerte. I Esajas 57 sidste vers læser vi, at de ugudelige har ingen fred. Om du ikke har Gud med dig, har du ingen virkelig fred og glæde og lykke, men hvor er det godt, at vi kan sige, at du kan få fred ved korset, når du bekender dine synder for Jesus. Vi læser i Rom. 5, l: »Alt så retfærdiggjorte af tro have vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. I Johs. 14, 27 siger Jesus til sine disciple: Fred efterlader jeg jer. min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter forfærdes ikke! Det er Jesus, der opretter sit testamente med sine disciple. Hør, hvad Jesus siger: »Fred efterlader jeg til jer. Det er en evig fred som kan bevare i alle ting. Er det ikke en herlig hilsen, at få af Jesus?


Den fred, som Gud vil, at vi skal eje, er den fred, som Jesus ejede i sit hjerte, medens han vandrede hernede. Jeg giver jer ikke, som verden giver, du, som læser dette, er måske optaget af, hvad verden giver. Når vi tænker os om, hvad har verden så givet os andet end uro, smerte, bekymring og fortvivlelse? Jesus vil i dag give dig fred, ja, møde dig med himmelsk velsignelse!Du har måske modgang af mange forskellig slags. men hvor er det herligt, at det står i Hebræer brevet, at Jesus er prøvet i alle ting i lighed med dig og mig. Vi må da gå til Jesus med al vor uro, alle vore kampe, med alt, hvad der piner og plager os, vi må sige: Jesus, du ser, hvad der trykker mig, du ser mine børn, min mand, mit, arbejde, min sygdom, hvor er det herligt at komme til Jesus med alt - min fred giver jeg eder, jeres hjerte forsage ikke!! Hvor let bliver vi ikke forsagte/nedtrykte, når fristelserne støder os? Du ved det bedst, men husk, at Jesus er prøvet i alle ting i lighed med dig. men midt i det alt havde Jesus fred og hvile. Jesus er altid situationens herre. Han kunne møde syndere med ord til frelse. Han kunne møde Peter, der faldt ned for ham og sagde: »Gå bort fra mig Herre, jeg er en syndig mand. Jesus havde ord til at forsvare synder inden overfor farisæerne og ord til at trøste hende med. Jesus Kristus er i går og i dag, ind til evig tid den samme. Alt Han gjorde og sagde den gang han var på jorden, gør Han også i dag. Det eneste vi skal er selv at komme til Ham og så giver han hvile for trætte sjæle og opmuntring til nedbøjede, lægedom til syge. Jesus formår, når vi ikke formår. For Ham er alle ting mulige, glem ikke det.Han havde et ord til den kvinde, der blev helbredt ved, at hun i tro rørte ved hans klæde bon. Jesus havde fred i alle forhold. Han bevarede forbindelsen med sin himmelske Far. Den fred, Jesus ejede, har han givet os. Der står: »Jeg giver eder min fred.« Du må tage imod hans fred, det er en gave, ikke noget, du skal tilkæmpe dig, men du må tage imod den. Om du kommer ind for nådens trone, får du fred. Om du bøjer dig helt ind under Guds vilje, tager du imod Guds fred. Når Jesus havde denne underfulde fred, var det fordi han altid var i den stilling, hans fader ville have. Min fader hører mig altid, fordi jeg gør min faders vilje, har Jesus sagt.I, Ap. G. stod, at menigheden var i Guds vilje. Når den enkelte skal have denne fred i sit hjerte, må vi ind i vor himmelske faders vilje; vi har ikke synd i vort liv, fordi blodet har renset syn den bort. Når vi er der i vort hjerte ind for ham, har vi adgang til livets træ og til livets kilder. Hvor er det herligt . Hvor har vi grund til at prise Gud for, at der findes en sådan hvile og fred for Guds menighed. Ved den Helligånds formaning gik menigheden frem; det var ikke ved noget menneskes indsats, men den Helligånd fik lov til at arbejde. Min broder og søster!Har den Hellig ånd fået lov til at gøre sit værk i dig? Den Helligånd fører os ind i den stilling, hvor vi har bønhørelse. Der står om Barnebas, der kommer til Antiokia, at han frydede sig og formanede dem til, at de skulle hænge ved Herren. Hvad Jesus ønsker i dag, er en menighed holdt fast ved apostlenes lære, brødets brydelse og de helliges samfund. Der stod om disse, at de vogtede på freden. Er du bange for, at du skal tabe den fred, du har fået i dit hjerte? Så snart vi mærker, at der kommer noget ind i vort liv, der bryder forbindelsen med himmelen, skynder vi os til korset; vi tillader ikke, at noget forstyrrer vor fred.Måske du har haft hvile i Jesus, men nu har du mistet freden; der er kommet noget, som har forstyrret freden., måske en lille synd har sneget sig ind i dit hjerte, freden er borte, denne Guddommelige fred, Jesus har givet sine ord, kom til korset. bliv fornyet i Ånden. Og Guds fred vil der ved korset strømme ind i dit hjerte på ny.Når vi kommer ind i Ånden, ser vi at alt består ikke i, at vi er frelste og har fået tilgivelse for alle vore synder. Men i at Gud, vor Fader, vil tage os helt ind i sit liv, tage os i Sin hånd, føre os ind i Hans beredte gerninger.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358664

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34838485717773sekunder