Danmarks fauna - Fisk

(Fra www.danske-dyr.dk)
Laksen – den store vandrer

Laksen, af nogle kaldet fiskenes konge, er en imponerende fisk. Allerede fra Middelalderen har vi beretninger om laksens store betydning for mennesket i de egne, hvor den findes. Mange byer i Skandinavien har laksen i deres byvåben som symboletkilden til byens velstand. De steder, hvor der stadig findes laks, er der lystfiskere, der er villige til at betale mange tusind kroner om dagen for at få lov til at fiske after laks.

I vore dage er laksen en truet art, der mange steder er udryddet eller tæt på udryddelse. Miljøgifte, overfiskning, spærring af den frie passage i vandløb og smitsomme sygdomme fra dambrug er alle alvorlige trusler mod laksens overlevelse. I Østersøen er der så store ophobninger af det meget farlige giftstof dioxin i laksen, at fisk over 4,5 kg ikke må sælges til menneskeføde.

I havet er laksen skinnende sølvblank med enkelte sorte pletter på siderne og mørk ryg. Den er slank og torpedoformet og har en stor halefinne.

Når laksen trækker op i ferskvand for at gyde, bliver især hannerne meget mørke og rødlige på siderne. Hannerne udvikler desuden en stor krog på det yderste af underkæben.

Laksen foretager lange vandringer fra floder og åer til opvækstpladserne i havet. Når laksen har vokset sig stor og kønsmoden, må den bruge al sin hurtighed og styrke for at komme tilbage til gydepladserne langt oppe i floderne. Nogle gange må laksen springe meterhøjt for at komme over vandfald og andre forhindringer i floden.

Når laksen er på ædevandring i havet, består føden mest af småfisk som sild, tobis og brisling.

Laksen gyder om vinteren på sand- og grusbanker i vandløbenes øvre del.

(Fra www.danske-dyr.dk)
Torsken - en af Nordatlantens kæmper

Lige siden Stenalderen har torsken mange steder i Danmark spillet en stor rolle for samfund og økonomi. Fangst, bearbejdning og transport af torsk har i århundreder skabt velstand blandt befolkning og hos virksomheder. Byen Rønnes byvåben er fra 1562 og består udelukkende af tre store torsk på rad og række. Det fortæller noget om fiskens betydning for byen.

Desværre ser det ud til, at der nedgang i bestandene både i de danske farvande og i Nordatlanten. Fiskeriet er blevet reguleret af skrappe kvoter, hvilket har betydet en væsentlig reduktion i den del af fiskeindustrien, der er baseret på torsk.

Langs kysternes og fjordenes tangbælter findes stimer af mindre torsk, der hovedsagelig lever af krebsdyr og andre bunddyr. Større individer findes det meste af tiden på den blandede bund på dybere vand, hvor de mest æder fisk.Selvom kysttorsken i slutningen af det 20. århundrede forsvandt mange steder i de indre danske farvande, er torsken er dog stadig en talrig fisk i Danmark og findes næsten overalt i vores farvande.

Torsken har overbid, kraftig skægtråd og lys sidelinie. Farven kan variere fra lys grå til mørk grøn. Torsken kan skifte farve efter omgivelserne.

(Fra www.danske-dyr.dk)
Gedden – de ferske vandes store røver

Gedden er en af vores største ferskvandsfisk og findes talrigt i stort set alle vore søer og vandløb. Den kan veje over 20 kg. Når den samtidig er udstyret med et kæmpestort gab med sylespidse tænder, er det ikke mærkeligt, at denne imponerende fisk er kendt og respekteret af folk og fiskere.

Gedden er nem at kende på sit spidse, flade hoved og den lange og smalle krop. Farven er gul-grøn med mørke striber og pletter. Gedden har et tydeligt underbid. Hunnen bliver større end hannen. Hannen bliver sjældent over 5 kg.

Når gedden står ubevægelig i skjul af vandplanterne, er den næsten usynlig. Farvetegningerne på siderne får gedden til at falde fuldstændigt sammen med omgivelserne.

Jagten foregår som regel ved, at gedden lynhurtigt skyder frem fra skjulestedet i grøden. Denne jagtteknik kræver, at byttet kommer tæt på. Geddens lange og slanke krop er nemlig meget hurtig på den korte distance, men den er mindre egnet til at jage over længere afstande.

Gedden er en altædende jæger. Fisk, padder, mindre pattedyr, selv vandfugle kan ikke føle sig sikre mod denne glubske rovfisk.

Gedden gyder fra slutningen af marts til maj.

 
Panel title

© 2021 moellerdk

Antal besøg: 434

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.1329939365387sekunder