Et filmklip som en prøvetekst- Hvad gør man så?

Hvis man trækker et filmklip til den mundtlige prøve i dansk, er der et tv-apparat og en videoafspiller i forberedelseslokalet, så du kan se filmklippet mange gange.

1.     Læs prøveoplægget: Ud fra prøveoplægget og/eller videokassetten kan du sandsynligvis afgøre, om det er en reklamefilm, en kortfilm eller et uddrag af en spillefilm, du har trukket.

2.     Giv dig tid til at se filmen, som du plejer at se film: Læn dig tilbage, slap af oplev filmen.

3.     Se filmen en gang til: Denne gang skal du begynde at analyse og skrive stikord ned. Er der rekvisitter? Hvor lang tid varer handlingsforløbet i filmen. Hvilken genre høre filmen til?

4.     Spol filmen igennem: Læg mærke til de filmiske virkemidler: klipperytme, kamerabevægelser, lys og lyd.

5.     Start med at fortælle hvad filmen hedder, og genfortæl ganske kort filmens handling med dine egne ord.