Tom Kristensen

506a9b78edd6502102012.gif

Vigtige årstal:

1893 født i London

1896 Flyttede til København

1912 begyndte at skrive digte

1919 uuddannet cand. Mag i tysk og engelsk

1920 flere rejser til østen og Spanien

1923 ansat som kritiker ved Politiken

1948 flyttede til Thurø

1974 Tom Kristensen døde

Levnedsbeskrivelse:

(Aage) Tom Kristensen (TK) var født i London, men flyttede som 3 årig til København sammen med sine forældre. De boede i et typisk arbejdermiljø. Hans forældre havde begge en rastløshed, dels skiftede faderens ofte arbejdsforhold og moderens var utilfreds med tilværelsen og hun havde en stor trang til at flytte. Denne rastløshed kom også til at præge Tom Kristensen i hans videre livsforløb.

Allerede fra 1912 - 16 begyndte TK at skrive ekspressionistiske digte.

 I studentertiden var TK meget søgende efter andre værdier end de gængse udbredte, som han nærede stor mistillid til. Han var meget inspireret af Nietzsches citat ”Man må have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne.”

 I 1919 blev TK, uddannet som cand mag i tysk og engelsk. Ved siden af hans forfatterskab, levede han af at være ansat som kritiker ved politikken, hvor han blev ansat i 1923 og var til 1963, dog med en afbrydelse i 1927 – 1931.  

I 1920´erne foretog TK, flere længere varende rejser til bla Kina, Japan og Spanien. Disse rejser inspirerede ham til at skifte skrive stil og han lagde mere og mere afstand til sit ekspressionistiske udgangspunkt.

TK, var sandsynligvis igennem sin ungdom depressiv, der førte til et voldsomt alkohol forbrug. Han fortæller selv i et interview fra 1962, ”at han som ung havde et mørkt livssyn og ikke troede der var nogen mening med tilværelsen”.

TK skrev digte, romaner, noveller, anmeldelser, avisartikler, rejseskildringer, nekrologer og erindringer. Han oversatte bl.a Freud, Joyce, Remarque, Hemmingway, D.H Lawrence, og T. S Eliot til dansk.

TK var gift fem gange og boede ved sin død på Thurø, hvor han havde boet siden 1948.

Debut:

 Tom Kristensen debuterede med digtsamlingen Fribytterdrømme, 1920 hvor ca. halvdelen af digtene kan karakteriseres som ekspressionistiske

506a9b78edd6502102012.gif

Mest kendte værker:

·        Digte.: Fribytterdrømme (1920)

·        Rejserne: En kavaler i Spanien (1926) – Rejse i Italien (1950)

·        Romaner: Livets arabesk (1921 – Hærværk (1930)

Priser:

Holberg medaillen 1945

Emil Aarestrup-medaillen 1953

De gyldne laurbær 1955

Medlem af det danske akademi 1960

Det danske akademis store pris 1968

Optaget i kulturministeriets litteraturkanon 2006

 506a9b78edd6502102012.gif

Hvis du vil vide mere om Tom Kristensen:

www.forfatterweb.dk/kristensen-tom

www.denstoredanske.dk/kunst_og..40/tom-Aage-Kristensen

www.da.wikipedia.org.wiki/tom_Kristensen_forfatter

www.litteratursiden.dk/analyser/kristensen-tom

www.danskedigtere.sdu.dk/riftk.htlm