JESUSLIVET - VÆR VÅGEN OG BED.

VÅG OG BED

 

Sadhu Sundar Singh. (Fra bogen. Våg og bed. 1925.)

 

Kom her til mig, alle som lider møje og besvær, og jeg vil give jer hvile. Matt.11.28.

 

Da jeg i går kom til den her egn, vakte landskabets skønhed min beundring. Men hvor dejlig vi end kan synes naturen er, kan den ikke tilfredsstille vore sjæle. Den kan tilfredsstille vore øjne til et vist punkt, men ikke vore hjerter. Denne verden giver os ikke fred. Den er ganske vist Guds værk, men mennesket og menneskets hjerte kan kun blive stillet tilfreds af Skaberen selv.

 

Menneskerne søger alle slags midler for at finde hvile og fred for deres hjerter, men erfaringen viser, at intet af det, der hører denne verden til, kan give fred. Vor sult og vor tørst kan tilfredsstilles, men ikke vore sjæle.

 

Jeg har truffet millioner, og jeg har spurgt dem: Du er uden tvivl tilfreds med dit lod; Din rigdom, er det nok for dig? De svarede. Nej absolut ikke!

 

Jeg har mødt højstillede personer, rajaher og konger, og jeg har spurgt dem, om de var tilfredse. De svarede: Nej. De betroede mig: Vi føler en indre trang og længsel, men vi får der intet, som tilfredsstiller vor sjæl(det indre) Mange anstrenger sig for at finde denne hvile for deres sjæle;. men de bliver lidt efter lidt trætte af deres søgen, mister alt håb og er ved at fortvivle.

 

Kun gennem bønnen, som er det åndelige livs åndedræt, kan vi finde sand fred.

 

Våg (vær på vagt).

Våg og bed, sagde Jesus. Det er det væsentlige for vort åndelige liv. Mange kristne når slet ikke at forstå, hvad kristendom egentlig er, de forsømmer bønnen.

 

Hvis vi beder, vil vi få at vide hvem Kristus er.

 

 

Mange Kristne kender ham fra læsning i Bibelen; de ved, at han er en stor mand, en stor åndelig vejleder. Nogle tænker, han er en profet, men fordi de ikke beder, forstår de ikke, at han er den levende Kristus. De tror, at han har efterladt os et stort eksempel, som vi skal følge, men de tror ikke, at han er Gud.

 

Der har allerede været mange profeter her i verden, i forskellige lande, men ingen af dem har kunnet tilfredsstille den menneskelige sjæl. Efter så mange profeter trængte verden til en frelser, til Gud i menneskeskikkelse.

 

Han lærte sine disciple at bede. Vor åndelige liv er i stor fare, hvis vi ikke beder. Denne fare består ikke udelukkende i den kendsgerning, at vi synder, men i en hel række andre fristelser af åndelig art. Vi fristes, og vi falder i fristelserne fordi, vi ikke gør Guds vilje.

 

Da jeg hørte om Kristus, gav jeg mig til at forfølge hans børn. Jeg sagde til mig selv. Kristus var sikkert en stor mand, men her i Indien har vi også store profeter. Jeg behøvede en frelser og kunne ikke forstå, at Kristus var denne frelser.

 

I vore dage ved indbyggerne i de lande, som kalder sig for kristne rigtig meget om Kristus, men Ham selv kender du ikke.

 

Efter at jeg havde besøgt Vesten, vendte jeg tilbage til Indien, og der spurgte man mig: Hvad synes du, at kristendommen har udrettet i Europa? Kristus sagde: I skal elske hinanden, og fører indbyrdes krig. Kristendommen har spillet fallit i Europa. Jeg svarede: Det er ikke kristendommen, men Europa selv som har spillet fallit, fordi man ikke forstår Kristus. De har ikke kunnet forstå hans undervisning. fordi de ikke lever med ham.

 

Der er nogle bønnens mennesker, som kender Kristus og lever med ham. Foruden dem er der ser en stor mand, og ikke en frelser i Jesus Kristus. De tror ikke han er frelseren, fordi de ikke i virkeligheden elsker ham og beder til Ham.

 

De er meget godt oplært i videnskabelig filosofi, men de forstår overhovedet intet af åndelige ting. De giver deres hjerner næring, men deres sjæl dør af sult. Det er ikke hjernen, som kan tilfredsstille hjertet, men Han, der har skabt dette hjerte; kun gennem bønnen lærer vi de åndelige tings virkelige værdi at kende.

 

Paulus siger: Gud har oprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus (Ef. 2, 6). Han siger ikke: Først efter døden, men allerede her i dette liv kan vi leve i det himmelske. Paulus var en bønnens mand. For at vort Liv skal blive et bønnens liv, må vi leve i det himmelske allierede her på jorden, og så vil vi gennem bønnen blive frelst fra farer og fristeiser.

 

Jeg vil illustrere denne tanke ved en fortælling. For nogle år siden sad jeg en gang oppe på et af Himalayas bjerge, som var 6000m. højt, da der pludselig udbrød et frygteligt uvejr.

 

Først blev jeg forskrækket ved tanken om, at jeg var i fare og kunne blive knust af lynet, men, snart jeg så, at uvejret rasede, nedenunder mig. Jeg var i sikkerhed oppe på bjergs toppen, medens uvejret udfoldede sig og lynene knitrede nede under mine fødder.

 

Og det ord af Kristus dukkede op i mine tanker. ,,Jeg så Satan falde ned fra Himlen som et Lyn. Så sagde jeg til mig selv. Sådan er det for et Guds barn, når han er oppe på højden. Når han er helt nær ved den levende Kristus, magter Satan intet, overfor ham. Det er kun, når han stiger ned og går bort fra Kristus, at fristelsen og synden kan få fat i ham. Gennem bønnen holder vi os fjernt der vi os fjernt fra farerne og fristerens anstrengelser kan intet udrette overfor os.

 

Jeg spørger indimellem de Kristne: Hvorfor tror I på Jesus Kristus? Man svarer mig: Fordi han er Frelseren. Så spørger jeg. Hvilket bevis har I for, at han er Frelseren? Men det står jo i Bibelen! Så siger jeg: Den kendsgerning, at der tales om Jesus Kristus i en bog, selv om det er Bibelen, er ikke et tilstrækkeligt bevis; Beviset må kunne findes i jeres hjerte; det er der, I må kende ham, derefter vil det først blive virkeligt for jer, at han er Frelseren.

 

Vi bør gå til ham og bede til ham, for at han kan åbenbare sig for os, og vi kan lære ham at kende. Da jeg antog ham for en stor morallærer, tog jeg fejl; da jeg bad til ham, forstod jeg, at når der i vore dage er så mange nye lærer, er det fordi mennesker ikke kender Jesus Kristus, som alene kan stille deres hjerters trang. De tror på et eller andet, og når dette ikke længere tilfredsstiller dem, griber de noget andet og bliver alligevel ikke tilfredsstillet.

 

Hvis vi vil lære noget om religionen, må vi gå til dem, som er specialister i religiøse spørgsmål, og som selv har gjort erfaringer. Vi kan ikke forlange, at en Ingeniør skal vide besked om kirurgi eller at en kirurg skal kende maskiner.

 

Hvad ved dogmatikere og filosoffer egentlig om Kristi Guddommelighed? gå til specialisterne i religion: Mystikere, profeter, bønnens mennesker; de ved besked om, hvad religion er.

 

Min religion er ikke afhængig af den ene eller anden lære om religion, min religion er kun afhængig af Kristus selv.

 

Når jeg tænker på dem, der kun er kristen af navn, bliver jeg bedrøvet. Hvis de kendte ham, ville de elske ham og følge ham. Der er mange, som kun kender ham fra teologien eller set fra et historisk synspunkt. De giver sig ikke tid til at leve med ham, derfor kender de ham ikke. Det er Grunden til, at de benægter hans Guddommelighed.

 

Spørg dem, som har levet med Jesus Kristus, om hvem han er. Den levende Kristus har forvandlet deres liv på en så vidunderlig måde, at de allerede her på jorden lever i Himlen. Han giver dem freden, den sande fred, fordi han er fredsfyrsten.

 

Mennesker har prøvet at fremme freden her i verden og få krigene til at holde op. Folkenes forbund har også gjort store anstrengelser, men folkenes forbund (EU) kan intet gøre, så længe der ikke er et hjerternes forbund, og dette forbund er kun muligt, hvis hjerterne gives til ham, som er hjerternes Herre. Kun i ham kan vi finde den virkelige fred.

 

Vi kan ikke forstå de åndelige ting, hvis vi ikke tilbringer nogen tid i bøn og betragtning/refleksion.

 

Der kan være pragtfulde fugle i luften og strålende stjerner på himlen, men hvis I vil have perler, må I dykke ned på havsens bund for at finde dem. Der er mange skønne ting i den ydre verden. men perlerne findes kun i havets dyb. Vil vi have Åndens perler, må vi dykke dybt ned. d.v.s vi må bede, så vil vi få de dyrebareste perler. At se.

 

Gud hjælpe os til at bruge tid til bønnen; det er det vigtigste i vort liv. Gid vi kunne blive klar over, at Himmeriges dør åbnes med bønnens nøgle. Jeg er ikke den eneste, som har fundet denne fred; der er tusinder andre i andre lande. Grib nu denne lejlighed. Gå til ham i stilhed, gå til ham, der vil velsigne jer, og I vil finde Himlen på jorden.

 

Kom her til mig, alle som lider møje og besvær, og jeg vil give jer hvile. Matt.11.28.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 367353

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,80072093009949sekunder