Jordkløver - Referat fra stiftelse 25. oktober 2011
   

Kort mødereferat af stiftende møde for beboerrepræsentation i udlejer Peter Ibsens ejendom i Kløverparken, 8200 Aarhus N – afholdt tirsdag 25. oktober 2011 på Katrinebjergskolen.


Mødet påbegyndtes kl. 20,00 og blev dirigeret af Peter Christiansen, Der var fremmødt lejere fra 23 beboelseslejemål. Desuden var ejendomsadministrator Hanne Oschätzchen til stede sammen med en praktikant.

Indledningsvis sendtes en seddel rundt, som fremmødte, der var for beboerrepræsentation, kunne skrive sig på, idet det blev gjort klart, at der skulle tælles lejemål og ikke personer.

Administrator fik ordet og gjorde opmærksom på det forhold, at der i nogle lejligheder kunne være personer, der var i fremleje, og at disse ikke kunne stemme i forbindelse med oprettelse af beboerrepræsentation.

En beboer ville gerne vide, hvad en repræsentation skulle lave. Peter Christiansen og administrator forklarede samstemmende, at den ville være et mellemled mellem lejerne og administrator. Denne gav her udtryk for, at det ville være en god ting, da det var det i andre administrerede ejendomme.

Administrator påpegede dårlig rengøring i vaske- og tørrerum og sagde, at det fremover ved oprettelse af repræsentationen ville blive en af dens opgaver at holde øje med dette. Fra en beboer blev der udtrykt enighed i den dårlige rengøring.


Sedlen var nu nået rundt, og navnene der kunne tælles sammen med afgivne fuldmagter fra beboere forhindrede i at møde op. Det samlede antal er 46 ud af 63 beboelseslejemål. Der blev dog taget forbehold for problematikken omkring fremleje i enkelte lejligheder. Med dette forbehold valgtes 3 beboerrepræsentanter, der hver især bor i en del af ejendommen, der er fælles om et vaskerum.

For Rødkløvervej 12, 14 og 16 valgtes Peter Christiansen, Rødkløvervej 12, kld. For Rødkløvervej 18 + Hvidkløvervej 9 valgtes Lene Vestergaard, Rødkløvervej 18, 2. For Jordbrovej 5, 7 og 9 valgtes Jørn Melin, Jordbrovej 9, 1. tv.

Der vedtoges, at referenten skulle sende navnene på dem, der enten ved tilstedeværelse på den omdelte liste eller ved fuldmagt havde tilkendegivet at være for oprettelse til administrator via e-mail, således at gyldigheden, eksempelvis omkring fremleje, kunne gennemgås af denne. Dette ville blive sendt sammen med referatet et par dage efter mødet.


Man vendte tilbage til problemerne i ejendommen. Administrator mindede beboerne om, at de skulle huske at gøre rent og lufte ud hos sig, og nævnte, at de ældre beboere var et godt eksempel på, hvordan dette kan gøres. Fra salen blev der spurgt til huslejestigninger ved udbedringer, og der blev svaret, at sådanne kun kunne forekomme med de lovbestemte varsler. Peter Christiansen nævnte, at de bør undgås, og at eksempelvis vedligeholdelse, der har manglet over længere tid, tværtimod kunne medføre en periodisk nedsættelse af lejen – eksempelvis ved huslejenævnets mellemkomst, hvis det skulle blive nødvendigt.

Administrator foreslog, at ved oprettelse skulle hun og de valgte repræsentanter sammen gennengå hele bygningen. - En beboer på Jordbrovej spurgte til, om ikke udbedrede punkterede ruder var på vedligeholdelseskonto eller ej. Administrator forklarede, at der for forskellige lejemål er forskellige aftaler vedrørende indvendig vedligeholdelse. Samtidig lovede hun, at der ville blive set på revner i murværket, hvor der siver vand ind.

Spurgt om det ville koste noget at have en repræsentation blev der svaret, at nogle steder betaler man f. eks. 5 kr. pr. måned til dækning af porto, papirkøb osv. for ikke at belaste repræsentanternes private økonomi, da disse har en vis ulejlighed.

Der blev spurgt, om beboerrepræsentationen havde indflydelse på håndværkertilbud (licitaitioner). Administrator svarede, at den kunne få indsigt indervejs i forløbet og komme med udtalelser, men at afgørelsen alene ville ligge hos udlejer. - Endelig blev der lovet en gennemgang af de forskellige aftaler, der og har været om istandsættelser. 

Mødet afsluttedes lidt over kl. 21. Referent: Knud Stagstrup
 

 
Panel title

© 2018 jordkloever

Antal besøg: 3999

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33585691452026sekunder