- Forside

To access new web page, please click link / For adgang til ny webside, venligst klik link.

https://www.leberthelaine.eu/


»Kunstmaleriet i den Digitale Tidsalders Æra« (For English scroll down)

Kunstudstillingen »Pixels and Patches« tager livtag med det traditionelle fysiske maleris berettigelse og status i en digital tidsalder.

I den digitale æras tid vil det være naturligt – ja, sågar tvingende – at spørge ind til det traditionelle maleris status og berettigelse: for kan kunstneren af i dag overhovedet på meningsfuld vis finde farveopløsninger frem og tvære dem ud over en udspændt sæk? Det er set før i fordum og af dage!

»Pixels and Patches« værkerne følges op af det kunstfilosofiske essay »Kunstmaleriet i den digitale tidsalders æra«, der sonderer terrænet mellem det virtuelle billede og det traditionelle fysiske maleri – anno post-MM.


Spørgsmålet er:

Er det malede billede blevet blot en antikvitet, et relikvie eller en artefakt i kunsthistoriens gemmer? – Vil det malede kunstværk fremover kun have en historisk interesse i kunstens udvikling og uophørlige emancipation fra dets oprindelse og udspring? … Nej, det fysiske maleri kan og vil!

 Siden Cro-Magnon tidens hule-morgen har mennesket malet og udsmykket med farveopløsninger – i en fortløbende fornyelse, udkrystalliserende hver tids ånd og teknik. »Pixels and Patches« er denne fortsatte udfordring. ... Frygt ikke pixlen, siger jeg!


 »Pixels and Patches« består af tyve landskabs-tableauer, der gengiver de danske landskabers mest intense og ekspressionistiske kulører, så som rodtrevlende lyngbakker, orange ridsende morgendæmring, opiumsrød valmuemark, kornblomst-blå-sprængte hvedefelter, vinterhård bakke og grønsorte baggrundsskove i en filosofisk og æstetisk konfrontation med tidens og fremtidens forventelige kunstneriske atomare enhed: pixlen!

                                                                                                                                                                                                                                               le Berthélaine

 


 (English)

»The Work of Art in the Digital Age«

The art exhibition »Pixels and Patches« explores the justification and status of the traditional physical painting in a digital age.

In the digital era it will be natural – even compelling – to question the traditional painting and its legitimacy: Can the artist of today at all in a meaningful way find colour fluids and rub it in and out and onto a stretched canvas-sack? … It has been seen in days of old and away!

The paintings of »Pixels and Patches« are interlinked with the art philosophical essay »The Painted Work of Art in the Age of the Digital era« (2011). It probes the terrain between the virtual picture and the traditional physical painting – anno post-MM.


The question being:

Has the painting become a thing of the past, an antiquity, a relic or artefact from the archives of art history? – Will the painted work of art in the future only be of historical interest in the evolution of art and its continuous emancipation from its origin? … No, the physical painting can and will!

Ever since the cave-morning of Cro-Magnon has man painted and decorated with colour solutions – in a continuous renewal, crystallizing the spirit and technique of each époque. »Pixels and Patches« is the most recent manifestation of this incessant challenge. … Do not fear the pixel, say I!


The »Pixels and Patches« exhibition consists of twenty landscape paintings which depict the Danish countryside in its most intense and expressionistic colours such as: root-fraying-heather-hills, edge-orange-dawn, opium-red-rash-of-fields, cornflower-flashing-wheat-squares, winter-hard-setting-sun and sombre-green-background-forest.  …  All in an aesthetical and philosophical confrontation with the artistic atomical unit of our time and to come: the pixel!


    le Berthélaine

    

       

   

 
Panel title

© 2023 Copyright

Antal besøg: 12778

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.10545206069946sekunder