FUUCKING JØDER! - 4.Social identitet

Richard Jenkins er professor i sociologi ved Institut for sociologiske undersøgelser, University of Sheffield. Han er kendt for sine sociologiske og antropologiske studier af kultur, etnicitet og identitet.  Gruppedannelse er et fænomen for Jenkins teoretiske arbejde med social identitet. I min opgave har det interesse, fordi jeg senere laver en analyse af facebookmediets underkategori, grupper. Jenkins skriver, at en gruppes grænser dels defineres af gruppens værdigrundlag og dels af omverden:

“First, there is the influence of external definition (by others) on an internal definition(s). Next, it is important to recognize the role in internal definition of the categorization, or ex-ternal definition, of others: the process of defining ‘us’ demands that ‘they’ should be split off from or contrasted with ‘us’.” (Jenkins, R: 1994 Rethinking Ethnicity, identity, categorization and power, s. 202-203)

Social identitet er dermed et samspil mellem gruppemedlemmer og omverden. Jenkins fremstiller to sociale processer, hvorigennem identitet bliver tilegnet. Han kalder den intern definition og ekstern definition. Begreberne opererer på to forskellige niveauer; Det individuelle og det kollektive. (Jenkins, 1994: 218-219) Det kollektive niveau er afhængigt af den interne definition, fordi defineringsprocessen foretages af gruppemedlemmerne, der derfor danner gruppens identitet. I den Eksterne definitionsproces er det omverden, der kategoriserer en gruppe ud fra gruppens identitet. Her er det personer uden for gruppen, der definerer den.

Jenkins synes at skitsere en ”dem-os-konflikt”, netop fordi gruppens identitet defineres i sine forskelle til omverden. Derfor bliver en gruppes grundprincip at etablere et dem, som kan vise et effektivt modbillede på deres værdier. Samtidig viser det gruppers tilbøjelighed til at finde en syndebuk, som kan skabe et stærkere identitetsgrundlag for gruppen. Jeg behandler syndebukfænomenet i forbindelse med min analyse af facebookgrupperne.

Det er interessant at forbinde Jenkins identitetsteorier til fænomenet Facebook, fordi gruppeidentitet får en helt ny mening på internettet. Netidentitet er gennemreflekteret. Den er skabt af sig selv, og vi forsøger som enkeltindivider at præsentere og portrættere os ud fra de fællesskaber, vi deltager i.

 

 
Panel title
Antal besøg: 6892

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,86293506622314sekunder