klarparat - Forside

507490e4d318d09102012.jpg                         Velkommen til KlarParatSmart

                                                                                 phone               

 

En del af Grønt Flag, Grøn Skole for Rønneskolen Østre afd. 2012      

      

Projektet er en stor del af Skolens ønske om i skoleåret 2012/13 endnu engang at få anerkendelse for, at vi er en Grøn Skole.

 

Vi har tidligere år under Grønt Flag arbejdet meget med skolens energimæssige resourcer, og implementeret forbedringer gennem undersøgelser og videndeling. De miljømæssige fordele har givet sig udtryk i et lavere forbrug, f.eks. på elektricitet, vand og varme - godt for miljøet, godt for økonomien.

 

Vi har i dette skoleår valgt at strække os lidt længere - ikke bare skrue på spareknappen, den føler vi er temmelig finjusteret i forhold til vores bygningsmasse, skolens alder og det daglige brug.

 

I år kommer vi ud, men vi vil også tage undervisning, leg og læring med os ud. Samtidig har vi valgt at gøre projektet til noget lokalt, ved løbende at dele vores viden, og lade andre benytte vores kunnen, så andre end skolen kan få glæde af de erfaringer, vi gør os undervejs.

 

Et af skolens klare mål er netop at styrke Udelæring, et andet klart mål er at styrke krop og bevægelse. Med dette projekt, KlarParatSmartphone ønsker skolens miljøråd at tage ansvar for, at der kommer konkrete løsninger til netop disse mål.

 

Projektet i dette skoleår tager afsæt i Grønt Flags tema om Friluftsliv.

 

Der vil være deltagelse af 4. 5. 6. 7. og 8. klasserne, en repæsentation på mere end 60% af skolens elever i projektet. Klasserne involveres forskelligt, men fælles for alle klasserne vil være, at de arbejder sammen om miljørådets tiltag med et Smartphone styret opgaveløb, herunder løsning af tekniske spørgsmål, dokumentation, opgaveformulering, afprøvning, evaluering og forbedring.

 

Skolens 2  7.klasser har i hele uge 40 arbejdet projektorienteret med undersøgelser af friluftsliv i og omkring Rønne. Nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst, og besvaret bl.a. med udgangspunkt i interviews i byen og spørgeskemaundersøgelser blandt skolens elever fra 3. - 9. klasse. er,

"hvilke friluftsaktiviteter dyrker du, eller kender du til, at man kan dyrke i og omkring Rønne?"

"hvilke former for idræt anser du for at være friluftaktivitet, og hvilke former for idræt dyrker du selv, og hvor meget?"

"hvordan tror du, vi kan få flere unge til at bevæge sig og komme ud og bruge naturen?"

"Vil det være en god idé at bruge f.eks. Smartphone som et redskab til at få flere til at bevæge sig?"

 

7. klasserne kunne ved fremlæggelsen af deres undersøgelser konkludere, at der er mange former for idræt, der dyrkes, og anses som friluftsliv, bla. fodbold, ridning og løb. Af mindre sportslig karakter var det navnlig spejder og gå-ture i naturen omkring byen, der var de store topscorere i forhold til friluftsliv.

 

Mængden af idræt i forhold til de adspurgte elever varierede meget, navnlig på 3. og 4. klassetrin var det næsten alle, både drenge og piger, der dyrkede idræt, men timetallet lå på et gennemsnit mellem 1 og 2 timer om ugen. Her var fodbold, løb og gymnastik de store sportsgrene.

 

På 5. 6. 7. og 8. klassetrin var der væsentlig flere timer i gennemsnit for den enkelte, her var rigtig mange elever oppe på mere end 6 timer om ugen, til gengæld var der færre der deltog aktivt i deres fritid, så klassernes gennemsnit blev igen mellem 1 og 2 timer om ugen. Drengene lå i de klasser væsentligt højere end pigerne, der ikke dyrkede meget idræt. I 9. klasserne var gennemsnittet under 1 time om ugen, og kun få elever havde besvaret spørgeskemaerne, så baggrunden for undersøgelsens konklusion er mangelfuld på deres årgang.

 

7. klasserne kunne samlet konkludere, at den højeste rate af bevægelse og brug af naturen som baggrund for friluftliv ligger i mellemgruppen, koncentreret omkring 4. til 6. klasse, dog med fodbold med 53 aktive som højeste deltagerandel skarpt fulgt af løb med 42 elever. Kigger vi på de ikke sportslige fritidsaktiviteter, ligger spejder højest, hvor 22 børn går til spejder i deres fritid. Andre igen angiver hundeluftning og gå-ture generelt som baggrund for anvendelse af udendørsarealerne i og omkring byen.

 

Til spørgsmålene omkring mere bevægelse og brug af naturen var svarene meget entydige alle årgangene imellem. Et stort flertal vil rigtig gerne have meget mere bevægelse i undervisningen, og ikke bare i idræt.

 

Naturen tæt på skolen, hvor der er både skov, og store åbne arealer vil være ideelle til dette. Eleverne ønsker også, at der  i større udstrækning anvendes mere moderne teknologiske løsninger, f.eks. GPS, musik ved løb og mobiltelefoner med træningsapps osv. Dette svar falder i rigtig god tråd med skolens mål og miljørådets ønske om en forstærket indsats på dette område, hvorfor der i uge 41 gennemføres et løb på naturområdet Galløkken i Rønnes sydvestlige kant.

 

Løbet tager afsæt i 4 fag, som på forhånd er udvalgt af elevgruppen i miljørådet. Dansk, matematik, engelsk og historie.

Løbet gennemføres sådan, at der løbes til ti poster fordelt over området i grupper af 2 - 6 elever. Hver gruppe anvender en Smartphone som vejviser, og til at hente opgaverne ved hver post.

På posterne sidder en QR-kode, der scannes med telefonen, hvorefter gruppen  over telefonen får en opgave, der skal løses indenfor et af fagene. Med den samme QR-kode vil der være mulighed for, at læse nærmere om emnet, som spørgsmålene knytter sig an på, sådan at alle klassetrin vil kunne løse opgaverne undervejs.

Den endelige anvendelse af datadownload for løb til ti poster inklusiv kort over området og opgavebeskrivelser begrænser sig til under 2MB for den enkelte telefon, altså mellem 0,05 og 0,2% af de mest gængse mobilabonnementer med datatrafik, hvor max.niveauet ligger mellem 1 og 4GB data - telefoner uden et dataabonnement kan naturligvis ikke anvendes, da de automatisk vil være lukket for modtagelse af informationerne fra QR-koderne.

 

De spørgsmål, der anvendes i forbindelse med løbet, kan ses i de små bokse øverst på forsiden her, efterhånden som de tilgår koordinatoren. De er hver især angivet med et fag og et nummer, der viser, på hvilken post spørgsmålet stilles. Alle spørgsmålene og de tilhørende tekster er lavet af 4. 5. 6. og 8. klasserne i uge 41. Bemærk, at der på grund af problemer med pladsen på denne side ikke er uploadet opgaver til emnerne matematik og engelsk - du kan finde opgaverne på denne side i stedet: http://groentflag.qsite.dk/ siden er alene oprettet for at have adgang til spørgsmålene uanset hvilken pc man måtte sidde og arbejde ved.

Klasserne har via deres repræsentanter i miljørådet selv valgt, hvilket fag klassen arbejder med, og i klasserne har man selv valgt emner indenfor faget.

7. klasserne har i samme uge opfølgning på deres projektuge, hvor de arbejder med formidling af deres resultater samt står for dokumentation af de øvriges arbejde og hjælp med tekniske opsætninger af telefoner, hvis der er behov for dette blandt de øvrige elever.

 

Ved hver post er der ud over de faglige spørgsmål også en QR-kode, der ved scanning med telefonen viser vej til næste post i området. På denne måde kan rigtig mange elever deltage i det samme løb og stå ved samme post, men løse hver deres forskellige opgave.

Samme tanke kan være med til at løbet kan gøres individuelt/niveaudelt indenfor alle tænkelige emner eller fag på længere sigt.

Det kan f.eks. være de lokale spejdere, der vælger at lave et løb, hvor opgaverne stiller krav til den viden eller de færdigheder, der er forventelige for spejdernes niveau. Eller det kan være jægerne, der laver et løb, hvor deltagerne ved hver post arbejder med et 1 - 4 sekunders videoklip/foto, der viser et dyr, hvortil de skal besvare spørgsmål, der vedrører jagt på dyret, f.eks. fredningsperioder. Det kan i skoleregi være fysiklæreren der vil teste elevernes viden om det periodiske system, eller biologilæreren, der stiller spørgsmål til lokalområdets biotoper og det kan naturligvis være alt muligt andet. Kun fantasien sætter grænsen.

 

Løbet skydes igang på Skolernes Motionsdag fredag d. 12. oktober klokken 0900.  Der vil efter løbet være en evalueringdel med de elever og lærere, der har deltaget i løbet. ca. 150 elever ialt skal prøve løbet af på samme tid. Resultatet af evalueringen skal være med til at danne basis for den videre udvikling af løbet, sådan at det sikres, det kan anvendes så smidigt, at alle kan se en klar fordel i at bruge det i undervisnings- og fritidsdelen.

 

Denne side opdateres løbende, efterhånden som projektet skrider frem

Galleriet øverst på siden er opdateret med fotos fra forberedelsen, hvor 7. klasserne arbejder med deres spørgeskemaundersøgelser i uge 40. Der er også fotos fra undervisning i brug af smartphone til anvendelse ved QR-løbet i 4. klasse fra torsdag d. 11. oktober, og endelig er der fotos fra selve løbet d. 12. oktober - god fornøjelse

                       507424c68d3d609102012.jpg                         5074956ecc90509102012.gif

Leg selv lidt med din Smartphone, hent en app til QR scanning, f.eks. Scanlife og prøv den på QR-koden herover....

     

                  

 

 
Panel title

© 2019 klarparat

Antal besøg: 410

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,7755081653595sekunder