Eksamensvejledning

 

Eksamen i Dansk på A-niveau foregår ved en mundtlig OG en skriftlig eksamen.

 

Mundtlig eksamen

 

Emnet trækkes i et klasseværelse.

Forberedelse varer 48 minutter og foregår i et andet klasseværelse.

Efter de 48 minutter går man retur til det rum man trak emnet i og holder sin eksamen.

 

Hér holder man 10 minutters oplæg og efterfølgende er der 10 minutter til spørgsmål fra/dialog med lærer og sensor.

 

Herefter venter man uden for i 2-5 minutter, hvorefter man kaldes ind igen og får sin karakter.

 

Emner, der kan trækkes: Alle emner, som indgår i pensum.

 

 

Skriftlig eksamen

 

Man møder i et skrivelokale, hvor alle fra holdet sidder.

Der må benyttes PC og alle materialer MINUS INTERNET OG KONTAKT TIL OMVERDENEN.

En halv time efter deles man i grupper (4-5 personer) og går i et gruppelokale.

Hæfte nr. 1 udleveres (indeholder eksamenstekster og spørgsmål, hér skal perspektiveres og inddrages andre tekster).

Gruppen diskuterer 1.5 time.

Herefter vender gruppen tilbage til skrivelokalet.

Hæfte nr. 2 udleveres. Dette er en specialtekst/særtekst, som er blevet omtalt i Hæfte nr. 1.

I skrivelokalet har man så 4.5 time til at skrive en opgave på 2-4 sider HVER FOR SIG, IKKE I GRUPPER.

 

I hæfterne er der valgmuligheder mellem fx 3 cases, hvor man så vælger 1 case og laver dén.

 

Der plejer at være mulighed for selv at sammensætte eksamensgrupperne internt i klassen inden eksamensdagen. Hér må vi lige tale med Johan.