Billedkunst-port folio - Praktik 2011
Animationsfilm med 4.c

Intentionen med dette forløb var at skabe en animationsfilm med udgangspunkt i et kunstværk. 

Eleverne skulle således lade sig inspirere af en kunstværk og fortælle en historie i form af en animationsfilm på baggrund af den inspiration. Forløbet startede med en samtale om billedanalyse og udvalgte virkemidler (motiv, farver, lys/skygge-forhold, komposition, perspektiv, synsvinkel samt tema, budskab, stemning osv.). Samtalen tog udgangspunkt i digitale visninger af kunstværker fra Kunsten (så eleverne kunne genkende værkerne), hvor eleverne først satte egne ord på det, de så - og derefter fik fagbegreberne koblet på. 

Som præsentation af selve forløbet talte jeg med eleverne om fænomenerne animation, claymation og stop-motion, og vi så enkelte eksempler herpå. 

Herefter besøgte vi Kunsten for at gå på inspirationsrunde - løbende talte vi om billedsproglige virkemidler samt stemning i billederne. Eleverne skulle efter inspirationsrunden stille sig foran det kunstværk, der gjorde størst indtryk på dem - og så analysere billedet med hjælp fra udleverede grafiske ark og skrive deres tanker ned på arbejdsarket.

Som opsamling på besøget en dialog omkring udstillingen og de enkelte, udvalgte kunstværker - og eleverne skulle så sætte ord på, hvorfor de valgte netop det værk. Her skulle de prøve både at være positive og kritiske på samme tid og begrunde, hvorfor de havde valgt, som de havde valgt. Dette gav eleverne en oplevelse af, at deres egne oplevelser havde stor betydning (den individuelle oplevelse)!

Efter besøget på Kunsten skulle eleverne idégenere i deres grupper - hvilke spændende historier kan der komme ud af jeres billede? Hvilken stemning er der i billedet? Giver billedet jer en bestemt følelse, som skal gå igen i jeres historie? Hvad er sket lige før dette billede er malet, og hvad skal der til at ske? Da eleverne havde fundet på historien i/til billedet, skulle de udvælge den vigtigste scene/de vigtigste to minutter - altså det, de gerne ville lave en film over. Tankerne skulle samles i et story board.

Et lille oplæg om kortfilmgenren med fokus på kameraposition og billedbeskæring. Her talte vi om billeder som kommunikationsmiddel - hvad vil I gerne kommunikere med dette foto? Hvad skal der være fokus på? Hvad er det vigtigste i billedet?

Næste skridt i forløbet var, at eleverne skulle lære billedredigeringsprogrammet "I can Animate" at kende - det foregik ved, at jeg stillede spørgsmål (fx hvordan tror I, at vi tager et nyt billede?"), og eleverne gav et bud og prøvede sig frem - på den måske husker eleverne bedre skridtene i film-processen fremover. Eleverne fik efterfølgende lov til at afprøve program og kamera uden lærerstyring.

Herefter gik eleverne ellers bare i gang - de havde udvalgt en instruktør, en kameramand og en dukkefører og skulle selv sørge for at lave en materialeliste, arbejdsplan- og fordeling. 

Undervejs i forløbet med tanke om progression talte vi om, hvordan vi kunne forbedre vores film - synsvinkel, perspektiv, ingen grønne materialer pga. green screen, kameravalg, snore som usynlige hænder osv. osv. - eleverne ville meget gerne dele deres erfaringer med hinanden. 

Forløbet sluttede med en opsamling med udgangspunkt i Café-metoden. Jeg havde lavet en template til eleverne (se billede), hvor hver fase stod beskrevet: billedanalyse, besøg på Kunsten, idémylder, story board, billedredigeringsprogrammet og selve processen. Seks borde med seks runder - hvert bord talte i seks minutter om billedanalyse-forløbet og skrev noter på arket. Derefter blev kaptajnen siddende og alle andre skiftede bord, hvorefter næste emne blev drøftet osv. osv. - til sidst skulle alle elever tilbage til det bord, hvor de startede. Her skulle de blive enige om, hvilke to ting, de havde lært mest af i forløbet og skrive dette på to post-its. Hvert bord skulle fremlægge de to sedler (fælles høst) - havde vi så lært noget, selvom vores animationsfilm ikke blev færdig? 

Min lærerrolle i forløbet var at være støttende og vejledende med fokus på samspil og dialog. Jeg forsøgte at værte rummet fremfor at styre rummet - altså give eleverne plads til at eksperiment og udvikling. Min fornemmeste opgave var at motivere til at blive ved trods hindringer undervejs - samt hjælpe til selv-hjælp.

Min egen personlige største læring i forløbet blev, at produktet ikke altid er vigtigere end processen - der ligger mange skjulte fordele i processen, jeg fremover vil udnytte.

Eleverne mente selv, at de lærte at arbejde bedre sammen - at samarbejde og dele viden. De lærte at sætte ord på det, de ser - og tilmed bruge fagbegreberne herom. De lærte at strukturere et projekt og være ansvarlige herfor - de lærte at støtte og hjælpe hinanden, hvor de kunne. De blev meget bedre til at kommunikere visuelt på baggrund af et nyt kendskab til synsvinkel, stemning, farver osv. osv.. 


 
Panel title

© 2017 ks-portfolio

Antal besøg: 149

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,32978200912476sekunder