Billedkunst-port folio - Skulpturelt billedarbejde
Målet med forløbet

Intentionen med det skulpturelle billedarbejde er at give eleverne teoretisk og praktisk indsigt i det formskabende arbejde i billedkunstfaget - dvs. en indsigt i de forskellige skulpturelle arbejdsmetoder, skulpturtyper, skulpturelementer og organiseringsformer.

Eleverne bør eksperimentere med forskellige materialer og teknikker - hvad betyder det for skulpturens udtryk og indhold, at jeg har brugt netop disse materialer? Dertil skal eleverne kunne udtrykke sig skulpturelt og blive bevidste om samspillet mellem form og indhold - hvad udtrykker min skulptur og hvorfor? Eleverne skal ligeledes gøre sig erfaringer med skulpturens funktion - hvordan fungerer min skulptur i forhold til dens omgivelser? I den forbindelse skal eleverne således opnå kendskab til den relationelle æstetiks produktionsstrategier mm.. Som det fremstår af ovenstående, er der mange ting, der gør sig gældende for det skulpturelle billedarbejde - altså bør processen ligeledes være i fokus. Hvilke valg har jeg truffet i den kreative proces og hvorfor? Skulptur-teori, kunstens skulpturer, rumlige fænomener fra den visuelle kultur og praktisk skulpturarbejde vil være baggrunden for netop denne faglige refleksion.

Kroppe som skulpturmateriale - se fotos i galleriet

Denne øvelse gik ud på at opfatte gruppens kroppe som en masse og bruge dem til at udtrykke bestemte skulpturelementer så præcist som muligt. Et skulpturelement-par kunne fx være spændthed - slaphed, og her er det således vigtigt, at alle led i kroppen skal være henholdsvis spændte eller slappe. Det er ligeledes vigtigt at tænke over synsvinkel, distance, lyst samt andre elementer i billedrummet. Skulpturerne skal fotograferes, så de kommunikeres så godt som muligt - hvad er skulpturernes emne, og hvordan kommer udtrykket frem?

I en øvelse som denne bliver eleverne aktive - de lærer ved brug af egen krop om de skulpturelle virkemidler og begreber. Modsat iagttagelse af samt dialog om skulpturelementer, går man i en sådan øvelse som denne fra skulpturelementer til at lave skulpturen (her med egen krop) - på den måde får eleverne fagligheden yderligere "ind under huden". Derudover er det umuligt at løse denne opgave alene - og øvelsen styrker derfor fællesskabsfølelsen samt det at skulle samarbejde.

Diana, Birgitte, Kristine, Mette og Pia som skulpturmateriale

Skulptur af enkle materialer - se fotos i galleriet

I denne enkle skulptur-øvelse skal eleverne, gruppevis, lave en skulptur med et bestemt funktionsprincip som emne, fx stabling, bøjning, gennembrydning, afbalancering og ophængning. Eleverne kan enten selv vælge eller få udvalgt materialer. 

Styrken i en sådan opgave er, at der ikke skal tænkes så meget - det handler om (umiddelbart) at sætte de enkle materialer sammen på baggrund af en viden om de forskellige funktionsprincipper. Det giver eleverne indsigt i netop de forskellige funktionsprincipper, men også materialekendskab og materialets udtryk samt skulpturens budskab og funktion - hvad vil vi med skulpturen, og hvordan virker den med dens omgivelser? 

Fotografering af skulptur - se fotos i galleriet

Skulpturen skal fanges i 3-5 fotos, og disse få fotos skal formidle skulpturens særegne centrale skulpturelle virkemidler. Et af de valgte fotos skal skildre skulpturen i dets (by)rum, så også (by)rummets betydning for skulpturen og omvendt formidles. Dernæst skal eleverne lave en kort og præcis skulpturanalyse, de skal fremlægge med udgangspunkt i de 3-5 fotos.

Formålet med en denne øvelse er, at eleverne skal få øje på skulpturer i deres omgivelser - samt iagttage skulpturer i forhold til deres (by)rum. Eleverne øver ligeledes at analysere skulpturer og på den måde bruge og blive fortrolige med skulpturelementerne - og i forlængelse heraf øver eleverne også at kommunikere skulpturer via fotos i kombination med kort og præcis analyse (at udvælge og fokusere). 

Vi valgte Æg med lysende blomme fra 2005 af Steffen Tast. Tast er kendt for at benytte geometriens enkle former såsom rektanglet, kuglen eller netop ellipsen i sine værker. Hans værker er præget af en lethed samt transparens ofte i form af små bevægelige enkeltdele, der udover at have indbygget lys også reflekterer det omgivende lys. Der er fokus på virkemidler som lys, skygge og bevægelse i hans værker.

Materialer og teknik: Æg med lysende blomme består skulpturen af mange små enheder – disse har i sig selv ikke den store betydning, men udgør tilsammen en helhed, hvor ingen kan undværes. Dertil er små kvadratiske glasplader samt aluminiumsrør fæstnet med wire til stativ i loftet. Selve ”blommen” består af små kvadrater af bronze, som er fæstnet til en stang. Der er små lamper nedenunder disse kvadrater.

Formophængning, hvor elementerne er forskudt, således at der illuderes volumen. Skulpturen er præget hulhed og luft imellem elementerne - dette illuderer en lethed. Skulpturen er figurativ – æg som emne. Materialet reflekterer altid lyset. 

Indhold: lyrisk - genspejling af lys/læring. 

Funktion: skulpturen er placeret på Aalborg Seminarium i et rum, der er præget af lige linjer. Her bryder den organiske form og de lette materialer med det ellers tunge udtryk. Skulpturens placering ved et glasparti er altafgørende for dens funktion - den griber ind i hverdagen.

Introducerende installationsopgave - se fotos i galleriet

På baggrund af en viden om relationel æstetik, men uden at få andre informationer skal eleverne starte med at finde henholdsvis ti, fem, to og én ens ting. Derefter skal eleverne finde et sted på fx skolen, hvor de skal arrangere tingene og lave en installation, så der opstår en installatorisk proces på 'scenen', når beskueren kommer. Eleverne skal fotografere installationen og fremlægge den for klassen med udgangspunkt i nedenstående.

Installationen skal sætte tanker igang hos beskueren om en relevant problemstilling eller et tema. Derfor skal eleverne tænke over konceptet - hvilke tanker vil de sætte igang? Dertil skal placeringen være god, og eleverne skal derfor overveje kontekstens betydning. I processen skal eleverne tænke over rummets og tingenes muligheder - funktionelle, sansemæssige og symbolske (med)betydninger samt selve sammenstillingen af tingene.

Eleverne får i denne øvelse indsigt i og forståelse for relationel æstetik ved især praktisk arbejde. Alt afhængig af elevernes valg af problemstillinger og emner bliver eleverne muligvis klogere samfundsmæssige fokuseringer. Eleverne opnår ligeledes en (begrænset) fagtermonologi for samtidskunsten, men endnu vigtigere ligger der mange didaktiske fordele i et arbejde med installation - eleverne skal både opleve resten af klassens installationer (sætter tanker igang), opbygge deres egen i en proces, der både indeholder analyse, produktion og refleksion. 

"Varme og hygge": Vores installation består af ti brædder, fem grene, to gule svampe og et grønt skæreunderlag. 

Vi benyttede en eksperimenterende tilgang, hvor vi satte brædderne sammen ovenpå underlaget, så det kom til at ligne en 2D-stjerne. Dernæst gav vi skulpturen en 3D-virkning ved at rejse de resterende brædder op fra stjernen - med grenene rundt om og de to gule svampe i midten, kom det pludselig mere til at ligne et bål. De bløde og hårde materialer i spil sammen skaber en kontrast. 

Vi placerede installationen i Grotten på Seminariet, da her er koldt, men også et sted, hvor de studerende samles og hygger sig - et bål associerer på den ene side varme og på den anden side har man altid brugt bålet til at samles om (og bl.a. hygge sig med historier til oplysning). Med navnet "Grotten" tænker man automatisk på en rigtig grotte, et koldt og mørkt sted, og "bålet" vil lyse rummet op og give varme.

Installationen er desuden placeret under et spot i loftet, der lyser "bålet" op og kaster skygger fra sig - en illusion af flammer. 

Hvis vi skulle forbedre installationen, ville vi flytte den en smule til siden, så lyset ikke falder direkte fra oven, men fra siden - og dermed kaster skygger på jorden (og ikke inden i "bålet"). 


 
Panel title

© 2018 ks-portfolio

Antal besøg: 267

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,42406797409058sekunder