Gennemgang af noveller og romaner(uddrag).

1.     Almindelige oplysninger:

a)     Genre: Novelle, romanuddrag, dagbog, brev, erindringer, digt osv.

(novelle = en kort afsluttet prosafortælling)   

b)    Forfatter (evt. oplysninger senere)

c)     Skrevet hvornår? (årstal)

2.     Tekstens indhold:

a)     Resume af handlingen. Højdepunkter/klimaks/pointe- er der særlige brændpunkter eller kontraster?

b)    Miljøbeskrivelse= HVOR forgår det- sociale forhold (rig/fattig) by/land, naturbeskrivelser, situationsbeskrivelser.

c)     Personbeskrivelser: udseende, væremåde (tanker, tale, gør). Direkte eller indirekte beskrivelse forholdet mellem personerne.

3.     Tekstens sprog og opbygning (komposition)

a.     Kronologisk opbygget evt. m. flash-back, stigende spændingskurve, mange beskrivelser af fx steder, natur eller tanker.

b.     Hvem fortæller? Jeg-person eller fortalt i 3-person, Alvidende fortæller. Synsvinkel: Fast eller skiftende. Forfatterkommentar.

c.      Specielle ord og udtryk: dialekt, slang, humor, ironi.

d.     Billedsprog (metaforer)

e.     Rim, vers.      

4.     Tema og ide med teksten – fortolkning

a.     Hvilket emne (tema) behandles.

b.     Hvad er tekstens budskab, hvad mener du selv – begrund. Eller hvad vil forfatteren sige med teksten.

c.      Din meningen om teksten eller om emnet.