- Nyheder
27. februrar 2010:
FOLA holder generalforsamling 13. marts 2010.
Link til yderligere oplysninger hos FOLA klik her
22.februar 2010
Inkaldelse til generalforsamling
Sted: Villa Hasta, Korsvejs Allé 5, Strib, 5500 Middelfart.
Tid: 11. marts 2010 kl. 20-21.
Tilmelding på mail neumanns@live.dk eller allerallersenest 5 minutter før på sms 2441 1024 a.h.t. kaffebrygningen.

Pressemeddelelse:

Generalforsamling i Middelfart Forældrenævn.

Torsdag d. 11 Marts kl. 20-21

Sted: Villa Hasta, Korsvejs Allé 5, Strib

Vil forældrene deres børn ?

 

Tiden er ved at rinde ud for de frivillige kræfter i Middelfart forældrenævn….

Dele af nævnets styregruppen genopstiller ikke denne gang, da deres børn nu forlader nævnets målgruppe – de 0-6 årige for at gå i skole og SFO.

Derfor er det med en vis spænding at der nu indkaldes til generalforsamling. For er der ingen der stiller op og kæmper videre for de ”små” i middelfart, falder det arbejder der er gjort til jorden.

Nævnet har været en fast del af debatten om madordning, nednormeringer, ferielukninger og har ligeledes flere gange haft ”foretræde” for byrådet i forbindelse med budgetforhandlinger på området.

Det var også Forældrenævnet der i samarbejde med FOLA.dk arrangerede "Vælgermøde i børnehøjde" op til kommunalvalget sidste år.

Det var ligeledes Forældrenævnet der på et åbent dialogmøde fremlagde deres vision 2015 – Middelfart Kommune skal i 2015 være Danmarks bedste by for børn og deres familier.

Ifølge vedtægterne er det de enkelte forældrebestyrelser i pasningstilbud for de 0-6 årige (børnehaver, vuggestuer og dagplejen) der hver kan stille med en repræsentant til møderne, det behøver således ikke at være en fra bestyrelsen i den enkelte institution men en hvilken som helst engageret forælder, der gennem sin lokale bestyrelse ønsker at være institutionens repræsentant i nævnet og blandt de fremmødte der også ønsker valg til styregruppen afholdes der valg.

Nævnet er uafhængig af parti politik og visionen er klar: Vi vil det bedste for vore børn – de er byens fremtid.

Forældrenævnet glæder sig til generalforsamlingen, men det er ikke uden vemod at de ”afgående” medlemmer af Styregruppen må sige farvel, nogle har været med siden starten og der har da også været endog meget svingende tilslutning til nævnets aktiviteter – dog med sikker opbakning når der var budgetforhandlinger og nednormeringer på dagsordnen i byrådssalen.

Det er nu op til de enkelte forældrebestyrelser om nævnet skal fortsætte. Kommer der ingen til generalforsamlingen eller ønsker ingen at stille op til Styregruppen har Forældrenævnet ingen fremtid.

Så det er skrivende stund endnu uvist hvem der i fremtiden taler børnenes sag i Middelfart Kommune. Skal det fælles paraplyorgan bestå og forældrebestyrelserne have et fælles talerør – eller skal børnenes fælles stemme forstumme ?

Tilmelding til generalforsamlingen sker på  neumanns@live.dk  

Skriv navn på institution man deltager fra i emne på mailen -  og i selve mailen navn på deltageren.

På vegne af Forældrenævnet i Middelfart

Styregruppen

Jacob Neumann

Mobil:  2617 2477

Mail: neumanns@live.dk 

Tilmelding på ovenstående mail eller allerallersenest 5 min. før på sms 2441 1024 aht. kaffebrygningen.
17. oktober 2009
Referat  fra møde i Forældrenævnet i Middelfart Kommune d. 5. oktober 2009
Tilstede :
Anja Kirkeby Hansen (Regnbuen, Fjellerup)
Jacob Neumann(Bakkehuset, Middelfart)
Christa (Kastanieborgen, referent)
Lennart Mølgaard(Asperup Børnehus, Asperup)
Mette Buus Nielsen (Børnehaven Solsikken, Middelfart)
Bettina Maciejewski (Nøddeskallen, Brenderup Private Vuggestue)
Sanne Kloppenborg (Båring Børnehave)
Helle Gandløse (Ejby Børnehave)
Dennis Schmidt (Dagplejen i Middelfart)
Følgende emner blev drøftet:
Styregruppens beretning: Nyt budget – nye besparelser ! Vi har indleveret høringssvar og har også fået lov at tale vores sag for byrådet. Det ser heldigvis ud til, at der fares med lempe overfor børn 0-6 år hvilket vi er yders tilfredse med. Vores holdning har fra starten været at komme i positiv dialog med politikerne og at få børnenes sag helt frem, så Middelfart Kommune ud over at være iværksætterkommune og grøn kommune også bliver børnenes kommune. Vi håber at vende udviklingen og gøre børnenes vilkår til et hot emne. Ellers må vi jo bare håbe på, at vi på længere sigt bliver slået sammen med Fredericia Kommune, som har ambitioner om at blive Danmarks bedste børneby.
Nævnet – er vi overlevelsesdygtige på sigt? Der mangler forældre, som brænder for sagen, til at løfte, og måske er vi for snævre i mødeoptag hvorfor Styregruppen foreslår at vi ændrer vedtægterne således at alle forældre med børn 0-6 år er velkomne, omend der kun er een repræsentant fra hver institution/dagplejen som er stemmeberettiget. Vi er ikke nok idag til at vedtage ændringerne. Punktet kommer på næste nævnsmøde.
Det er et problem at repræsentanten for den enkelte institution ikke finder en afløser for sig selv hvis han/hun ikke længere kan være repræsentant. Det foreslås at institutions-lederen er tovholder for at finde en repræsentant eller sørge for at information fra Fællesforældrenævnet når ud til forældrene.
Vælgermøde d. 28. oktober 2009 er vores chance for at vise politikerne, at vi er mange som anser børn 0-6 år for et vigtigt emne og at vi ønsker fokus på børns vilkår. Der skal snart være kommunalvalg hvorfor det er en oplagt chance for politikerne at vise hvad de står for, og for os, til at se hvem der bedst afspejler vores egne holdninger.
John Halse, en berømt psykolog, indleder vælgermødet. Dernæst er der mulighed for politikerne at præsentere sig og deres ideer. Der foreslås at hver politiker får 7 minutter til at berører følgende emner:
• min vision/ønskedrøm for tilbuddet til børn i Middelfart Kommune - hvordan ville jeg
indrette det i en ideel verden?
• hvilke forskelle er der mellem min ønskedrøm og den nuværende situation?
• hvad er årsagerne til det?
• hvad har jeg gjort i de forløbne fire år for at realisere min ønskedrøm?
• hvad vil jeg gøre i de næste fire år for at realisere min ønskedrøm?
Hermed mange opfordringer til at få pædagoger/medhjælpere og forældre og andre interesserede til at møde op – vi får kun denne ene chance de næste fire år til at fortælle at dette emne ligger os stærkt på sinde. Så giv beskeden videre og mød op alle der kan!
Der er udsendt invitation til vælgermødet pr. post til alle institutioner og til dagplejen, derudover elektronisk invitation som bedes udprintet i institutionerne og givet til hvert barn. 
Dennis, Mette, Anja, Christa, Bettina og Jacob uddeler flyers (som FOLA printer) lørdagen før vælgermødet og sætter desuden plakater op i nærområdets brugs mv. Bettina og Jacob vil desuden gå op igennem gågaden i Middelfart om lørdagen med 500 flyers og dele gavmildt ud.
Bettina og Christa tager tjek på Multisalen og koordinerer de praktiske detaljer.
Antallet af P-pladser udenfor Multisalen er svært underdimensioneret til et stort anlagt vælgermøde – hvad gør vi ?
Det er desuden ikke helt nemt at finde derind, hvis man ikke er stedkendt – hvad gør vi ?
Hjemmeside
Er helt opdateret ! Adressen er http://www.freewebsite.dk/melfarfn/ (muligvis uden den sidste skråstreg).
Madordning
Vi nåede ikke at drøfte dette punkt. Det kommer til næste møde.
Næste møde – dato ikke besluttet.
/CB, 10. oktober 2009
 
25. september 2009:
Vælgermødet d. 28. oktober bliver afholdt i Vestre Skoles Multisal, Middelfart. Kom i god tid, der bliver rift om parkeringspladser.
 
22. september 2009:
Der afholdes nævnsmøde 5. oktober 2009 kl. 19.00-21.30 i foreningshuset ved Bakkehuset i Middelfart.
 
20. september 2009:
Til vælgermødet d. 28. oktober 2009 deltager følgende politikere:

Fra Socialdemokraterne deltager Johannes Lundsfryd Jensen

Fra Venstre deltager Regitze Tilma

Fra Helhedslisten deltager Alex Gren

Fra Konservative deltager Johannes Gregersen

Fra Det radikale Venstre deltager Niels Andersen

Fra SF deltager Hanne Lauritsen

Fra Enhedslisten deltager Paw Nielsen

Fra Dansk Folkeparti deltager Svend-Aage Nielsen

 

Foreløbigt program:

19.00-19.30: Velkomst. Indlæg v. psykolog John Halse om det gode daginstitutionsliv og betydningen af normering for børn.

19.30-20.15: Spidskandidaterne til kommunalvalget framlægger og debatterer visioner for daginstitutionsområdet i Middelfart.

20.15-21.30: Debat med salen.

 
16. september 2009:
Underskriftsindsamlingen i er slut og har givet 500 underskrifter imod de planlagte nednormeringer i budget 2010.
 
15. september 2009:
AFLYSNING af nævnsmødet 21. september, mødet rykkes 2 uger frem pga. problemer med at booke lokaler. Vi plejer at låne lokale i Ejby på det gamle rådhus men det kunne vi ikke denne gang.
 
14. september 2009:

Referat fra møde i forældrenævnets styregruppe

Onsdag d. 9/9-2009

Deltagere:  Carsten Randrup, Jacob Neumann (ref.), Christa Bluhme, Anja Hansen (supl.), Bettina Macijewski

Ikke til stede:  Simon (Barsel),  Lars Peter,  Helle (supl.) 

Følgende 7 punkter blev diskuteret: 

1.      Fællesmøde for hele forældrenævnet  21. Sept. 2009

1.1.   Jacob kontakter Tove V. Nielsen for lån af lokale. Lokalet på forvaltningen i Ejby er ikke ledigt men Kirsten Tønder vil finde alternativ og vende tilbage.

1.2.   Carsten laver dagsorden og indkalder til mødet når lokalet er på plads

1.3.   Allerede fastlagte punkter til dagsorden: Budget 2010 hvad nu / Vælgermøde / madordning

 2.      Endelig dato for vælger møde

2.1.   Vi afventer FOLA’s tilbagemelding  vedr. dato og foredragsholder

2.2.   Pressedækning – Jacob kontakter relevante medier når dato er på plads

2.3.   Brev til politikere og vælgerforeninger – Christa skriver dette, når dato er på plads.

 3.      Budget 2010 / møde med byrådet

3.1.   Alle er enige om, at mødet gik positivt, og vi fik vore bekymringer og meninger frem.

3.2.   Da budget 2010 førstebehandles mandag d. 14/9-09 er det alles opfattelse at der på det fælles nævnsmøde tages stilling til eventuelle videre tiltag frem mod den endelige vedtagelse i byrådet.

 4.      DR – Danmarks Radio Fyn – Forespørgsel

4.1.   Efter henvendelse fra DR Fyn vedr. deltagelse i debat om hormonforstyrrende stoffer i børnelegetøj og kvaliteten af legetøjet i institutioner og dagplejen, er der i styregruppen enighed om at afvente yderligere research fra DR på området før vi eventuelt vil engagere os. For nuværende er vi nødt til at koncentrere os om de forestående økonomiske udfordringer og foreslåede nednormeringer i instutionerne i 2010. 

4.2.   Styregruppen finder det vigtigere at holde fokus på budget 2010 samt vælgermødet i oktober. 

5.      FOLA – Medlemskab

5.1.   FOLA har tilbudt gratis medlemskab indtil ca. marts 2010 samt at ”hoste” nævnets hjemmeside gennem FOLAs egen hjemmeside og via et log-in.

5.2.   Styregruppen modtager med glæde medlemskabet, men vi beholder vores hjemmeside i nuværende form, da det ikke ser ud til at økonomien er til et betalende medlemskab af FOLA i 2010 hvorfor der igen vil være behov for egen hjemmeside i 2010

 6.      Ændring af vedtægter

6.1.   Der blev fremsat forslag om at nævnets vedtægter ændres ved først kommende generalforsamling. Alle de tilstedeværende i Styregruppen bakker op om ændringen.

6.2.   Ændringen lyder på at: Alle der har børn (0-6 år) i dagpleje, vuggestue eller børnehave, offentlig som privat, har ret til deltagelse i alle nævnsmøder, herunder også taleret. Møder i Styregruppen fortsætter som vanligt.

6.3.   Punktet medtages i dagsorden for generalforsamlingen i februar 2010 og stilles til afstemning der.

 7.      Evt.

Jacob indsamler underskrifterne fra institutioner, som har deltaget i underskrifter mod budget 2010 og får dem sendt videre til Søren Illum / Børne unge udvalget. 
 
10. september 2009:
Vi arrangerer stort vælgermøde d. 28. oktober 2009 kl. 19-21.30 - hvert parti indbydes til at sende en repræsentant til paneldiskussion. Der skal kun drøftes emner relevante for de 0-6 årige. Nærmere detaljer, dagsorden, sted mv. følger senere.
 
5. september 2009:
FOLA har tilbudt Fællesforældrenævnet i Middelfart kommune et gratis medlemsskab frem til marts næste år. Vi takker med glæde ja. Vi støtter FOLAS arbejde men har ikke økonomiske midler til at være medlem. Der er også mulighed for at få hjemmeside gennem FOLA. Det betyder, at der er nogle,der kan opdatere for os, hvilket desværre har været svært for os selv at gøre på indeværende hjemmeside. 
 
5. september 2009:
Vælgermøde i børnehøjde: Vi vil arrangere et vælgermøde med politikerne som optakt til kommunalvalget. Der vil kun blive drøftet børnerelaterede emner. Datoen er ikke helt fastlagt men kan blive 20, 21, 22 eller 28 oktober kl. 19-21.30.
 
2. september 2009:
Der afholdes ordinært nævnsmøde d. 21. september 2009 kl. 19. Dagsorden og sted følger. Vi håber alle institutioner kan sende repræsentanter. Der vil blive afholdt valg til Styregruppen.
 
27. august 2009:
Budget 2010 er til behandling. Ifølge direktionens forslag skal der spares i form af nednormening i børnehaver og vuggestuer. Derudover vil de holde ferielukket i 3 uger, dette berører også dagplejen. Der vil være mulighed for at få sine børn passet, hvis man har behov for det, og der vil være ca. 2-3 institutioner åbne i Kommunen. Styregruppen har i sit høringssvar protesteret imod planerne.
 
25. august 2009:
Referat fra styregruppemøde:
1) MADORDNING
Ved sidste møde var der endnu kun afsat 12 kr. pr. barn pr. dag og vi var alle enige om at se hvordan kommunen havde tænkt sig at håndtere det, for det syntes noget urealistisk at løse opgave uden at kommunen smed flere penge på bordet selv - vi vurderede, at det var der nok ikke store chancer for.
 
Nu har regeringen besluttet at spæde til, så der er ialt 25 kr. pr. barn pr. måltid. Forvaltningen har lavet beregninger, der viser, at efter moms og med de dage, der er i året, bliver det til 21 kr. pr. barn pr. måltid hvis løsningen er catering og 23 kr. pr. barn pr måltid hvis løsningen er en madmor (jeg har bedt om at få dokumentation for beregningerne).
CB har snakket med Lennart Asbjørn fra Heise kro (se deres hjemmeside) som tilbyder ud-af-huset-frokostmåltider til voksne for 50 kr. pr. måltid - han mente det kunne lade sig gøre at lave en børneportion økologisk, sund, varieret velsmagende catering mad inkl. transport indenfor den givne ramme.
 
Politikerne har besluttet, at hver institution selv skal bestemme sig til, hvordan de vil arrangere sig, for at løse opgaven med at hvert barn kan få mad i institutionen.
 
Så hvad skal vi gøre - enten gøre ingenting og afvente hvad andre finder på.. - eller gå aktivt ind i processen og dermed styre henimod hvad vi anser for bedst for vores børn i denne situation, især nu hvor det ser ud til at der er penge nok til en ordentlig løsning. Vi tror, at det ville være en fordel for vores børn hvis vi selv kunne komme med et kvalitets-forslag i stedet for at alle prøver at finde en løsning som man er utilfreds med og hvor det ender med at forældrene giver deres børn madpakke med som vanligt hvilket bare er en rigtig dyr løsning - og madspild. Vi har derfor besluttet at lave research (og Jacob som har en kokkeuddannelse fik opgaven) og snakke med ca. 3 cateringfirmaer som kan løse opgaven inkl. udbringning. Der vil sikkert komme en licitation, men der er vi jo ikke endnu.
 
Vi snakkede på mødet om flere punkter, der skal afklares:
 
Madens kvalitet - som sagt: økologisk (eller overvejende, primært på de hårdest sprøjtede råvarer), sundt, velsmagende og varieret.
 
Er der mulighed for at de leverer varmt, fx i termokasser ? Det ville gøre det lettere ved serveringen. Eller skal der være specielle ovne, som bakkerne kan varmes i i institutionerne (som det åbenbart gøres nogen steder i Århus) ?
 
Hvor mange skal være med for at det er rentabelt for firmaet ? Kunne man tænke sig mindre grupper af institutioner til forskellige catering-firmaer så der ikke var eet til hele kommunen, det ville formentlig være logistisk en bedre løsning ?
 
Vi afventer hvad Jacob finder ud af.
 
2) VÆLGERMØDE
Skulle være i efteråret FØR kommunalvalget hvor en repræsentant for hvert parti kunne sidde i panel og debattere forholdene for vores børn primært med fokus på dagtilbud. Men vi er ramt af generel afmatning i styregruppen, vi gør jo dette på frivillig basis og trænger måske til nye kræfter, som kan løfte opgaven. Idéen er jo fremragende, men hvem kan og vil og har tid til at arrangere det ? For så er det nu vi skal rykke. Foreløbig står det i stampe og bliver formentlig ikke til noget hvis ikke nogen melder sig som primus motor.
 
3) HJEMMESIDE
Trænger til et gevaldigt løft - men afspejler nok den generelle afmatning. Vi har brug for en SPONSOR til at betale en hjemmeside 10 år ud i fremtiden og en IT-KYNDIG som på frivillig basis kan sætte den op og vel og mærke opdatere den jævnligt når nyt kommer til. Evt. blot en som kan bruge den gratis-side vi har men som kan opdatere den når der er brug for det. Som den er nu sygner den lidt hen..
 
4) NÆVNSMØDE
Carsten indkalder til nævnsmøde. Iflg. vedtægterne skal det være ca. 4 gange årligt så det er ved at være på tide. Vi håber der kan komme frisk blod og friske kræfter til. Et par af os i styregruppen kan ikke afsætte den nødvendige tid til at løfte en ellers nødvendig opgave.
 
 
Panel title

© 2023 Copyright

Antal besøg: 17989

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.14929103851318sekunder