Jøder i Danmark oplever flere verbale og fysiske overgreb, når Mellemøsten brænder. Blot i januar er der blevet indrapporteret 20 »antisemitiske hændelser« hos Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination. Det svarer til flere end i hele 2008, fortæller centerleder Niels-Erik Hansen.

Årsagen til de mange hændelser skal findes i krigen mellem Israel og Gaza, vurderer flere kilder, som Berlingske Tidende har talt med.

Men antallet af overgreb mod danske jøder er langt højere, end hvad statistikkerne viser, mener det jødiske samfunds overhoved: »Jeg kan godt forstille mig, man skal fordoble antallet. Jeg tror, der er lige så mange, der oplever ubehageligheder uden at anmelde det,« siger overrabbiner Bent Lexner, som mener, at mange frygter for endnu flere antisemitiske handlinger og af den årsag ikke anmelder alt, som de er ude for.

»Det er en balance. De unge tror, de kan ændre situationen og vil ikke finde sig i det, mens de ældre måske har fundet ud af, at det er bedre at leve anonymt og i fred.«

Unge radikale muslimer
Ifølge Cecilie Banke, seniorforsker fra Center for Holocaust-studier på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), vidner de mange indberetninger om en moderne antisemitisme, som er ved at vokse frem i Europa – på trods af at den tunge arv fra nazisternes koncentrationslejre er over et halvt århundrede væk.

»Man taler om en ny bølge af antisemitisme, som er kommet til Europa efter år 2000 og den anden intifada. Siden da har det jødiske samfund registreret en stigende modstand over for jøder og oplever flere racistiske overgreb; både verbale og voldelige,« siger seniorforsker Cecilie Banke, der bl.a. står bag en undersøgelse om antisemitisme og antimuslimske holdninger på danske skoler og ungdomsuddannelser.

»Undersøgelsen registrerede en form for antisemitisme blandt visse grupper af radikaliserede unge muslimer. De fjendtlige holdninger til Israel og jøder hang sammen med politiske holdninger om anti-Bush og anti-vest i forhold til Irakkrigen, og hvad der samtidig foregik i Mellemøsten.« siger Cecilie Banke.

Antisemitismens nye ansigt er ifølge Cecilie Banke politisk. Når konflikten i mellemøsten eskalerer, oplever flere danske jøder en blanding af verbale trusler og korporlige tæsk.

»Der har altid været en vis form for »baggrundsstøj« – en vis form for antisemitisme. Den antisemitisme, vi oplever i dag, har en yderligere facet. Når der opstår en konflikt – for eksempel i Gaza – så er der en tendens til, at mange laver en kobling til konflikten og den israelske tilstedeværelse, og dermed tillægges jøder generelt skylden,« siger Finn Schwarz, der er medlem af repræsentantskabet i organisationen for det jødiske samfund i Danmark, Det Mosaiske Troessamfund.

Jøderne er dog ikke de eneste, der bliver ramt i det aktuelle politiske verdensbillede. På samme måde som jøder bliver forfulgt i Danmark, når Israel og Palæstina bekæmper hinanden, bliver danske muslimer stemplet af begivenheder, de ikke er involverede i.

»Det var nøjagtig det samme efter 11. september og bombningerne af Londons undergrund. Der registrerede vi en opblussen af overgreb mod muslimer. Det er lidt den samme logik, som den, vi ser her, med antisemitisme,« siger Niels-Erik Hansen, der er centerleder for Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination.

Bred racismebekæmpelse
Danmark er ikke det eneste sted, hvor antisemitismen langt fra er slumrende. Særligt Frankrig og Storbritannien holder er vågent øje med problematikken, og i sidste uge blev der i Storbritannien afholdt en konference om bekæmpelse af antisemitisme efter initiativ fra premierminister Gordon Brown.

Politikerne på Christiansborg skal stå sammen om at bekæmpe antisemitisme i Danmark, mener Dansk Folkeparti, der vil bede regeringen lave en handlingsplan inden for et halvt år.

Hvis der også i Danmark bliver afholdt en dansk konference er det vigtigt, at den favner bredt, mener det Mosaiske Troessamfund.

»Det er selvfølgelig vigtigt at have det antisemitiske fokus ind, men det er lige så vigtigt at afholde en bred minoritetskonference, hvor vi diskuterer majoritetens forhold til minoriteten. ,« siger Finn Schwarz
.