Jordkløver - Beboermøde 14. maj 2012
 

Referat af beboermøde for lejere hos Peter Ibsen i Kløverparken, Århus

afholdt 14. maj kl. 20:00 pĂĄ Katrinebjergskolen.


Fremmødt var beboere fra 10 beboelseslejemål. Der forelå afbud fra administrator.


Dagsorden:

  • Status for beboerrepræsentationen, herunder personvalg

  • Vinduer mv.

  • Vaskesystem og vasketider.

  • Orientering om økonomien.

  • Eventuelt.


Status for beboerrepræsentationen, herunder personvalg.

Peter Christiansen orienterede om, at beboerrepræsentationen i oktober blev stiftet korrekt, og der blev også ved stiftelsen afholdt valg af 3 beboerrepræsentanter, idet der skal være minimum 3, for at beboerrepræsentationen er gyldig.

Imidlertid udtrådte en af de valgte i november 2011, og således var med kun 2 valgte repræsentationen ikke gyldig.

Herefter foreslog Peter Christiansen valg af Knud Stagstrup som beboerrepræsentant. Der var ikke andre forslag, og Knud Stagstrup blev valgt uden indvendinger.

Det blev foreslået at vælge en suppleant. En meldte sig, og heller ikke her havde de fremmødte indvendinger, men den valgte trak sig umiddelbart efter beboermødet.


En beboer spurgte, om der var sikkerhed for, at beboerrepræsentationen nu var funktionsdygtig. Repræsentanterne kunne oplyse, at omkring stiftelsesproceduren havde der været henvendelse til Danske Boligadvokater via hjemmeside. Her havde advokat Jytte Holm Larsen (Advodan, Lyngby) svaret pr. e-mail med link til tidligere domsafsigelse (Karnov) i en tilsvarende sag, at der ikke ved stiftelse er krav om et mindste antals fysiske tilstedeværelse, hvorfor stiftelse ved fremmøde + fuldmagter må anses lovlig.

At linket er til Karnovs lovsamling, er oplyst af Retshjælpen, der blev kontaktet om løsningsforslag, da det er beboerrepræsentanterne magtpåliggende at overholde spillereglerne. Desværre fandt man ikke der paragraffer at henvise til angående løsning. Men man foreslog at spørge de fremmødte på et beboermøde, om de kunne acceptere, at løsningen var valget af den manglende repræsentant.

Der ville så være en beboerrepræsentation fra efter valget, og kravet om et beboermøde i et kalenderår inden 1. april gælder næstfølgende kalenderår.


Vinduer mv.

Peter Christiansen nævnte, at i forbindelse med en henvendelse til administrator om træk fra egne vinduer havde der været en snak om det samme problem for beboerne generelt. Administrator havde her sagt, at han på beboermødet gerne måtte opfordre lejerne til, hvis det trækker ind hos dem, at rette henvendelse direkte til hende, hvorefter Hustømrerne så ville blive sendt ud for at tætne og se på løsninger.

Flere beboere gjorde opmærksom på det varmespild utætte vinduesrammer medfører, og ligeledes blev det nævnt, at selv om Hustømrerne har været hos nogle lejere, var der stadig utætheder.

I konsekvens af opfordringen til henvendelser fra de enkelte lejemål blev beboerrepræsentationen af forsamlingen opfordret til at formulere en henvendelse, som man så efterfølgende kunne skrive under på. Dette ville blive iværksat snarest muligt.

Peter Christiansen foreslog, at der til brug ved eksempelvis sager af denne type, men også i almindelighed på beboerrepræsentationens hjemmeside - under forudsætning af administrators accept heraf - blev etableret en mulighed for, at administrator via denne kan meddele sig til beboerne. Det var der bred accept af, og der vil i givet fald blive set på det tekniske omkring det.

Vaskesystem og vasketider.

Peter Christiansen spurgte forsamlingen, om man var tilfredse med dels vasketavler, dels vasketider, og alle fremmødte var meget tilfredse med det nye system og ligeledes rigtig godt tilfredse med vasketiderne. Der blev dog foreslået, at folk skulle gøres opmærksom på at fjerne deres tøj fra dels vaskemaskiner, dels tørrerum.

Og det nævntes også, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne vinduerne i tørrerummet, når der er fugtigt vejr udenfor, idet tøjet så ikke tørrer så hurtigt. Ligeledes blev der opfordret til, at man efter vask rydder op efter sig og gør maskinerne rene.


Orientering om økonomien.

Knud Stagstrup var i november blevet bedt om at varetage kassererfunktionen.

Han præciserede, at tilbageholdelsen af de indbetalte 8 kroner pr. måned fra den oprettede konto ene og alene har sammenhæng med beboerrepræsentationens manglende gyldighed, og at det naturligvis er forståeligt, at dette først skulle bringes i orden.

Arbejdernes Landsbank er valgt, dels fordi de har en vis ekspertise i netop foreningskonti, dels fordi Knud Stagstrup syntes, det var bedst ikke at oprette den i en bank, hvor kassereren som privatperson har konti.

Kontoen var oprettet i overensstemmelse med en ret omstændelig procedure, der er for dette med dokumentation, og det har kostet 150 kroner at oprette den. Der er 3 øre på kontoen, som er renter af de 150 kr. før deres videreforsendelse fra en afdeling af banken til en anden.

Det blev oplyst, at en foreningskonto oprettes i navn af den, der opretter den, men alene med fuldmagt på en bankformular fra pågældende bestyrelses - eller her beboerrepræsentations - øvrige medlemmer.

Der ville blive arbejdet pĂĄ, at udvide tegningsretten for kontoen til ikke alene at omfatte kassereren, men ogsĂĄ formanden.


Eventuelt.

Under eventuelt drøftedes enkelte henvendelser, der måtte konstateres at ligge uden for en beboerrepræsentations virke, blandt andet medbeboeres larmende sammenkomster. Der var enighed om, at hvis man har problemet, bør man selv rette henvendelse til vedkommende og eventuelt i grovere tilfælde til administrator eller til politiet.

Referent

Knud Stagstrup

Gennemlæst og rettet til af

Peter Christiansen og Jørn Melin 
Panel title

© 2018 jordkloever

Antal besøg: 3975

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,44852685928345sekunder