Måløv Kunstforening - Nyt fra MK

Måløv Kunstforening
Referat af generalforsamling i Måløv kunstforening tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.
Kærloddens Fælleshus, Kærlodden 117, Måløv.
1. Valg af dirigent og referent.
Jørgen blev valgt til dirigent og Annette blev referent.
2. Formandens beretning.
Pia bød velkommen.
Pia berettede om det svære år for foreningen, og at det var op ad bakke hele tiden.
Der var enighed i at lukke foreningen – indtil Brydegården blev tilbudt af Ballerup
Kommune.
Kommunen skal dog først godkende os – takket være venstre og Connor så er vi
hermed d.d. netop blevet godkendt til at benytte Brydegården. Prisen er 1630 kr.
om året – der er ingen vask på etagen, men stueetagen kan benyttes. Lysforholdene
er gode og det er et pænt stort rum. Ballerup kommune tilbyder borde og stole til
låns. Vi skal selv hente dem, men det kan nok arrangeres. Staffelierne ligger på Pias
loft.
Men intet er forsat sikkert med Brydegaarden – indtil vi har noget på kontrakt!
HVIS/NÅR det sker, så er der indvielses fest af Brydegården.
Kommunen tilkendegav, at de var positive over, at der er så mange medlemmer i
vores forening.
Vi forsøger at få mange indgangskort som overhovedet muligt, så lokalet kan bruges
frit. Men vi holder naturligvis fast i hver anden tirsdag.
Stort tæppe eller afdækning skal købes ind, så vi skåner gulvet.
Pia fortalte om følgende aktiviteter i 2013:
Måløv handelsstandsdag
Skovlunde og Måløv bibliotek
Hallowween i oktober
Julearrangement
Aktiviteter i 2014:
2 – 14. juni i langes magasin
Udstilling i Brydegården
Vi fortsætter bare som vi tidligere har gjort – julearrangementet kan arrangeres i
Brydegården?
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2013.
Regnskabet blev godkendt.
4. Kassererens fremlæggelse af budget for 2014.
Tove fremlagde budgettet, og det blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Tove ønskede ikke genvalg, men hvis andre vil tage sig af nye medlemmer, så
accepterede hun genvalg – Marianne blev udvalgt til at tage imod ny medlemmer
og Tove genvalgt.
Pia genopstiller som formand.
Næstformand Lykke
Sekretær Marianne
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jørn fortsætter som revisor og Annette som suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet hæves til kr. 250,00.
9. Eventuelt.
”Sneen” skal væk på hjemmesiden
Men i det hele taget er hjemmesiden en død side, så hjælp Birte. Hun mangler input
og forslag til at holde hjemmesiden ajour og mere levende. Brug opslagstavlen –
også når du har været på FB med nyt. Skriv det også på hjemmesiden. Link ønskes
til FB via hjemmesiden.
Opslagstavlen kan redigeres direkte – det er vores taleorgan – så den er vigtig. Send
nyheder til Birte
Lisbeth: er der mange brochurer tilbage – hvis der ikke er flere så er det en god ide
at bruge maleri som baggrund.
Skilt efterlyses så vi bliver mere synlige.
Bannerforslag kom på banen – andre forslag var, at vi lavede det i fællesskab på
Brydegaarden?
Tak for lån af lokalet, det gode smørrebrød, dejlige digte og godt humør.
17. marts 2013
Annette
-------------------------------------------------------

Måløv Kunstforening

Generalforsamling 2014

Vi skal på generalforsamlingen diskutere foreningens fremtid, så mød op og giv dit besyv med, det er meget vigtigt, at så mange som muligt får lejlighed til at melde deres mening ud.

Vi starter i år med at spise et par stykker smørrebrød og hygge os lidt sammen, så derfor mødes vi allerede kl. 18.00.

Af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så skriv venligst til Pia på pia@malmstrup.com og tilmeld dig.

Kontingentet for 2014 fastsættes først på generalforsamlingen, så vent med at betale til efter general-forsamlingen.

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 11. marts 2014 - kl. 18.00

i

Kærloddens Fælleshus, Kærlodden 117

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal indgives skriftligt til formanden Pia Malmstruppia@malmstrup.com senest

 

mandag den 24februar 2014

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent
2.Formandens beretning
3.
Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2013
4.
Kassererens fremlæggelse af budget for 2014
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter              

Tove Veberg modtager ikke genvalg

6.
Valg af revisor og revisorsuppleant

Annette Iversen modtager ikke genvalg                                                                                                                                                      

7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Fastsættelse af kontingent for 2014
9.
Eventuelt

 

Dato 1. februar 2014

Bestyrelsen
 
Panel title
Antal besøg: 398185

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,32450199127197sekunder