JESUSLIVET - VOR FRELSESVISHED.

Bibelens grundlæggende Sandhed


ERELSESVISHED


Pastor. Sv. Abrahamsen 1964(Fra Det udgåede blad. Morgenstjernen)Inden vi går videre skal lige vide følgende.

Vished er et gammelt ord, som er glemt af mange. Vished = noget man ved, som ingen kan tage fra én. Det er en fast overbevisning som Gud ved sin HelligÅnd har overbevist os om. Vished kan også siges med. Jeg ved at jeg ved, at jeg er det.Kristus = Guds salvede.

Vh Jan Lund Nissen.Du kan begrunde din personlige frelse på Jesu Kristi værk. Et fuldbragt værk! Derfor. Fordi. Jesus har fuldbragt din frelse er du frelst og har dit navn indskrevet i Livets bog og er gået over fra dommen over de ugudelige/ikke troende til livet i Gud sammen med Jesus ved HelligÅnden. Det er noget der er sket og det skal ikke ske engang mere. Det er fuldbragt af Jesus.
Enhver kristen ved, i tro, at Jesu forsoningsværk på Golgata og hans opstandelse var absolut nødvendige, for at vi skulle frelses. Disse grundlæggende sandheder udgør evangeliet i Bibelen, og det er dem, Paulus tænker på, når han i 1. Kor. 15 siger: "Jeg vil minde jer om det evangelium, som jeg forkyndte jer, som I også tog imod, som I stadig står i, og som I også frelses ved".
Hvilket evangelium?

Jo, "jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vore synder efter skrifterne, og han blev begravet, og at han er opstået på den tredie dag efter skrifterne". Disse sandheder må altså modtages i tro af enhver, som ønsker at blive frelst.Nuvel - når det er sandt, at dette er den grund, på hvilken Gud frelser en troende synder, og når det er sandt, at Kristus døde og opstod efter skrifterne, så kan jeg, som en troende, med fuld vished regne med en evig frelse. Dette er ikke indbildskhed eller hovmod fra min side, men det er i stedet enkel/enfoldig tro på det fuldbragte værk af min Herre og Frelser, Jesus Kristus.Som det sidste ord på korset råbte vor frelser: Det er fuldbragt!

Med dette hentydede Jesus til sit værk for fortabte syndere. Det græske perfektum taler altid om en handling, som skete i fortiden, som var fuldendt i fortiden, men hvis afsluttende resultat fortsat eksisterer, i nutiden. Derfor betydet "et fuldbragt", at Jesu forløsende værk nu er udført og hører fortiden til, men det forløsende værk er stadig som noget, der gælder i nutiden, og dets resultat varer til evig tid.Det gamle testamentes præster kom engang årlig og bragte ofte for synden, og de stod altid op, når de forrettede tjeneste, thi de blev aldrig færdige, og offeret skulle bestandig gentages. Men da vor ypperstepræst Jesus, fuldbragte sit værk, da gjorde han det "een gang for alle (Hebr. 9, 12 og 26 og 28 og 10, 10). Efter dette satte han sig. "Alle præster står daglig og udfører deres tjeneste og frembærer gang på gang deres ofre men Jesus har frembåret et offer for synden og derefter har Han sat sig ved Guds højre hånd". Hebr. 10, "Det er fuldbragt"! Dette er grunden for min tro, og på dette hviler mit håb for evigheden og min frelsesvished, og det hviler der bl.a. pga. af følgende grunde:Jesu Kristi værk var og er et "offerværk". "Også vort påskelam er slagtet, nemlig, Jesus Kristus". (1. Kor 5, 7).


Ideen, om at et offer skal bringes for at sone synden, tilhører en del af alle religioners lære. Det syntes at være et nedlagt menneskeligt instinkt, at det skal være sådan. De første blade i Bibelen fører også vore tanker i den retning. De åbenbarer/synliggør det faktum, at Gud ønsker et blodigt offer for synden, sådan som Abel gav ham Et lam blev engang ofret som sonemiddel. Det var tilfældet med Abraham (1. Mos. 22, 7-8), og det var senere tilfældet med Israel (2. Mos. 12). Vor Herre Jesus Kristus kaldes i skriften Guds lam. Esajas siger, at han var "som et lam, der føres hen for at slagtes" (53, 7), og Johannes siger "se Guds lam, som bærer al verdens synd". (Joh 1, 29). Dette navn havde han, fordi han blev ofret for os, som lammet fordum blev ofret under de jødiske ritualer.Hebræerbrevet viser os, at Jesus blev "åbenbaret/synliggjort for ved sit offer at bortskaffe synden" (9,26). Ganske enkel tro på dette offerværk giver mig vished om, at jeg er frelst.Kristi værk var et stedfortrædende værk. Jesus "blev givet hen for -vore synder" (Rom. 4,25). Jesus Kristus døde "for os", for "ugudelige, lovovertrædere. (Rom. 5, 19). "Kristus 1øskøbte os fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for vor skyld". (Gal. 3,13).

Han bar alle vore synder på sit legeme op på korset. (1. Pet. 2, 24). "vore sygdomme bar han, tog vore smerter på sig, vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår". (Es. 53, 4-5).

Alle disse skriftsteder, der blot udgør en lille del ud af mange flere, at Jesu værk var stedfortrædende. Hvad han gjorde, gjorde han for verden, for os, for dig, for mig. Den syndfri betalte syndens gæld, den uskyldige døde de skyldiges død, skaberen døde for sin skabning. Det er at ære Gud, at jeg accepterer denne sandhed, at jeg tilegnet mig den i mit hjerte og aldrig et øjeblik tvivler på, at jeg er frelst. Simpel/enkel tro på det stedfortrædende værk udført af Jesus skænker mig vished om, at problemet vedrørende min urenhed og synd er løst for evigt! Kristi værk var et fuldstændigt suverænt værk.Det er vigtigt for os at forstå, og tage imod dette i tro. Det er ene og alene Jesu Kristi værk som er en del af Guds suveræne plan. Det blev udført helt frivilligt af Guds Søn, og ikke af tvang. Enhver menneskelig indblanding i dette værk og enhver menneskelig hjælp til dette værk er helt udelukket. Bemærk følgende skriftsteder: "Gud, Herren lod falde på ham, den skyld, der lå på os alle - det var Herren Guds vilje at slå ham -". (Es. 53, 6 og 10). Vi "bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved for1øsningen i Jesus Kristus, ved hvem Gud ved hans blod fremstillede som sonemiddel -". (Rom. 3, 24 og 25). "Guds kirke/menighed, som han købte sig med sit eget blod". (Ap. G. 20, 28). "Den som ikke kendte synd, har Gud gjort til synd for os -". (2. Kor. 5, 21).Bevar dette i tro, at Jesus i Guds tanke er det slagtede offer Lam helt fra verdens grundlæggelse (Åb. 13, 8), og i ham udvalgte Gud os før verdens grundvold blev lagt (Ef.1,4). Frelsen var altså planlagt før nogen menneskelig mening eller tanke kunne lægges i den, og fordi dette værk er et så enestående gennemtænkt, suverænt værk, kan du ved enkel tro på dette værk, bevare din vished om, at du er frelst.
Ordene "I er frelst" i Ef. 2, 8 står i perfektum, og det betyder, at når du tror på det fuldbragte værk, på korset, det, der skete i fortiden, men for evigt gælder, så er du et frelst menneske i dag, og frelsen, der tilhører dig i dag, vil altid følge dig, fordi den varer i al evighed.
Guds ord og det fuldbragte værk er de to ting på hvilke din tro kan hvile i fuld forvisning/overbevisning. Netop fordi. Du som tror på Jesus skal vide. Du har evigt liv. Du får det ikke engang, når du udånder. Du har det nu. Det er fuldbragt af Jesus Kristus, som døde efter Skrifterne for synderes overtrædelse.Dette gælder for os som tror på Guds store navn.

Amen.
 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358304

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,76271200180054sekunder