MOTOVKBG - Opgaver
Seneste Nyheder
At se uden at blive set

 

En af MOTOV's primære opgaver er at tilvejebringe informationer om fjendtlige styrkers færden til brug for egne styrkers taktiske planlægning. Derfor skal MOTOV delingerne kunne erkende fjenden uden selv at blive erkendt.

Dels er det selvsagt meget mindre farligt at være tæt på fjendtlige enheder, hvis de ikke er vidende om det. Dels er det endnu mere værdifuldt at have informationer om fjenden, hvis fjenden ikke er klar over at hans tilstedeværelse er kendt. Derfor siger vi, at vi skal kunne 'se uden at blive set'.

Opgavetyper

Delingen skal i hele totalforsvarsregionens område kunne løse pålagte opgaver, der kan omfatte:

Overvågningsopgaver Vejopklaring Rumopklaring Områdeopklaring Sidesikring Flankesikring Eskorte Kamp fra stilling ABC-sporing

Overvågningsopgaver

Overvågning (OV) er en systematisk gennemført iagttagelse af f.eks. et landområde med henblik på at konstatere art og omfang af fjendtlig virksomhed og andre forhold, der har interesse for egne styrker (vejrlig, passabilitet af terræn og veje).

En overvågningsopgave løses primært ved observering fra stade(r), men patruljer kan anvendes, hvis opgaven omfatter OV af et område, hvor observering ikke løses alene fra et OBS-stade.

Vejopklaring

Vejopklaring er en afsøgning af en marchvej samt terræn ud til ca. 600 meter omkring den. Afsøgningen sker med henblik på erkendelse af fjendtlige styrker af delingsstørrelse eller derover.

Idet vejens passabilitet skal kontrolleres, må mindst ét køretøj fra enheden køre på den eller kunne observere mod den. Vejopklaring er den hurtigste opklaringsmåde, men tillige den mindst grundige.

Rumopklaring

Rumopklaring er en afsøgning af et bestemt terræn i hele dets bredde. Metoden er langsom, men er den grundigste afsøgning af terrænet i et angivet rum.

Områdeopklaring

Områdeopklaring benyttes til at skaffe oplysninger om fjendens anvendelse af et bestemt objekt, lokalitet eller område.

Områdeopklaringen gennemføres ved placering af et eller to støttehold, der kan levere ildstøtte til afsøgningsholdene, hvis de bliver erkendt eller bundet af fjenden. Et eller flere afsøgningshold observerer og om nødvendigt afsiddet bevæger sig ind i afsøgeområdet for at erkende en eventuel fjendtlig styrke.

Sidesikring

Ved sidesikring af en hovedstyrke rykker MOTOV-enheden (delings- eller gruppestørrelse) under egensikring ad en vej, der går parallelt med hovedstyrkens fremrykkevej.

Stillingsindtagelse iværksættes kun ved føling med fjenden. Viser den sig at være stationær omgås fjenden og sidesikringen fortsættes på højde med hovedstyrken.

Flankesikring

Flankesikring gennemføres af MOTOV-delingen ved at grupperne springer buk bag om hinanden og enkeltvis går i stilling, således at der konstant er én gruppe i stilling på højde med hovedstyrken og med tyngde omkring indfaldsveje.

Gruppen iværksætter overvågning og forbereder kamp fra hver indtaget stilling.

Eskorte

Eskortering udført af en MOTOV-deling eller -gruppe er enhver form for følgekørsel, der har til formål at sikre, ledsage eller vise vej i forbindelse med bevægelse i indsættelsesområdet.

Eksempler herpå er VIP-eskorte og eskorte af større kolonner, flygtninge- eller evakueringstransporter.

Kamp fra stilling

Kamp fra stilling for MOTOV-enheder er begrænset til mindre kampopgaver f.eks. i forbindelse med side- eller flanke sikring eller ved tilbagegang med føling, hvis det er nødvendigt at sinke fjendens fremrykning.

ABC-sporing

ABC-sporing har til formål at bestemme forurening af atomare eller kemiske kampstoffer herunder art, fordeling, styrke og varighed i terræn, på personel, materiel, i levnedsmidler og vand.

 
Panel title
Antal besøg: 46

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,6791980266571sekunder