Billedkunst-port folio - Maleri
Mål med forløbet

Hensigten med, at eleverne, i et maleri-forløb, skal eksperimentere med forskellige malemidler og brugen af disse i kombination er, at de bl.a. opnår en bevidsthed om billedets forskellige virkemidler, fx komposition, symboler og farver. Det er centralt, at eleverne opbygger en farveforståelse, der sætter dem i stand til at forstå farven som udtryksmiddel - sammensætningen af og symbolværdien i forskellige farver har betydning for udtrykket (og tolkningen). Dertil er det en forudsætning, at eleverne bliver fortrolige med en grundlæggende terminologi samt forskellige tilgange i maleri.

En måde at få eleverne til at fokusere og indsigt i farven som udtryksmiddel er at lade eleverne male deres følelser, når de er fx kede af det, glade, sorgfulde, dynamiske, energiske osv. - hvorefter der skal samles op og sættes ord på farvevalgene. 

En anden øvelse, der tilmed træner elevernes iagttagelsesevne i forhold til farver, er "Fang paletten", hvor eleverne skal betragte et kunstværk og "fange" de mest fremtrædende/vigtige/dominerende farver heri - eleverne får på denne måde blik for et af billedets mange virkemidler, nemlig farver.

Collage og nonfigurativt maleri - se fotos i galleriet

På baggrund af en øvelse i at lave farveprøver (palet) udsprang to lignende øvelser, nemlig en collage med malede papirstykker samt et nonfigurativt maleri.

I begge øvelser er kompositions- og farveforståelse i fokus. Eleverne skal her lære at skabe et billede med en god komposition med blik for linjer i billedet, overlapning, dybde samt farvebrug og farvevalg. Er der balance i billedet? Virker billedet dynamisk eller statisk? 

Collage: Jeg benyttede mig af farverne burnt sienna, marine blue + optical white. Jeg havde meget fokus på at skabe ro og balance, da det ikke altid er helt let - jeg har forsøgt at skabe balance gennem farvebrugen/farvefordelingen samt kompositionen af tunge og lette figurer. Dertil har jeg forsøgt at skabe en dynamik i billedet ved at arbejde med forskellige geometriske former og have fokus på retning og linjer. Jeg har forsøgt at lave et brud i billedfladen i form af den anderledes delte orangebrune kugle.

Nonfigurativt maleri: Jeg var i min proces inspireret af et harlekinsmønster og hvordan, det mønster illuderer fylde og oprejsthed med tanke til pyramideformen. Jeg valgte de brune nuancer, fordi jeg normalt aldrig ville vælge de farver, men i et nonfigurativt maleri som dette, kunne jeg måske netop udtrykke det samme (fylde, oprejsthed) med brug af hvilken som helst farve. To farvefelter ud af tre par har samme farve, hvor det sidste par har henholdsvis en sort og mørkebrun flade - et brud. 

Hvis jeg skulle forbedre mit nonfigurative maleri, ville jeg faktisk male et andet motiv, hvor jeg ikke på forhånd ved, hvad det skal blive til, men bare maler og leger med komposition og farvebrug.

Billeder af kopper - se fotos i galleriet

Denne øvelse tog udgangspunkt i et forløb om Pop Art. 

Pop Arten søger i 1950'erne at gøre kunsten lettere tilgængelig - denne stilart åbner sig mod samfundet og almindelige mennesker. Dette sker i takt med, at reklameverdenen vokser frem - og medfører en mangfoldighed af billeder. Stilarten er realistisk og inspireret af netop reklamens virkemidler - det er en hyldest til forbrugerkulturen (dog havde nogle værker en kritisk og ironisk holdning til forbrugersamfundet - en dobbelttydighed). 

Pop Arten som kunstart er præget af bl.a. pang-farver, kontur (tilpas spændte, stramme streger), en forenkling (former og farvefelter), serigrafi (metoden til overførelse af motiv) , idé overfor håndværk (ift. kunstbegrebet) og ordsproget "less is more" - farverne skal vælges med stor omhu. Bruger man hvid i maleriet, skal man sørge for at blande den hvide farve med farve, så den ikke gøres 'fremmed' for billedet. At male et udsnit er 'tilladt', men noget af udsnittet skal gå over midten i billedet - hele fladen skal inddrages.

Centrale kunstnere fra denne stilart er Robert Rauchenberg, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Richard Hamilton, Damien Hurst samt Roy Lichtenstein m.fl.. 

Udover at blive klogere på en stilart, her Pop Art, skal eleverne øve sig i iagttagelsestegning - at iagttage proportioner og skitsere disse. Dertil skal eleverne have fokus på farvevalg og form - idet vi her arbejder under et tema (krus og kopper) og med et formål (at producere billeder til udsmykning af seminariets kantine). Hovedparten af billedet skal være rød, orange, hvid og/eller sort på baggrund af kantines logo/visitkort. Dertil skal formen være genkendelig og associere til krus og kopper. 

Der ligger ofte en fordel i at arbejde inden for en ramme. For det første skaber eleverne, grundet det fælles tema og formål, værker i fællesskab - at samarbejde om et fælles projekt giver en følelse af fællesskab. Derudover udfordrer det, at arbejde inden for en ramme, eleverne rent teknisk - med kendskab til midler, metode og emne har de mere overskud til at udvikle sig billedkundskabsmæssigt. 

Billede af kop: Jeg havde rigtig svært ved denne øvelse, fordi jeg synes, at en kop er kedelig - men jeg fandt heldigvis hurtigt ud af, at motivet nogle gange ikke er så relevant, når man flytter fokus herfra til farvebrugen. Vi havde som sagt fire farver, hvor to af dem skulle indgå i billedet - jeg valgte den sorte farve som baggrund. Inspireret af et sko-maleri (se foto i galleri) forsøgte jeg at gøre kunsten efter med et andet motiv, nemlig koppen. Jeg har brugt en frisk orange på koppen, en beige hank og del af koppen, nogle grålige toner som genskin på hanken og til slut et lysende orange omrids, hvor farven. 

Masker - se fotos i galleriet

Udgangspunktet for denne øvelse er at arbejde rumligt med maleri. Øvelsen består i at male (og dekorere) en afstumpet dunk - således at dunken får et bestemt udtryk. Det handler om at skabe en maske med et udtryk, en personlighed i sig. Det er altså et arbejde med fokus på form og indhold - herunder et særligt fokus på farver og farvenes virkning. 

Den eneste ramme for øvelsen er, at alle skal lave en maske - på baggrund af denne ramme er det op til eleverne selv, hvilken form deres maske skal have - samt hvad masken skal udtrykke. Med en næsten fri ramme som denne er det en god idé at starte ud med at vise eleverne forskellige former for masker samt masker med forskellige udtryk - tale om hvilke materialer, der er brugt - kunne man bruge samme materialer anderledes? Hvilken betydning for maskens udtryk har det, når den fx er helt gul? Eller helt sort? Kan man få masken til at arbejde mere sammen med rummet - hvad ville det betyde for maskens udtryk? Hvad vil man associere til, hvad man dækkede masken med fjer? Vil man have masken til associere til noget bestemt - eller skal den have et mere mystisk udtryk?

Man kunne på baggrund af ovenstående i stedet vælge at arbejde under et mere begrænset emne, fx fugle-masker. Her giver man ikke eleverne færre muligheder, men andre muligheder. Det er således oplagt i fællesskab at se på, i dette tilfælde, fugle - at give eleverne en forforståelse for de mange forskellige fuglearter, der findes. Nogle eleverne vil måske lave en 'nyfortolkning' af en bestemt fugleart, hvor de bruger helt andre farver eller giver den lange øjenvipper osv., imens andre elever vil lave en streng tolkning, der søger at ligne fuglearten så meget som muligt - begge dele er spændende at arbejde med! 

En øvelse med rumligt maleri som denne giver bl.a. eleverne erfaring med den taktile sans, idet eleverne bliver bevidste om de forskellige materialers overfladestruktur osv. - i højere grad bliver eleverne bevidste om farve- og materialevalg med henblik på budskabet. Altså lærer eleverne også om motiv, tema og budskab - hvad forestiller min maske? Hvad udtrykker den, og hvad vil jeg med den? I forbindelse med en eventuel udstilling af maskerne, bliver eleverne gjort bekendte med maskens samspil med rummet - hvordan fungerer min maske i forhold til rummet?

Selve arbejdet med masker kunne, efter min mening, også hænge samme med et arbejde med skulptur - og man kunne derfor med fordel tale om formanalyse samt betydningsanalyse med eleverne. Til slut vil jeg sige, at man med et maske-arbejde også kan lære lidt om sig selv - når man skal finde på en idé, bruger man ofte sin egen verden som udgangspunkt.

"Skriveblokering": Jeg døjede på arbejdende tidspunkt meget med skriveblokering, og her fik jeg chance for at udtrykke denne følelse og sætte spot på, hvad der egentlig sker med kroppen (ansigtet i dette tilfælde), når man ikke kan skrive: frustration, stress, temperaturskifts, rødmen, vrede og sammenpressede øjne osv.. Jeg valgte derfor den mørkerøde farve som baggrundsfarve, da man bliver rød i hovedet af at presse ansigtet sammen. Dertil valgte jeg at male postkasse-røde kinder på masken - mest for at lave et brud i den mørkerøde farve, men også fordi kinderne får ekstra farve, når man er frustreret/nervøs/arrig osv.! Øjenene består af enkle streger, der skal illuderer sammenpressede, frustrerede øjne - jeg har brugt de markante øjenbryn for at skabe balance i billedfladen og dertil skaber de en dynamik i masken. Munden er fyldt om med blyanter for at skabe en sammenhæng mellem maske og titlen "Skriveblokering" - blyanterne som skriveredskab blokerer munden, hvor tankerne i form af ord kommer ud. Sølvpapirs-dråberne skal illuderer svedperler - og er et brud med det hårde (dunk og blyanter) og kraftige materiale (øjenbryn).

Plakat - se fotos i galleriet

.....

Portræt - se fotos i galleriet

Vi kunne vælge at male med perspektiv (landskab, byrum osv.), at male store portrætter eller arbejde med lagdelt maleri. Her valgte jeg at arbejde med portræt. Øvelsen bestod i først og fremmest at male store portrætter, men vi skulle inden arbejdet finde inspiration i en selvvalgt kunstner samt dennes teknik og/eller farvebrug. Jeg havde et bestemt maleri i min bevidsthed, nemlig "Den grønne stribe" fra 1905 af Henri Matisse - dette er et portræt af Madame Matisse og har efter min mening et helt unikt udtryk i sig. Det er måden, farverne er kombineret på, jeg er optaget af - disse giver en helt speciel dybde i billedet, en illusion af lys og skygge. Dette er gjort helt enkelt i form af netop forskellige store farveflader - på samme måde består skildringen af Madame Matisse også kun af farveflader, helt enkelt.

Udgangspunktet for denne øvelse er ikke at arbejde med iagttagelsestegning samt proportioner, men arbejdet med farver - eleverne kan derfor overføre portrættet fra foto til lærred ved brug af overheadprojekter. Opgavens fokus ligger i brugen af farver - hvordan får jeg farverne til at spille sammen, så der opstår en ro og balance i mit billede fremfor, at farvesammensætningen forstyrrer mit øje, så jeg ikke kan se billedet. 

Udover at blive klogere på en kunstner, får eleverne en større farveforståelse i arbejdet med en kunstners farvebrug og eget maleri. Der ligger en medbestemmelse i øvelse i form af opgavevalg - dette har betydning for, hvor meget eleverne tager opgaven til sig og gør den til sin egen. Eleverne lærer også rigtig meget om teknik og metode - om pensler og detaljer eller ikke-detaljer. Vælger eleverne at portrættere et familiemedlem eller lignende, ligger der også en særlig skildringsproces heri - portrættet skal ligne, og dertil bliver man måske klogere på den, man portrætterer.

"Japanese girl": Det er svært at beskrive denne proces, da maleriet tog form i processen. Jeg havde en farvelagt skitse som udgangspunkt med baggrund i "Den grønne stribe", men som farverne blev blandet brugte jeg nye og andre farver. Maleriet associerer til Pop Arten, men var oprindeligt tænkt som et ekspressionistisk (fauvisme) maleri, men jeg lærte, at man ikke både kan male rene linjer med detaljer og være ekspressionist på sammen tid. Det var især akrylmalingen, der fik mig til at male detaljeret og rent fremfor vildt og fauvistisk. 

Hvis jeg skulle forbedre mig billede, ville jeg først og fremmest male halsen om - der er noget ved den, jeg ikke er tilfreds med. Dertil er der højst sandsynligt mange ting i selve billedet, jeg kunne gøre bedre, men jeg har stirret mig blind på det. Det sidste jeg ville gøre er at putte en smule hvid i hendes hår for at binde øjne og hovedform sammen.
 
Panel title

© 2019 ks-portfolio

Antal besøg: 282

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,53037285804749sekunder