neo6106 - Forside
When the wireless network fails / tease, it may be difficult to find out what has gone wrong. I have tried to gather some good advice and to resolve problems when the wireless network does not work
Before you start

Check that the cables are plugged in before the big debugging project run in position. Also make sure that any antennas mounted on network card and base station, check that there is light at the lights on the mature and router manual prescribe that there should be light in. If possible, disable the firewall, as it often can cause problems .
Find out the culprit

First, we must try to identify whether it's PC, modem or router, there are problems.
Windows would like to even perceive that the network card is intended for wireless network traffic, so a small indicator appears in the lower right corner of the screen. The software can the NIC may be replaced with something similar, but the function would like to be the same.

Clicking on the icon will open a new window where you can examine whether there is a wireless radio connection nearby, and the quality of a possible connection. If your PC at this time can find any kind of wireless network, it is probably base that is the problem.

Either penetrates radio signals not through the PC's network card or else they never sent from the base station. In the latter case, you must go to the point of no contact to the base station.
If a wireless network that you can not connect to, go instead to the point when the connection tease.
Is there contact with routers

Here you should first check whether there is a general problem with the router. The best way to connect a PC to the router with a network cable (it should not be WAN port), and then try to find the base station on the network. It is a clear advantage to turn the wireless network card from, and sometimes also to restart your computer.

The address of the router will often be something like http://192. 168.1.1, or the like. Address and login information is always described in the manual for the base, but can be changed.

IP address must simply be typed into a web browser, and so you would like to be able to find the router's configuration page. Can not make contact with the base station in this way, the router can be defective, try to reset it, the method of "factory default" can be found in the router's manual

Is it possible to connect to the router via a network cable, it is probably signal that does not reach the wireless network card in your PC.
When the compound tease

If you can see your own wireless network in the Wi-Fi network on his computer, but it is not possible to log on to it, it's time to look at the settings on both the router and the network card on your PC.

Here you have to go all through the settings and check them against each other It is very important that the two devices use the same information.

SSID (Service Set Identifier) ​​must be the same on the devices so that they can communicate. SSID is a text that will be appended to all data packets as a network card or base station sends out. The network card and base station ignores the data packets that do not have the proper SSID.

The encryption key must be the same on the devices that need to communicate. Start by completely removing the encryption on both devices. If the network then works, the fault is probably in the wrong entry of the encryption key.
Signal Problems

You must be sure that the signal will not be disturbed by anything this be it a wall, a radiator, or else it would be a good idea to configure the router in the same room as the PC is in
Once the network is up and running, you can move the router to where it should stand firm.
If the network works seamlessly when you move either the PC or router in the same room, the location of the router, it is mad with.

The connection drops out once in a while

If you're unlucky, a neighbor routers radio signals interfere with the network. Typically you will see it in that connection is super good and right with you will be thrown off, and some time after it works again. That will be when the neighbor uses its wireless network.

If so, try switching to a different radio channel on its router. As a rule it is the custom to say that two router are close to each other must have five radio channels between them. Running neighbor on channel 1, you should then even run on channel 6, channel 6 is the default channel so try to choose another.

If you live in near a densely populated area with many base stations can actually experienced that one can not achieve a proper wireless connection, but it is rare.


Når det trådløse netværk fejler / drille, kan det være svært at finde ud af, hvad der er gået galt. Jeg har forsøgt at samle nogle gode råd og løse problemer, når det trådløse netværk virker ikke
Før du starter

Kontroller, at kablerne er tilsluttet før den store debugging-projektet løber i position. Sørg også for, at eventuelle antenner monteret på netværkskort og basestation, skal du kontrollere, at der er lys for lysene på modne og router manual foreskriver, at der skal være lys i. Hvis det er muligt at deaktivere firewallen, da det ofte kan give problemer.
Find ud af synderen

Først skal vi forsøge at identificere, om det er PC, modem eller en router, der er problemer.
Windows vil gerne selv opfatte at netværkskortet er beregnet til trådløst netværk trafik, så en lille indikator vises i nederste højre hjørne af skærmen. Softwaren kan NIC kan erstattes med noget lignende, men funktionen vil blive den samme.

Hvis du klikker på ikonet, åbnes et nyt vindue, hvor du kan undersøge, om der er en trådløs radio-forbindelse i nærheden, og kvaliteten af ​​en eventuel forbindelse. Hvis din pc på dette tidspunkt kan finde nogen form for trådløst netværk, er det sandsynligvis base, der er problemet.

Enten trænger radiosignaler ikke via pc'ens netkort eller ellers de aldrig sendt fra basisstationen. I sidstnævnte tilfælde skal du gå til det sted, ingen kontakt til basestationen.
Hvis et trådløst netværk, som du ikke kan oprette forbindelse til, gå i stedet til det punkt, hvor forbindelsen drille.
Er der kontakt med routere

Her bør du først undersøge, om der er et generelt problem med routeren. Den bedste måde at slutte en pc til routeren med et netværkskabel (det bør ikke være WAN port), og derefter forsøge at finde basen på netværket. Det er en klar fordel at slå det trådløse netværkskort fra, og undertiden også for at genstarte computeren.

Adressen på routeren vil ofte være noget i retning af http://192. 168.1.1 eller lignende. Adresse og login-informationer er altid beskrevet i manualen til basen, men kan ændres.

IP-adressen skal blot tastes ind i en web-browser, og så du vil gerne være i stand til at finde routerens konfigurationsside. Kan ikke komme i kontakt med basen på denne måde, kan routeren være defekt, så prøv at nulstille det, kan metoden "fabriksindstilling" findes i routerens manual

Er det muligt at oprette forbindelse til routeren via et netværkskabel, er det sandsynligvis signal, der ikke når det trådløse netværkskort i din pc.
Når forbindelsen tease

Hvis du kan se dit eget trådløse netværk i Wi-Fi-netværk på sin computer, men det er ikke muligt at logge på det, er det tid til at se på indstillingerne på både routeren og netværkskortet på din pc.

Her skal du gå alle gennem indstillingerne og tjek dem mod hinanden Det er meget vigtigt, at de to enheder bruger de samme oplysninger.

SSID (Service Set Identifier) ​​skal være den samme på de enheder, så de kan kommunikere med hinanden. SSID er en tekst, som vil blive tilføjet til alle datapakker som et netkort eller basestation udsender. Den netværkskort og basestation ignorerer datapakkerne, der ikke har den rigtige SSID.

Krypteringsnøglen skal være den samme på de enheder, der skal kommunikere. Begynd ved helt at fjerne krypteringen på begge enheder. Hvis netværket arbejder derefter, fejlen er formentlig i den forkerte indtastning af krypteringsnøglen.
Signal problemer

Du skal være sikker på, at signalet ikke vil blive forstyrret af alt dette være sig en mur, en radiator, ellers ville det være en god ide at konfigurere routeren i samme rum som pc'en er i
Når netværket er oppe og køre, kan du flytte routeren til hvor det skal stå fast.
Hvis netværket fungerer problemfrit, når du flytter enten PC eller router i samme rum, placeringen af ​​routeren, det er gal med.

Forbindelsen falder ud en gang imellem

Hvis du er uheldig, en nabo routere radiosignaler forstyrrer netværket. Typisk vil du se det i denne forbindelse er super godt og rigtigt med dig, vil blive smidt ud, og et stykke tid efter det virker igen. Det vil være, når naboen bruger sin trådløse netværk.

Hvis det er tilfældet, så prøv at skifte til en anden radiokanal på sin router. Som regel er det skik at sige, at to router er tæt på hinanden, skal have fem radiokanaler mellem dem. Løb nabo på kanal 1, bør du så selv køre på kanal 6, kanal 6 er standard kanal, så prøv at vælge en anden.

Hvis du bor i nærheden af ​​et tæt befolket område med mange basisstationer kan faktisk oplevet, at man ikke kan opnå en ordentlig trådløs forbindelse, men det er sjældent.

www.npcs.dk
 
Panel title

© 2019 neo6106

Antal besøg: 60

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-5,2813580036163sekunder