Genfortælling, referat og resume

 

Genfortælling

En genfortælling er en forkortet udgave af et forlæg. Når man genfortæller, gengiver man både indhold, stil og stemning. En genfortælling er mere objektiv end et referat. I et referat foretager man en udvælgelse af, hvad der skal med.

Referat

Et referat er en sammentrængt gengivelse af et forlæg eller noget talt. Da referatet skal være kortere end forlægget, bliver man nødt til at udvælge det vigtigste. Det gælder altså om at begrænse det kvantitative og præcisere det kvalitative. Udvælgelsen skal foregå ud fra, hvad referatet skal bruges til, og hvem der skal bruge det.

Når man referer,  kan følgende råd bruges:

·         Referatet skal være kort, kun det vigtigste skal med

·         Præsenter forlægget, inden referatet begynder

·         Referatet skal være neutralt, uden personlige holdninger

·         Referatet skal skrives i 3. person.  Brug aldrig jer-form i et referat

·         I referatet omskrives replikker til indirekte tale

·         Referatet indeholder helst kun en grammatisk tid

·         Referatet skrives i et sammenhængende sprog

·         Gengiv teksten med egne ord. Et referat er ikke en afskrift

·         Referatet skal være afrundet og afsluttet

Resume

Et resume er et sammentrængt referat. Når man skal sortere og vælge fra i endnu højere grad end i referatet, vil resumeet ofte blive mindre objektivt end referatet. De sammen råd som til referatet kan følges med hensyn til, hvad man skal være opmærksom på forlæggets fokus og budskal og udelade eksempler, gentagelser, detaljer og fyld.