- Vision 2015

Middelfart Kommune som Danmarks bedste kommune for børn

Maksimal valgfrihed

Antallet af pladser i vuggestue og dagpleje skal afspejle forældrenes ønske. Alt andet lige skal der derfor udbygges på vuggestueområdet.

Der skal være mulighed for at vælge mellem integrerede institutioner og ikke integrerede institutioner.

 

Åbningstider

Institutionernes åbningstider skal matche moderne arbejdsliv, og dette fordrer fleksible åbningstider og dermed mulighed for pasning i flere ydertimer end for nuværende. Klippekortsordning med ind/udtjekning eller differentierede åbningstider skal overvejes.

 

Dagplejen

Højst 4 børn pr. dagplejer. Optimalt 3-4 børn pr. dagplejer.

Fast gæstedagplejer som er kendt af barnet og forældrene – kunne med fordel foregå efter princippet i gl. Ejby kommune og nuværende Vejle kommune, dvs. en dagplejer som kun har gæstebørn og derfor er fleksibel i dagligdagen. Denne dagplejer skal være del af dagplejegruppen, fx ved de ugentlige legestuemøder, således at hun kender alle børnene.

Optimalt, hvis der forefindes barnevogne hos den enkelte dagplejer, således at forældrene undgår besværet med at transportere barnevognene frem og tilbage mandag morgen og fredag eftermiddag.

 

Kostpolitik

Børnene skal tilbydes varieret og sund mad, fortrinsvis økologisk, og tillavet på stedet i institutionens køkken af køkkenmedarbejder/madmor, som skal være en naturlig del af børnenes hverdag. De allerede eksisterende og meget velfungerende madordninger i visse af kommunens institutioner kan tjene som eksempel.

Betalingen skal være indeholdt i den almindelige månedlige opkrævning efter gældende regler. Betalingen skal være indkomstafhængig.

 

Sponsorater

Der skal som udgangspunkt ses velvilligt på muligheder for at legeredskaber, udflugter, fødevarer mv. kan sponsoreres, dette skal ske efter nærmere bestemte etiske regler og indenfor gængs lovgivning.

 

Normering

Normeringen i institutioner skal som minimum følge landsgennemsnittet og der tilstræbes en normering, der ligger over landsgennemsnit.

 

Visitationsregler

Der skal være gennemsigtighed på området for fordeling af pasningsplads. Reglerne for tildeling af plads skal være synlige. Ens plads i køen bør være synlig online. Der bør være et software-baseret planlægningsværktøj til brug ved pladsanvisning – som brugeren også kan logge sig ind på. Der skal tages hensyn til søskende. Anciennitet skal betinges af den tid det enkelt barn har ventet – ikke alder på barnet. Tilflyttere skal ikke tilgodeses på bekostning af de allerede ventende børn.

Inspiration til velfungerende pladsanvisning kan findes i nærliggende kommuner.

 

Sikkerhed

I det tidsrum børn er i kommunens varetægt skal de være ulykkesforsikret. Transport i taxi må kun foregå såfremt barnet kan sidde i børnestole tilpasset barnets størrelse og efter forældrenes skriftlige accept. Transport i offentlige busser, hvor der ikke er seler må kun forekomme efter skriftlig accept fra barnets forældre.

 

Rengøring

Rengøring bør så vidt muligt foregå udenfor institutionens åbningstider.

 

Sygdomsforebyggelse

God håndhygiejne skal være et indsatsområde for at forebygge de hyppige infektioner hos småbørn, og der skal etableres samarbejde med hygiejnesygeplejerske med henblik på information til institutioner og dagplejen for at reducere smitteveje. Der skal være handsker og håndsprit (som er håndvask klart overlegen) tilgængeligt i skifterum både i institutioner og hos dagplejere. Legetøj skal rengøres med sprit med korte intervaller – fx ugentligt eller oftere ved behov.

 

Psykisk miljø

Der skal være tidlig fokus på mobning. Der skal være plads til alle, og mobning skal ikke tolereres. Børns selvværd og selvtillid skal støttes.

 

Fagligt miljø

Leg med bogstaver, tal og ord skal være en naturlig og accepteret del af hverdagen.

 

Udeliv og indeliv

Normeringen skal være høj nok til, at der er mulighed for udflugter til den nære natur som fx skov og strand. Udelivet skal prioriteres højt. Motion skal være en del af hverdagen.

 

Arbejdsmiljø

Pædagogerne / pædagogmedhjælperne skal have ro til at koncentrere sig om deres kerneydelse nemlig arbejdet med børn. Antallet af nye politikker, som der skal bruges tid på, skal holdes på et minimum. Der skal være gode muligheder for videreudvikling med fx kurser, faglige foredrag, gerne i samarbejde med kommunens øvrige institutioner.

Der skal være fokus på god ledelse i den enkelte institution. En leder bør generere entusiasme og glade medarbejdere. Der skal tages konsekvens af dårlig ledelse.

 

Styregruppen, 15. april 2009.

 
Panel title

© 2023 Copyright

Antal besøg: 18017

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.21548700332642sekunder