WHAT'S ISLAAM? - tabsirka quranka

        508050edae42e18102012.gif              508050d3de70118102012.gif

Tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah
MAGACA DARSIGA
speaker.gif Dhageyso WFD.jpg Rogo
» Casharka 1.aad/Bilow DhageysoRogo
» Casharka 2.aad/Bilow DhageysoRogo
» Casharka 3.aad/Bilow DhageysoRogo
» Casharka 4.aad/Faatixa DhageysoRogo
» Casharka 5.aad/Baqara A1 DhageysoRogo
» Casharka 6.aad/Baqara A1 DhageysoRogo
» Casharka 7.aad/Baqara A 17 DhageysoRogo
» Casharka 8.aad/Baqara A 26 DhageysoRogo
» Casharka 9.aad/Baqara A 44 Dhageyso Rogo
» Casharka 10.aad/Baqara A 60 DhageysoRogo
» Casharka 11.aad/Baqara A 75 DhageysoRogo
» Casharka 12.aad/Baqara A 92 DhageysoRogo
» Casharka 13.aad/Baqara A 106 DhageysoRogo
» Casharka 14.aad/Baqara A124 DhageysoRogo
» Casharka 15.aad/Baqara A 142 DhageysoRogo
» Casharka 16.aad/Baqara A 158 DhageysoRogo
» Casharka 17.aad/Baqara A 177 DhageysoRogo
» Casharka 18.aad/Baqara A 183 DhageysoRogo
» Casharka 19.aad/Baqara A 189 DhageysoRogo
» Casharka 20.aad/Baqara A 203 DhageysoRogo
» Casharka 21.aad/Baqara A 219 DhageysoRogo
» Casharka 22.aad/Baqara A 224 DhageysoRogo
» Casharka 23.aad/Baqara A 229 DhageysoRogo
» Casharka 24.aad/Baqara A 233 DhageysoRogo
» Casharka 25.aad/Baqara A 243 DhageysoRogo
» Casharka 26.aad/Baqara A 253 DhageysoRogo
» Casharka 27.aad/Baqara A 256 DhageysoRogo
» Casharka 28.aad/Baqara A 263 DhageysoRogo
» Casharka 29.aad/Baqara A 272 DhageysoRogo
» Casharka 30.aad/Baqara A 283 DhageysoRogo
» Casharka 31.aad/Al-Cimra A 15 DhageysoRogo
» Casharka 32.aad/Al-Cimra A 33 DhageysoRogo
» Casharka 33.aad/Al-Cimra A 52 DhageysoRogo
» Casharka 34.aad/Al-Cimra A 75 DhageysoRogo
» Casharka 35.aad/Al-Cimra A 93 DhageysoRogo
» Casharka 36.aad/Al-Cimra A 104 DhageysoRogo
» Casharka 37.aad/Al-Cimra A 113 DhageysoRogo
» Casharka 38.aad/Al-Cimra A 133 DhageysoRogo
» Casharka 39.aad/Al-Cimra A 153 DhageysoRogo
» Casharka 40.aad/Al-Cimra A 171 DhageysoRogo
» Casharka 41.aad/Al-Cimra A 186 DhageysoRogo
» Casharka 42.aad/Al-Nisaa A 1 DhageysoRogo
» Casharka 43.aad/Al-Nisaa A 7 DhageysoRogo
» Casharka 44.aad/Al-Nisaa A 12 DhageysoRogo
» Casharka 45.aad/Al-Nisaa A 15 DhageysoRogo
» Casharka 46.aad/Al-Nisaa A 24 DhageysoRogo
» Casharka 47.aad/Al-Nisaa A 32 DhageysoRogo
» Casharka 48.aad/Al-Nisaa A 36 DhageysoRogo
» Casharka 49.aad/Al-Nisaa A 58 DhageysoRogo
» Casharka 50.aad/Al-Nisaa A 74 DhageysoRogo
» Casharka 51.aad/Al-Nisaa A 88 DhageysoRogo
» Casharka 52.aad/Al-Nisaa A 100 DhageysoRogo
» Casharka 53.aad/Al-Nisaa A 114 DhageysoRogo
» Casharka 54.aad/Al-Nisaa A 135 DhageysoRogo
» Casharka 55.aad/Al-Nisaa A 148 DhageysoRogo
» Casharka 56.aad/Al-Nisaa A 163 DhageysoRogo
» Casharka 57.aad/Al-Ma'ida A 1 DhageysoRogo
» Casharka 58.aad/Al-Ma'ida A 4 DhageysoRogo
» Casharka 59.aad/Al-Ma'ida A 12 DhageysoRogo
» Casharka 60.aad/Al-Ma'ida A 27 DhageysoRogo
» Casharka 61.aad/Al-Mai'ida A 41 DhageysoRogo
» Casharka 62.aad/Al-Mai'ida A 45 DhageysoRogo
» Casharka 63.aad/Al-Mai'ida A 51 DhageysoRogo
» Casharka 64.aad/Al-Mai'ida A 67 DhageysoRogo
» Casharka 65.aad/Al-Mai'ida A 82 DhageysoRogo
» Casharka 66.aad/Al-Mai'ida A 90 DhageysoRogo
» Casharka 67.aad/Al-Mai'ida A 97 DhageysoRogo
» Casharka 68.aad/Al-Mai'ida A 103 DhageysoRogo
» Casharka 69.aad/Al-Mai'ida A 109 DhageysoRogo
» Casharka 70.aad/Ancaam A 13 DhageysoRogo
» Casharka 71.aad/Ancaam A 36 DhageysoRogo
» Casharka 72.aad/Ancaam A 59 DhageysoRogo
» Casharka 73.aad/Ancaam A 74 DhageysoRogo
» Casharka 74.aad/Ancaam A 95 DhageysoRogo
» Casharka 75.aad/Ancaam A 111 DhageysoRogo
» Casharka 76.aad/Ancaam A 127 DhageysoRogo
» Casharka 77.aad/Ancaam A 141 DhageysoRogo
» Casharka 78.aad/Ancaam A 151 DhageysoRogo
» Casharka 79.aad/Acraaf A 1 DhageysoRogo
» Casharka 80.aad/Acraaf A 19 DhageysoRogo
» Casharka 81.aad/Acraaf A 31 DhageysoRogo
» Casharka 82.aad/Acraaf A 47 DhageysoRogo
» Casharka 83.aad/Acraaf A 65 DhageysoRogo
» Casharka 84.aad/Acraaf A 88 DhageysoRogo
» Casharka 85.aad/Acraaf A 117 DhageysoRogo
» Casharka 86.aad/Acraaf A 142 DhageysoRogo
» Casharka 87.aad/Acraaf A 165 DhageysoRogonew2.gif

                       507e67443a30a17102012.gif507ac26d2c43114102012.gif

Tafsiirka Quraanka
-
Magaca Sheekha Tafsiirka Quraanka Maqal
1 Sheekh Maxamud Guriceel Casharkii_1_Muqadimo Maqal
2 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al Naas-Al iklaas Maqal
3 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al Masad Maqal
4 Sheekh Maxamud Guricee Surah An-Nasar--Suurat Al Kawthar Maqal
5 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Maacuun_suurat Qureysh Maqal
6 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Fiil--Surah Al-casri Maqal
7 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Takathur-Surah Al-Qaricah Maqal
8 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Caadiyaat--Az-Zalzalah Maqal
9 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Bayyinah Maqal
10 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qadr--Surah Al-Calaq Maqal
11 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Tiin--Surah Ash-Sharax Maqal
12 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Ad-Duxaa Maqal
13 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Leyl Maqal
14 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Ash-Shams Maqal
15 Sheekh Maxamud Guruceel Surah Al-Balad Maqal
16 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Fajri Aayah 1-26 Maqal
17 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Fajri Aayah 27-30 Maqal
17 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Gaashiyah Maqal
18 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Aclaa Maqal
19 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Ad-Dhaariq Maqal
20 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Buruuj Maqal
21 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Inshiqaaq Maqal
22 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mudhafifiin Maqal
23 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Infidhaar Maqal
24 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Takwiir Maqal
25 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Cabasa Maqal
26 Sheekh Maxamud Guriceel Surah An-Naazicaat Aayah 1-33 Maqal
27 Sheekh Maxamud Guriceel Surah An-Naazicaat 34-Surah An-Naba 16aad Maqal
28 Sheekh Maxamud Guriceel Surah An-Naba 17-40 Maqal
29 Sheekh Maxamud Guriceel SurahAl-Mursalaat Aayah 1- 39aad Maqal
30 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mursalaat 40-4Sur.Al-Insan Maqal
31 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Insaan Aayah 5-21aad Maqal
32 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Insaan Aayah 22-31aad Maqal
33 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qiyaamah Aayah 1-40aad Maqal
34 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mudathir Aayah 1-29aad Maqal
35 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mudathir Aayah 30-56aad Maqal
36 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Muzamil Aayah 1-14aad Maqal
37 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Muzamil Aayah 15-20aad Maqal
38 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Jinni Aayah 1-10aad Maqal
39 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Jinni Aayah 11-17aad Maqal
40 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Jinni Aayah 18-28aad Maqal
41 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Nuux Aayah 1-20-aad Maqal
42 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Nuux Aayah 21-28-aad Maqal
43 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Macaarij Aayah 1-18-aad Maqal
44 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Macaarij Aayah 19 - 44-aad Maqal
45 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xaaqah Aayah 1-18-aad Maqal
46 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xaaqah Aayah 19 - 52aad Maqal
47 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qalam Aayah 1 - 32aad Maqal
48 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qalam Aayah 33 - 52aad Maqal
49 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mulk Aayah 1 - 11 -aad Maqal
50 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mulk Aayah 12 - 30-aad Maqal
51 Sheekh Maxamud Guriceel Surah At-Taxriim Aayah 1 - 5-aad Maqal
52 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Taxriim Aayah 6 - 12-aad Maqal
53 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Adh-dhalaaq Aayah 1 - 3-aad Maqal
54 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Adh-dhalaaq Aayah 4 - 5-aad Maqal
55 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Adh-dhalaaq Aayah 6 - 12-aad Maqal
56 Sheekh Maxamud Guriceel Surah At-Tagaabun Aayah 1 - 10-aad Maqal
57 Sheekh Maxamud Guriceel Surah At-Tagaabun Aayah 11-18-aad Maqal
58 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Munafiqun Aayah 1-8aad Maqal
59 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Munafiqun Aayah 9-11aad Maqal
60 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Jumcah Aayah 1-8aad Maqal
61 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Jumcah Aayah 9-11aad Maqal
62 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-saff Aayah 1-6aad Maqal
63 Sheekh Maxamud Guriceel Surah al-saff Aayah 7-14aad Maqal
64 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mumtaxinah Aayah 1-3aad Maqal
65 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mumtaxinah Aayah 4-9aad Maqal
66 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Mumtaxinah Aayah 10-13aad Maqal
67 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xashr Aayah 1-5aad Maqal
68 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xashr Aayah 6-9aad Maqal
69 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xashr Aayah 10-17aad Maqal
70 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xashr Aayah 18-24aad Maqal
71 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-mujadalah ayah 1-4aad Maqal
72 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-mujadalah ayah 5-7aad Maqal
73 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-mujadalah ayah 8-13aad Maqal
74 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-mujadalah ayah 14-22aad Maqal
75 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-xadiid Aayah 1-6aad Maqal
76 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-xadiid Aayah 7-11aad Maqal
77 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xadiid Aayah 12-19aad Maqal
78 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-xadiid Ayah 20-24 aad Maqal
79 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Xadiid Aayah 25-29aad Maqal
80 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-waaqicah Aayah 1-26aad Maqal
81 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-waaqicah Aayah 27-40aad Maqal
82 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-waaqicah Aayah 41-56aad Maqal
83 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-waaqicah Aayah 57-74aad Maqal
84 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-waaqicah Aayah 75-96aad Maqal
85 Sheekh Maxamud Guriceel Surah A-Raxman Aayah 1-25aad Maqal
86 Sheekh Maxamud Guriceel Surah A-Raxman Aayah 26-45aad Maqal
87 Sheekh Maxamud Guriceel Surah A-Raxman Aayah 46-78aad Maqal
88 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qamar Aayah 1-17aad Maqal
89 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qamar Aayah 18-32aad Maqal
90 Sheekh Maxamud Guriceel Surah Al-Qamar Aayah 33-55aad Maqal
91 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah An-Najm Aayah 1-18 aad Maqal
92 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah An-Najm Aayah 19-32aad Maqal
93 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah An-Najm Aayah 33-62aad Maqal
94 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ah-dhuur 1-28 aad Maqal
95 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ah-dhuur 29-49 aad Maqal
96 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Daariyaad 1-23 aad Maqal
97 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Daariyaad 24-40 aad Maqal
98 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Daariyaad 41-60 aad Maqal
99 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Qaaf Aayah 1-11 aad Maqal
100 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Qaaf Aayah 12-26 aad Maqal
101 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Qaaf Aayah 27-45 aad Maqal
102 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Xujuraat ayah 1-9 aad Maqal
103 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Xujuraat ayah 10-12 aad Maqal
104 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Xujuraat ayah 13-18 aad Maqal
105 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Fatx Aayah 1-10 aad Maqal
106 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Fatx Aayah 11-24 aad Maqal
107 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Fatx Aayah 25-29 aad Maqal
108 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Muxamed Aayah 1-12 aad Maqal
109 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Muxamed Aayah 13-24 aad Maqal
110 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Muxamed Aayah 25-38 aad Maqal
110 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Axqaaf Aayah 1-8 aad Maqal
111 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Axqaaf Aayah 9-14 aad Maqal
112 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Axqaaf Aayah 15-19 aad Maqal
113 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Axqaaf Aayah 20-28 aad Maqal
114 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-Axqaaf Aayah 29-35 aad Maqal
115 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-jaathiyah Aayah 1-20 aad Maqal
116 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Al-jaathiyah Aayah 21-37 aad Maqal
117 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Dukhaan 1-9 aad Maqal
118 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Dukhaan 10-29 aad Maqal
119 Sheekh Maxamud Guriceelnew%20bigbigleey%20cusub.gif Surah Ad-Dukhaan 30-59 aad Maqal
 
Panel title
Antal besøg: 152511

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.13899993896484sekunder